Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân trên địa bàn thành phố huế

111 2 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:09

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ̣c k HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI DÂN h in TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ́H tê ́ uê Mã số: SV2017-02-29 Chủ nhiệm đề tài : Huỳnh Thị Thu Quyên Huế, 2/2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ̣c k HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI DÂN h in TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ́H tê Xác nhận giáo viên hướng dẫn Huế, 2/2018 ́ uê Mã số:SV2017-02-29 Chủ nhiệm đềtài Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI Huỳnh Thị Thu Quyên Huỳnh Thị Nhi ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế Lời Cám Ơn Hoàn thành cơng trình nghiên cứu khoa học tổng hợp kiến thức, nổ lực, cố gắng chúng em năm vừa qua Trong trình tìm hiểu, nghiên cứu viết báo cáo, chúng em nhận nhiều giúp đỡ động viên từ phía nhà trường, q thầy Trước tiên chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo- TS Hoàng Trọng Hùng tận tâm hướng dẫn chúng em hồn thành cơng trình nghiên cứu ại Đ Chúng em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường, phòng khoa học cơng nghệ, khoa quản trị kinh doanh toàn thể quý thầy tận tình quan tâm, giúp đỡ chúng em, truyền đạt trang bị cho chúng em kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quý giá tạo điều kiện cho chúng em trải nghiệm cơng trình nghiên cứu để trao dồi kiến thức ̣c k ho Thực đề tài giúp chúng em hiểu biết thêm nhiều điều kiến thức tiêu dùng, hành vi tiêu dùng thân thiện mơi trường người dân nước nói chung người dân địa bàn thành phố Huế nói riêng h in Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè- người chia sẻ tạo điều kiện giúp đỡ, cổ vũ động viên chúng em không ngừng cố gắng, nổ lực vươn lên ́H tê Mặc dù có giúp đỡ tích cực thầy nổ lực nhóm, hiểu biết hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết định Kính mong q thầy giáo bạn bè đóng góp để đề tài nghiên cứu hồn thiện Huế, ngày 30 tháng 11 năm 2017 ́ uê Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn! Đại diện nhóm sinh viên Huỳnh Thị Thu Quyên ii Đại học Kinh tế Huế ại Đ MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cấp thiết đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1 Mục tiêu tổng quát 2.1.2 Mục tiêu cụ thể .2 2.2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Hành vi tiêu dùng 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Mơ hình hành vi mua người tiêu dùng .4 1.1.1.3 Tiến trình định mua 1.1.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng .6 1.1.2 Các khái niệm liên quan đến tiêu dùng xanh .8 1.1.2.1 Tiêu dùng bền vững 1.1.2.2 Tiêu dùng xanh 1.1.2.3 Nhãn sinh thái 10 1.1.2.4 Sản phẩm xanh 10 1.1.2.5 Người tiêu dùng xanh .14 1.2 Một số cơng trình nghiên cứu liên quan 15 1.2.1 Trong nước 15 1.2.2 Ngoài nước 16 1.3 Mơ hình nghiên cứu tham khảo 19 1.3.1 Cơ sở lý thuyết 19 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 1.4 Thực trạng tiêu dùng xanh người dân thành phố Huế .24 1.5 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 25 1.5.1 Điều kiện tự nhiên .25 1.5.2 Tình hình kinh tế - xã hội 26 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28 2.1 Quy trình nghiên cứu 28 2.1.1 Nghiên cứu liệu thứ cấp 28 2.1.2 Nghiên cứu sơ định tính 28 2.1.3 Nghiên cứu định lượng 29 2.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp .29 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế ại Đ 2.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1 Phân tích thực trạng tiêu dùng xanh người dân thành phố Huế từ kết điều tra 35 3.1.1 Tỷ lệ người tiêu dùng thành phố Huế tiêu dùng sản phẩm xanh 35 3.1.2 Những sản phẩm xanhngười dân tiêu dùng 35 3.1.3 Kênh truyền thông mà người dân biết đến sản phẩm xanh 36 3.1.4 Nơi mua sắm sản phẩm xanh .36 3.2 Kết nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh người dân thành phố Huế 37 3.2.1 Thông tin chung mẫu nghiên cứu 37 3.2.1.1 Giới tính 38 3.2.1.2 Độ tuổi 38 3.2.1.3 Trình độ học vấn .38 3.2.1.4 Nghề nghiệp 38 3.2.1.5 Số thành viên gia đình 38 3.2.1.6 Thu nhập 39 3.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 39 3.2.3 Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 42 3.2.3.1 Đo lường mức độ phù hợp mô hình với thơng tin thị trường 42 3.2.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 43 3.2.3.3 Kiểm định giá trị hội tụ 44 3.2.3.4 Tính đơn nguyên .46 3.2.3.5 Giá trị phân biệt 46 3.2.4 Mơ hình cấu trúc (SEM) 50 3.2.5 Kiểm định Bootstrap 54 3.2.6 Đánh giá người dân nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh .55 3.2.6.1 Đánh giá người dân với nhân tố thái độ tiêu dùng xanh .55 3.2.6.2 Đánh giá người dân nhân tố mối quan tâm tới môi trường 56 3.2.6.3 Đánh giá người dân nhận định ý định tiêu dùng xanh 56 3.3 Đề xuất số giải pháp đẩy mạnh tiêu dùng xanh 57 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 Kết luận .60 Kiến nghị 60 2.1 Kiến nghị nhà nước 60 2.2 Kiến nghị doanh nghiệp .61 Hạn chế đề tài .61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế ại Đ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Một số dụ sản phẩm xanh .13 Bảng 1.2 Cơ sở thành lập biến .22 Bảng 2.1 Chi tiết thang đo .30 Bảng 3.1 Tỷ lệ người dân thành phố Huế tiêu dùng sản phẩm xanh 35 Bảng 3.2 Thống kê sản phẩm xanhngười dân tiêu dùng 35 Bảng 3.3 Kênh truyền thông mà người dân biết đến sản phẩm xanh 36 Bảng 3.4 Nơi mua sắm sản phẩm xanh 36 Bảng 3.5 Thống kê thông tin chung mẫu nghiên cứu .37 Bảng 3.6 Kết kiểm định Cronbach’s alpha cho biến độc lập phụ thuộc 39 Bảng 3.8 Các số đánh giá phù hợp mơ hình với liệu thị trường .42 Bảng 3.9 Hệ số Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố 43 Bảng 3.10 Độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai rút trích khái niệm 44 Bảng 3.11 Các hệ số chuẩn hoá 45 Bảng 3.12 Đánh giá giá trị phân biệt 46 Bảng 3.13 Tổng phương sai rút trích (AVE) khái niệm 47 Bảng 3.14 Ma trận tương quan khái niệm .47 Bảng 3.15 Các số đánh giá độ phù hợp mô hình 50 Bảng 3.16 Các trọng số chưa chuẩn hóa (lần 1) 51 Bảng 3.17 Các hệ số chưa chuẩn hóa (lần 2) 52 Bảng 3.18 Kết kiểm định Bootstrap .54 Bảng 3.19 Kết kiểm định one sample t- test nhân tố thái độ 55 Bảng 3.20 Kết kiểm định one sample t- test nhân tố mối quan tâm tới môi trường 56 Bảng 3.21 Kết kiểm định one sample t- test nhân tố ý định tiêu dùng xanh .57 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế ại Đ DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình hành vi mua người tiêu dùng .4 Hình 1.2 Tiến trình định mua khách hàng Hình 1.3 Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng Hình 1.4 Mơ hình thuyết hành động hợp lý TRA 19 Hình 1.5 Mơ hình thuyết hành vi dự định TPB 20 Hình 1.6 Mơ hình giả định yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng xanh 21 Hình 1.7 Mơ hình mua sản phẩm người tiêu dùng xanh 21 Hình 1.8 Mơ hình nghiên cứu Ricky Y K Chan 22 Hình 1.9 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 Hình 3.1 Mơ hình phân tích CFA chưa chuẩn hố 48 Hình 3.2 Mơ hình phân tích CFA chuẩn hoá 49 Hình 3.3 Mơ hình SEM chuẩn hóa 51 Hình 3.4 Mơ hình SEM sau loại biến 52 Hình 3.5 Mơ hình hiệu chỉnh nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh người tiêu dùng thành phố Huế .53 ̣c k ho DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ Quy trình thực nghiên cứu 28 h in ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Diễn Giải TD Thái độ CCQ Chuẩn chủ quan NTHV Nhận thức kiểm soát hành vi QTMT Quan tâm tới mơi trường TSC Tính sẵn có sản phẩm YDX Ý định tiêu dùng xanh HVX Hành vi tiêu dùng xanh ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vii Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ Thơng tin chung 1.1 Tên đề tài: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh người dân địa bàn thành phố Huế 1.2 Mã số đề tài: SV2017-02-29 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Thị Thu Quyên 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017 Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh người dân địa bàn thành phố Huế, từ đề xuất giải pháp thúc đẩy hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh cho người dân địa bàn Tính sáng tạo Hồng Thị Bảo Thoa (2016) nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ ý định hành vi tiêu dùng xanh người tiêu dùng Việt Nam Phạm Thị Lan Hương (2013), nghiên cứu yếu tố văn hóa, tâm lý ảnh hưởng tới ý định tiêu dùng xanh giới trẻ Cùng với nhận thức cao mơi trường tiêu dùng, có nhiều cơng trình nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu cách trực diện nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh người dân thành phố Huế việc thực đề tài có tính khơng trùng lặp với cơng trình trước Các kết nghiên cứu thu Kết khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh, 200 người dân sống địa bàn thành phố Huế cho thấy 76,5% người dân nghe tiêu dùng sản phẩm xanh chiếm tỷ lệ cao Tronglĩnh vực mua sắm sản phẩm xanh, thân thiện với mơi trường nữ giới có xu hướng quan tâm nhiều so với nam giới (nữ giới chiếm 59,5% nam giới chiếm 40,5%) Nơi mua sắm mà người dân chọn để mua sắm thường siêu thị chiếm 58%, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng thường xun có chương trình khuyến Theo kết nghiên cứu, thực phẩm an toàn sản phẩm xanhngười tiêu dùng quan tâm mua sắm nhiều chiếm 36,33%, thực phẩm mặt hàng ngày thiết yếu sinh hoạt ăn uống người Người tiêu dùng thường biết đến sản phẩm xanh tìm hiểu ti vi, kênh mạng xã hội cao chiếm 38,4% Qua kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach Alpha, cho thấy từ 25 biến chia h in ̣c k ho ́H tê ́ uê viii Đại học Kinh tế Huế Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NTHV 6.70 3.077 590 566 NTHV 6.19 3.321 516 652 NTHV 7.03 2.547 522 665 Quan tâm tới môi trường Đ Case Processing Summary ại N ho Valid % 200 Total 200 ̣c k Cases Excludeda 100.0 100.0 h in a Listwise deletion based on all variables in the procedure tê Reliability Statistics 716 ́ uê N of Items ́H Cronbach's Alpha Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted QTMT 12.88 3.292 549 626 QTMT 12.56 3.745 604 607 86 Đại học Kinh tế Huế QTMT 12.73 4.100 390 717 QTMT 12.61 3.415 500 659 Case Processing Summary Valid N % 200 100.0 Cases Excludeda 0 Đ Total 200 100.0 ại Reliability Statistics N of Items 717 h in Cronbach's Alpha ̣c k ho a Listwise deletion based on all variables in the procedure Cronbach's Alpha if Item Deleted ́ uê Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation ́H tê Item-Total Statistics QTMT 8.68 1.937 535 633 QTMT 8.36 2.302 600 578 QTMT 8.41 2.002 499 680 Tính sẵn có sản phẩm Case Processing Summary 87 Đại học Kinh tế Huế Valid N % 200 100.0 Cases Excludeda Total 200 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 712 ại Đ Item-Total Statistics ho 471 692 2.158 590 548 TSC3 7.02 2.130 536 617 Valid N % 200 100.0 Cases Excludeda Total 200 ́ uê Case Processing Summary ́H Ý định tiêu dùng xanh tê TSC2 6.55 h 2.478 Cronbach's Alpha if Item Deleted in TSC1 6.88 ̣c k Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 88 Đại học Kinh tế Huế 874 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted YDX1 12.10 4.181 725 841 YDX2 12.11 3.964 772 822 YDX3 12.10 4.191 703 849 YDX4 12.00 4.276 720 843 ại Đ Hành vi tiêu dùng xanh ho Case Processing Summary Valid % 200 200 h Total 100.0 in Cases Excludeda ̣c k N 100.0 Cronbach's Alpha N of Items 841 ́ uê Reliability Statistics ́H tê a Listwise deletion based on all variables in the procedure Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HVX1 7.38 2.699 813 684 HVX2 7.14 3.086 651 831 HVX3 7.49 2.281 692 818 89 Đại học Kinh tế Huế C – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TỪ PHẦN MỀM AMOS Phụ lục C.1 – Phân tích nhân tố khẳng định CFA Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label c6.4 < - CCQ 1.000 c6.3 < - CCQ 1.294 142 9.112 *** par_1 c6.2 < - CCQ 1.135 133 8.537 *** par_2 c7.2 < - NTHV 719 109 6.595 *** par_3 c7.1 < - NTHV 918 131 7.005 *** par_4 153 6.486 *** par_5 c7.3 < - NTHV 1.000 Đ ại c8.4 < - QTMT 1.000 c8.2 < - QTMT 994 ho c8.1 < - QTMT 1.044 1.000 c9.2 < - TSC 1.117 c9.1 < - TSC 747 c10.3 < - YDX 1.000 c10.2 < - YDX 6.619 *** par_6 ̣c k c9.3 < - TSC 158 5.886 *** par_7 124 6.029 *** par_8 1.149 098 11.708 *** par_9 c10.1 < - YDX 1.053 096 10.913 *** par_10 c10.4 < - YDX 990 090 11.055 *** par_11 c11.3 < - HVX 1.000 c11.2 < - HVX 731 068 10.760 *** par_12 c11.1 < - HVX 949 073 13.046 *** par_13 c5.3 < - TD 1.000 C5.2 < - TD 1.209 120 10.066 *** par_14 c5.1 < - TD 1.280 132 9.669 *** par_15 h in 190 ́H tê ́ uê 90 Đại học Kinh tế Huế Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate c6.4 < - CCQ 700 c6.3 < - CCQ 797 c6.2 < - CCQ 774 c7.3 < - NTHV 667 c7.2 < - NTHV 615 c7.1 < - NTHV 770 c8.4 < - QTMT 624 Đ c8.2 < - QTMT 790 c9.3 < - TSC ại c8.1 < - QTMT 652 673 c10.2 < - YDX 848 c10.1 < - YDX 805 c10.4 < - YDX 781 c11.3 < - HVX 776 c11.2 < - HVX 737 c11.1 < - HVX 937 c5.3 < - TD 714 C5.2 < - TD 842 c5.1 < - TD 803 ́ uê 752 ́H c10.3 < - YDX tê 553 h c9.1 < - TSC in 797 ̣c k ho c9.2 < - TSC 91 Đại học Kinh tế Huế Correlations: (Group number - Default model) Estimate CCQ < > NTHV 574 CCQ < > QTMT 111 CCQ < > TSC -.014 CCQ < > YDX 318 CCQ < > HVX 248 CCQ < > TD 324 NTHV < > QTMT 155 -.098 NTHV < > YDX 314 NTHV < > HVX 209 NTHV < > TD ho QTMT < > TSC 375 QTMT < > YDX 355 QTMT < > HVX 182 QTMT < > TD 372 TSC < > YDX 103 TSC < > HVX 029 TSC < > TD 144 YDX < > HVX 637 YDX < > TD 445 HVX < > TD 377 ại Đ NTHV < > TSC 318 h in ̣c k ́H tê ́ uê 92 Đại học Kinh tế H́ Mơ hình CFA chưa chuẩn hố ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ Mơ hình CFA chuẩn hoá 93 Đại học Kinh tế Huế ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 94 Đại học Kinh tế Huế Phụ lục C.2 – Mơ hình cấu trúc SEM Trọng số chưa chuẩn hoá lần Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label 320 098 3.274 001 par_26 YDX < - CCQ 144 105 1.369 171 par_27 YDX < - NTHV 079 083 952 YDX < - QTMT 219 106 2.075 038 par_29 YDX < - TSC -.010 089 -.111 HVX < - YDX 881 120 7.339 *** par_31 c6.4 < - CCQ 1.000 142 9.109 *** par_1 c6.3 < - CCQ ại Đ YDX < - TD c6.2 < - CCQ 1.128 1.293 ho 8.615 *** par_2 109 6.593 *** par_3 131 7.011 *** par_4 c8.2 < - QTMT 989 152 6.496 *** par_5 c8.1 < - QTMT 1.044 158 6.615 *** par_6 ́H tê c8.4 < - QTMT 1.000 h c7.1 < - NTHV 916 in c7.2 < - NTHV 718 911 par_30 ̣c k c7.3 < - NTHV 1.000 131 341 par_28 ́ uê c9.3 < - TSC 1.000 c9.2 < - TSC 1.117 191 5.845 *** par_7 c9.1 < - TSC 744 124 6.020 *** par_8 c10.3 < - YDX 1.000 c10.2 < - YDX 1.150 098 11.732 *** par_9 c10.1 < - YDX 1.052 096 10.913 *** par_10 c10.4 < - YDX 989 089 11.051 *** par_11 c11.3 < - HVX 1.000 c11.2 < - HVX 731 068 10.740 *** par_12 95 Đại học Kinh tế Huế Estimate c11.1 < - HVX 954 c5.3 < - TD 1.000 C5.2 < - TD c5.1 < - TD S.E C.R P Label 073 13.077 *** par_13 1.217 121 10.039 *** par_14 1.278 132 9.668 *** par_15 Trọng số chưa chuẩn hoá lần Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate C.R P Label 407 097 4.206 *** par_11 YDX < - QTMT 223 097 2.294 022 par_12 HVX < - YDX 119 7.351 *** par_13 ại Đ YDX < - TD S.E ho 875 c8.4 < - QTMT 1.000 153 6.533 *** par_1 161 6.622 *** par_2 in c8.1 < - QTMT 1.066 ̣c k c8.2 < - QTMT 998 1.000 c10.2 < - YDX 1.140 097 11.740 *** par_3 c10.1 < - YDX 1.042 096 10.913 *** par_4 c10.4 < - YDX 987 089 11.146 *** par_5 c11.3 < - HVX 1.000 c11.2 < - HVX 731 068 10.739 *** par_6 c11.1 < - HVX 954 073 13.077 *** par_7 c5.3 < - TD 1.000 C5.2 < - TD 1.237 125 9.933 *** par_8 c5.1 < - TD 1.272 132 9.649 *** par_9 h c10.3 < - YDX ́H tê ́ uê 96 Đại học Kinh tế Huế Hệ số chuẩn hoá Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate YDX < - TD 378 YDX < - QTMT 210 HVX < - YDX 639 c8.4 < - QTMT 619 c8.2 < - QTMT 788 c8.1 < - QTMT 660 756 c10.2 < - YDX 845 c10.1 < - YDX 801 c10.4 < - YDX 783 c11.3 < - HVX 774 c11.2 < - HVX 736 c11.1 < - HVX 940 c5.3 < - TD 709 c5.2 < - TD 856 c5.1 < - TD 792 ại Đ c10.3 < - YDX h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Hệ số R Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) Estimate YDX 245 HVX 409 c5.1 627 c5.2 733 c5.3 502 97 Đại học Kinh tế Huế Estimate 884 c11.2 541 c11.3 599 c10.4 613 c10.1 642 c10.2 714 c10.3 572 c8.1 436 c8.2 620 c8.4 383 hình SEM chuẩn hố h in ̣c k ho Mô ại Đ c11.1 ́H tê ́ uê Mô hình SEM sau loại biến 98 Đại học Kinh tế Huế ại Đ in ̣c k ho Phụ lục C.3 - Kiểm định Bootstrap h Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) SE-SE Mean Bias SE-Bias ́H YDX < - TD SE tê Parameter 367 -.011 004 YDX < - QTMT 102 003 207 -.002 005 HVX < - YDX 074 002 636 -.004 003 c8.4 < - QTMT 065 002 614 -.004 003 c8.2 < - QTMT 077 002 789 001 c8.1 < - QTMT 061 002 655 -.005 003 c10.3 < - YDX 035 001 757 001 c10.2 < - YDX 028 001 844 -.001 001 c10.1 < - YDX 037 001 796 -.005 002 c10.4 < - YDX 051 002 776 -.007 002 ́ uê 096 003 003 002 99 Đại học Kinh tế Huế Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias c11.3 < - HVX 031 001 773 -.001 001 c11.2 < - HVX 045 001 732 -.003 002 c11.1 < - HVX 028 001 938 -.002 001 c5.3 < - TD 056 002 703 -.005 003 C5.2 < - TD 041 001 852 -.004 002 c5.1 < - TD 080 003 786 -.006 004 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 100 ... tiêu dùng xanh người dân thành phố Huế nào? - Những nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh người dân thành phố Huế? - Biện pháp thúc đẩy người dân thành phố Huế ngày ưa chuộng sản phẩm xanh? ... tượng phạm vi nghiên cứu ́ uê - Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh người dân địa bàn thành phố Huế - Đối tượng khảo sát: Người dân sống địa bàn thành phố Huế 3.2... dùng xanh - Trần Minh Tâm (2013), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh người dân quận Ninh Kiều thành phố cần thơ” Mục đích nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân trên địa bàn thành phố huế , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân trên địa bàn thành phố huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay