Đề thi viên chức giáo dục môn toán THCS

2 45 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 00:24

Đây là hai đề thi viên chức môn Toán THCS của thành phố Hà Nội 2 năm gần đây nhất 2014, 2015. Đề thi gồm 3 phần:Phấn 1 (50 điểm): Soạn giáo án 1 tiết dạy trên lớpPhần 2 (30 điểm): Giải chi tiết và hướng dẫn HS làm bàiPhần 3 (20 điểm): Xử lý tình huống sư phạm UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP.HÀ NỘI – NĂM 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN THCS MÔN: TOÁN Ngày kiểm tra: 03/8/2014 Thời gian làm bài: 150 phút Phần I (50 điểm) Anh (chị) soạn giáo án tiết dạy lớp Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba (Sách giáo khoa toán tập hai in đề thi này) Phần II (30 điểm) Anh (chị) giải chi tiết hướng dẫn học sinh giải tập sau: Bài 1: Tìm tất số nguyên p cho 4p + lập phương số tự nhiên Bài 2: Với ba số dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = Chứng minh a + 2ab b + 2c 2 + b + 2bc c + 2a 2 + c + 2ca a + 2b 2 ≥ a + b2 + c2 Bài Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH I J tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABH tam giác ACH Gọi E F giao điểm đường thẳng IJ với cạnh AB AC tam giác ABC Chứng minh tam giác AEF tam giác cân Phần III (20 điểm) Anh (chị) xử lý tình sư phạm sau: Tình 1: Trong học mơn Tốn, giáo từ cuối lớp lên bục giảng, học sinh vỗ mạnh vào lưng cô giáogiáo quay lại, học sinh minh: Thưa cơ, áo có sâu Anh (chị) đưa cách xử lí anh (chị) giáo viên tình Tình 2: Trong luyện tập mơn Tốn, học sinh đưa cách giải bào toán ngắn gọn độc đáo cách giải giáo viêngiáo viên tình anh (chị) giải - HẾT Lưu ý: - Thí sinh khơng mang theo tài liệu - Giám thị khơng giải thích thêm UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ NỘI VỤ KIỂM TRA SÁT HẠCH KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM 2015 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ SỐ THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ MƠN: TỐN Ngày kiểm tra: 18/10/2015 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Phần I (50 điểm) Anh (chị) soạn giáo án tiết dạy lớp Bài chương I: Hình chữ nhật (SGK Tốn tập 1, NXBGD Việt Nam – 2015) Phần II (30 điểm) Anh (chị) giải chi tiết hướng dẫn học sinh giải tập sau: Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD Kẻ DH vng góc với AC (H thuộc AC) Gọi M, N theo thứ tự trung điểm CH AB Chứng minh tma giác AMN tam giác vuộng Tìm điều kiện hình chữ nhật ANCD để tam giác DMN tam giác vuông cân Bài 2: Cho a, b, c ba số thực khác thỏa mãn a + b + c = 1 + + = Tính giá trị biểu a b c thức K = a + b + c Phần III (20 điểm) Anh (chị) xử lý tình sư phạm sau: Tình 1: Trong học bạn Nam ngủ (không nghe không ghi chép bài) Khi hỏi Nam trả lời em khơng u thích mơn học mà anh (chị) giảng dạy Anh (chị) xử lý tình nào? Tình 2: Trong chữa tập, có học sinh đưa cách giải ngắn gọn độc đáo cách giải anh (chị) Trong tình anh (chị) giải nào? - HẾT Lưu ý: - Thí sinh khơng mang theo tài liệu - Giám thị khơng giải thích thêm ... VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM 2015 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ SỐ THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO... CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ MƠN: TỐN Ngày kiểm tra: 18/10/2015 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Phần I (50 điểm) Anh (chị) soạn giáo án tiết dạy lớp Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi viên chức giáo dục môn toán THCS, Đề thi viên chức giáo dục môn toán THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay