Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12

25 10 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 05:21

Qua quan sát thực tế và qua kết quả kiểm tra thành tích nội dung nhảy xa kiểu ưỡn thân của nam học sinh khối 12 trường THPT Bến Tre Vĩnh Phúc những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân của các em còn thấp, nguyên nhân chính là chưa có hệ thống bài tập thực sự khoa học và phong phú phù hợp với đặc điểm của học sinh THPT nhằm phát triển tốc độ và sức sức mạnh trong chạy đà và giậm nhảy của kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân. Chính vì vậy, việc nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập phù hợp với đặc điểm của đối tượng và điều kiện thực tiễn hiện nay của Nhà trường góp phần nâng cao thành tích kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác GDTC trong Nhà trường hiện nay là việc vô cùng cần thiết và thiết thực. Xuất phát từ những lý do trên tôi mạnh dạn lựa chọn nghiên cứu đề tài:“Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12 PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Bác Hồ nói “Mỗi người dân yếu ớt tức làm cho nước yếu ớt phần, người dân khỏe mạnh góp phần cho nước khỏe mạnh” Điều cho thấy Thể dục thể thao (TDTT) phần quan trọng thiếu đời sống xã hội Tập thể thao làm cho người có vóc dáng khỏe mạnh, tinh thần sảng khối, chống mệt mỏi, bệnh tật tạo hăng say cho người tập Cùng với việc xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa y tế TDTT ln nhận quan tâm Đảng Nhà nước để đến xã hội hóa TDTT Sự chuyển nước ta sau phần lớn trông chờ vào hệ trẻ, người chủ tương lai đất nước Muốn hệ trẻ ngày việc bồi dưỡng tri thức lĩnh vực cần việc tham gia rèn luyện thân thể có sức khỏe tốt gánh vác nhiệm vụ đất nước TDTT khơng có vai trò đặc biệt việc bảo vệ phát triển hoàn thiện thể lực mà thể dục thể thao có ý nghĩa xã hội to lớn tự khẳng định hồn thiện tạo cho người niềm vui giao tiếp gắn bó với tập thể cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh nâng cao tính tích cực xã hội Đảng ta khẳng định tầm quan trọng TDTT việc bồi dưỡng phát huy nhân tố người tạo động lực để phát triển đất nước Trong năm gần Thể thao Việt Nam có bước tiến đáng kể đấu trường giới khu vực Ví dụ đội tuyển bóng đá U20 Việt nam có mặt vòng chung kết U20 giới Hàn Quốc, Huy chương bạc U23 châu Á Điền kinh “Nữ hoàng” mơn thể thao ngày có sức quyến rũ Điền kinh bắt nguồn lao động sản xuất chiến đấu, quốc gia lấy Điền kinh làm nội dung phương tiện để rèn luyện thể lực nhân dân chủ yếu Thành tích thi đấu Điền kinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song khẳng định rằng, nội dung Điền kinh (chạy, nhảy, ném, đẩy ) thành tích thi đấu phụ thuộc vào yếu tố chun mơn mang tính đặc thù Nói cách khác, mơn thi đấu, chí cự ly thi đấu lại phụ thuộc vào yếu tố khác Trong Điền kinh “Nhảy xa” hoạt động dùng tốc độ chạy đà sức bật chân để đưa thể vượt qua chướng ngại vật nằm nagng, thành tích mơn nhảy xa thể độ xa đo được, thành tích đo (m), xác đến (cm) Nhảy xa nội dung có kỹ thuật đa dạng phức tạp gồm nhiều giai đoạn kỹ thuật Qua quan sát thực tế qua kết kiểm tra thành tích nội dung nhảy xa kiểu ưỡn thân nam học sinh khối 12 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc năm gần đây, chúng tơi nhận thấy thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân em thấp, nguyên nhân chưa có hệ thống tập thực khoa học phong phú phù hợp với đặc điểm học sinh THPT nhằm phát triển tốc độ sức sức mạnh chạy đà giậm nhảy kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân Chính vậy, việc nghiên cứu lựa chọn hệ thống tập phù hợp với đặc điểm đối tượng điều kiện thực tiễn Nhà trường góp phần nâng cao thành tích kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân, qua góp phần nâng cao hiệu cơng tác GDTC Nhà trường việc vô cần thiết thiết thực Xuất phát từ lý mạnh dạn lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc ” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: 2.1 Mục đích nghiên cứu: Đề tài bước đầu ứng dụng số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Nhằm đạt mục đích nghiên cứu đề tài xác định hai nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng sủ dụng số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Nhiệm vự 2: Lựa chọn đánh giá hiệu ứng dụng số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Giả thiết khoa học Trong điều kiện trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc, với thực tế sức mạnh học sinh hạn chế chưa có hệ thống tập phù hợp giảng dạy huấn luyện Nếu ứng dụng tập mà lựa chọn góp phần nâng cao hiệu mơn nhảy xa kiểu ưỡn thân Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy nội dung nhảy xa ưỡn thân PHẦN NỘI DUNG Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Khái niệm sức nhanh: - Sức nhanh khả thực động tác thời gian ngắn - Sức nhanh lực bột phát vận tốc với tốc độ nhanh Hay nói cách khác “tốc độ xung động thần kinh gây cho co thời gian phản ứng ngắn có tác dụng tốc độ vận động” 1.1.2 Khái niệm phân loại sức mạnh: 1.1.2.1.Khái niệm sức mạnh Sức mạnh lực bắp để khắc phục lực cản bên căng Sức mạnh thể nhiều hoạt động vận động khác nhau: VD: Nâng vật nặng, cử tạ 1.1.2.2 Phân loại sức mạnh Sức mạnh phân thành dạng sau: Sức mạnh có nhiều loại hình biểu hiện, dùng định nghĩa để biểu đạt khái niệm sức mạnh không xác thực Trong thực tiễn thể thao biểu sức mạnh đại thể phân loại sau: - Sức mạnh tối đa (hay gọi sức mạnh tuyệt đối) - Sức mạnh tương đối - Sức mạnh tốc độ - Sức mạnh bền * Sức mạnh tối đa: Sức mạnh tối đa tốc độ căng lớn để khắc phục trọng lượng tối đa Khi số lượng co tối đa, sợi co độ dài tối ưu co với lực tối đa.Sức mạnh tối đa thường đạt dược co tĩnh * Sức mạnh tương đối: Sức mạnh tương đối thể hoạt động mà người tập vận động viên phải di chuyển toàn thể trọng lượng tối đa * Sức mạnh tốc độ: Sức mạnh tốc độ lọa sức mạnh biểu tăng tốc độ khắc phục lực cản định Sức mạnh tốc độ lớn hay nhỏ có quan hệ đến tốc độ vận động chi thể nhằm khắc phục lực cản Hay nói cách khác sức mạnh tốc độ tốc độ tác động lớn dược thực diều kiện lượng vận động quy định Hình thức biểu sức mạnh tốc độ sức mạnh bột phát I= Trong đó: I: Là sức mạnh tốc độ : Là lực tối đa thực động tác t: Là thời gian đạt số tối đa * Sức mạnh bền: Sức mạnh bền khả trì động tác sức mạnh thời gian dài lặp lại số lần nhiều khắc phục lực cản bên định * Sức mạnh bột phát: Ngoài thấy sức mạnh bột phát, sức mạnh bột phát khả người phát huy lực lớn khoảng thời gian ngắn Tố chất sức mạnh tốc độ đặc biệt quan trọng giải tương đối tốt nhiệm vụ mơn thể thao có chu kỳ khơng có chu kỳ Nhảy xa kỹ thuật khó, đòi hỏi nhiều tố chất sức nhanh, sức mạnh tốc độ, khả phối hợp vận động Trong sức mạnh tốc độ giai đoạn chạy đà giậm nhảy tố chất định đến thành tích nhảy xa Từ ý kiến chứng tỏ chất sức mạnh tốc độ sức mạnh sức nhanh nên nói sức mạnh tốc độ tố chất đặc thù định thành tích nhảy xa 1.2 Lịch sử vấn đề nghiên cứu kết nghiên cứu có liên quan Để nâng cao thành tích kỹ thuật chương trình giảng dạy nội dung GDTC bắt buộc cho học sinh Phổ thơng có điền kinh với nội dung chạy, nhảy xa nhảy cao có nhiều cơng trình nghiên cứu Trong tính riêng đến nội dung kỹ thuật nhảy xa nhảy cao nhiều giáo viên giáo dục thể chất, huấn luyện viên TDTT đặc biệt ý quan tâm giảng dạy cơng tác huấn luyện Có thể khẳng định rằng, kết nghiên cứu trên, dù lĩnh vực hay lĩnh vực khác chưa nhiều, song chúng sở ban đầu đáng quý mặt tư liệu lẫn mặt định hướng phương pháp nghiên cứu đối tượng chủ yếu học sinh trường THPT Tuy nhiên quy trình, điều kiện, đối tượng nghiên cứu có khác nhau, việc sâu nghiên cứu lựa chọn tập thể lực, hay sửa chữa sai lầm thường mắc giảng dạy kỹ thuật nhảy xa có khác nhau, đặc biệt tập phát triển sức nhanh, sức mạnh giảng dạy – huấn luyện kỹ thuật nhảy xa cho học sinh tác giả quan tâm nghiên cứu Do sử dụng kết nghiên cứu để mang tính chất tham khảo, phục vụ cho cơng tác nghiên cứu 1.3 Cơ sở khoa học (Sư phạm, y sinh học) đề tài nghiên cứu 1.3.1 Đặc điểm tâm, sinh lý học sinh THPT(16 - 18 tuổi) Ở lứa tuổi này, thể em giai đoạn đầu thời kỳ trưởng thành; phát triển chức sinh lý, tâm lý tương đối hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển lực hoạt động thể lực lực hoạt động tư Sự phát triển cấu trúc thể, tố chất vận động yếu tố tâm lý, cảm xúc lứa tuổi sở để thể em sẵn sàng tiếp nhận lượng vận động mức độ lớn với nỗ lực ý chí cao Đây lứa tuổi thuận lợi để phát triển tố chất sức nhanh sức mạnh * Đặc điểm sinh lý Học sinh trường phổ thông trung học thường lứa tuổi từ 16 -18, thể em phát triển, chức sinh lý tương đối ổn định, khả hoạt động quan phận thể nâng cao, phát triển thể hình tương đối hồn thiện - Hệ thần kinh: Các phận thần kinh trung ương hồn thiện tạo điều kiện cho việc tiếp thu, hình thành hồn thiện kỹ thuật động tác, kích thước não hành tuỷ đạt đến mức người trưởng thành Hoạt động phân tích não tăng Trên vỏ não, q trình tri giác vận động có định hướng sâu sắc hơn, khả nhận biết cấu trúc động tác tái xác, khả vận động nâng cao Ngoài ra, hoạt động tuyến giáp trạng, tuyến sinh dục có ảnh hưởng đến hoạt động TDTT nên tập đơn điệu, thiếu hấp dẫn làm cho em dễ cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi Vì vậy, cần có nhiều hình thức tập luyện khác buổi tập - Hệ cơ: chưa hoàn thiện, sức chưa tốt lên cần tập tập phát triển sức mạnh để góp phần thúc đẩy phát triển cơ, số lượng tăng chậm chiều dài sợi phát triển mạnh Tính đàn hồi tăng khơng đều, để củng cố phát triển sức mạnh - tốc độ áp dụng tập cần nâng từ từ lượng vận động (LVĐ) để em dễ thích nghi cách hợp lý Tránh tăng LVĐ đột ngột dễ dẫn đến chấn thương Các tập phải đảm bảo tính vừa sức, phát triển đồng nhóm Cần trọng tập chi - Hệ tuần hoàn: tiếp tục phát triển dần hoàn thiện Buồng tim phát triển tương đối hoàn thiện, tim đập từ 70 - 80 lần/phút Phản ứng hệ tuần hoàn tương đối rõ rệt Sau hoạt động, mạch đập huyết áp hồi phục tương đối nhanh chóng tập tập tốc độ sức mạnh – tốc độ - Hệ hô hấp: Sự phát triển thể lứa tuổi làm biến đổi chức hệ hơ hấp có thay đổi độ dài chu kỳ hơ hấp Vòng ngực nam từ (68 - 74cm) Diện tích tiếp xúc từ (100 – 120cm) Dung tích phổi tăng nhanh, tần số thở 10 - 20 lần/phút Dung tích sống thơng khí phổi tăng tối đa, hấp thụ oxy tối đa Tuy nhiên hơ hấp yếu nên co giãn lồng ngực nhỏ, chủ yếu giãn hồnh Vì tập luyện cần thở sâu tập chung ý thở - Hệ vận động: Xương phát triển tương đối ổn định, sụn đầu xương dài sụn chuyển thành xương Cột sống ổn định hình dạng chưa hồn thiện cong vẹo - Hệ máu: Trong giai đoạn này, em, hoạt động bắp làm cho hệ máu có thay đổi định Hàm lượng hemoglobin hồng cầu máu tăng làm cho dung tích oxi máu tăng lên sau hoạt động xảy nhanh - Trao đổi chất lượng: giai đoạn này, đòi hỏi chất đường, đạm, mỡ, muối khống lớn, q trình chuyển hố xảy nhanh, mặt chuyển hố cho q trình trưởng thành thể, mặt khác để cung cấp cho trình vận động thể lực 1.3.2 Đặc điểm tâm lý Các em lứa tuổi tỏ lớn, đòi hỏi người xung quanh coi trọng Các em có hiểu biết, ưa hoạt động, có hồi bão ước mơ Do q trình hưng phấn chiếm ưu trình ức chế nên em tiếp thu nhanh lại dễ chán nản Khi đạt số kết đó, em dễ tỏ tự mãn điều tác động khơng tốt đến tập luyện Khi tiến hành tập luyện cần nhắc nhở, bảo tận tình, ân cần, nhẹ nhàng động viên, khen thưởng kịp thời Những em tiếp thu chậm thường hay tự ti, từ em tỏ chán nản Vì vậy, cần động viên khích lệ ngay, có định hướng để hiệu tập nâng lên Về đời sống tình cảm: Những đức tính q báu lứa tuổi nói chung lứa tuổi THPT nói riêng nét cách mà lứa tuổi có Ở lứa tuổi THPT, tính độc lập, tính kiên cảm, tính thẳng thắn bắt đầu hình thành Các em ln có tự tin, ham hiểu biết, tìm tòi khám phá, đào sâu giải vấn đề theo ý muốn Tính kiên cảm nét tiêu biểu tính cách niên, gắn kết với tính độc lập sáng tạo, nên em thường có thái độ dứt khốt hành vi, tình Đây động lực tâm lý giúp niên vượt qua khó khăn, thử thách học tập sinh hoạt, đặc biệt tập luyện TDTT gian khổ Chương ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu đề tài số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.2 Khách thể nghiên cứu: Khách thể nghiên cứu đề tài 20 nam học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu Mục đích: Phương pháp nhằm tìm hiểu sở lý luận khoa học, thành nghiên cứu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhà khoa học nước có liên quan đến việc phát triển kỹ thuật điền kinh nói chung nhảy xa nói riêng Cách tiến hành: Các tài liệu phân tích, tổng hợp đề tài bao gồm sách, tạp chí lý luận phương pháp giảng dạy, huấn luyện lý luận phương pháp giáo dục thể dục thể thao, học thuyết huấn luyện, sinh lý học thể thao, sinh hoá học thể thao tâm lý học thể thao Cách xử lý số liệu: Từ thông tin thu nhận tổng hợp lại, đưa kết luận, xác định hướng nghiên cứu 2.2.2 Phương pháp quan sát sư phạm Mục đích: Nắm lượng vận động tập luyện, nhìn nhận đánh giá ưu điểm, nhược điểm tập thể lực Cách tiến hành: thông qua quan sát để nắm lượng vận động tập luyện, nhìn nhận, đánh giá ưu điểm nhược điểm tập thể lực Từ có nhận định xác liên quan đến đề tài Phương pháp sử lý số liệu cách đánh giá: Dựa vào thành tích kỹ thuật em đạt để tìm phương pháp, biện pháp xử lý để có hiệu cao 2.2.3 Phương pháp vấn Mục đích : Phương pháp nhằm mục đích thu thập thơng tin để có sở đánh giá thực trạng thành tích kỹ thuật nhảy ưỡn thân lựa chọn tập, lựa chọn test để kiểm tra, đánh giá sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho nam học sinh nam trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc Cách thực hiện: Trong đề tài sử dụng phương pháp vấn trực tiếp vấn gián tiếp + Phương pháp vấn trực tiếp: Nhằm tìm hiểu sâu sắc vấn đề mà phiếu hỏi chưa đáp ứng Đối tượng huấn luyện viên, chuyên gia điền kinh, giáo viên TDTT + Phương pháp vấn gián tiếp: Nhằm thu nhập ý kiến số lượng cần thiết cho nghiên cứu Trên sở nội dung vấn gồm vấn đề cụ thể theo phiếu vấn để sâu vào việc lựa chọn tập nhằm nâng cao sức mạnh góp phần nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho nam học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc Phương pháp vấn phương pháp quan trọng sử dụng trình nghiên cứu với mục đích tìm hiểu tập cần thiết Test nhằm đánh giá số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Cách đánh giá: Tập hợp số liệu thu từ phiếu vấn, lựa chọn tập đạt 70% ý kiến lựa chọn Kết vấn lựa chọn tập trình bày phần kết nghiên cứu đề tài 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm Mục đích: Xác định thành tích học sinh trước sau thực nghiệm Làm sở liệu để xác định kết nghiên cứu đề tài, xác định trình độ thể lực chun mơn Cách tiến hành: Chúng tiến hành kiểm tra giai đoạn: trước thực nghiệm sau thực nghiệm Để đánh giá kiểm tra hiệu tập lựa chọn Test sau: - Chạy 30m XPC (s): + Mục đích: Phát triển sức nhanh + Yêu cầu: Khi chạy thân người phải gần thẳng, tư thoải mái, cần phải trì tốc độ cao đến cuối cự ly tần số động tác nhanh + Cách thực hiện: Tư chuẩn bị xuất phát cao chạy cư ly ngắn - Bật xa chỗ (m): + Mục đích: Phát triển sức mạnh bật nhảy đùi + Yêu cầu: Bật mạnh duỗi thẳng chân, gập nhanh với chân trước tốt + Cách thực hiện: Bật hai chân - Nhảy xa toàn đà (m): + Mục đích: Đối chiếu thành tích hai nhóm để biết hiệu tập mang lại + Yêu cầu: Học sinh thực hoàn chỉnh kỹ thuật + Cách đánh giá phương pháp kiểm tra: Áp dụng cách đánh giá điểm theo thang điểm sách giáo viên Bộ giáo dục biên soạn 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Mục đích: Kiểm nghiệm hiệu lựa chọn số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Cách tiến hành: Đề tài sử dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm tự nhiên Đối tượng thực nghiệm chia thành nhóm, nhóm 10 học sinh, tổng số đối tượng tham gia 20 học sinh - Tổng số tuần là: tuần - Số buổi tập tuần là: buổi ( thứ 3, thứ ) - Thời gian buổi tập là: 90 phút - Tổng thời gian tập luyện: 14 * Nhóm A (Nhóm đối chứng gồm 10 nam học sinh): Nội dung áp dụng tập theo tiến trình mà kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân thông thường áp dụng thường xuyên buổi tập trường THPT Bến Tre– Vĩnh Phúc * Nhóm B (Nhóm thực nghiệm gồm 10 nam học sinh): Nội dung hình thức tập luyện tập mà lựa chọn áp dụng 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê Mục đích: Phương pháp sử dụng việc phân tích xử lý số liệu thu thập trình nghiên cứu đề tài Cách tiến hành: Việc phân tích xử lý số liệu thu thập trình nghiên cứu đề tài xử lý phần mềm Microsoft Excel máy vi tính Trong q trình xử lý số liệu đề tài, tham số cơng thức tốn thống kê truyền thống trình bày “Đo lường thể thao”, “Những sở toán học thống kê”, “Phương pháp thống kê TDTT” Các công thức ứng dụng xử lý số liệu đề tài bao gồm : Giá trị trung bình cộng với (n < 30) n  xi X  i 1 n Trong đó: X : giá trị trung bình cộng Xi : giá trị mẫu riêng biệt  : ký hiệu tổng n: kích thước tập hợp mẫu Phương sai n  ( xi    i X )2 với n < 30 n Độ lệch chuẩn  = 2 So sánh số trung bình quan sát t XA  XB  2A  2B với n < 30  nA nB 2.3 Tổ chức nghiên cứu 2.3.1 Thời gian nghiên cứu Toàn đề tài tiến hành nghiên cứu từ tháng 10/2017 đến tháng 05/2018 chia thành giai đoạn nghiên cứu sau: - Giai đoạn 1: Từ tháng 10/2017 đến tháng 11/2017 - Là giai đoạn xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng đề cương kế hoạch nghiên cứu, bảo vệ đề cương nghiên cứu - Giai đoạn 2: Từ tháng 11/2017 đến 04/2018 - Là giai đoạn tiến hành giải mục tiêu nghiên cứu đề tài - Giai đoạn 3: Từ tháng 04/2018 đến 05/2018 - Là giai đoạn xử lý số liệu thu trình nghiên cứu, phân tích kết nghiên cứu, viết hồn thiện kết nghiên cứu Chuẩn bị bảo vệ kết nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu - Trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc 10 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá thực trạng sử dụng số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc 3.1.1 Thực trạng sử dụng số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Để có sở thực tiễn lựa chọn sử dụng số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Bằng hai phương pháp vấn quan sát sư phạm vấn giáo viên thực trạng sử dụng tập thể lực chuyên môn trình giảng dạy kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân Chúng tiến hành vấn tập thể lực giai đoạn nhảy cao Kết thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Kết vấn thực trạng sử dụng tập thể lực trường THPT Bến Tre– Vĩnh Phúc (n = 20) Nội dung giai đoạn nhảy xa Kết Không Thường thường xuyên xuyên n % n % 10 50 45 Nội dung tập Bật cóc Nhóm tập Bật nhảy đổi chân phát triển Chạy đạp sau với dây cao su sức mạnh chân Bật thu gối hố cát giậm nhảy Lò cò chân giậm 30m Nhóm tập chạy đà giậm nhảy 1.Chạy tăng tốc độ 30,50m đường thẳng Chạy đà theo vạch định sẵn (có đánh dấu bước đà) Chạy đà bước giậm nhảy bước liên tục đường thẳng 30m Chạy đà bước giậm nhảy bước vào hố cát 11 Ít sử dụng n % 35 30 35 40 12 60 13 65 20 15 40 25 35 20 12 60 20 25 40 35 35 25 40 20 45 35 Nhóm tập khơng Hồn thiện kỹ thuật Đứng chỗ từ tư bước thực động tác thu chân giậm Đi thường bước thực động tác thu chân giậm mô bước Chạy bước đà thực động tác giậm nhảy không hố cát Đà ngắn 3-5 bước hồn thiện kỹ thuật Đà trung bình hoàn thiện kỹ thuật Đà dài hoàn thiện kỹ thuật 30 25 11 55 40 25 35 16 80 20 45 15 40 17 17 85 85 15 10 Qua bảng 3.1 vấn thực trạng sử dụng tập thể lực giảng dạy huấn luyện giáo viên huấn luyện viên cho thấy có nhiều ý kiến trả lời phân tán khơng tập trung cách chọn tập động tác mức độ cần thiết tập Qua thực tế tìm hiểu chúng tơi thấy tập hoàn thiện kỹ thuật giáo viên sử dụng nhiều mà chưa thực trọng đến tập phát triển sức mạnh cho em 3.1.2 Thực trạng công tác giảng dạy kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh 12 trường THPT Bến Tre– Vĩnh Phúc Để giải vấn đề này, trước hết đề tài tiến hành khảo sát thực trạng học tập kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân thông qua biên kiểm tra đánh giá thành tích kỹ thuật hai lớp hai năm học trước cụ thể là: Kết kiểm tra học sinh lớp 11A6 11A7 năm 2016 – 2017 học nội dung nhảy xa kiểu ưỡn thân với tổng số 89 học sinh nam nữ Kết khảo sát thu trình bày bảng 3.2 bảng 3.3 Bảng 3.2 Thực trạng chất lượng học thực hành kỹ thuật xa kiểu ưỡn thân học sinh lớp 11A6 11A7 năm 2016 – 2017 ( n= 89) Kết học tập T TT Lớp Khối Giới tính 11A6 Nam(n = 32) năm 2016 - Nữ (n = 12) 2017 11A7 năm Nam(n = 30) 2016 2017 Nữ (n = 15) Giỏi/Khá Trung bình Thành tích Tỷ lệ (m) % Kém n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % 28 14 44 28 4.10 25 58 17 3.21 27 14 47 26 4.12 46 33 21 3.23 12 n Bảng 3.3 Kết đánh giá kỹ thuật học nhảy xa kiểu ưỡn thân học sinh lớp 11A6 11A7 năm 2017 – 2018 (n= 89) T Lớp T Khối Giới tính 11A6 năm Nam (n = 32) 2016 2017 Nữ (n = 12) 11A7 Nam (n = 30) năm 2016 2017 Nữ (n = 15) Kết đánh giá thực kỹ thuật A B C Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ n n n % % % Điểm đạt (điểm) 16 10 31 17 53 7.00 17 75 7.00 13 30 17 57 7.5 20 47 33 7.00 Từ kết thi bảng 3.2 3.3 cho thấy: - Kết học tập thực hành kỹ thuật nhảy kiểu ưỡn thân học sinh lớp 11A6 11A7 năm 2016 – 2017 thấp, số học sinh đạt kết học tập loại trung bình loại chiếm tỷ lệ tương đối cao (từ 33 % đến 58 % mức trung bình 17% đến 28% loại kém), số học sinh xếp loại giỏi chiếm tỷ lệ thấp (từ 25% đến 46%) - Kết thực kỹ thuật nhảy kỹ thuật nhảy kiểu ưỡn thân học sinh lớp 11A6 11A7 năm 2016 – 2017 có kết tương tự Trình độ kỹ thuật loại A đạt tỷ lệ thấp (từ 8% đến 20%), trình độ kỹ thuật đạt loại B C chiếm tỷ lệ cao so với loại A (từ 17% đến 47% loại B; từ 33% đến 75% loại C) Từ sở lý luận thực tiễn nêu trên, cho phép đến số kết luận sau: - Kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Kỹ thuật, thể lực, tâm lý… Giảng dạy - huấn luyện kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh THPT phải gắn liền với giảng dạy kỹ thuật, thể lực tâm lý…, cần đặc biệt trọng thời kỳ ban đầu chuẩn bị kỹ thuật - Bài tập thể lực giảng dạy kỹ thuật tập mang tính chuẩn bị, tính dẫn dắt, tính chuyển đổi tính thể lực chuyên biệt cho kỹ thuật môn thể thao khác Dựa vào lý luận chung tập thể chất, xác định loại tập thể lực dùng để bổ trợ phát triển kỹ thuật thể lực chuyên môn cho học sinh thực hành môn nhảy xa - Đánh giá kỹ thuật nói chung kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân nói riêng cho nam học sinh THPT phải gắn liền với việc đánh giá tố chất thể lực 13 3.2 Lựa chọn sử dụng số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc 3.2.1 Lựa chọn sử dụng số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Sau dựa sở lý luận thực tiễn trình bảy trên, trình lựa chọn tập tiến hành theo hướng Bước 1: Tổng hợp tập từ tài liệu tham khảo quan sát sư phạm Bước 2: Xác định mức độ ưu tiên tập thể lực bước đầu lựa chọn bằn phương pháp vấn chuyên gia * Bước 1: Ngoài quan sát tập em học sinh, chúng tơi tiến hành tham khảo tài liệu chuyên ngành điền kinh, tạp chí khoa học cơng nghệ TDTT, tài liệu giảng dạy, huấn luyện nước nước Từ thực tiễn trung tâm huấn luyện, dựa vào sở khoa học yêu cầu lựa chọn tập bước đầu lựa chọn 16 tập thể lực giúp nâng cao thành tích nhảy cao bao gồm tập sau: - Bài tập 1: Chạy tăng tốc độ 60 m TĐC Mục đích: Bài tập giúp cho người học có cảm giác tốc độ chạy đà, phương hướng để làm quen nắm bắt đặc tính chạy đà từ thích ứng dần với đặc tính chạy đà Yêu cầu: Khi chạy đà thân người phải gần thẳng, tư thoải mái, cần phải trì tốc độ cao đến cuối cự ly tần số động tác nhanh Cách thực hiện: Tư chuẩn bị xuất phát cao chạy cự ly ngắn Khối lợng: Thực 3-5 lần - Bài tập 2: Chạy đà bước thực động tác giậm nhảy bước liên tục 30m (Có phối hợp đá lăng đánh tay) + Mục đích: Giúp người tập thực kỹ thuật giậm nhảy bước + Yêu cầu: Đảm bảo tốc độ tăng đột ngột cho bước cuối có phối hợp đánh tay, chân lăng, đảm bảo tính nhịp điệu + Cách thực hiện: Chạy 30m đà đường thẳng + Khối lượng thực hiện: - lần - Bài tập 3: Chạy đà bước thực giậm nhảy bước tăng dần cự ly tốc độ đà + Mục đích: Tạo tốc độ chạy lớn + Yêu cầu: Đảm bảo tư thế, thoải mái trình chạy + Cách thực hiện: Chạy 30m 14 + Khối lượng thực hiện: - lần - Bài tập 4: Chạy đà ngắn đến trung bình kết hợp giậm nhảy bước hố nhảy xa + Mục đích: Giúp cho người học tạo khái niệm kỹ thuật giậm nhảy bước + Yêu cầu: Đúng kỹ thuật + Khối lượng thực 3- lần - Bài tập 5: Tại chỗ đặt chân giậm nhảy + Mục đích: Giúp người tập nắm kỹ thuật đặt chân giậm nhảy + Yêu cầu: Phải thực động tác + Khối lượng thực hiện: - lần - Bài tập 6: Đi bước đặt chân giậm nhảy + Mục đích: Nhằm giúp cho người tập trạng thái động đặt chân giậm nhảy cách xác + Yêu cầu: Thực nhanh cách chủ động xác + Khối lượng thực hiện: - lần - Bài tập 7: Chạy 3-5 bước giậm nhảy bước qua xà ngang + Mục đích: Người tập có cảm giác tốt kỹ thuật bước bộ, giữ thăng + Yêu cầu: Khi thực tập phải tập trung + Khối lượng thực hiện: - lần - Bài tập 8: Bật đổi chân + Mục đích: Phát triển chân đùi + Yêu cầu: Bật cao thân người thẳng duỗi hết khớp cổ chân + Khối lượng tổ x 20 lần, nghỉ tổ phút + Thời gian: 10 - 12 phút - Bài tập 9: Lò cò + Mục đích: Phát triển sức mạnh nhóm chi dưới, khả phối hợp + Yêu cầu: Đúng động tác, chân tiếp đất cần bật nhảy tích cực + Cách thực hiện: Một chân đưa sau gấp khớp khuỷu chân lại thực lò cò cách bật nhảy đưa đùi lên cao phía trước ngược lại để làm động tác giữ thăng + Khối lượng thực hiện: tổ x 30m - Bài tập 10: Bật nhảy thu gối cát: 15 + Mục đích: Phát triển sức mạnh tốc độ + Yêu cầu: Bật nhảy tích cực, thân không đưa trước sau mà phải thẳng + Cách thực hiện: Bật nhảy hố cát hai chân duỗi thẳng thu gối vào bụng thực liên tục cho hết khối lượng + Khối lượng tổ x 15 lần - Bài tập 11: Gánh tạ đứng lên ưỡn thân xuống 1/2 + Mục đích: Phát triển sức mạnh bật nhảy đùi + Yêu cầu: Xuống chậm, ưỡn thân 1/2 đứng lên nhanh kiễn mũi chân + Cách thực hiện: Hai chân đứng rộng vai mũi bàn chân xoay thẳng hướng, gánh tạ vai ưỡn thân xuống 1/2 lên, lưng phải thẳng + Khối lượng: Trọng lượng 75% thể thực tổ tổ -6 lần - Bài tập 12: Gánh tạ kiễng chân + Mục đích: Phát triển nhóm phía sau bàn chân + Yêu cầu: Khi hạ gót chân chậm, kiễng lên phải nhanh + Cách thực hiện: Để tạ tren vai, hai nửa bàn chân đứng bục cao 10-15cm thân người thẳng đứng, gót chân chạm đất, thực kiễng gót chân căng khớp cổ chân + Khối lượng: Gánh tạ 60% trọng lượng thể, thực tổ tổ - 10 lần - Bài tập 13: Cõng người tập đứng lên ưỡn thân xuống + Mục đích: Phát triển chân đùi + Yêu cầu: Người có trọng lượng tương đương vào cặp + Khối lượng: tổ x 15 lần tổ nghỉ phút + Thời gian: 10 - 12 phút - Bài tập 14: Gánh tạ bước bục + Mục đích: Bổ trợ cho kỹ thuật giậm nhảy + Yêu cầu: Tập trung ý bước bục phải tích cực + Cách thực hiện: Gánh tạ 70% trọng lượng thể, chân giậm nhảy để phía sau thực đưa chân bước bục đồng thời chân giậm thực bước bục trọng tâm thể đưa trước lên cao chân lăng nâng đầu gối đánh lăng cho đủi chân lăng song song với mặt đất dừng lại kết thúc chân giậm duỗi thẳng kiễng mũi chân + Khối lượng: tổ x lần/ tổ - Bài tập 15: Hất tạ hai tay trước sau + Mục đích: Phát triển lưng, bụng khả phối hợp 16 + Yêu cầu: Thực tập nhanh, mạnh, tích cực + Cách thực hiện: Hất tạ hai tay trước tư chuẩn bị tạ cầm hai tay bng thẳng xuống phía trước, hai chân đứng rộng vai tạo đà ưỡn thân xuống vng 1/2 sau đứng dậy đưa tạ lên cao tiếp tục ưỡn thân xuống đưa tạ xuống sau đạp chân nhanh, mạnh tích cực hất tạ trước lên cao Hất tạ hai tay qua đầu sau: Tư chuẩn bị vào tạo đà tập hất tạ trước, khác hất tạ phải qua đầu sau lên cao + Khối lượng: tổ tổ gồm hất tạ trước, hất tạ sau tổ lần * Bước 2: Sau lựa chọn tập trên, để đảm bảo tính khách quan, độ tin cậy việc lựa chọn tập tiến hành vấn 20 giáo viên, giảng dạy môn GDTC Vĩnh Phúc có kinh nghiệm thâm niên cơng tác trực tiếp giảng dạy huấn luyện Đặc điểm đối tượng vấn thể biểu đồ 3.1: Bảng 3.4 Kết vấn lựa chọn số tập nhằm nâng cao hiệu nhảy xa kiểu ưỡn thân cho nam học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre– Vĩnh Phúc (n= 20) Kết vấn n=20 STT 1 2 Số phiếu phát Số phiếu thu Số phiếu tán thành Tỷ lệ % Chạy tăng tốc độ 30 m đường thẳng 20 20 14 70 Chạy đà bước thực động tác giậm nhảy bước liên tục 30m (Có phối hợp đá lăng đánh tay) 20 20 15 70 20 20 11 35 20 20 14 70 20 20 40 20 20 12 60 20 20 14 70 20 20 16 80 20 20 16 80 20 20 16 80 Tên nhóm tập Chạy đà bước thực giậm nhảy bước tăng dần cự ly tốc độ đà Chạy đà ngắn đến trung bình kết hợp giậm nhảy bước hố nhảy xa Tại chỗ đặt chân giậm nhảy Đi bước đặt chân giậm nhảy Chạy 3-5 bước giậm bước nhảy qua xà ngang Bật đổi chân Lò cò Bật nhảy thu gối cát 17 10 11 12 Gánh tạ đứng lên ưỡn thân xuống 1/2 20 20 14 70 Gánh tạ kiễng chân 20 20 16 80 20 20 16 80 20 20 18 90 20 20 18 90 Cõng người tập đứng lên ưỡn thân 13 xuống Gánh tạ bước bục 14 Hất tạ hai tay trước sau 15 Qua kết vấn bảng 3.4 lựa chọn tập đạt mức độ ưu tiên cao có số phiếu tán thành từ 70% trở lên tập: - Bài tập 1: Chạy tăng tốc độ 30m đường thẳng - Bài tập 2: Chạy đà ngắn đến trung bình kết hợp giậm nhảy bước - Bài tập 3: Chạy đà bước thực động tác giậm nhảy bước liên tục 30m (Có phối hợp đá lăng đánh tay) - Bài tập 4: Chạy 3-5 bước giậm bước nhảy qua xà ngang - Bài tập 5: Bật đổi chân - Bài tập 6: Lò cò - Bài tập 7: Bật nhảy thu gối cát - Bài tập 8: Gánh tạ đứng lên ưỡn thân xuống 1/2 - Bài tập 9: Gánh tạ kiễng chân - Bài tập 10: Gánh tạ bước bục - Bài tập 11: Cõng người tập đứng lên ưỡn thân xuống - Bài tập 12: Hất tạ hai tay trước sau 3.2.2 Lựa chọn test kiểm tra đánh giá Qua phân tích, tổng hợp sở lý luận nhà khoa học nhà chuyên môn nước thực tiễn huấn luyện VĐV tiêu, nhằm đánh giá yếu tố đặc trưng ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ thuật nhảy xa VĐV điền kinh như: Tố chất thể lực kỹ thuật, lứa tuổi khác làm sở lựa chọn test song lựa chọn, ứng dụng hệ thống test đánh giá phải đảm bảo nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc 1: Phải đánh giá toàn diện mặt tố chất thể lực, kỹ thuật, phù hợp tâm sinh lý người đánh giá Nguyên tắc 2: Các test phải đảm bảo độ tin cậy mang tính thơng báo cần thiết, phù hợp với đối tượng nghiên cứu 18 Nguyên tắc 3: Các test lựa chọn phải có tiêu đánh giá cụ thể, có hình thức tổ chức đơn giản, phù hợp với điều kiện thực tế Để đánh giá số đánh giá hiệu tập thể lực chuyên môn trước sau thực nghiệm, số đánh giá hình thái thể lực, khả phối hợp vận động, hoàn thiện kỹ thuật Qua tham khảo ý kiến 20 người kết thu 93% ý kiến tán thành Kết trình bày bảng 3.5 Bảng 3.5: Kết vấn lựa chọn tiêu đánh giá hiệu số tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu nhảy xa kiểu ưỡn thân cho nam học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre– Vĩnh Phúc (n= 20) Kết vấn TT Các tiêu Phiếu tán thành (n=20) Tỷ lệ % Chạy xuất phát cao 30m (s) 20 100 Gánh tạ đứng lên ưỡn thân xuống ½ 40 Bật xa chỗ (m) 19 95 Nhảy xa toàn đà (m) 20 100 Hất tạ hai tay qua đầu sau (m) 40 Qua bảng 3.5 cho thấy test thành tích chạy 30m XPC, bật xa chỗ Nhảy xa tồn đà test có số phiếu tán thành cao chiếm tỷ lệ 95% trở lên Đây test lựa chọn để đánh giá hiệu giá hiệu số tập nhằm nâng cao hiệu nhảy xa kiểu ưỡn thân cho nam học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc 3.2.3 Đánh giá giá hiệu ứng dụng số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao hiệu nhảy xa kiểu ưỡn thân cho nam học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre– Vĩnh Phúc 3.2.3.1 Tổ chức thực nghiệm sư phạm Đối tượng thực nghiệm đề tài 20 nam học sinh 12 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc, 10 nam học sinh nhóm thực nghiệm, 10 nam học sinh nhóm đối chứng, đối tượng chúng tơi lựa chọn ngẫu nhiên Nhóm đối chứng tập theo tập cũ mà giáo viên nhà trường sử dụng Nhóm thực nghiệm tập luyện theo hệ thống tập nhằm nâng cao hệu chạy đà giậm nhảy kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân mà lựa chọn 19 Trong trình thực nghiệm, tiến hành thực nghiệm, tiến hành kiểm tra ban đầu kiểm tra sau thực nghiệm theo kế hoạch giảng dạy, không lấy làm để đánh giá mức độ tác động tập lựa chọn Học sinh nhóm (đối chứng thực nghiệm) trước thực nghiệm sư phạm tiến hành kiểm tra sư phạm nhằm xác định mức độ đồng hai nhóm 3.2.3.2 Kết thực nghiệm sư phạm * Kết kiểm tra trước thực nghiệm Trước tiến hành thực nghiệm, tiến hành kiểm tra test lựa chọn nhằm đánh giá mức độ đồng nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Kết thu trình bày bảng 3.6 Bảng 3.6 Kết kiểm tra trước thực nghiệm (nA=nb=10) Nhóm Thơng số Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng ttính tbảng p xA  xB  Bật xa chỗ (m) 2.37 0.11 2.36 0.12 0.19 2.101 >0,05 Chạy 30m XPC(s) 4.93 0.14 4.91 0.19 0.268 2.101 >0,05 Nhảy xa toàn đà (m) 4.62 1.13 4.63 1.16 >0,05 Chỉ số 1.98 2.101 Từ kết thu bảng 3.6 cho thấy, kết kiểm tra test lựa chọn nhóm thực nghiệm đối chứng khơng có khác biệt, t tính < tbảng = 2.101 ngưỡng xác suất P > 0.05), điều chứng tỏ rằng, trước tiến hành thực nghiệm, thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân nhóm tương đối đồng * Kết kiểm tra sau thực nghiệm Sau thời gian thực nghiệm, đối tượng nghiên cứu trang bị cách tương đối đầy đủ lực chuyên môn, kỹ - chiến thuật, thể lực tâm lý, đặc biệt sức nhanh sức mạnh giậm nhảy kỹ thuật xa kiểu ưỡn thân, tiến hành kiểm tra đánh hiệu thực kỹ thuật đối tượng nghiên cứu Kết thu trình bày bảng 3.7 Bảng 3.7 Kết kiểm tra sau thực nghiệm 20 Nhóm Thơng số Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng ttính tbảng p xA  xB Bật xa chỗ (m) 2.48 0.076 2.39 0.071 2.81 2.101
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12, Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh lớp 12, Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Sau khi dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã được trình bảy ở trên, quá trình lựa chọn bài tập của chúng tôi đã tiến hành theo 2 hướng., Nguyên tắc 3: Các test lựa chọn phải có các chỉ tiêu đánh giá cụ thể, có hình thức tổ chức đơn giản, phù hợp với điều kiện thực tế., Bảng 3.5: Kết quả phỏng vấn lựa chọn chỉ tiêu đánh giá hiệu quả một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả trong nhảy xa kiểu ưỡn thân cho nam học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre– Vĩnh Phúc . (n= 20)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay