SÁNG KIEN KINH NGHIEM : Sử dụng một số bài tập phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng

16 14 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 05:18

Vấn đề giáo dục thể chất nói chung và chương trình môn thể dục THPT nói riêng, điền kinh là nội dung cơ bản, là nền tảng để phát triển các tố chất thể lực cơ sở cho các môn thể thao khác. Trong đó nhảy cao là một nội dung cơ bản để phát triển các tố chất thể lực. Trước yêu cầu này đòi hỏi giáo viên lên lớp phải có những phương pháp giảng dạy, những bài tập hợp lí phù hợp với sách giáo khoa, phù hợp với lứa tuổi và đặc biệt là phát triển thành tích môn nhảy cao I PHẦN MỞ ĐẦU Lời giới thiệu Tầm quan trọng TDTT thể tư tưởng việc làm Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người dạy: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc cần đến sức khỏe thành công” Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 24 tháng 03 năm 1994 BCH TW Đảng cộng sản Việt Nam công tác TDTT giai đoạn khẳng định phương hướng “Phát triển TDTT phận quan trọng sách phát triển kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước, nhằm bồi dưỡng phát huy nhân tố người, công tác TDTT phải góp phần tích cực nâng cao sức khỏe, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân, nâng cao suất lao động xã hội lực sức chiến đấu lực lượng vũ trang” Trong sống nay, vị trí cơng tác TDTT nhà trường xác định theo tầm quan trọng Thơng qua giáo dục môn thể dục, bồi dưỡng cho học sinh đức tính kiên trì, giúp học sinh biết kĩ để tập luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực, góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh Có tăng tiến thể lực, thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể thể khả thân TDTT, biết vận dụng điều học vào nếp sinh hoạt nhà trường, góp phần chuẩn bị cho hệ trẻ có nếp sống, tác phong cơng nghiệp Vấn đề giáo dục thể chất nói chung chương trình mơn thể dục THPT nói riêng, điền kinh nội dung bản, tảng để phát triển tố chất thể lực sở cho môn thể thao khác Trong nhảy cao nội dung để phát triển tố chất thể lực Trước yêu cầu đòi hỏi giáo viên lên lớp phải có phương pháp giảng dạy, tập hợp lí phù hợp với sách giáo khoa, phù hợp với lứa tuổi đặc biệt phát triển thành tích mơn nhảy cao Thông qua thi Hội khỏe phù toàn quốc hội khỏe phù tỉnh Vĩnh Phúc thành tích mơn nhảy cao học sinh trường THPT Bến Tre thấp so với thành tích học sinh trường Tỉnh nói riêng nước nói chung Xuất phát từ nhiệm vụ dạy học, tính cấp thiết vấn đề, đòi hỏi nâng cao thành tích mơn nhảy cao cho học sinh mà chọn đề tài: “Sử dụng số tập phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh THPT” Tên sáng kiến - Sử dụng số tập phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng Tác giả sáng kiến Họ tên: Lưu Tiến Dũng Địa tác giả sáng kiến: Trường THPT Bến Tre – Phúc Yên – Vĩnh Phúc Số ĐT: 0988244377 Chủ đầu tư tạo sáng kiến Lưu Tiến Dũng Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Lĩnh vực: Giáo dục thể chất Trường THPT Vấn đề sáng kiến giải quyết: Sử dụng số tập phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu tháng 10/2015 Mô tả chất sáng kiến Về nội dung sáng kiến: Sử dụng số tập phát triển sức mạnh môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ 1: Xác định lựa chọn số tập phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích mơn nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nam lớp 10 Nhiệm vụ 2: Đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích mơn nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh năm lớp 10 II PHẦN NỘI DUNG Chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu Cơ sở triết học Tư tưởng người phải phát triển hài hòa giữu thể chất tinh thần có tác dụng tích cực đến mặt giáo dục Nắm sở lý thuyết, kỹ thuật môn học giúp ta hiểu sâu mơn Cơ sở tâm lý Lứa tuổi học sinh THPT lứa tuổi có phát triển đặc biệt mạnh mẽ, linh hoạt đặc tính nhân cách Các em ln mong muốn thử sức theo phương thức khác nhau, nên hành vi học sinh phức tạp mâu thuẫn Trên sở tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm người ln muốn đạt đến đỉnh cao hiểu biết, chiếm lĩnh tri thức Do đứng trước tình có vấn đề tìm cách giải vấn đề Vf cần phải thường xuyên giám sát giáo dục cho phù hợp sở phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo, biết điều chỉnh tổ chức hoạt động, tạo điều kiện phát triển tốt khả cho học sinh Cơ sở giáo dục - Mục tiêu TDTT trường phổ thông giúp học sinh biết số kiến thức, kĩ để tập luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh - Có tăng tiến thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể thể khả thân thể dục thể thao - Biết vận dụng mức định điều học nếp sinh hoạt trường ngồi nhà trường Thơng qua hoạt động thể dục thể thao rèn luyện cho học sinh tác phong nhanh nhẹn khỏe mạnh , tính kỉ luật số phẩm chất đạo đức cần thiết góp phần chuẩn bị cho hệ trẻ có nếp sống lành mạnh, tốt đẹp Góp phần giáo dục đào tạo hệ trẻ trở thành người có ích cho xã hội, chuẩn bị thể lực nếp sống cho người lao động tương lai thực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Dựa nguyên tắc tính tích cực, tự giác học sinh học kỹ thuật động tác mà giáo viên định hướng cho học sinh học kỹ thuật động tác từ học sinh tìm chân lý vấn đề Cơ sở lý luận - Để góp phần thực mục tiêu đào tạo hệ trẻ người có lực,phẩm chất đạo đức tốt, có tố chất sức khỏe tồn diện, q trình giảng dạy giáo viên nói chung thân tơi nói riêng phải làm để học sinh có tố chất thể lực tốt - Để nâng cao thành tích rút nhiều tập, hình thức tập luyện phải biết kết hợp vận động tập hợp lý như: Sân bãi tập luyện, trang thiết bị, khí hậu… - Chúng ta biết môn nhảy cao đưa vào chương trình phổ thơng năm học (năm học lớp 10 lớp 11) Nhưng làm để nâng cao hiệu học sinh thực giai đoạn kỹ thuật? Làm để học sinh phối hợp tốt giai đoạn kỹ thuật động tác lại với thể dục? Thì người giáo viên học thể dục cần sử dụng phương pháp tập phù hợp, từ giúp học sinh thực tốt giai đoạn kỹ thuật nhảy cao Thực trạng ban đầu Trong năm gần áp lực việc học tập lớn để thi đỗ vào trường Đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, em học sinh trọng vào việc học tập văn hóa mà khơng tập luyện thể dục thể thao, năm trước buổi chiều đông em học sinh sân vận động tập luyện mơn thể thao, năm gần gần không thấy học sinh tập luyện môn thể thao Cũng mà tơi nhận thấy phát triển thể lực nói chung sức mạnh nói riêng em học sinh nhiều hạn chế dẫn đến kết môn thể dục chưa thực cao Nguyên nhân thực trạng * Đối với giáo viên - Do phương pháp tập giáo viên chưa phù hợp với học sinh, kết hợp phương pháp giảng dạy,các tập chưa thực mềm dẻo, linh hoạt, khoa học Việc đưa tập chưa thật hấp dẫn để thu hút em học sinh * Đối với học sinh - Do đặc thù mơn hoạt động ngồi trời, học sinh chưa có ý thức tự giác tích cực, chủ động trình tập luyện nhà trường gia đình - Tình trạng sức khỏe học sinh chưa tốt để phát huy hết tính yêu cầu môn - Do áp lực thi đỗ vào trường đại học cao đẳng chuyên nghiệp nên em không tập luyện thể dục thể thao - Điều kiện học thời gian em học sinh gia đình hạn hẹp, tình hình kinh tế địa bàn nhiều khó khăn Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh trung học phổ thơng * Đặc điểm tâm lí Lứa tuổi học sinh THPT lứa tuổi độ giai đoạn nhạy cảm, có phát triển mạnh mẽ, linh hoạt đặc tính nhân cách Các em ln mong muốn thử sức theo phương hướng khác nhau, nên hành vi em phức tạp mâu thuẫn cần phải thường xuyên giám sát giáo dục cho phù hợp co sở phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, biết điều chỉnh tổ chức hoạt động, tạo điều kiện phát triển tốt khả cho em * Đặc điểm sinh lí + Hệ thần kinh Não thời kì hồn chỉnh, hoạt động thần kinh chưa ổn định, hưng phấn chiếm ưu Do học tập em dễ tập trung tư tưởng, thời gian kéo dài, nội dung nghèo nàn, hình thức hoạt động đơn điệu, thần kinh chóng mệt mỏi dễ phân tán sức ý Vì nội dung tập luyện phải phong phú, tổ chức học phải linh hoạt, giảng giải làm mẫu có trọng tâm, xác Ngồi cần tăng cường tập luyện thể dục thể thao hình thức vui chơi khác để làm phong phú khả hoạt động phát triển tố chất thể lực cách toàn diện + Hệ vận động - Đối với hệ xương: Hệ xương giai đoạn phát triển mạnh chiều dài Hệ xương sụn khớp đòi hỏi điều kiện tốt để phát triển hoàn thiện Giáo dục thể chất có tác dụng tốt đến phát triển hệ xương phải ý đến tư thế, đến cân đối hoạt động để tránh phát triển sai lệch hệ xương kìm hãm phát chiều dài - Đối với hệ cơ: Hệ em phát triển chậm phát triển hệ xương, chủ yếu phát triển chiều dài, thiết diện chậm phát triển Do phát triển không đồng bộ, thiếu cân đối nên em khơng phát huy sức mạnh chóng mệt mỏi Vì cần ý tăng cường phát triển bắp phát triển toàn diện + Hệ tuần hoàn Tim phát triển chậm so với phát triển mạch máu, sức co bóp yếu, khả điều hòa hoạt động tim chưa ổn định nên hoạt động q căng thẳng chóng mệt mỏi Vì tập luyện TDTT thường xuyên ảnh hưởng tốt đến hoạt động hệ tuần hoàn, hoạt động tim thích ứng Nhưng q trình tập luyện cần phải đảm bảo nguyên tắc vừa sức nguyên tắc tăng tiến giáo dục thể chất, tránh hoạt động sức đột ngột + Hệ hô hấp Phổi em phát triển chưa hoàn thiện, phế nang nhỏ, hơ hấp chưa phát triển, dung lượng phổi bé Vì hoạt động em phải thở nhiều, thở nhanh nên chóng mệt mỏi Rèn luyện thể chất cho em phải toàn diện, phải ý phát riển đến hô hấp, hướng dẫn em phải biết cách thờ sâu, thở biết cách thở hoạt động Như làm việc, hoạt động lâu có hiệu Cơ sở khoa học giáo dục thể chất trường phổ thông Hệ giáo dục thể chất gắn liền với đặc điểm giải phẫu sinh lí, tâm lí học đặc điểm phát triển tố chất thể lực lứa tuổi người, tác dụng giáo dục thể chất lớn, khơng ngừng đem lại sức khỏe cho học sinh mà góp phần đào tạo người phát triển toàn diện Tố chất thể lực biểu tổng hợp hệ thống chức quan thể, tố chất thể lực tăng trưởng theo tăng trưởng lứa tuổi Sự tăng trưởng có tốc độ nhanh, biên độ lớn thời kì dậy Giai đoạn lứa tuổi khác tố chất thể lực phát triển khác, tức lứa tuổi tố chất thể lực khác phát triển thay đổi không giống Tố chất thể lực từ giai đoạn tăng trưởng chuyển qua giai đoạn ổn định theo thứ tự phát triển sau: Tố chất nhanh phát triển đầu tiên, sau tố chất bền tố chất mạnh 8.1 Tố chất nhanh Sức mạnh: Là khả thực động tác khoảng thời gian ngắn Tố chất nhanh phát triển sớm phát triển tố chất mạnh, thời kì phát triển tố chất nhanh quan trọng tuổi học sinh Tiểu học Trung học sở 8.2 Tố chất mạnh Sức mạnh lực chống đỡ khắc phục sức cản bên nhờ nỗ lực bắp Đối với môn nhảy cao cần quan tâm đến phát triển sức mạnh tốc độ người tập Để phát triển sức mạnh tốc độ cần xen kẽ tập luyện mức với phương pháp dùng sức lớn Như vậy, q trình cho học sinh tập luyện mơn nhảy cao cần đưa vào tập phát triển sức mạnh bột phát nhóm chi dưới, giúp cho việc thực động tác giậm nhảy nhảy cao thật nhanh, mạnh, để đưa bay lên cao xa 8.3 Tố chất khéo léo Khéo léo lực tiếp thu nhanh động tác ứng phó kịp thời thay đổi bất ngờ Xác định đánh giá tố chất khéo léo việc khó Có thể tính khoảng thời gian tiếp thu động tác Để rèn luyện khéo léo cần phải tập nhiều loại hình động tác, nhờ trình tập để tiếp thu động tác tố chất khác phát triển theo Tóm lại, trình giảng dạy huấn luyện điền kinh nói chung nhảy cao nói riêng, cần vào đặc điểm phát triển tố chất đồng thời dùng phương pháp huấn luyện khoa học, xúc tiến cho việc phát triển tố chất thể lực người tập nói chung học sinh nói riêng Vài nét tình hình giảng dạy học tập mơn nhảy cao trường phổ thông Nhảy cao môn thể thao khơng đòi hỏi nhiều trang thiết bị, kĩ thuật tương đối đơn giản, dễ phổ cập, phù hợp với lứa tuổi, giới tính, nhảy cao nội dung chương trình giáo dục thể chất Trong kì Hội khỏe Phù Đổng từ cấp trường đến cấp quốc gia có thi đấu nhảy cao, học sinh nói chung vận động viên nói riêng lập thành tích đáng khen ngợi Tuy nhiên thành tích nhảy cao học sinh nước ta so với thành tích học sinh nước giới mức chênh lệch lớn Việc giảng dạy môn nhảy cao nhiều năm qua trọng đạt kết định, song phải phấn đấu nhiều đáp ứng phong trào ngày mạnh mẽ Để giảng dạy tốt môn nhảy cao cho học sinh, cần phải nắm đối tượng không ngừng chọn lựa cải tiến, biện pháp, nội dung giảng dạy cho phù hợp, gây ảnh hưởng tốt đến phát triển toàn diện phận thể học sinh 10 Tác dụng tập luyện môn nhảy cao trường phổ thông Nhảy cao môn thể thao phổ biến, nhiều người ưa thích tham gia tập huyện Tập luyện nhảy cao có tác dụng lớn việc phát triển tố chất thể lực, nâng cao khả tập trung sức, tự chủ rèn luyện lòng dũng cảm, tính kiên trì khắc phục khó khăn tập luyện Thông qua tập kĩ thuật chạy đà giậm nhảy, làm tăng cường phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh sức mạnh tốc độ người tập Thực tốt kỹ thuật không rơi xuống đất, rèn luyện khéo léo, tính xác, nâng cao khả phối hợp vận động, giúp cho người tập nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, phục vụ đắc lực cho lao động học tập 11 Sức bật sức mạnh nhảy cao Khái niệm sức mạnh có cách hiểu khác Nhưng tố chất sức mạnh phân thành sức mạnh tuyệt đối, sức mạnh tương đối, sức mạnh tốc độ, sức mạnh bền, - Sức mạnh tuyệt đối lực khắc phục lực cản lớn - Sức mạnh tương đối sức mạnh tuyệt đối vận động viên 1kg thể trọng họ - Sức mạnh tốc độ khả sinh lực động tác nhanh - Sức mạnh bền lực khắc phục lực cản nhỏ thời gian dài, bên cạnh đó, nhiều trường hợp gặp dạng sức mạnh quan trọng coi “sức mạnh bột phá”: Dạng sức mạnh xuất giữ vai trò quan trọng mơn có hoạt động bật nhảy, tính theo cơng thức Trong I số đánh giá sức mạnh, tốc độ hay sức mạnh bột phát, Fmax lúc sức mạnh tối đa, Tmax thời gian để đạt sức mạnh tối đa Nhảy cao nội dung nằm hệ thống mơn khơng có chu kỳ, gồm nhiều động tác liên kết lại với nhau, thành kỹ thuật hoàn chỉnh, người ta chia thành giai đoạn: chạy đà, giậm nhảy, không tiếp đất Trong bốn yếu tố đó, yếu tố giậm nhảy có ảnh hưởng nhiều tới việc hình thành kỹ thuật động tác định thành tích mơn nhảy cao Nhưng khâu giậm nhảy lại có quan hệ lớn với tốc độ chạy đà, thời gian chống đỡ giậm nhảy, góc độ giậm nhảy… Như vậy, thấy sức mạnh nhảy cao sức mạnh hỗn hợp, mà ta phân cách tương đối, gắn liền với trình thực kỹ thuật bao gồm - Sức mạnh tốc độ: Dạng sức mạnh thể động tác chạy đà - Sức mạnh bột phát: Dạng sức mạnh thể động tác giậm nhảy (sức bật) Theo “Tính chu kỳ huấn luyện thể thao” hầu hết môn thể thao cần sức mạnh, tố chất sức mạnh cần thiết cho môn thể thao khác gọi sức mạnh đặc thù mơn Sức mạnh tối đóng vai trò quan trọng khơng nói định việc tạo sức mạnh đặc thù môn thể thao Chương Phương pháp tổ chức nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Để thực nhiệm vụ nghiên cứu sử dụng phương pháp sau: 1.1 Phương pháp tham khảo tài liệu: Tham khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu Phương pháp nhằm tổng hợp tài liệu, hệ thống lại kiến thức có liên quan đến đề tài nghiên cứu, hình thành sở lý luận, xác định nhiệm vụ, lựa chọn phương pháp tiêu làm sở đánh giá kết nghiên cứu lựa chọn đề tài tìm chọn tập phát triển sức mạnh trog nhảy cao làm sở cho việc vấn thực nghiệm 1.2 Phương pháp vấn : Sử dụng phiếu điều tra Phương pháp nhằm tìm hiểu xác định tập sử dụng thực tiễn, huấn luyện, giảng dạy nhảy cao 1.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Phương pháp nhằm mục đích đưa tập vào thực tiễn, qua thực nghiệm góp phần làm sáng tỏ yếu tố tác động trực tiếp ( yếu tố thực nghiệm ) tới kết tập luyện đối tượng nghiên cứu 1.4 Phươg pháp kiểm tra sư phạm - Kiểm tra thành tích bật cao chỗ - Kiểm tra thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng Tổ chức nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Sau xác định nhiệm vụ nghiên cứu, vào thời gian chương trình học tập trường THPT Bến Tre Tôi chọn đối tượng lớp 11A5 11A6 chia làm nhóm - Nhóm thực nghiệm: Gồm em học sinh lớp 11A6 , nội dung tập luyện đưa theo tập xác định - Nhóm đối chứng: Gồm em học sinh lớp 11A5, nội dung tập luyện theo phân phối chương trình hành Thời gian tổ chức thực 12 tuần 2.2 Địa điểm nghiên cứu: Trường THPT Bến Tre – Phúc Yên – Vĩnh Phúc 2.3 Trang bị sử dụng: Dụng cụ sử dụng cho việc kiểm tra lấy số liệu như: - Thước dây, đồng hồ bấm giờ, còi - Cọc, xà, hố cát Chương Kết nghiên cứu Xác định ứng dụng số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích môn nhảy cao Để xác định cách khách quan, dùng phiếu vấn để lấy ý kiến giáo viên thể dục trường Thành phố để xem xét đánh giá mức độ quan trọng hai tố chất thể lực Câu hỏi đưa gồm hai yếu tố mặt tố chất thể lực đánh giá theo mức sau: + Rất quan trọng + Quan trọng + Bình thường Phỏng vấn tiến hành lần 15 giáo viên thể dục trường địa bàn Bảng 1.1 Kết phong vấn vai trò tố chất thể lực phát triển thành tích nhảy cao Nhóm Nội dung Các tố Sức mạnh tốc độ Chất Sức mạnh bộc phát Rất quan trọng SL TL% 13 86.6% 14 93% Quan trọng SL TL% 6.6% 7% Bình thường SL TL% 6.6% 0% Kết vấn trình bày bảng 1.1, chứng tỏ hầu hết cho tố chất phát triển sức mạnh bột phát sức mạnh tốc độ có tác động lớn đến việc nâng cao thành tích nhảy cao Dưa sở hai tố chất thể lực phát triển sức mạnh trên, xác định số tập sau: STT Bài tập sức mạnh tốc độ STT Bài tập sức mạnh bột phát Chạy 30m xuất phát cao Bật xa chỗ Chạy 30m tốc độ cao Bật cao chỗ Chạy 60m xuất phát cao Bật cao 15m Chạy đạp sau 30m Lò cò nhanh chân 30 m Xong để xác định tập có độ tin cậy có giá trị sử dụng hay khơng chúng tơi tiến hành vấn giáo viên thể dục để đánh giá xác định độ tin cậy tập đưa Bảng 2.2 Kết vấn tập phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích nhảy cao cho học sinh STT Nội dung Chạy 30m xuất phát cao Chạy 30m tốc độ cao Chạy 60m xuất phát cao Chạy đạp sau 30m Bật xa chỗ Bật cao chỗ Số phiếu Phát Thu vào 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 Đồng ý SL TL% 12 80% 13 87% 12 80% 15 100% 14 93% 15 100% Không đồng ý SL TL% 3 20% 13% 20% 0% 7% 0% Bật cao ôm gối hố cát Lò cò chân 30m 15 15 15 15 15 100% 15 100% 0 0% 0% Qua kết vấn thấy tập phiếu vấn đưa có tỷ lệ đồng ý cao Điều cho thấy độ tin cậy tập có giá trị thực tiễn huấn luyện giảng dạy Từ kết chúng tơi đưa tồn tập phát triển sức mạnh vào thực nghiệm Tiến trình giảng dạy nội dung tập * Tiến trình giảng dạy tập TT Tuân Tên tập Chạy 30m xuất phát cao Chạy 30m tốc độ cao Chạy 60m xuất phát cao Chạy đạp sau 30m Bật cao chỗ Bật cóc 15m Bật xa chỗ Lò cò nhanh chân 30m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 x 11 12 x x X x x x x x x x x x * Nội dung tập: ST T Tên tập Chạy 30m xuất phát cao Chạy 30m tốc độ cao Chạy 60m xuất phát cao Chạy đạp sau 30m Bật cao chỗ Bật cóc 15m Bật xa chỗ Lò cò nhanh chân 30m Khối lượng Số Thời Nghỉ Lượng gian Mục đích yêu cầu 2-3 lần 3’ Rèn luyện sức mạnh tốc độ 30”-1’ Yêu cầu: Tự giác tích cực 2-3 lần 3’ 30”-1’ 1-2 lần 4’ 30”-1’ 1-2 lần lần lần lần lần Rèn luyện sức mạnh tốc độ Yêu cầu: Tự giác tích cực 3’ 30”-1’ Rèn luyện sức mạnh tốc độ 1’-2’ 30” Yêu cầu: Tự giác tích cực 1’-2’ 30” Rèn luyện sức mạnh tốc độ 1’-2’ 30” Yêu cầu: Tự giác tích cực Rèn luyện sức mạnh tốc độ 3’ 30” Mục đích , yêu cầu tập luyện sau: * Dạng tập phát triển sức mạnh tốc độ 11 + Chạy 30m xuất phát cao + Chạy 30m tốc độ cao + Chạy 60m xuất phát cao + Chạy đạp sau 30m Mục đích nhằm rèn luyện sức mạnh tốc độ kỹ thuật chạy đà * Dạng tập phát triển sức mạnh bột phát + Bật xa chỗ + Bật cao chỗ + Bật cóc 15m + Lò cò nhanh chân 30m Mục đích nhằm rèn luyện sức mạnh tốc độ kỹ thuật giậm nhảy * Cách thực + Nhóm thực nghệm: Tập luyện học, chia làm hai hàng thực tập đưa theo đội hình nước chảy + Nhóm đối chứng: Tập theo PPCC * Kết Qua 12 tuần tập luyện thành tích nhảy cao nằm nghiêng nhóm thực nghiệm có tăng trưởng rõ rệt , đồng ổn định so với nhóm đối chứng Từ kết nghiên cứu cho thấy qua nội dung kiểm tra sức mạnh tốc độ sức mạnh bột phát nhóm thực nghiệm phát triển nhóm đối chứng , đạt khác biệt Hệ thống tập phát triển sức mạnh thể tính hiệu đến việc huấn luyện nâng cao thành tích nhảy cao cho học sinh Qua nghiên cứu chọn tập phát triển sức mạnh cho học sinh trường trung học phổ thông Các tập phát triển sức mạnh có hiệu độ tin cậy III PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu cho phép rút kết luận sau: Qua bước nghiên cứu đề tài xác định tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh THPT Đảm bảo có giá trị thơng báo đủ độ tin cậy là: 12 STT Bài tập sức mạnh tốc độ STT Bài tập sức mạnh bột phát Chạy 30m xuất phát cao Bật xa chỗ Chạy 30m tốc độ cao Bật cao chỗ Chạy 60m xuất phát cao Bật cóc 15m Chạy đạp sau 30m Lò cò nhanh chân 30 m Sau 12 tuần học tập rèn luyện thành tích hai nhóm tăng Tuy nhiên nhóm thực nghiệm tăng cao đồng nhóm đối chứng Kiến nghị Từ kết nghiên cứu đề tài cho phép tơi có số kiến nghị sau.: - Có thể sử dụng hệ thống tập để đưa vào trình giảng dạy huấn luyện nội dung nhảy cao cho trường THPT địa bàn Thành phố nói riêng trường THPT nói chung - Do chương trình bậc THPT có tiết/tuần cần tăng cường thời gian để tập luyện ngoại khóa cho học sinh, góp phần nâng cao sức khỏe - Sáng kiến kinh nghiệm đạt kết định , mong đóng góp đồng nghiệp để chất lượng mơn thể dục trường THPT ngày đạt hiệu cao IV TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách giáo viên thể dục lớp 10 – Nhà xuất giáo dục – năm 2007 - Sách giáo viên thể dục lớp 11 – Nhà xuất giáo dục – năm 2007 - Sách giáo viên thể dục lớp 12 – Nhà xuất giáo dục – năm 2008 - Sổ tay hướng dẫn công tác thể dục thể thao sở - Nhà xuất TDTT – năm 2007 - Lý luận phương pháp giáo dục thể chất - Nhà xuất TDTT- năm 1993 13 - Giáo trình lý luận phương pháp giảng dạy TDTT– Nhà xuất giáo dục – năm 2002 - Phương pháp nghiên cứu khoa học – Nhà xuất giáo dục – năm 2002 - Luật điền kinh- Nhà xuất TDTT – năm 2002 V MỤC LỤC Trang I Phần mở đầu Lời giới thiệu… …………………………………………………… Tên sáng kiến…… ………………………………………………… Tác giả sáng kiến… ………………………………………………… Chủ đầu tư tạo sáng kiến …………………… …………… …… Lĩnh vực áp dụng sáng kiến ………………………………………… 14 01 02 02 02 02 Ngày sáng kiến áp dụng……………………………………… 02 Mô tả chất sáng kiến …………………………………………… 02 Nhiệm vụ giải pháp ……………………………………………… 02 II Phận nội dung Chương I Tổng quan vấn đề nghiên cứu Cơ sở triết học ……………………………………………………… 02 Cơ sở tâm lý……………………………………………………… 03 Cơ sở giáo dục…………………………………………………… 03 Cơ sở lý luận……………………………………………………… 03 Thực trạng ban đầu………………………………………………… 04 Nguyên nhân thực trạng……………………………………… 04 Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THPT………………… 04 Cơ sở khoa học giáo dục thể chất trường phổ thông …… 06 8.1 Tố chất sức nhanh………………………………………………… 06 8.2 Tố chất sức mạnh………………………………………………… 06 8.3 Tố chất khéo léo………………………………………………… 07 Vài nét tình hình giảng dạy học tập mơn nhảy cao trường phổ thông………………………………………………………………… 07 10 Tác dụng tập luyện môn nhảy cao trường phổ thông…………… 07 11 Sức bật sức mạnh nhảy cao………………………………… 07 Chương II Phương pháp tổ chức nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu……………………………………………… 08 1.1 Phươg pháp tham khảo tài liệu …………………………………… 08 1.2 Phương pháp vấn …………………………………………… 09 1.3 Phương pháp nghiên cứu sư phạm………………………………… 09 1.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm ………………………………… 09 Tổ chức nghiên cứu………………………………………………… 09 2.1 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………… 09 2.2 Địa điểm nghiên cứu ……………………………………………… 09 2.3 Trang thiết bị sử dụng……………………………………………… 09 Chương Kết nghiên cứu Xác định ứng dụng số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng 15 cao thành tích mơn nhảy cao………………………………………… Tiến trình giảng dạy nội dung tập ……………………………… 11 Mục đích yêu cầu, tập luyện sau…………………………………… 12 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kiết luận……………………………………………………………… 13 Kiến nghị …………………………………………………………… 13 IV TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 Phúc Yên, ngày … tháng năm 2019 Phúc Yên, ngày 16 tháng năm 2019 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TÁC GIẢ SÁNG KIẾN Lưu Tiến Dũng 16 ... để nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu tháng 10/2015 Mô tả chất sáng kiến Về nội dung sáng kiến: Sử dụng số tập phát triển sức mạnh môn nhảy cao kiểu nằm. ..2 Tên sáng kiến - Sử dụng số tập phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng Tác giả sáng kiến Họ tên: Lưu Tiến Dũng Địa tác giả sáng kiến: Trường THPT Bến... phát triển sức mạnh bột phát sức mạnh tốc độ có tác động lớn đến việc nâng cao thành tích nhảy cao Dưa sở hai tố chất thể lực phát triển sức mạnh trên, xác định số tập sau: STT Bài tập sức mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIEN KINH NGHIEM : Sử dụng một số bài tập phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng, SÁNG KIEN KINH NGHIEM : Sử dụng một số bài tập phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay