Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng FITOMIX đến khả năng hình thành cây hom dạ hương (cestrum noeturnum murray) tại trường đại học nông lâm thái nguyên

61 4 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHU VĂN ĐĂNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG FITOMIX ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM DẠ HƯƠNG (Cestrum noeturnum murray) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHU VĂN ĐĂNG Tên đ ề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG FITOMIX ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM DẠ HƯƠNG (Cestrum noeturnum murray) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn :ThS Phạm Thu Hà Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận kết thí nghiệm thực tế tơi, có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật khoa nhà tường đề Thái Nguyên,tháng năm 2018 XÁC NHẬN CỦA GVHD NGƯỜI VIẾT CAM ĐOAN Đồng ý cho bảo vệ kết trước Hội đồng ThS Phạm Thu Hà Chu Văn Đăng XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN xác nhận sửa chữa sai sót sau Hội đồng đánh giá chấm (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp em tiến hành đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng thuốc kích thích sinh trưởng FITOMIX đến khả hình thành hom Dạ hương (Cestrum noeturnum murray) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” Qua thời gian thực tập đến em hoàn thành đề tài Để đạt kết ngày hôm em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp với thầy cô khoa tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian qua Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên ThS Phạm Thu Hà tận tình hướng dẫn em thời gian thực đề tài Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè hết lòng động viên giúp đỡ tạo điều kiện mặt vật chất tinh thần cho em trình học tập nghiên cứu Mặc dù thân cố gắng đề tài em tránh thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên,ngày, tháng năm 2018 Sinh viên Chu Văn Đăng DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Nhiệt độ, độ ẩm mơi trường khơng khí tháng 1-5/2018 22 Mẫu bảng 3.1: Bảng phân tích phương sai nhân tố ANOVA 29 Bảng 4.1: Tỷ lệ hom sống định kì theo dõi 30 Bảng 4.2: Các tiêu rễ hom Dạ hương cơng thức thí nghiệm 32 Bảng 4.4: Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc FITOMIX đến khả chồi hom Dạ hương cơng thức thí nghiệm 39 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Ảnh cây, hoa Dạ hương 20 Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ sống hom Dạ hương công thức thí nghiệm 31 Biểu đồ 4.2a: Tỷ lệ rễ CTTN giâm hom Dạ hương 33 Biểu đồ 4.2b: Số rễ trung bình/hom CTTN giâm hom Dạ hương 34 Biểu đồ 4.2c: Chiều dài rễ trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Dạ hương 35 Hình 4.2d: số rễ hom Dạ hương CTTN 36 Hình 4.2 e: Ảnh hom Dạ hương rễ cơng thức thí nghiệm 37 Biểu đồ 4.3a: Tỷ lệ chồi CTTN giâm hom Dạ hương 39 Biểu đồ 4.3b: Số chồi trung bình hom cơng thức thí nghiệm giâm hom Dạ hương 40 Biểu đồ 4.3c: Chiều dài chồi trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Dạ hương 41 Biểu đồ 4.3d: Chỉ số chồi CTTN giâm hom Dạ hương 42 Hình 4.3 e: Ảnh hom Dạ hương chồi cơng thức thí nghiệm 43 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTTN : Cơng thức thí nghiệm CT : Cơng thức TB : Trung bình NAA : Naphthalene Acetic Acid TN : Thí nghiệm ĐHST : Điều hòa sinh trưởng ĐC : Đối chứng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Cơ sở tế bào học 2.1.2 Cơ sở di truyền học 2.1.3 Sự hình thành rễ bất định 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả rễ hom 2.1.5 Những yêu cầu kĩ thuật giâm hom 14 2.2 Những nghiên cứu giới 15 2.3 Những nghiên cứu Việt Nam 17 2.5 Đặc điểm Dạ hương 19 2.6 Tổng quan khu vực nghiên cứu 21 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 23 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 23 vii 3.3 Nội dung nghiên cứu 23 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 24 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 24 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 28 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Kết ảnh hưởng nồng độ FITOMIX đến tỷ lệ sống hom Dạ hương 30 4.2 Kết ảnh hưởng nồng độ FITOMIX đến khả rễ hom Dạ hương 32 4.2.1 Kết tỷ lệ rễ trung bình hom Dạ hương CTTN 33 4.2.2 Kết số rễ trung bình/hom hom Dạ hương 34 4.2.3 Kết chiều dài rễ trung bình hom Dạ hương 35 4.2.4 Kết số rễ hom Dạ hương 36 4.3 Kết ảnh hưởng nồng độ FITOMIX đến khả chồi hom Dạ hương 38 4.3.1 Kết tỷ lệ chồi hom Dạ hương 39 4.3.2 Kết số chồi trung bình hom Dạ hương 40 4.3.3 Kết chiều dài chồi trung bình hom Dạ hương 41 4.3.4 Kết số chồi hom Dạ hương 42 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong sống xanh đóng vai trò vơ lớn Cây xanh gắn liền với tồn phát triển của quốc gia, dân tộc Nó cung cấp cho người nhu cầu thiết yếu lương thực, thực phẩm, nguyên liệu xây dựng, tạo tất tiện nghi phục vụ sống Nó nguồn dược liệu tạo nhiều loại thuốc phòng chữa bệnh Về phương diện có ý nghĩa lớn, chi phối yếu tố khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, ngăn bụi làm khơng khí, tạo nên cảnh quan sinh động, cung cấp dưỡng khí, tạo mơi trường lành, nâng cao chất lượng sống người dân Trong năm gần đây, trung tâm nghiên cứu giống nước tiến hành nghiên cứu chọn giống, khảo nghiệm nhân giống cho nhiều loài Đã đạt số kết bước đầu định Một phương pháp nhân giống trì nguyên vẹn tính trạng tốt từ đời trước cho đời sau phương pháp nhân giống hom Nhân giống bằn hom phương thức nhân giống dùng rộng rãi cho số loài rừng, cảnh Dạ hương vị thuốc nam quý, sử dụng rộng rãi y học cổ truyền, nên cần có giống đáp ứng cho việc gây trồng theo nhu cầu thực tế [21] Giâm hom phương pháp dùng đoạn ngọn, thân rễ để tạo gọi hom Kết hom phụ thuộc vào nhiều yếu tố cách chăm sóc Ngồi ra, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: điều kiện ngoại cảnh, nhân tố nội tại, chất kích thích, giá thể, Tuy nhiên, việc nhân giống hom chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, việc sử 38 38 Công thức (500ppm) cho số rễ là: 72,83 Công thức (700ppm) cho số rễ là: 50,74 Công thức (900ppm) cho số rễ là: 35,29 Công thức (Đối chứng ) cho số rễ là: 10,85 Kết cho thấy cơng thức có số rễ cao tiếp cơng thức đến công thức 2, công thức 5, công thức 1, cơng thức Để khẳng định cách xác ảnh hưởng thuốc FITOMIX nồng độ khác nhau, đến khả rễ hom, đề tài tiến hành phân tích phương sai nhân tố phần mềm SPSS, chi tiết phụ biểu 01 Kết cho thấy xác suất F số rễ hom Dạ hương nhỏ 0,05 Điều khẳng định, số rễ hom cơng thức thí nghiệm có khác rõ rệt Sử dụng tiêu chuẩn Ducan để kiểm tra sai dị trung bình mẫu nhằm lựa chọn công thức cho số rễ tốt nhất, kết cho thấy CT3 công thức trội (72,8346) Như vậy, nồng độ thuốc kích thích rễ FITOMIX 500ppm phù hợp cho giâm hom Dạ hương 4.3 Kết ảnh hưởng nồng độ FITOMIX đến khả chồi hom Dạ hương Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thuốc FITOMIX đến khả chồi hom Dạ hương cuối đợt thí nghiệm thể bảng 4.4, Biểu đồ 4.3a, 4.3b, 4.3c, 4.3d: 39 39 Bảng 4.4: Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc FITOMIX đến khả chồi hom Dạ hương cơng thức thí nghiệm Cơng thức thí nghiệm Số hom thí nghiệm Số hom chồi Số Chiều Tỷ lệ chồi dài Chỉ số chồi TB/ chồi chồi (%) hom TB (TB) (cái) (cm) CT1 (100ppm) 90 55 61,11 1,2 7,75 9,30 CT2 (300ppm) 90 69 76,67 1,39 11,93 16,59 CT3 (500ppm) 90 80 88,89 1,62 16,11 26,09 CT4 (700ppm) 90 71 78,89 1,44 14,61 21,02 CT5 (900ppm) 90 63 70,00 1,3 10,19 13,24 CT6(không thuốc) 90 42 46,67 1,14 6,25 7,14 4.3.1 Kết tỷ lệ chồi hom Dạ hương Biểu đồ 4.3a: Tỷ lệ chồi CTTN giâm hom Dạ hương Từ bảng 4.4 Biểu đồ 4.3a ta thấy: Công thức (100ppm) cho tỷ lệ chồi 61,11% Công thức (300ppm) cho tỷ lệ chồi 76,67% 40 40 Công thức (500ppm) cho tỷ lệ chồi 88,89 % Công thức (700ppm) cho tỷ lệ chồi 78,89% Công thức (900ppm) cho tỷ lệ chồi 70% Công thức (Đối chứng ) cho tỷ lệ chồi 46,67% Từ kết thấy rằng: Thuốc kích thích rễ FITOMIXlàm tăng khả chồi hom Dạ hương nồng độ 500ppm cho chồi tốt 4.3.2 Kết số chồi trung bình hom Dạ hương Từ bảng 4.4 Biểu đồ 4.3b, ta thấy: Cơng thức (100ppm) cho số chồi trung bình/hom 1,2 Công thức (300ppm) cho số chồi trung bình/ hom 1,39 Cơng thức (500ppm) cho số chồi trung bình/ hom 1,62 Cơng thức (700ppm) cho số chồi trung bình/ hom 1,44 Cơng thức (900ppm) cho số chồi trung bình/ hom 1,3 Công thức (Đối chứng ) cho số chồi trung bình/ hom 1,14 Biểu đồ 4.3b: Số chồi trung bình hom cơng thức thí nghiệm giâm hom Dạ hương 41 41 Cơng thức có số chồi/hom lớn 1,62 tiếp cơng thức 2, tiếp công thức công thức công thứ cuối công thức Như dùng thuốc FITOMIXnồng độ 100ppm đến 900ppm để kích thích hom Dạ hương giâm hom cho số lượng chồi/hom cao không dùng thuốc 4.3.3 Kết chiều dài chồi trung bình hom Dạ hương Từ bảng 4.4 Biểu đồ 4.3c, ta thấy: Công thức (100ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 7,75cm Cơng thức (300ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 11,93cm Cơng thức (500ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 16,11cm Cơng thức (700ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 14,61cm Công thức (900ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 10,19cm Cơng thức (Đối chứng ) cho chiều dài chồi trung bình là: 6,25cm Biểu đồ 4.3c: Chiều dài chồi trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Dạ hương Như dùng thuốc FITOMIXnồng độ 100ppm, 300ppm, 500ppm, 700ppm, 900ppm, có kích thích hom cho chiều dài chồi cao không 42 42 dùng thuốc Công thức đối chứng không dùng thuốc có chiều dài chồi trung bình thấp công thức dùng thuốc 4.3.4 Kết số chồi hom Dạ hương Chỉ số chồi tích số số chồi trung bình/hom chiều dài chồi trung bình Từ bảng 4.4, hình 4.3d,4.3e ta thấy: Ở công thức nồng độ thuốc khác cho số chồi không có khác việc sử dụng khơng sử dụng chất kích thích sinh trưởng Cuối đợt thí nghiệm kết theo dõi tính tốn cho biết số chồi trung bình cơng thức thí nghiệm là: Cơng thức (100ppm) cho số chồi là: 9,3 Công thức (300ppm) cho số chồi là: 16,59 Công thức (500ppm) cho số chồi là: 26,09 Công thức (700ppm) cho số chồi là: 21,02 Công thức (900ppm) cho số chồi là: 13,24 Công thức (Đối chứng ) cho số chồi là: 7,14 Biểu đồ 4.3d: Chỉ số chồi CTTN giâm hom Dạ hương 43 43 Hình 4.3e: Ảnh hom Dạ hương chồi cơng thức thí nghiệm 44 44 Kết cho thấy cơng thức có số chồi cao tiếp cơng thức đến cơng thức 2, công thức 5, công thức 1, công thức Để khẳng định cách xác ảnh hưởng thuốc FITOMIX nồng độ khác nhau, đến khả chồi hom Dạ hương, đề tài tiến hành phân phân tích phương sai nhân tố phần mềm SPSS, chi tiết phụ biểu 02 Kết cho thấy xác suất F số chồi hom Dạ hương nhỏ 0,05, điều khẳng định số chồi hom cơng thức thí nghiệm có khác rõ rệt Sử dụng tiêu chuẩn Ducan để kiểm tra sai dị trung bình mẫu nhằm lựa chọn công thức cho số chồi tốt nhất, kết cho thấy CT3 công thức trội (26,0941) Như vậy, nồng độ thuốc kích thích rễ FITOMIX 500ppm phù hợp cho giâm hom Dạ hương Nhận xét chung: Kết thí nghiệm cho thấy - Tỷ lệ hom sống theo định kỳ cơng thức 3với nồng độ thuốc kích thích FITOMIX 500ppm cho kết tỷ lệ sống, rễ, chồi cao 88,89% - Chỉ số rễ cuối đợt thí nghiệm cơng thức với nồng độ thuốc kích thích FITOMIX 500ppm cho số rễ cao - Chỉ số chồi cuối đợt thí nghiệm cơng thức với nồng độ thuốc FITOMIX 500ppm cho số chồi lớn 45 45 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình tiến hành nghiên cứu thí nghiệm nhân giống Dạ hương vườn ươm mơ hình khoa Lâm Nghiệp Trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên có kết luận sau: 1)Nồng độ thuốc FITOMIXảnh hưởng đến tỷ lệ sống hom giâm Dạ hương cuối đợt thí nghiệm: Công thức (500ppm): 88,89 % Công thức (không thuốc): 46,67 % 2) Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc đến khả rễ hom Dạ hương: Công thức (100ppm): Tỷ lệ rễ 61,11%; Số rễ trung bình hom cái; Chiều dài rễ trung bình 4,38cm; Chỉ số rễ 21,91 Công thức (300ppm): Tỷ lệ rễ 76,67%; Số rễ trung bình/hom 5,93 cái; Chiều dài rễ trung bình 7,01cm; Chỉ số rễ: 41,54 Cơng thức (500ppm): Tỷ lệ rễ 88,89%; Số rễ trung bình/hom 9,01 cái; Chiều dài rễ trung bình8,08cm; Chỉ số rễ: 72,83 Công thức (700ppm): Tỷ lệ rễ 78,89 %; Số rễ trung bình/hom 7,72; Chiều dài rễ trung bình 6,57 cm; Chỉ số rễ: 50,74 Cơng thức (900ppm): Tỷ lệ rễ 70,00%; Số rễ trung bình/hom 6,48 cái; Chiều dài rễ trung bình 5,45cm; Chỉ số rễ 35,29 Công thức (không thuốc): Tỷ lệ rễ 46,67 %; Số rễ trung bình/hom 3,36cái; Chiều dài rễ trung bình 3,23cm; Chỉ số rễ 10,85 3) Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc đến khả chồi hom Dạ hương: 46 46 Công thức (100ppm): Tỷ lệ chồi 61,11%; Số chồi trung bình/hom 1,2 cái; Chiều dài chồi trung bình 7,75cm; Chỉ số chồi 9,3 Cơng thức (300ppm): Tỷ lệ chồi 76,67 %; Số chồi trung bình/hom 1,39 cái; Chiều dài chồi trung bình 11,93cm; Chỉ số chồi 16,59 Công thức (500ppm): Tỷ lệ chồi 88,89 %; Số chồi trung bình/hom 1,62 cái; Chiều dài chồi trung bình 16,11cm; Chỉ số chồi:26,09 Công thức (700ppm): Tỷ lệ chồi 78.89 %; Số chồi trung bình/hom 1,44 cái; Chiều dài chồi trung bình 14,61cm; Chỉ số chồi 21,02 Cơng thức (900ppm): Tỷ lệ chồi 70,00 %; Số chồi trung bình/hom 1,25 cái; Chiều dài chồi trung bình 15,39cm; Chỉ số chồi:19,24 Công thức (không thuốc): Tỷ lệ chồi 46,67 %; Số chồi trung bình/hom 1,14 cái; Chiều dài chồi trung bình 6,25 cm; Chỉ số chồi 7,14 5.2 Kiến nghị - Trong sản xuất giống Dạ hương phương pháp giâm hom nên sử dụng thuốc FITOMIX nồng độ 500ppm để kích thích hom rễ tốt - Nên nghiên cứu thêm ảnh hưởng chất kích thích khác đến khả rễ hom Dạ hương - Nghiên cứu thời vụ giâm hom ảnh hưởng đến khả rễ hom Dạ hương - Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể giâm hom ảnh hưởng đến khả rễ hom Dạ hương 47 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đoàn Thị Mai CS (2005), Một số kết ứng dụng công nghệ sinh học nhân giống lâm nghiệp Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Hồng Minh Tấn CS (2009), Giáo trình sinh lý thực vật, Trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội Lê Đình Khả (1993), Nhân giống Keo Tràm, Keo Tai tượng, Tạp chí Lâm Nghiệp số Lê Đình Khả, Đồn Thị Bích, Trần Cự (1997), “Nghiên cứu tạo chồi môi trường giá thể giâm hom Bạch đàn trắng Kết nghiên cứu chọn giống rừng” Nxb Nơng nghiệp Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn (1996), Nhân giống Mỡ hom, Tạp chí Lâm Nghiệp số 10 Lê Sơn Cs, 2005 Nhân giống xoan ta phương pháp giâm hom ghép, Trung tâm Nghiên cứu Giống rừng Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Lê Đình Khả (1998), “Cây chè đắng, loại có nhiều tác dụng nhân giống hom”, Tạp chí Lâm nghiệp, số 10 tr.36 – 38 Lê Đình Khả, Dương Mộng Hùng (2003), Giống rừng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Mai Quang trường, Lương Thị Anh, 2007 Giáo trình trồng rừng Nxb NN Hà Nội 10 Nguyễn Huy Sơn, Nghiên cứu chọn nhân giống quế có xuất tinh dầu cao, Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 11 Nguyễn Hồng Nghĩa, Đồn Thị Bích, 1996 Tuyển chọn giống Sở (Camelia oleosa) có suất cao cho vùng Lạng Sơn Kết nghiên cứu 48 khoa ọc chọn giống rừng, tập Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, 68 – 78 12 Nguyễn Hoàng Nghĩa (2001), Nhân giống vơ tính trồng rừng dòng vơ tính – Vegetative propagation and clonal forestry, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Phạm Văn Tuấn (1992), Sản xuất giống phương pháp Mô hom ý nghĩa ứng dụng Thông tin chuyên đề số 11, trang 17 14 Phạm Văn Tuấn (1996), Một số nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ rễ hom, Bản tin hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, số 4trang 8-11 15 Phạm Văn Tuấn (1997), Phương pháp việc nhân giống hom họ Dầu Indonesia, Tạp chí Lâm Nghiệp số 1, trang 12 16 Phạm Văn Tuấn(1998), Nhân giống sinh dưỡng họ dầu hom vùng đông nam Á Tài liệu dịch trung tâm giống rừng Asean Canada (ACFTSC) 17 Trung tâm Giống rừng (1998), Tài liệu tập huấn kỹ thuật nhân giống Keo lai hom 18 Trang điện tử :Http://123doc.org/doc_search_title/1494316-nghien-cuukhoa- hoc-nghien-cuu-chon-va-nhan-giong-que-co-nang-suat-tinh-dau-caopptx.htm 19 Trang điện tử : www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=2&ID=2121 20 Trang điện tử : https://caythuoc.org › Tin tức › Kiến thức y học › Bệnh ngủ 21 Trang điện tử : Thư viện Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn http://thuvien.mard.gov.vn 22 Thư viện học liệu điện tử địa lý địa phương tỉnh Thái Nguyên: https://sites.google.com/site/dialitinhthainguyen/home/khi-hau 23 Turesskaia (1993), Các nhân tố nội sinh hình thành rễ thực vật (Endgenye factory corneobrazovania rastenii), Biologia razvitia rastenii PHỤ BIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THUỐC FITOMIX ĐẾN CHỈ SỐ RA RỄ CỦA HOM CÂY DẠ HƯƠNG Descriptives csrare 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Deviation CT1 (100ppm) 21.9133 2.06996 1.19509 16.7712 27.0553 19.98 24.10 CT2 (300ppm) 41.5364 3.44948 1.99156 32.9674 50.1054 38.07 44.97 CT3 (500ppm) 72.8346 3.66331 2.11502 63.7344 81.9348 69.20 76.53 CT4 (700ppm) 50.7352 3.61579 2.08758 41.7531 59.7173 47.07 54.30 CT5 (900ppm) 35.2914 3.80870 2.19895 25.8300 44.7527 32.10 39.51 CT6 (DC) 10.8456 2.38099 1.37467 4.9308 16.7603 8.92 13.51 18 38.8594 20.70420 4.88003 28.5634 49.1553 8.92 76.53 Total Test of Homogeneity of Variances csrare Levene Statistic 264 df1 df2 Sig 12 924 ANOVA csrare Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 7161.581 1432.316 125.706 12 10.475 7287.287 17 F 136.731 Sig .000 csrare Duncan Subset for alpha = 0.05 CTTN N CT6 (DC) CT1 (100ppm) CT5 (900ppm) CT2 (300ppm) CT4 (700ppm) CT3 (500ppm) Sig 10.8456 21.9133 35.2914 41.5364 50.7352 72.8346 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed 1.000 1.000 1.000 1.000 PHỤ BIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THUỐC FITOMIX ĐẾN CHỈ SỐ RA CHỒI CỦA HOM CÂY DẠ HƯƠNG Descriptives csrachoi 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Deviation CT1 (100ppm) 9.3014 1.38415 79914 5.8629 12.7398 7.93 10.69 CT2 (300ppm) 16.5862 1.65526 95566 12.4743 20.6981 15.09 18.36 CT3 (500ppm) 26.0941 1.82643 1.05449 21.5570 30.6312 24.52 28.10 CT4 (700ppm) 21.0217 2.27951 1.31608 15.3591 26.6844 19.22 23.58 CT5 (900ppm) 13.2433 1.23641 71384 10.1719 16.3147 11.82 14.04 CT6 (DC) 7.1400 1.29019 74489 3.9350 10.3450 5.93 8.50 18 15.5644 6.87970 1.62156 12.1433 18.9856 5.93 28.10 Total Test of Homogeneity of Variances csrachoi Levene Statistic 529 df1 df2 Sig 12 750 ANOVA csrachoi Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 771.852 154.370 32.762 12 2.730 804.614 17 F 56.542 Sig .000 csrachoi Duncan Subset for alpha = 0.05 CTTN N CT6 (DC) 7.1400 CT1 (100ppm) 9.3014 CT5 (900ppm) CT2 (300ppm) CT4 (700ppm) CT3 (500ppm) Sig 13.2433 16.5862 21.0217 26.0941 135 Means for groups in homogeneous subsets are displayed 1.000 1.000 1.000 1.000 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHU VĂN ĐĂNG Tên đ ề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG FITOMIX ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM DẠ HƯƠNG (Cestrum noeturnum. .. nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp em tiến hành đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng thuốc kích thích sinh trưởng FITOMIX đến khả hình thành hom Dạ hương (Cestrum noeturnum murray) trường Đại học. .. thành hom Dạ hương (Cestrum noeturnum murray) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định nồng độ thuốc kích thích sinh trưởng FITOMIX phù hợp cho nhân giống Dạ hương phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng FITOMIX đến khả năng hình thành cây hom dạ hương (cestrum noeturnum murray) tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng FITOMIX đến khả năng hình thành cây hom dạ hương (cestrum noeturnum murray) tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay