Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên của cây đinh thối (hexaneurocarpon briletii p dop) tại xã khuôn hà huyện lâm bình tỉnh tuyên quang

65 3 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHẨU VĂN THÔNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY ĐINH THỐI (Hexaneurocarpon Briletii P.Dop) TẠI KHN HÀ, HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHẨU VĂN THÔNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY ĐINH THỐI (Hexaneurocarpon Briletii P.Dop) TẠI KHN HÀ, HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K46.QLTNR - N01 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 GV.hướng dẫn : PGS.TS.Trần Quốc Hưng TS Nguyễn Công Hoan Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu q trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực, chưa cơng bố tài liệu, có sai tơi xin chịu hồn tồn trách nghiệm Thái Nguyên 09 tháng 06 năm 2018 Xác nhận giáo viên hướng dẫn PGS.TS Trần Quốc Hưng Người viết cam đoan TS Nguyễn Công Hoan Chẩu Văn Thông XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp bước cuối đánh dấu trưởng thành sinh viên giảng đường Đại Học Để trở thành cử nhân hay kỹ sư đóng góp học cho phát triển đất nước Đồng thời hội để sinh viên vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, xây dựng phong cách làm việc khoa học chuyên nghiệp Được trí Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp giáo viên hướng dẫn, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên Đinh thối (Hexaneurocarpon Briletii P.Dop) Khn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tun Quang” Trong thời gian thực đề tài khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn phía nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, tơi có q trình nghiên cứu, tìm hiểu học tập nghiêm túc để hoàn thành đề tài Kết thu không riêng nỗ lực cá nhân tơi mà có giúp đỡ q thầy cơ, gia đình bạn bè Tơi xin chân thành cảm ơn! Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp tạo điều kiện giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Trần Quốc Hưng TS Nguyễn Công Hoan, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cán bác, cô, anh chị công tác UBND Khn tận tình giúp đỡ việc hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu tạo điều kiện cho thực đề tài thời gian qua Cuối xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè quan tâm động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Các bạn giúp đỡ, trao đổi thông tin đề tài thời gian thực tập Trong trình thực trình bày khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót hạn chế, em mong góp ý, nhận xét phê bình q thầy bạn Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 09 tháng 06 năm 2018 Sinh viên Chẩu Văn Thông DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tươi 24 Bảng 4.1 Đặc điểm đất nơi Đinh thối phân bố 30 Bảng 4.2 Công thức tổ thành rừng khu vực nghiên cứu 32 Bảng 4.3 Chiều cao lâm phần Đinh thối khu vực nghiên cứu 35 Bảng 4.4 Mật độ tầng cao mật độ Đinh thối 36 Bảng 4.5 Cấu trúc tổ thành, mật độ tầng tái sinh 37 Bảng 4.6 Mật độ tái sinh Đinh thối khu vực nghiên cứu 39 Bảng 4.7 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao lâm phần Đinh thối 40 Bảng 4.8 Số lượng tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc 41 Bảng 4.9 Chất lượng tái sinh triển vọng lâm phần Đinh thối 43 Bảng 4.10 Chất lượng tái sinh toàn lâm phần Đinh thối 44 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 4.1 Hình thái thân Đinh thối khu vực nghiên cứu 26 Hình 4.2 Hình thái Đinh thối 27 Hình 4.3 Hình thái hoa Đinh thối 28 Hình 4.4 Hình thái Đinh thối 28 Hình 4.5 Hình thái hạt Đinh thối 29 Hình 4.6 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao Đinh thối 40 Hình 4.7 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao lâm phần 41 Hình 4.8 Tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc 42 Hình 4.9 Chất lượng tái sinh triển vọng Đinh thối 43 Hình 4.10 Chất lượng tái sinh triển vọng Lâm phần 44 Hình 4.11 Chất lượng tái sinh Đinh thối 45 Hình 4.12 Chất lượng tái sinh lâm phần 45 CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN Từ, cụm từ viết tắt Giải thích Dt : Đường kính tán D13 : Đường kính 1.3m Hvn : Chiều cao vút Hdc : Chiều cao cành OTC : Ô tiêu chuẩn ODB : Ô dạng Stt : Số thứ tự Hbq : Chiều cao bình quân Hmax : Chiều cao lớn Hmin : Chiều cao nhỏ G : Tiết diện ngang Gbq : Tiết diện ngang bình quân vii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH v CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN vi MỤC LỤC vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Trên giới 2.1.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 2.1.1.1 Về phân loại 2.1.1.2 Kết nghiên cứu cấu trúc sinh thái 2.2 Ở Việt Nam 2.2.1 Về phân loại 2.2.2 Kết nghiên cứu cấu trúc sinh thái 2.2.3 Kết nghiên cứu tái sinh rừng 2.2.4 Ở Việt Nam 12 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 13 2.3.1 Ví trí địa lý 13 2.3.2 Địa hình, địa mạo 13 2.3.3 Khí hậu, thủy văn 13 2.3.4 Điều kiện kinh tế - hội 16 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.3.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái Đinh thối 17 3.3.2 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cao 17 3.3.3 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 17 3.3.5 Đề xuất số giải pháp bảo tồn phát triển loài 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp luận 17 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 18 3.4.3 Thu thập số liệu 18 3.4.4 Xử lý số liệu 21 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 4.1 Đặc điểm hình thái lồi Đinh thối 26 4.1.1 Đặc điểm hình thái 26 4.2 Đặc điểm sinh thái nơi Đinh thối phân bố 29 4.2.1 Điều kiện khí hậu nơi Đinh thối phân bố 29 4.2.2 Đặc điểm đất nơi Đinh thối phân bố 30 4.3 Đặc điểm cấu trúc tầng cao 31 4.3.1 Cấu trúc tổ thành 31 4.3.2 Cấu trúc tầng thứ 34 4.3.3 Cấu trúc mật độ toàn rừng mật độ Đinh thối 36 4.4 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 36 4.4.1 Cấu trúc tổ thành tầng tái sinh 36 4.4.3 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao Kết kiểm tra giá trị quan sát số lượng tái sinh lâm phần Đinh thối theo cấp chiều cao vị trí thể bảng 4.7 Bảng 4.7 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao lâm phần Đinh thối Số lượng tái sinh phân theo cấp chiều cao STT Vị trí Đặc điểm I Chân Sườn Đỉnh Đinh thối Lâm phần Đinh thối Lâm phần Đinh thối Lâm phần II 27 80 107 80 80 27 53 107 27 III IV V VI VII VIII 80 133 53 133 80 80 133 53 160 53 160 240 240 240 107 320 107 160 133 160 27 80 Tổng số cây/ha 187 1040 267 853 240 933 Hình 4.6 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao Đinh thối pư0 Hình 4.7 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao lâm phần Kết điều tra bảng 4.7 cho thấy tái sinh chân, sườn đỉnh tốt Số lượng tái sinh vị trí sườn thấp vị trí chân đỉnh, số lượng triển vọng vị trí sườn thấp vị trí chân, đỉnh Từ kết luận vị trí chân đỉnh khả tái sinh cao vị trí sườn Phân bố theo cấp chiều cao lâm phần khả tái sinh nhiều cấp đến cấp giảm cấp Tái sinh tự nhiên Đinh thối khác vị trí tái sinh vi trí chân tốt sườn đỉnh 4.4.5 Số lượng tái sinh theo nguồn gốc Từ kết điều tra số lượng tỷ lệ tái theo nguồn gốc rừng Đinh thối phục hồi tự nhiên vị trí tổng hợp vào bảng 4.8 Bảng 4.8 Số lượng tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc Nguồn gốc STT Vị trí Chồi Tổng (cây/ha) Hạt N Tỷ lệ N Tỷ lệ (cây/ha) (%) (cây/ha) (%) Chân 1253 27 2,15 1226 97,85 Sườn 880 53 6,02 827 93,98 Đỉnh 1280 53 4,14 1227 95,86 Hình 4.8 Tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc Kết bảng 4.8 cho thấy, số lượng tỷ lệ tái sinh rừng Đinh thối thay đổi theo địa điểm Số có nguồn gốc tái sinh từ chồi biến động từ 27 - 53 cây/ha, nhìn chung nhỏ so với số có nguồn gốc tái sinh từ hạt biến động từ 827- 1227 cây/ha (từ 93,98% đến 97,85%) Điều chứng tỏ Đinh thối tái sinh hạt tương đối tốt Từ kết phân tích cho thấy, tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc không ảnh hưởng nhiều đai cao mà chịu chi phối đặc tính sinh vật học loài đặc điểm điều kiện hoàn cảnh Bảng 4.9 Chất lượng tái sinh triển vọng lâm phần Đinh thối Nguồn gốc Vị trí Chân Sườn Đỉnh Đối tượng Đinh thối Lâm phần Đinh thối Lâm phần Đinh thối Lâm phần Chất lượng Số (N/ha) C H T 186 1067 267 853 240 1093 53 187 80 107 53 187 133 880 187 747 187 907 80 693 187 560 80 720 TB 53 160 53 80 80 160 X 53 107 27 160 80 187 Hình 4.9 Chất lượng tái sinh triển vọng Đinh thối Số triển vọng 133 853 240 640 160 880 Hình 4.10 Chất lượng tái sinh triển vọng Lâm phần Kết bảng 4.9 cho thấy, tỷ lệ tái sinh Đinh thối lâm phần tái sinh tương đối tốt Đa số nguồn gốc tái sinh hạt nhiều, chất lượng tốt với trung bình cao, số triển vọng Đinh thối Bảng 4.10 Chất lượng tái sinh toàn lâm phần Đinh thối Tỷ lệ cấp chất lượng (%) Vị chí Chân Sườn Đỉnh Đối tượng Tốt Trung bình Xấu Đinh thối 43 28,5 28,5 Lâm phần 72,22 16,7 11,11 Đinh thối 70 20 10 Lâm phần 70 10 20 Đinh thối 33,33 33,33 33,33 Lâm phần 67,5 15 17,5 % Hình 4.11 Chất lượng tái sinh Đinh thối % Hình 4.12 Chất lượng tái sinh lâm phần Kết bảng 4.10 cho thấy, tỷ lệ tái sinh Đinh thối lâm phần có cấp chất lượng tốt chiếm tỷ trọng nhiều vị trí Mặt khác thấy vị trí sườn tỷ lệ có cấp chất lượng tốt Đinh thối với tỷ lệ lâm phần (lâm phần 70%, Đinh thối 70%) Ở vị trí chân tỷ lệ có cấp chất lượng xấu Đinh thối cao tỷ lệ lâm phần (Đinh thối 28,5%, lâm phần 11,11%) Điều chứng tỏ vị trí sườn, đỉnh tái sinh tự nhiên tốt vị trí chân, nên áp dụng thêm biện pháp bảo vệ ni dưỡng tái sinh mục đích, để chúng tiếp tục sinh trưởng phát triển tham gia vào tầng rừng 4.5 Đề xuất số giải pháp bảo tồn phát triển loài Đinh thối Khn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tun Quang * Giải pháp chế sách: + Hồn thiện cơng tác khốn bảo vệ hộ gia đình sống vùng đệm + Tuyên truyền rộng rãi phương tiện thơng tin đại chúng mục đích, ý nghĩa, hiệu kinh tế tác dụng nhiều mặt việc trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn nguồn gen tính đa dạng sinh học rừng, phổ biến giới thiệu gương người tốt, việc tốt mơ hình trồng rừng đạt hiệu kinh tế, cá nhân điển hình tiêu biểu việc bảo vệ phát triển rừng + Chỉ đạo công tác trồng rừng khai thác rừng trồng bảo vệ rừng năm 2016 - Rà soát quy hoạch trạng quỹ đất lâm nghiệp địa bàn, sở tiêu kế hoạch trồng cây, trổng rừng năm 2017 Ủy ban nhân dân huyện giao phân bố chi tiết cho xã, cụ thể hóa địa điểm trồng cây, trồng rừng, giao tiêu cụ thể cho thôn - Giao trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc, bảo vệ phân tán rừng sau trồng để đảm bảo tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt Thường xuyên kiểm tra tình hình bảo vệ rừng hộ gia đình giao khoán bảo vệ - Phối hợp với Ban quản lý dự báo bảo vệ phát triển rừng huyện Lâm Bình, tiếp tục kiểm khai 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 phủ chế, sách bảo vệ phát triển rừng gắn với sách giảm nghèo nhanh, bền vững hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 -2020 - Khuyến khích phát triển hoạt động dịch vụ môi trường rừng - Tăng cường sách phát triển kinh tế - hội cho người dân địa phương * Nhóm giải pháp kỹ thuật - Tăng cường quản lý chất lượng giống, thử nghiệm giống mới, giống tốt sinh trưởng nhanh phù hợp với điều kiện địa phương đáp ứng mục tiêu, kế hoạch trồng rừng - Xây dựng mơ hình nơng nghiệp kết hợp, mơ hình Vườn - Ao Chuồng - Rừng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương - Chuyển giao ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất lâm nghiệp, ưu tiên trồng số lồi có hiệu kinh tế cao, phát huy chức phòng hộ làm đẹp cảnh quan - Lồng ghép giải pháp kỹ thuật với kỹ tiếp cận hội nhằm với quyền động viên người dân địa phương tham gia công tác bảo tồn - Xác định khu vực có lồi đinh thối phân bố Khuôn để tiến hành khoanh vùng đồ thực địa, đóng biển cấm kết hợp với việc tuần tra, giám sát để ngăn chặn hành vi xâm phạm trái phép vào tài nguyên rừng * Giải pháp kinh tế - hội: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, ý thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình người dân cơng tác bảo vệ phát triển rừng Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng, xây dựng lực lượng kiểm lâm đủ mạnh để thực thi hiệu công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng Tổ chức rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; có chế quản lý, giám sát chặt chẽ dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng Đẩy mạnh trồng rừng đầu nguồn; trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khai thác; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh phục hồi, bổ sung rừng, nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả cung cấp lâm sản, khả phòng hộ giá trị khác rừng Bảo vệ quản lý nghiêm, kết hợp với tăng cường biện pháp trồng mới, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế quản lý, bảo vệ phát triển rừng; đẩy mạnh hợp tác song phương với nước có chung đường biên giới nhằm tăng cường trao đổi thông tin, bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng quản lý lâm sản hiệu quả, chặt chẽ PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình điều tra nghiên cứu cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên Đinh thối Khn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tun Quang tơi có số kết luận sau: Đinh thối (Fernandoa brillettii Dop.) loài thuộc chi Fernandoa Welw ex Seem biết đến loài gỗ lớn đa tác dụng gỗ nhỡ, cao 19- 30m, đường kính tới 45- 50cm chí đạt tới 1m, thân thẳng hình trụ, đoạn thân cành cao, tán thưa, vỏ ngồi trơn nhẵn, vỏ có màu xám tro nâu nhạt, non trơn nhẵn thành thục vỏ nứt dọc nơng, có nhiều lớp mỏng lớp nâu vàng, phân cành thấp Lá kép lông chim lần lẻ mọc đối, dài 40 - 45cm Lá chét hình trái xoan hay trứng trái xoan, đầu có mũi nhọn, gần tròn dài 10 13cm, rộng 5- 6cm, mặt có lơng mịn tuyến nhỏ gốc, lơng bên rõ mặt dưới, gân nhỏ gần song song Cuống chét ngắn Hoa tự xim viên chùy đầu cành Hoa to, thưa, lưỡng tính, khơng Đài hình chng, tràng hợp gốc, màu vàng nâu tạo thành mơi Nhị có nhị đài Bầu Quả nang hình trụ dài khoảng 40cm, rộng 4cm, đầu nhọn Vỏ hóa gỗ chín tách Hạt dẹt nhẵn bóng, có cánh màu trắng, xếp thành hàng ô 5.2 Tồn Trong trình nghiên cứu đề tài đạt số kết định, số tồn sau: - Do thời gian nghiên cứu kinh phí có hạn nên đề tài chưa có điều kiện sâu nghiên cứu thu hái, bảo hạt giống kỹ thuật tạo Đinh thối - Phạm vi nghiên cứu thực Khn Hà, lồi Đinh thối có biên độ sinh thái hẹp, phân bố độ cao từ 400 - 600m nên chưa phản ánh đầy đủ đặc điểm sinh lý, sinh thái loài Đinh thối 5.3 Kiến nghị Từ kết nghiên cứu đạt được, tồn trình thực nghiên cứu, để góp phần bảo tồn phát triển lồi Đinh thối Khn Hà, đề tài đưa số kiến nghị sau: - Cần có thêm nhiều nghiên cứu sâu đặc tính sinh thái học, gây trồng lồi chương trình, dự án để bảo tồn phát triển loài - Tiếp tục nghiên cứu sâu đặc điểm sinh lý sinh thái, đặc điểm vật hậu học loài Đinh thối (do chu kỳ loài thường từ - năm) làm sở đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh nghiên cứu bảo tồn phát triển loài Đinh thối - Cần nghiên cứu đầy đủ đặc điểm lâm học Đinh thối nơi khác có phân bố tự nhiên TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Phạm Hồng Ban (2000), Nghiên cứu tính đa dạng sinh học hệ sinh thái sau nương rẫy vùng Tây nam Nghệ An, Luận án Tiến sỹ sinh học, Đại học sư phạm Vinh, Nghệ An Nguyễn Duy Chuyên (1988), Cấu trúc tăng trưởng sản lượng tái sinh tự nhiên rừng thường xanh rộng hỗn loài thuộc ba vùng kinh tế lâm nghiệp Việt Nam, Tóm tắt luận án tiến sĩ khoa học Hungary, tiếng Việt Thư viện Quốc gia, Nxb Nông Nghiệp, Nội Nguyễn Duy Chuyên (1995), “Nghiên cứu quy luật phân bố tái sinh tự nhiên rừng rộng thường xanh hỗn loại vùng Quỳ Châu Nghệ An”, Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991-1995 Nxb Nông nghiệp, Nội 1995, tr 53-56 Trần Văn Con (1991), Khả ứng dụng mơ tốn để nghiên cứu cấu trúc động thái hệ sinh thái rừng khộp cao nguyên DakNong, Daklak, Luận văn PTS KHNN, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Anh Dũng (2000), Nghiên cứuđặc điểm tái sinh tự nhiên đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho rừng tự nhiên Lâm trường Sông Đà - Hồ Bình, Luận văn Thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Bùi Thế Đồi (2001), Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên quần thực vật rừng núi vôi ba địa phương miền Bắc Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ khoa học Lâm Nghiệp, Trường Đại Học Lâm nghiệp Đồng Sỹ Hiền (1974), Lập biểu thể tích biểu độ thon đứng cho rừng Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Nội Vũ Tiến Hinh (1991), “Về đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên”, Tạp chí Lâm nghiệp, 2/91, tr 3-4 Phùng Ngọc Lan (1986), Lâm sinh học, tập 1, Nxb Nông nghiệp, Nội 10.Nguyễn Ngọc Lung, Phó Đức Chỉnh, Đào Cơng Khanh, Trịnh Khắc Mười Quy luật tái sinh phục hồi sau nương rẫy phát triển kinh tế môi trường bền vững vùng núi cao Tài liệu hội thảo Khoa học Mơ hình phát triển Kinh tế - Môi trường, Nội 1993 11.Nguyễn Thị Nhung cộng sự, Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật xây dựng mơ hình trồng rừng gỗ lớn loài địa vùng trung tâm Bắc bộ, Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm sinh Cầu Hai 12.Trần Ngũ Phương (1970), Bước đầu nghiên cứu rừng miền Bắc Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Nội 13.Trần Ngũ Phương (2000), Một số vấn đề rừng nhiệt đới Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Nội 14.Vũ Đình Phương, Đào Cơng Khanh “Kết thử nghiệm phương pháp nghiên cứu số quy luật cấu trúc, sinh trưởng phục vụ điều chế rừng rộng, hỗn loại thường xan Kon Nừng - Gia Lai”, Nghiên cứu rừng tự nhiên, Nxb Thống kê, Nội, 2001, tr 94 - 100 15.Nguyễn Văn Thêm (1992), Nghiên cứu trình tái sinh Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre) rừng kín ẩm thường xanh nửa rụng nhiệt đới mưa ẩm Đồng Nai nhằm đề xuất biện pháp khai thác tái sinh nuôi dưỡng rừng, Luận án PTS Nông nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Nội 16.Nguyễn Văn Trương (1983), Quy luật cấu trúc rừng gỗ hỗn loài, Nxb Khoa học kỹ thuật, Nội 17.Thái Văn Trừng (1978), Thảm thực vật rừng Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Nội 18.Thái Văn Trừng (2000), Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Nội 19.Đặng Kim Vui (2002), “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi sau nương rẫy làm sở đề xuất giải pháp khoanh nuôi, làm giàu rừng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Ngun”, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nơng thôn, 02 (12), tr 1109-1113 II Tài liệu dịch 20 Bava (1954), Budowki (1956), Atinot (1965), lại nhận định tán rừng nhiệt đới nhìn chung có đủ số lượng tái sinh có giá trị kinh tế, biện pháp lâm sinh đề cần thiết để bảo vệ phát triển tái sinh có sẵn tán rừng (dẫn theo Nguyễn Duy Chuyên, 1995) 21 Baur G N (1976), Cơ sở sinh thái học kinh doanh rừng mưa, Vương Tấn Nhị dịch, Nxb Khoa học kỹ thuật, Nội 22 Catinot R (1965), Lâm sinh học rừng rậm Châu Phi, Vương Tấn Nhị dịch, Tài liệu KHLN, Viện KHLN Việt Nam 23 Odum P (1978), Cơ sở sinh thái học, Tập 1, Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Nội 24 Plaudy J., Rừng nhiệt đới ẩm, Văn Tùng dịch, Tổng luận chuyên đề số 8/1987, Bộ Lâm nghiệp 25 Richards P W (1959, 1968, 1970), Rừng mưa nhiệt đới, Vương Tấn Nhị dịch, Nxb Khoa học kỹ thuật, Nội III Tiếng nước 26 Baur G N (1964), The ecological basic of rain forest management XVII, Rapport dactyl, Archives FAO, Rome 27 Kammesheidt L (1994): Bestandesstruktur und Artendiversität in selektiv genutzten Feuchtwäldern der westlichen Llanos Venezuelas, unter besonderer Berücksichtigung einiger autökologischer Merkmale wichtiger Baumarten Verlag Erich Goltze GmbH & Co KG, Göttingen, 230 S (ISBN 3-88452-426-7) 28 Lamprecht H (1969), Silviculture in Troppics Eschborn 29 Odum P (1971), Fundamentals of ecology, 3rd ed Press of WB SAUNDERS Company 30 Saldarriaga (1991), Nghiên cứu rừng nhiệt đới Colombia Venezuela 31 Schumacher F X., and Coil T X (1960), Growth and Yield of natural stands of Southern pines, T S Coile, Inc Durham N C (1960) 32 Van Steenis J (1956), Basic principles of rain forest Sociology, Study of tropical vegetation prceedings of the Kandy Symposium UNESCO 33 Taylor (1954), Jones (1960), Với Phương thức chặt dần tái sinh tán rừng Nijeria Gana 34 UNESCO (1973), International classification and Mapping of vegetation, Paris 35 Walton, Barrnand A B., Wgatt smith R C (1950), La sylviculture des forest of dipterocarpus des basser terrer en Malaisie, Unasylra vol VII, N01 IV Trang Web 36 (http://www.asianplant.net/Rosaceaeae/Prunus_arborea.htm) 37 (http://www.biotik.org/laos/species/p/pruar/pruar_en.html) 38 (http://plants.jstor.org/specimen/tcd0016636) ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHẨU VĂN THÔNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY ĐINH THỐI (Hexaneurocarpon Briletii P. Dop) TẠI XÃ KHN HÀ, HUYỆN... khoa học chuyên nghi p Được trí Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghi p giáo viên hướng dẫn, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên Đinh thối (Hexaneurocarpon Briletii P. Dop). .. trúc, phân bố, tái sinh loài Đinh thối lâm phần 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Tại xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang - Thời gian nghiên cứu từ tháng năm 2017 3.3 Nội dung nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên của cây đinh thối (hexaneurocarpon briletii p dop) tại xã khuôn hà huyện lâm bình tỉnh tuyên quang , Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên của cây đinh thối (hexaneurocarpon briletii p dop) tại xã khuôn hà huyện lâm bình tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay