Song ngữ HAI NGƯỜI BẠN đi cắm TRẠI

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:31

HAI NGƯỜI BẠN ĐI CẮM TRẠI TWO CAMPERS Hai người cắm trại rừng gấu nâu bất ngờ xuất phía trước, cách họ khoảng 50 feet Con gấu nhìn thấy hai người cắm trại bắt đầu lao đến Two campers are walking through the woods when a huge brown bear suddenly appears in the clearing about 50 feet in front of them The bear sees the campers and begins to head toward them Người bỏ ba lô xuống, lấy đôi giày chạy vội vàng xỏ vào Người thứ hai nói: "Anh làm vậy? Giày chạy không giúp anh chạy nhanh gấu đâu" Người thứ hai đáp lời: "Tôi không cần chạy nhanh gấu Tôi cần chạy nhanh anh" The first guy drops his backpack, digs out a pair of sneakers, and frantically begins to put them on The second guy says, "What are you doing? Sneakers won’t help you outrun that bear." "I don’t need to outrun the bear," the first guy says "I just need to outrun you." BẠN CHỌN PHÒNG NÀO? WHAT WILL YOU CHOOSE? Một anh chàng chết bị đày xuống địa ngục Quỷ Satan đến gặp anh ta, dẫn đến trước ba cánh cửa yêu cầu chọn phòng để mãi A guy dies and is sent to hell Satan meets him, shows him doors to three rooms, and says he must choose one to spend eternity in Trong phòng đầu tiên, chàng trai nhìn thấy người người đứng phòng với chất bẩn ngập lên đến cổ Chàng trai nói: "Khơng, cho tơi xem phòng khác" In the first room, people are standing in dirt up to their necks The guy says, "No, let me see the next room." Trong phòng thứ hai, anh chàng thấy nhiều người đứng với chất bẩn ngập lên đến mũi Chàng trai lại từ chối lần In the second room, people are standing in dirt up to their noses Guy says no again Satan mở cửa phòng cuối Tại đây, người người đứng chất bẩn ngập đến đầu gối, uống cà phê ăn bánh Chàng trai nói: "Tơi chọn phòng này" Quỷ Satan đồng ý Chàng trai bước vào phòng bắt đầu rót cà phê uống Tuy nhiên trước quay lưng bước đi, Satan hét lên: "Giờ nghỉ uống cà phê hết Tất quay đầu xuống đất trở lại vị trí cũ!" Finally, Satan opens the third room People are standing with dirt up to their knees, drinking coffee and eating pastries The guy says, "I pick this room." Satan says Ok and starts to leave, and the guy wades in and starts pouring some coffee On the way out Satan yells, "OK, coffee break’s over Everyone back on your heads!" ...Trong phòng thứ hai, anh chàng thấy nhiều người đứng với chất bẩn ngập lên đến mũi Chàng trai lại từ chối lần In... Quỷ Satan đồng ý Chàng trai bước vào phòng bắt đầu rót cà phê uống Tuy nhiên trước quay lưng bước đi, Satan hét lên: "Giờ nghỉ uống cà phê hết Tất quay đầu xuống đất trở lại vị trí cũ!" Finally,
- Xem thêm -

Xem thêm: Song ngữ HAI NGƯỜI BẠN đi cắm TRẠI , Song ngữ HAI NGƯỜI BẠN đi cắm TRẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay