Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây đinh thối (FERNANDOA BRILLETII) tại trung tâm nghiên cứu phát triển thủy sản vườn đông abwcs trường đại học nông lâm thái nguyên

65 3 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẾ VĂN ĐỀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY ĐINH THỐI (FERNANDOA BRILLETII) TẠI TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VÙNG ĐÔNG BẮC TRƯỜNG ĐHNL THÁI NGUYÊN LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁTTRIỀN LỒI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : QLTNR Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẾ VĂN ĐỀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY ĐINH THỐI (FERNANDOA BRILLETII) TẠI TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VÙNG ĐÔNG BẮC TRƯỜNG ĐHNL THÁI NGUYÊN LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁTTRIỀN LỒI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Lớp : K46- QLTNR-N01 Chuyên ngành : QLTNR Khoa : Lâm nghiệp Giảng viên hướng dẫn: TS Vũ Văn Thông Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết cơng bố luận văn hồn toàn trung thực chưa sử dụng bảo vệ học vị Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Ngày 28 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Bế Văn Đề ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp hội cho sinh viên vận dụng lý thuyết tiếp xúc với thực tiễn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng phong cách làm việc khoa học phát huy tính sáng tạo thân để tích lũy kinh nghiệm cần thiết cho sau Được trí ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, giáo viên hướng dẫn nguyện vọng thân, tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Đinh thối (FERNANDOA BRILLETII) Trung tâm nghiên cứu phát triển thủy sản vườn Đông abwcs trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” Để hồn thành khóa luận, tơi nhận giúp đỡ tận tình Ban chủ nhiệm khoa , thầy giáo, gia đình, bạn bè, đặc biệt thầy giáo hướng dẫn: TS Vũ Văn Thông bảo tơi suốt q trình làm đề tài Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất giúp đỡ quý báu Vì lực thân thời gian có hạn, bước đầu làm quen với thực tế phương pháp nghiên cứu nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Chính mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, giáo bạn để khóa luận tốt nghiệp đầy đủ Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 28 tháng năm 2018 Sinh viên Bế Văn Đề DANH MỤC BẢNG Bảng Ảnh hưởng CTTN đến số lượng tỷ lệ Đinh thối .20 Bảng Kết sinh trưởng Bảng 4.3 Kết sinh trưởng 00 Đinh thối CTTN 22 Đinh thối giai đoạn vườn ươm CTTN .27 Bảng 4.4 Kết sinh trưởng số Đinh thối giai đoạn vườn ươm CTTN .31 Bảng 4.5 Dự tính tỷ lệ xuất vườn Đinh thối CTTN (%) 34 DANH MỤC HÌNH Biểu đồ 4.1 Biểu đồ động thái tăng trưởng Biểu đồ 4.2 Biểu đồ động thái sinh trưởng 00 Đinh thối 23 Đinh thối giai đoạn vườn ươm CTTN 27 Biểu đồ 4.3 Số Đinh thối giai đoạn vườn ươm 32 Biểu đồ 4.4 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ % tốt, trung bình, xấu Đinh thối (%) 35 Biểu đồ 4.5 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ % Đinh thối xuất vườn (%) 35 MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đinh thối 1.3 Ý nghĩa đề tài .2 1.3.1 Ý nghĩa học tập 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất .2 Phần TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học .4 2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 2.2.1 Nghiên cứu giới 2.2.2 Những nghiên cứu Việt Nam .10 2.3 Tổng quan loài Đinh thối 14 2.4 Tổng quan khu vực nghiên cứu 15 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu: .16 3.1.2 Địa điểm thời gian tiến hành 16 3.2 Nội dung nghiên cứu 16 3.3 Phương pháp nghiên cứu 16 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 16 PHẦN KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 20 4.1 Ảnh hưởng CTTN đến số lượng tỷ lệ Đinh thối 20 4.2 Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến vn, 00, động thái Đinh thối ảnh hưởng CTTN giai đoạn vườn ươm .22 4.2.1 Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến Đinh thối ảnh hưởng CTTN giai đoạn vườn ươm .22 4.2.2 Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến đường kính cổ rễ Đinh thối ảnh hưởng CTTN giai đoạn vườn ươm 26 4.2.3 Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến động thái Đinh thối ảnh hưởng CTTN giai đoạn vườn ươm .30 4.2.4 Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến chất lượng Đinh thối ảnh hưởng CTTN giai đoạn vườn ươm 34 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Kiến nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO .39 vii Danh mục từ viết tắt CTTN : Cơng thức thí nghiệm ĐC : Đối chứng Hvn : Chiều cao vút H : Chiều cao vút trung bình D 00 : Đường kính cổ rễ trung bình STT : Số thứ tự cm : Centimet CV% : Hệ số biến động LSD.05 : Sai khác nhỏ có ý nghĩa P : Xác xuất CT1 : Công thức CT2 : Công thức CT3 : Công thức CT4 : Công thức CT5 : Công thức Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Rừng hệ sinh thái mà quần xã rừng giữ vai trò chủ đạo mối quan hệ tương tác sinh vật với mơi trường Rừng có vai trò quan trọng sống người môi trường: cung cấp nguồn gỗ, củi, điều hòa, tạo oxy, điều hòa nước, nơi cư trú động thực vật tàng trữ nguồn gen quý hiếm, bảo vệ ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sống, bảo vệ sức khỏe người…Tuy nhiên với phát triển nhanh chóng kinh tế xã hội quản lý tài nguyên sinh học yếu làm cho đa dạng sinh học bị suy thoái ngày nghiêm trọng Sự suy thoái đa dạng sinh học đáng lo ngại, nhiều loài động thực vật bị đe dọa có nguy bị tuyệt chủng mà nguyên nhân người sử dụng bất hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên Trong nguồn tài nguyên rừng bị khai thác bất hợp lý dẫn đến suy giảm diện tích rừng thành phần loài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đa dạng sinh học Khi xã hội ngày phát triển, gia tăng dân số khơng thể thay việc trì cân sinh thái, bảo vệ môi trường, rừng ngày bị thu hẹp diện tích, giảm sút chất lượng Nguyên nhân chủ yếu rừng can thiệp thiếu hiểu biết người Với đời sống khó khăn, nghèo đói người tác động vào rừng cách khả phục hồi Ngồi ra, có ngun nhân liên quan tới tính khơng hợp lý biện pháp kỹ thuật lâm sinh, biện pháp kinh tế xã hội thiếu khoa học làm gia tăng tác động tiêu cực đến rừng Thái Nguyên khu vực có diện tích rừng tự nhiên phân bố rộng trải dài tồn huyện với hệ thơng thực vật rừng phong phú đa dạng, với nhiều PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Đinh thối giai đoạn vườn ươm chiều cao vút ngọn, đường kính cổ rễ, số tỷ lệ xuất vườn trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đưa số kết luận sau: Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến số lượng tỷ lệ Đinh thối Số lượng tỷ lệ CTTN có thay đổi so với số cấy ban đầu (90 cây) CT5( CT đối chứng) (100% đất tầng B) giảm nhiều (còn 85 chiếm 40%), cơng thức lại khơng có suy giảm Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng , oo, động thái Đinh thối CTTN CTTN thích hợp cho sinh trưởng chiều cao, đường kính số Đinh thối giai đoạn gieo ươm CT4 (87% đất tầng B + 10% phân chuồng hoai + 3% phân vi sinh) với tiêu vượt trội hẳn so với công thức lại Tỷ lệ xuất vườn Đinh thối CT4 (87% đất tầng B + 10% phân chuồng hoai + 3% phân vi sinh) công thức có tỷ lệ đạt tiêu chuẩn xuất vườn lớn (92,4% với 70,1% tốt 22,3% TB),) CT3 (90% đất tầng B + 8% phân chuồng hoai + 2% phân vi sinh) đạt (85,9% với 57,6% tốt 28,3% TB) Như hỗn hợp ruột bầu khác có ảnh hưởng khác đến sinh trưởng chiều cao vút ngọn, đường kính cổ rễ, số tỷ lệ xuất vườn Đinh thối giai đoạn vườn ươm 5.2 Kiến nghị Trong phạm vi kết nghiên cứu đề tài đưa khuyến nghị : Nên sử dụng hỗn hợp ruột bầu 87% đất tầng B + 10% phân chuồng hoai + 3% phân vi sinh gieo ươm Đinh thối giai đoạn vườn ươm để phát triển tốt Cần thử nghiệm thêm với số CTTN khác nhằm đưa CTTN tốt cho việc sản xuất giống trình gieo ươm Tiến hành thu hạt giống, tiến hành gây trồng thử nghiệm lồi hạt, chồi, ni cấy mơ sau phát triển rộng khu vực Chính quyền địa phương người dân cần phải có biện pháp quản lý, bảo tồn, phát triển thúc đẩy phát triển tự nhiên cách phù hợp TÀI LIỆU THAM KHẢO A.TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 1.Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, (2010) Thống kê tài ngun rừng tồn quốc Nguyễn Tuấn Bình, (2000) Nghiên cứu ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre) năm tuổi giai đoạn vườn ươm Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 3.Chương trình lương thực giới (1997), Dự án WFP 4304 kỹ thuật vườn ươm chất lượng trồng rừng, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 4.Hồng Cơng Đãng, (2000) Nghiên cứu ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng sinh khối Bần chua (Sonneratia caseolaris) giai đoạn vườn ươm Tóm tắt luận án tiến sỹ nông nghiệp, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội 5.Ngô Kim Khôi (1998), Thống kê toán học lâm nghiệp, Nxb NN Hà Nội Trần Công Loanh cs, 2002 “Sử dụng côn trùng vi sinh vật có ích, tập 1”, NXB Nơng Nghiệp Hà Nội 7.Nguyễn Thị Mừng, (1997) Nghiên cứu ảnh hưởng tỉ lệ che bóng, hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Cẩm lai (Dalbergia bariaensis Pierre) giai đoạn vườn ươm Kon Tum Luận án thạc sĩ khoa học lâm nghiệp, Trường Đại Học Lâm Nghiệp 8.Nguyễn Thị Cẩm Nhung, (2006) Nghiên cứu điều kiện cất trữ gieo ươm Huỷnh liên (Tecoma stans) phục vụ cho trồng xanh đô thị Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 9.Nguyễn Xn Qt, (1985) Thơng nhựa Việt Nam – Yêu cầu chất lượng hỗn hợp ruột bầu ươm để trồng rừng Tóm tắt luận án Phó Tiến sĩ khoa học nông nghiệp Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam 10 Nguyễn Văn Sở, (2004) Kỹ thuật sản xuất vườn ươm Tủ sách Trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 11 Tạp chí khoa học công nghệ lâm nghiệp số 4/2015 Ngày 5/12/2015 “Ảnh hưởng phân bón đến Trai Nam Bộ (Fagraea cochinchinensis) giai đoạn vườn ươm vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang” 12 Tạp chí khoa học công nghệ lâm nghiệp số năm 2017 “Nghiên cứu khả nhân giống hạt sinh trưởng Viết giai đoạn vườn ươm” 13 Nguyễn Văn Thêm, Phạm Thanh Hải, (2004) Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Chiêu liêu nước (Terminalia calamansanai) tháng tuổi điều kiện vườn ươm Tạp chí KHKT Nơng lâm nghiệp Tủ sách Trường Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh 14 Mai Quang Trường, Lương Thị Anh, (2007) Giáo trình trồng rừng Nxb NN Hà Nội 15 Viện Thổ nhưỡng nơng hóa, (1998) Sổ tay phân tích đất, nước, phân bón trồng Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 16 Trịnh Xuân Vũ tác giả khác, (1975) Sinh lý thực vật Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội B.Tài liệu Tiếng Anh 17 Ekta Khurana and J.S Singh, (2000) Ecology of seed and seedling growth for conservation and restoration of tropical dry forest: a review Department of Botany, Banaras Hindu University, Varanasi India 18 Thomas D Landis, (1985) Mineral nutrition as an index of seedling quality Evaluating seedling quality: principles, procedures, and predictive abilities of major tests Workshop held October 16-18, 1984 Forest Research Laboratory, Oregon State University PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ XỬ LÝ SÔ LIỆU KẾT QUẢ XLTK LẦN ĐO D00, HVN VÀ SỐ LÁ CÂY ĐINH THỐI 1/4/2018 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOO FILE LANDO1 28/ 5/** 13:24 PAGE VARIATE V003 DOO LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 959999E-03 240000E-03 12.00 0.002 NL 400000E-04 200000E-04 1.00 0.412 * RESIDUAL 160000E-03 200000E-04 * TOTAL (CORRECTED) 14 116000E-02 828571E-04 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HVN FILE LANDO1 28/ 5/** 13:24 PAGE VARIATE V004 HVN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 11.8100 2.95251 16.36 0.001 NL 543601E-01 271800E-01 0.15 0.863 * RESIDUAL 1.44417 180522 * TOTAL (CORRECTED) 14 13.3086 950611 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE LANDO1 28/ 5/** 13:24 PAGE VARIATE V005 SOLA SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 960000E-01 240000E-01 1.04 0.443 NL 933334E-02 466667E-02 0.20 0.821 * RESIDUAL 184000 230000E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 289333 206667E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LANDO1 28/ 5/** 13:24 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DOO 0.150000 0.150000 0.150000 0.170000 0.150000 HVN 4.92667 4.58000 5.13000 6.80000 4.23333 SOLA 2.00000 1.90000 1.93333 2.13333 2.00000 SE(N= 3) 0.258199E-02 0.245304 0.875595E-01 5%LSD 8DF 0.841961E-02 0.799911 0.285523 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS DOO 0.156000 HVN 5.18800 SOLA 2.00000 5 0.152000 0.154000 5.16400 5.05000 2.02000 1.96000 SE(N= 5) 0.200000E-02 0.190011 0.678233E-01 5%LSD 8DF 0.652180E-02 0.619608 0.221165 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LANDO1 28/ 5/** 13:24 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DOO HVN SOLA GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 0.15400 15 5.1340 15 1.9933 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.91026E-020.44721E-02 2.9 0.0021 0.97499 0.42488 8.3 0.0008 0.14376 0.15166 7.6 0.4429 |NL | | | 0.4115 0.8626 0.8214 | | | | KẾT QUẢ XLTK LAN DO HVN, DÔ, SỐ LÁ NGÀY 10/4/2018 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOO FILE LANDO2 28/ 5/** 13:27 PAGE VARIATE V003 DOO LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 184000E-02 460000E-03 5.11 0.025 NL 133334E-04 666668E-05 0.07 0.929 * RESIDUAL 720000E-03 900000E-04 * TOTAL (CORRECTED) 14 257333E-02 183810E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HVN FILE LANDO2 28/ 5/** 13:27 PAGE VARIATE V004 HVN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 23.5133 5.87833 4.30 0.038 NL 1.46800 734000 0.54 0.608 * RESIDUAL 10.9387 1.36733 * TOTAL (CORRECTED) 14 35.9200 2.56571 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE LANDO2 28/ 5/** 13:27 PAGE VARIATE V005 SOLA SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 9.24267 2.31067 157.55 0.000 NL 160000E-01 800001E-02 0.55 0.604 * RESIDUAL 117332 146665E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 9.37600 669714 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LANDO2 28/ 5/** 13:27 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS DOO HVN SOLA 0.166667 4.93333 4.00000 0.163333 4.56667 3.80000 3 0.173333 5.23333 3.93333 0.186667 7.96667 4.06667 0.153333 4.80000 2.00000 SE(N= 3) 0.547723E-02 0.675113 0.699202E-01 5%LSD 8DF 0.178607E-01 2.20148 0.228003 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS DOO HVN SOLA 0.168000 5.94000 3.60000 0.168000 5.32000 3.56000 0.170000 5.24000 3.52000 SE(N= 5) 0.424264E-02 0.522940 0.541599E-01 5%LSD 8DF 0.138348E-01 1.70526 0.176610 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LANDO2 28/ 5/** 13:27 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DOO HVN SOLA GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 0.16867 15 5.5000 15 3.5600 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.13558E-010.94868E-02 5.6 0.0247 1.6018 1.1693 21.3 0.0382 0.81836 0.12111 3.4 0.0000 |NL | | | 0.9288 0.6081 0.6035 | | | | kẾT QUẢ XLTK LẦN ĐO NGÀY 20/4/2018 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOO FILE LANDO3 28/ 5/** 13:30 PAGE VARIATE V003 DOO LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 250667E-02 626667E-03 5.15 0.024 NL 933333E-04 466666E-04 0.38 0.697 * RESIDUAL 973333E-03 121667E-03 * TOTAL (CORRECTED) 14 357333E-02 255238E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HVN FILE LANDO3 28/ 5/** 13:30 PAGE VARIATE V004 HVN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 13.6360 3.40900 8.19 0.007 NL 412000 206000 0.50 0.631 * RESIDUAL 3.32800 416000 * TOTAL (CORRECTED) 14 17.3760 1.24114 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE LANDO3 28/ 5/** 13:30 PAGE VARIATE V005 SOLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 4.78667 1.19667 4.54 0.033 NL 217333 108667 0.41 0.679 * RESIDUAL 2.10933 263667 * TOTAL (CORRECTED) 14 7.11333 508095 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LANDO3 28/ 5/** 13:30 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS DOO HVN SOLA 0.183333 5.53333 5.73333 0.180000 5.63333 5.56667 3 0.176667 5.40000 5.60000 0.196667 7.83333 6.93333 0.156667 5.30000 5.33333 SE(N= 3) 0.636832E-02 0.372380 0.296461 5%LSD 8DF 0.207665E-01 1.21429 0.966728 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS DOO HVN SOLA 0.182000 6.16000 5.78000 0.178000 5.90000 5.72000 0.176000 5.76000 6.00000 SE(N= 5) 0.493288E-02 0.288444 0.229637 5%LSD 8DF 0.160856E-01 0.940587 0.748824 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LANDO3 28/ 5/** 13:30 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DOO HVN SOLA GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 0.17867 15 5.9400 15 5.8333 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.15976E-010.11030E-01 6.2 0.0242 1.1141 0.64498 10.9 0.0067 0.71281 0.51348 8.8 0.0334 |NL | | | 0.6967 0.6308 0.6791 | | | | KẾT QUẢ XLTK LẦN ĐO NGÀY 30/4/2018 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOO FILE LAN DO 28/ 5/** 13:33 PAGE VARIATE V003 DOO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 289333E-02 723333E-03 4.17 0.041 NL 108000E-02 540000E-03 3.12 0.099 * RESIDUAL 138667E-02 173333E-03 * TOTAL (CORRECTED) 14 536000E-02 382857E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HVN FILE LAN DO 28/ 5/** 13:33 PAGE VARIATE V004 HVN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 19.5160 4.87900 4.09 0.043 NL 3.86800 1.93400 1.62 0.256 * RESIDUAL 9.53200 1.19150 * TOTAL (CORRECTED) 14 32.9160 2.35114 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE LAN DO 28/ 5/** 13:33 PAGE VARIATE V005 SOLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 6.98667 1.74667 14.72 0.001 NL 357333 178667 1.51 0.279 * RESIDUAL 949333 118667 * TOTAL (CORRECTED) 14 8.29333 592381 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LAN DO 28/ 5/** 13:33 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS DOO HVN SOLA 0.186667 6.56667 7.60000 0.186667 6.40000 6.53333 3 0.183333 6.86667 6.66667 0.203333 9.26667 7.66667 0.160000 6.10000 5.86667 SE(N= 3) 0.760117E-02 0.630212 0.198886 5%LSD 8DF 0.247866E-01 2.05506 0.648546 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS DOO HVN SOLA 0.196000 7.72000 7.08000 0.178000 6.90000 6.72000 0.178000 6.50000 6.80000 SE(N= 5) 0.588784E-02 0.488160 0.154056 5%LSD 8DF 0.191996E-01 1.59184 0.502362 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LAN DO 28/ 5/** 13:33 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN (N= 15) NO OBS STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | |NL | | | | | | | DOO HVN SOLA 15 0.18400 15 7.0400 15 6.8667 0.19567E-010.13166E-01 7.2 0.0411 1.5333 1.0916 15.5 0.0430 0.76966 0.34448 5.0 0.0011 0.0991 0.2559 0.2787 KẾT QUẢ XLTK LẦN ĐO NGÀY 10/5/2018 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOO FILE LANDO5 28/ 5/** 13:36 PAGE VARIATE V003 DOO LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 222267E-01 555667E-02 28.25 0.000 NL 760000E-03 380000E-03 1.93 0.206 * RESIDUAL 157333E-02 196667E-03 * TOTAL (CORRECTED) 14 245600E-01 175429E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HVN FILE LANDO5 28/ 5/** 13:36 PAGE VARIATE V004 HVN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 87.5333 21.8833 151.62 0.000 NL 1.09200 546000 3.78 0.069 * RESIDUAL 1.15467 144333 * TOTAL (CORRECTED) 14 89.7800 6.41286 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE LANDO5 28/ 5/** 13:36 PAGE VARIATE V005 SOLA SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 12.9227 3.23067 17.69 0.001 NL 1.07200 536000 2.93 0.110 * RESIDUAL 1.46133 182667 * TOTAL (CORRECTED) 14 15.4560 1.10400 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LANDO5 28/ 5/** 13:36 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS DOO HVN SOLA 0.203333 7.53333 8.00000 0.196667 6.90000 8.00000 3 0.216667 10.6667 7.00000 0.266667 11.9333 7.66667 0.146667 5.46667 5.53333 SE(N= 3) 0.809664E-02 0.219342 0.246757 5%LSD 8DF 0.264023E-01 0.715253 0.804649 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS DOO HVN SOLA 0.216000 8.84000 7.60000 5 0.202000 0.200000 8.48000 8.18000 6.96000 7.16000 SE(N= 5) 0.627163E-02 0.169902 0.191137 5%LSD 8DF 0.204512E-01 0.554033 0.623278 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LANDO5 28/ 5/** 13:36 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DOO HVN SOLA GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 0.20600 15 8.5000 15 7.2400 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.41884E-010.14024E-01 6.8 0.0002 2.5324 0.37991 4.5 0.0000 1.0507 0.42740 5.9 0.0007 |NL | | | 0.2061 0.0692 0.1099 | | | | KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ LẦN ĐO NGÀY 20/5/2018 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOO FILE LANDO6 28/ 5/** 13:39 PAGE VARIATE V003 DOO LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 305067E-01 762667E-02 33.65 0.000 NL 105333E-02 526667E-03 2.32 0.159 * RESIDUAL 181334E-02 226667E-03 * TOTAL (CORRECTED) 14 333733E-01 238381E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HVN FILE LANDO6 28/ 5/** 13:39 PAGE VARIATE V004 HVN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 259.037 64.7593 185.38 0.000 NL 5.38533 2.69267 7.71 0.014 * RESIDUAL 2.79469 349336 * TOTAL (CORRECTED) 14 267.217 19.0870 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE LANDO6 28/ 5/** 13:39 PAGE VARIATE V005 SOLA SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 23.1040 5.77600 31.05 0.000 NL 1.28533 642667 3.46 0.082 * RESIDUAL 1.48800 186000 * TOTAL (CORRECTED) 14 25.8773 1.84838 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LANDO6 28/ 5/** 13:39 PAGE MEANS FOR EFFECT CT - CT NOS 3 3 DOO 0.210000 0.210000 0.233333 0.290000 0.150000 HVN 7.63333 7.26667 12.5000 16.9667 5.70000 SOLA 8.73333 8.86667 9.13333 9.26667 5.93333 SE(N= 3) 0.869227E-02 0.341241 0.248998 5%LSD 8DF 0.283446E-01 1.11275 0.811958 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS DOO HVN SOLA 0.230000 10.8600 8.80000 0.216000 9.56000 8.20000 0.210000 9.62000 8.16000 SE(N= 5) 0.673301E-02 0.264324 0.192873 5%LSD 8DF 0.219557E-01 0.861934 0.628940 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LANDO6 28/ 5/** 13:39 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DOO HVN SOLA GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 0.21867 15 10.013 15 8.3867 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.48824E-010.15055E-01 6.9 0.0001 4.3689 0.59105 5.9 0.0000 1.3596 0.43128 5.1 0.0001 |NL | | | 0.1593 0.0138 0.0822 | | | | PHỤ LỤC 2: ẢNH QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Cây Đinh thối tự nhiên Cây Đinh thối tự nhiên Cây Đinh thối giai đoạn mầm Sơ đồ thí nghiệm thực địa Qủa Đinh thối ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẾ VĂN ĐỀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY ĐINH THỐI (FERNANDOA BRILLETII) TẠI TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT... nghiệp nhằm: Nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu để sinh trưởng Đinh thối (Fernandoa brilletii) Tại Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu phát triển thủy sản vùng Đông Bắc trường ĐHNL Thái Nguyên làm... 4.1 Ảnh hưởng CTTN đến số lượng tỷ lệ Đinh thối 20 4.2 Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến vn, 00, động thái Đinh thối ảnh hưởng CTTN giai đoạn vườn ươm .22 4.2.1 Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây đinh thối (FERNANDOA BRILLETII) tại trung tâm nghiên cứu phát triển thủy sản vườn đông abwcs trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây đinh thối (FERNANDOA BRILLETII) tại trung tâm nghiên cứu phát triển thủy sản vườn đông abwcs trường đại học nông lâm thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay