CÁC DI sản văn hóa CSVH

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 01:38

Họ tên: Bùi Khả Ý MSSV: 18159068 CÁC DI SẢN VĂN HĨA Di sản văn hố vật thể: - Quần thể di tích cố Huế - Phố cổ Hội An - Thánh địa Mỹ Sơn - Hoàng thành Thăng Long - Thành nhà Hồ Di sản văn hoá phi vật thể : - Nhã nhạc cung đình hố - Khơng gian văn hố cồng chiêng Tây Nguyên - Dân ca quan họ Bắc Ninh - Ca trù - Hát xoan - Hội Gióng đền Phù Đổng đền Sóc - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Đờn ca Nam Bộ - Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - Nghi lễ trò chơi kéo co Di sản tư liệu: - Mộc triều Nguyễn - Bia tiến sĩ văn miếu Thăng Long - Cuốn sách cổ “Hồng hoa sứ trình đồ” - Thơ văn kiến trúc cung đình Huế - Mộc trường Phúc Giang  Cho biết địa phương có di sản di sản phong tặng danh hiệu? - Địa phương có di sản phong tặng danh hiệu vùng đất Huế: + Quần thể di tích cố Huế + Nhã nhạc- âm nhạc cung đình Huế + Mộc triều Nguyễn + Châu triều Nguyễn + Thơ văn kiến trúc cung đình Huế
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC DI sản văn hóa CSVH, CÁC DI sản văn hóa CSVH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay