Song ngữ 70 % người mỹ không cho rằng công việc của họ sẽ được tự động hóa

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:31

70 % người Mỹ không cho công việc họ tự động hóa Will Your Job Be Automated? 70 Percent of Americans Say No Hầu hết người Mỹ tin công việc họ không bị ảnh hưởng phát triễn tự động hóa người máy, suốt đời họ, số nói tự động hoá làm cho họ việc làm thu nhập Most Americans believe their jobs are safe from the spread of automation and robotics, at least during their lifetimes, and only a handful says automation has cost them a job or loss of income Tuy nhiên, khảo sát Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy người ta ngày lo lắng tác động chung thay đổi công nghệ Still, a survey by the Pew Research Center also found widespread anxiety about the general impact of technological change Ba phần người Mỹ nói "thực tế" nói robot máy tính cuối đãm nhận hầu hết công việc thực người Three-quarters of Americans say it is at least “somewhat realistic” that robots and computers will eventually perform most of the jobs currently done by people Cũng khoảng chừng người lo lắng kết mang lại hậu tiêu cực, chẳng hạn bất bình đẳng ngày xấu Roughly the same proportion worry that such an outcome will have negative consequences, such as worsening inequality “Công chúng kỳ vọng số công việc nghề nghiệp khác thay công nghệ thập kỷ tới, nghĩ cơng việc làm họ phải theo chiều hướng đó,” Aaron Smith, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pew, cho biết “The public expects a number of different jobs and occupations to be replaced by technology in the coming decades, but few think their own job is heading in that direction,” Aaron Smith, associate director at the Pew Research Center, said Hơn nửa số người hỏi cho công nhân bán thức ăn nhanh, người giãi yêu cầu toán bảo hiểm nhân viên pháp lý thay robot máy tính thời gian mà họ sống More than half of respondents expect that fast food workers, insurance claims processors and legal clerks will be mostly replaced by robots and computers during their lifetimes Gần hai phần ba nghĩ hầu hết cửa hàng bán lẻ tự động hố hồn tồn vòng 20 năm tới, với khơng có tương tác khách hàng chủ tiệm Nearly two-thirds think that most retailers will be fully automated in 20 years, with little or no human interaction between customers and employers Sự lạc quan tương đối người Mỹ công việc họ đánh giá có phần xác Americans’ relative optimism about their own jobs might be the more accurate assessment Nhiều phân tích chuyên gia gần cho thấy tự động hóa có tác động mạnh mẽ so với nghiên cứu cách vài năm nửa số công việc tự động hóa Many recent expert analyses are finding less dramatic impacts from automation than studies from several years ago that suggested up to half of jobs could be automated Một báo cáo tuần trước, công ty giáo dục Pearson, Đại học Oxford Tổ chức Nesta phát hành cho thấy có phần năm cơng nhân ngành nghề giảm vào năm 2030 A report last week, issued by the education company Pearson, Oxford University, and the Nesta Foundation found that just one in five workers are in occupations that will shrink by 2030 ... người Mỹ công việc họ đánh giá có phần xác Americans’ relative optimism about their own jobs might be the more accurate assessment Nhiều phân tích chuyên gia gần cho thấy tự động hóa có tác động. ..Hơn nửa số người hỏi cho công nhân bán thức ăn nhanh, người giãi yêu cầu toán bảo hiểm nhân viên pháp lý thay robot máy tính thời gian mà họ sống More than half of respondents... gia gần cho thấy tự động hóa có tác động mạnh mẽ so với nghiên cứu cách vài năm nửa số cơng việc tự động hóa Many recent expert analyses are finding less dramatic impacts from automation than studies
- Xem thêm -

Xem thêm: Song ngữ 70 % người mỹ không cho rằng công việc của họ sẽ được tự động hóa , Song ngữ 70 % người mỹ không cho rằng công việc của họ sẽ được tự động hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay