SONG NGỮ NASA phát hiện dấu hiệu của băng trên mặt trăng

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:31

NASA phát dấu hiệu băng Mặt trăng NASA detects signs of ice on the moon Ngày 20/8, nhà thiên văn học NASA công bố tìm thấy dấu hiệu băng nước bề mặt Mặt trăng Đây nghiên cứu nhà khoa học thuộc Đại học Hawaii Đại học Brown kết hợp với Trung tâm Ames NASA On August 20, NASA's astronomers showed signs of ice and water on the Moon's surface This is a study of researchers at the University of Hawaii and Brown University in conjunction with NASA's Ames Research Center Theo công bố vào ngày 20/8, nhà thiên văn học tìm thấy mảnh vỡ băng nằm rải rác quanh cực Bắc cực Nam Mặt trăng According to the announcement on August 20, astronomers have found broken pieces of ice which scattered around the northern and southern poles of the moon Từ nhiều năm trước, nhà khoa học cho nước tồn Mặt trăng, nhiên trước chưa có chứng cụ thể Many years ago, scientists thought that there was water on the Moon, but there was no evidence before Với phát lần này, nhà khoa học tin tảng băng trở thành nguồn cung cấp nước cho người With the finding, scientists believe icebergs on the moon could provide a source of water for humans Dữ liệu NASA cho thấy tảng băng bề mặt Mặt trăng nằm số điểm có nhiệt độ bề mặt -163oC, đồng thời không chịu ảnh hưởng từ sức nóng Mặt trời Based on NASA’s latest data, the lowest temperature measured from the icebergs on the Moon’s surface is -163oC; and they are not affected by the Sun’s intense heat Theo báo cáo Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, phát vô quan trọng cho công khám phá Mặt trăng Những tảng băng nước nguồn tài nguyên lớn sử dụng cho việc khám phá Mặt trăng tương lai A report by the National Academy of Science says that this is a remarkable milestone in mankind’s quest to explore the Moon These icebergs seem to be a major resource that can assist the future expeditions Công bố đăng tờ báo Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia vào ngày 20/8 The announcement was published in the National Academy of Science journal on August 20 ... water for humans Dữ liệu NASA cho thấy tảng băng bề mặt Mặt trăng nằm số điểm có nhiệt độ bề mặt -163oC, đồng thời không chịu ảnh hưởng từ sức nóng Mặt trời Based on NASA s latest data, the lowest... cáo Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, phát vô quan trọng cho công khám phá Mặt trăng Những tảng băng nước nguồn tài nguyên lớn sử dụng cho việc khám phá Mặt trăng tương lai A report by the National
- Xem thêm -

Xem thêm: SONG NGỮ NASA phát hiện dấu hiệu của băng trên mặt trăng , SONG NGỮ NASA phát hiện dấu hiệu của băng trên mặt trăng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay