SONG NGỮ lớp học thông minh

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:31

Lớp học thơng minh - Mơ hình giáo dục tương lai Smart classes, the education model for future Bằng việc truy cập mã số lớp học, em học sinh vào tài khoản cá nhân học giáo thơng qua giáo trình kỹ thuật số Giáo trình bao gồm video, âm thanh, hình ảnh với góc nhìn 360 độ By entering the code of class, students can access their personal accounts and study with their teacher via a digital textbook The textbook includes videos, sounds, images with the 360-degree view Chức bật giải pháp giáo viên biên soạn phân phát tài liệu số trực tiếp đến lớp học, kiểm tra q trình học tập em học sinh lúc câu trả lời học sinh lưu đám mây, dễ dàng soi chiếu kết em hoàn thiện kiểm tra The prominent function of this solution is that teachers can compile and distribute directly the digital documents to the classrooms, can check the learning process of students at any time and answers of students are saved on the cloud so it is easy to see the results when they finish their tests Với em học sinh, tiết học số thú vị Để làm quen với giáo án này, em khoảng thời gian ngày thiết bị máy tính bảng khơng xa lạ em học sinh thành thị For students, studying hours are always interesting To get used to the digital textbooks, students spend only two days because tablets are not unfamiliar to the students in cities
- Xem thêm -

Xem thêm: SONG NGỮ lớp học thông minh , SONG NGỮ lớp học thông minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay