Song ngữ ngôn ngữ huýt sáo sắp biến mất ở hy lạp

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:31

Ngôn ngữ huýt sáo biến Hy Lạp Greece's disappearing whistled language Nằm sâu góc phía đơng nam đảo Evia thuộc Hy Lạp, bên mê cung khe núi hình xoắn ốc hướng phía biển Aegean, ngơi làng nhỏ bé tên Antia tọa lạc sườn núi Ochi Hidden deep in the south-east corner of the Greek island of Evia, above a twisting maze of ravines that tumbles toward the Aegean Sea, the tiny village of Antia clings to the slopes of Mount Ochi Khơng có khách sạn hay nhà hàng vòng 40km, ngơi làng hẻo lánh đến mức khơng xuất Google Maps There are no hotels or restaurants within 40km, and the hamlet is so remote that it doesn’t exist on Google Maps Nhưng bạn đến đường ngoằn ngoèo từ Karystos, qua khung cảnh huyền bí ngơi mộ đá cự thạch "nhà rồng" tảng đá Cyclopic khổng lồ, bạn nghe thấy hát báo tin cổ dội lại từ vách núi But as you travel here along a dizzying road from Karystos, through a mythical landscape of megalithic ‘dragon house’ stone tombs and giant Cyclopic boulders, you’ll hear an ancient siren song reverberating against the mountain walls Đó hàng ngàn năm nay, cư dân làng Antia sử dụng ngôn ngữ huýt sáođặc biệt, mơ âm tiếng chim hót để giao tiếp qua thung lũng xa xôi That’s because for thousands of years, the inhabitants of Antia have used a remarkable whistled language that resembles the sounds of birds to communicate across the distant valleys Được gọi sfyria, ngơn ngữ có nguy bị biến giới - cách giao tiếp đường dài bí ẩn tồn nói chuyện, phức tạp nào, chuyển thành tiếng huýt sáo Known as sfyria, it’s one of the rarest and most endangered languages in the world – a mysterious form of long-distance communication in which entire conversations, no matter how complex, can be whistled Trong hai thiên niên kỷ qua, người phát âm hiểu âm bí mật sfyria người chăn cừu nông dân làng sườn núi này, người họ tự hào truyền lại truyền thống bảo vệ nghiêm ngặt cho cháu For the last two millennia, the only people who have been able to sound and understand sfyria’s secret notes are the shepherds and farmers from this hillside hamlet, each of whom has proudly passed down the tightly guarded tradition to their children Tuy nhiên hai thập kỷ gần đây, dân số làng Antia suy giảm từ 250 xuống 37, người già làng rụng răng, nhiều người phát âm âm sắc sảo sfyria But in the last few decades, Antia’s population has dwindled from 250 to 37, and as older whistlers lose their teeth, many can no longer sound sfyria’s sharp notes Ngày nay, có sáu người lại hành tinh, người 'nói' ngơn ngữ bất thành văn - số họ gần mời tơi đến Antia để tơi gặp người huýt sáo cuối Hy Lạp Today, there are only six people left on the planet who can still ‘speak’ this unspoken language – and one of them recently invited me to Antia so I could meet the last whistlers of Greece Khơng nhớ lại xác làm hay mà người dân nơi bắt đầu sử dụng sfyria - xuất phát từ từ Hy Lạp sfyrizo, có nghĩa 'tiếng còi' - để giao tiếp No-one can recall exactly how or when the villagers here began using sfyria – which comes from the Greek word sfyrizo, meaning ‘whistle’ – to communicate Một số cư dân đoán đến từ người lính xứ Ba Tư, người tìm cách trú ẩn vùng núi khoảng 2.500 năm trước Some residents speculate that it came from Persian soldiers who sought refuge in the mountains some 2,500 years ago Những người khác tuyên bố ngôn ngữ phát triển thời gian Byzantine cách bí mật để cảnh báo chống lại mối nguy hiểm từ làng đối thủ xâm nhập tên cướp biển Others claim the language developed during Byzantine times as a secret way to warn against danger from rival villages and invading pirates Thậm chí có niềm tin Athens cổ đại, họ đăng người chơi huýt sáo từ Antia lên đỉnh núi người gác để họ báo hiệu cơng xảy đế quốc There’s even a belief that in ancient Athens, they’d post whistlers from Antia on the mountaintops as sentries so they could signal an imminent attack on the empire ... notes Ngày nay, có sáu người lại hành tinh, người 'nói' ngơn ngữ bất thành văn - số họ gần mời đến Antia để gặp người huýt sáo cuối Hy Lạp Today, there are only six people left on the planet who... of Greece Không nhớ lại xác làm hay mà người dân nơi bắt đầu sử dụng sfyria - xuất phát từ từ Hy Lạp sfyrizo, có nghĩa 'tiếng còi' - để giao tiếp No-one can recall exactly how or when the villagers... Persian soldiers who sought refuge in the mountains some 2,500 years ago Những người khác tuyên bố ngôn ngữ phát triển thời gian Byzantine cách bí mật để cảnh báo chống lại mối nguy hiểm từ làng đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Song ngữ ngôn ngữ huýt sáo sắp biến mất ở hy lạp , Song ngữ ngôn ngữ huýt sáo sắp biến mất ở hy lạp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay