SONG NGỮ hàng loạt quốc gia cấm túi nylon

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:31

Hàng loạt quốc gia cấm túi nylon Many countries have banned plastic bags Từng đem lại tiện dụng cho người dùng việc lạm dụng túi nylon thiếu cách xử lý loại rác thải khiến môi trường sống bị huỷ hoại It is not able to deny the convenience of plastic bags, but the overuse of plastic bags and the lack of the waste disposal methods have damaged our environment Giờ đây, túi nylon kẻ thù người, môi trường Kể từ tháng 10 này, Hàn Quốc, siêu thị, cửa hàng bán bánh kẹo nằm danh mục bị cấm cung cấp miễn phí túi nylon cho khách hàng Now, plastic bags are the enemy of human beings and the environment Since October, besides supermarkets, confectioneries are also prohibited to provide free plastic bags to customers in Korea Còn Australia, chuỗi siêu thị hàng đầu Coles từ đầu tháng, bắt đầu tặng miễn phí túi thân thiện với mơi trường vòng tháng, để giúp khách hàng điều chỉnh thói quen mua sắm, chuẩn bị cho việc chấm dứt sử dụng túi nylon tương lai In Australia, the supermarket chain Coles has started offering free eco-friendly bags for one month since the beginning of this month, with the purpose of helping customers adjust their shopping habits and preparing for stopping using plastic bags in the future Trong đó, Tồ án hiến pháp Chile vừa qua, phê chuẩn dự luật cấm doanh nghiệp sử dụng túi nylon, mở đường cho Chile trở thành quốc gia ở khu vực Mỹ Latin áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường Meanwhile, the Constitutional Court of Chile has approved has ratified a bill to ban the use of plastic bags in businesses, paving the way for it to become the first country in Latin America to adopt the environmental protection measure
- Xem thêm -

Xem thêm: SONG NGỮ hàng loạt quốc gia cấm túi nylon , SONG NGỮ hàng loạt quốc gia cấm túi nylon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay