Một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue tại hai huyện, tỉnh bến tre

145 1 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:01

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN *** PHÙNG NGỌC TÁM MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỂ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI HAI HUYỆN, TỈNH BẾN TRE LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Thái Nguyên, năm 2018 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN *** PHÙNG NGỌC TÁM MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỂ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI HAI HUYỆN, TỈNH BẾN TRE Chuyên ngành tuyển sinh đầu vào : Vệ sinh xã hội học Tổ chức Y tế Mã số : 62720164 Chuyên ngành chuyển đổi : Y tế công cộng Mã số : 9720701 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng PGS.TS Đàm Thị Tuyết Thái Nguyên, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các sớ liệu, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng năm 2018 Phùng Ngọc Tám LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng, Bộ mơn Thầy giáo, Cơ giáo, cán Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên trang bị cho kiến thức, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành Luận án Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng – Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế; PGS.TS Đàm Thị Tuyết – Trưởng Khoa Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên, người Thầy, Cô dành nhiều thời gian hướng dẫn, tận tình bảo định hướng cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn nhà khoa học, cán nhân viên Khoa Y tế công cộng, Ban giám hiệu Trường Trung cấp Y tế Bến Tre giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài Luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Bến Tre, Ban giám đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh Bến Tre, Ban giám đốc Trung Tâm Y tế huyện Châu Thành, Ban giám đốc Trung Tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam, anh, chị, em cán bộ, nhân viên y tế xã anh, chị, em cộng tác viên xã hội nhiệt tình hợp tác, giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu nghiên cứu Trong trình nghiên cứu hồn thành Luận án, tơi nhận động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình, anh, chị, em, bạn bè, đồng nghiệp, người thân Tôi xin phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Phùng Ngọc Tám BẢNG CÁC KÝ HIỆU, BẢNG CHỮ Viết tắt Ae aegypti VIẾT TẮT Ý nghĩa chữ Aedes aegypti Ae albopictus Aedes albopictus BI Breteau Index (Chỉ số DCCN có bọ gậy/lăng quăng/100 nhà điều tra) CI Container Index (Chỉ số DCCN có bọ gậy/ 100 DCCN điều tra) CSHQ Chỉ số hiệu CSMĐM Chỉ số mật độ muỗi CSMĐBG Chỉ số mật độ bọ gậy CBYT Cán y tế COMBI Applying Commmunication-for-Behavioural-Impact (Áp dụng truyền thông tác động hành vi) CTV Cộng tác viên DEN-1 Dengue typ DEN-2 Dengue typ DEN-3 Dengue typ DEN-4 Dengue typ DI Density Index (Chỉ số mật độ muỗi/ Số nhà điều tra) DCCN Dụng cụ chứa nước DCPT Dụng cụ phế thải ELISA Enzyme Linked Immunorbent Assay (Thử nghiệm miễn dịch gắn men) HGĐ Hộ gia đình HI House Index (Chỉ số nhà có bọ gậy/lăng quăng/100 nhà điều tra) vi HQCT Hiệu can thiệp Mesocyclops Giáp xác chân chèo Mesocyclops loài tơm bậc thấp có khả ăn bọ gậy muỗi IgG, IgM Immunoglobulin ( Kháng thể) KAP Knowledge- Attitude- Practice (Kiến thức- Thái độ- Thực hành) LQ-BG Lăng quăng/bọ gậy PAHO Pan American Health Organization (Tổ chức y tế phụ trách Châu Mỹ) PCSXHD Phòng chống sốt xuất huyết Dengue SXHD Sốt xuất huyết Dengue SXHS Sốt xuất huyết Dengue sốc TTYTDP Trung tâm Y tế dự phòng TT-GDSK Truyền thông - giáo dục sức khoẻ TTYT Trung tâm Y tế TYTX Trạm y tế xã YT Y tế UBND Uỷ ban nhân dân Tổ NDTQ Tổ Nhân dân tự quản VSMT Vệ sinh môi trường WHO World Health Organization (Tổ chức y tế giới) WPRO Western Pacific Region Office (Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương) vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC HỘP xi ĐẶT VẤN ĐỀ Chương I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết Dengue 1.2 Căn nguyên số yếu tố liên quan đến bệnh sốt xuất huyết Dengue 10 1.3 Một số biện pháp can thiệp phòng chớng bệnh sớt xuất huyết Dengue 17 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.2 Địa điểm nghiên cứu 29 2.3 Thời gian nghiên cứu 30 2.4 Phương pháp nghiên cứu 30 2.5 Các số nghiên cứu 35 2.6 Nội dung phương pháp can thiệp 36 2.7 Sơ đồ tổng hợp trình nghiên cứu 45 2.8 Kỹ thuật thu thập số liệu 46 2.9 Vật liệu nghiên cứu 50 2.10 Phương pháp khống chế sai số 51 2.11 Phương pháp xử lý số liệu 52 2.12 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 53 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 3.1 Một số đặc điểm dịch tễ học SXHD giai đoạn 2010 - 2014 55 3.2 Hiệu số giải pháp can thiệp cộng đồng phòng chớng SXHD 69 huyện Châu Thành huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre Chương BÀN LUẬN 81 4.1 Một số đặc điểm dịch tễ học SXHD giai đoạn 2010 - 2014 81 4.2 Hiệu số giải pháp can thiệp cộng đồng phòng chớng SXHD 90 xã huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre 4.3 Những hạn chế đề tài 104 Chương KẾT LUẬN 107 Một số đặc điểm dịch tễ SXHD huyện Châu Thành huyện Mỏ Cày 107 Nam, tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2010 – 2014 Hiệu số giải pháp can thiệp cộng đồng phòng chớng SXHD 107 xã huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre KHUYẾN NGHỊ 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 Phụ lục DANH MỤC BẢNG STT Nội dung Trang Bảng 2.1 Phân bố hành địa phương nghiên cứu 32 Bảng 3.1 Tình hình mắc, chết sốt xuất huyết Dengue 100.000 dân giai đoạn 2010 - 2014 Bảng 3.2 Tỷ lệ phân bố mắc SXHD giai đoạn 2010 - 2014 theo tháng huyện Châu Thành Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Bảng 3.3 Bảng 3.4 Tỉ lệ phân bố mắc SXHD giai đoạn 2010 - 2014 theo nhóm Bảng 3.5 tuổi Phân bớ tỷ lệ mắc bệnh SXHD trung bình giai đoạn 2010 - 2014 theo giới tính Các số giám sát côn trùng DI, HI-BG, BI, CI giai đoạn 2010 - 2014 Bảng 3.7 60 61 62 63 Mới tương quan lượng mưa trung bình với số côn trùng giai đoạn 2010 - 2014 huyện Châu Thành Bảng 3.12 58 Mối tương quan nhiệt độ trung bình với sớ trùng giai đoạn 2010 - 2014 huyện Mỏ Cày Nam Bảng 3.11 58 Mới tương quan nhiệt độ trung bình với số côn trùng giai đoạn 2010 - 2014 huyện Châu Thành Bảng 3.10 57 Mối tương quan quan lượng mưa trung bình với sớ ca mắc SXHD trung bình giai đoạn 2010 – 2014 Bảng 3.9 57 Mới tương quan quan nhiệt độ trung bình với sớ ca mắc SXHD trung bình giai đoạn 2010 - 2014 Bảng 3.8 56 Tỷ lệ phân bố mắc sốt xuất huyết Dengue giai đoạn 2010 2014 theo địa dư Bảng 3.6 55 64 Mối tương quan lượng mưa trung bình với sớ trùng giai đoạn 2010 - 2014 huyện Mỏ Cày Nam 65 10 Bảng 3.13 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 69 Bảng 3.14 Hiệu can thiệp cải thiện kiến thức muỗi truyền bệnh người dân 70 Bảng 3.15 Hiệu can thiệp cải thiện kiến thức biện pháp phòng chớng bệnh sớt xuất huyết dengue Bảng 3.16 Hiệu can thiệp cải thiện thực hành biện pháp dự phòng bệnh SXHD Bảng 3.17 72 Hiệu can thiệp cải thiện kiến thức - thực hành dự phòng bệnh SXHD người dân Bảng 3.18 71 73 Giám sát khả sống cá DCCN điểm nuôi 74 Bảng 3.19 Giám sát số côn trùng trước sau thả cá 75 Bảng 3.20 So sánh tỷ lệ hộ gia đình đậy kín dụng cụ chứa nước xã can thiệp Bảng 3.21 So sánh tỷ lệ dụng cụ chứa nước hộ gia đình có thả cá trước sau can thiệp Bảng 3.22 75 76 So sánh tỉ lệ mắc/ chết sốt xuất huyết Dengue xã can thiệp xã chứng sau năm can thiệp 78 TIẾNG ANH 57 Amarasinghe A, Kuritsky N.J, and Letson W.G et alMargolis SH Dengue virus infection in Africa Emerg Infect Dis 2017;17:1349-54 (2017), "Dengue virus infection in Africa", Emerg Infect Dis,17, pp 1349 - 1354 58 Arima Y, Edelstein Z.R, Han H.K, et al (2013), "Epidemiologic update on the dengue situation in the Western Pacific Region, 2011", Western Pac Surveill Response J, (2), pp 47 - 54 59 Balmaseda A, Hammond S.N, Perez L, et al (2006), "Serotype-specific differences in clinical manifestations of dengue", Am J Trop Med Hyg, 74 (3), pp 449 - 456 60 Bhatt S, Gething P.W, Brady O.J, et al (2013), "The global distribution and burden of dengue", Nature, 496 (7446), pp 504 - 507 61 Brunkard J.M, Cifuentes E, Rothenberg S.J (2008), "Assessing the roles of temperature, precipitation, and ENSO in dengue re-emergence on the TexasMexico border region", Salud Publica Mex, 50 (3), pp 227 - 234 62 Hoang Quoc Cuong, Nguyen Tran Hien, Tran Nhu Duong, et al (2011), "Quantifying the Emergence of Dengue in Hanoi, Vietnam: 1998–2009", PLoS Neglected Tropical Diseases, (9), pp e1322 63 Diaz-Quijano F.A, Waldman E.A (2012), "Factors associated with dengue mortality in Latin America and the Caribbean, 1995-2009: an ecological study", Am J Trop Med Hyg, 86 (2), pp 328 - 334 64 Do T.T, Martens P, Luu N.H, et al (2014), "Climatic-driven seasonality of emerging dengue fever in Hanoi, Vietnam", BMC Public Health, 14, pp 1078 65 Durbin Anna P, Sandra V Mayer, Shannan L Rossi, et al (2013), "Emergence Potential of Sylvatic Dengue Virus Type in the Urban Transmission Cycle is Restrained by Vaccination and Homotypic Immunity", Virology, 439 (1), pp 34 - 41 66 Edillo F.E, Halasa Y.A, Largo F.M, et al (2015), "Economic cost and burden of dengue in the Philippines", Am J Trop Med Hyg, 92 (2), pp 360 - 366 67 Elodie Descloux, Morgan Mangeas, and Christophe Eugène Menkes et al (2012), "Climate-Based Models for Understanding and Forecasting Dengue Epidemics", PLoS Negl Trop Dis, (2) 68 Ferreira G.L (2012), "Global dengue epidemiology trends", Rev Inst Med Trop Sao Paulo, 54 (18), pp S5 - 69 Fuentes - Vallejo M (2017), "Space and space-time distributions of dengue in a hyper - endemic urban space: the case of Girardot, Colombia", BMC Infect Dis, 17 (1), pp 512 70 Gibbons R.V, Vaughn D.W (2002), "Dengue: an escalating problem", BMJ, 324 (7353), pp 1563 - 1566 71 Gubler D.J (1998), "Dengue and dengue hemorrhagic fever", Clin Microbiol Rev, 11 (3), pp 480 - 496 72 Gubler D.J (2006), "Dengue/dengue haemorrhagic fever: history and current status", Novartis Found Symp, 277, pp - 16 73 Gubler D.J (2011), "Dengue, Urbanization and Globalization: The Unholy Trinity of the 21(st) Century", Trop Med Health, 39 (4), pp - 11 74 Gubler D.J, Clark G.G (1995), "Dengue/dengue hemorrhagic fever: the emergence of a global health problem", Emerging Infectious Diseases, (2), pp 55 - 57 75 Gubler D.J (1997), "Dengue and dengue hemorrhagic fever: its history and resurgence as a global public health problem", In: Gubler D J, Kuno G, editors Dengue and dengue hemorrhagic fever, New York, N.Y: CAB International, pp - 22 76 Guha-Sapir Debarati, Barbara Schimmer (2005), "Dengue fever: new paradigms for a changing epidemiology", Emerging Themes in Epidemiology, 2, pp - 11 77 Guzman M.G, Kouri G (2002), "Dengue: an update", Lancet Infect Dis, (1), pp 33 - 42 78 Guzman M.G, Kouri G, Bravo J, et al (2002), "Effect of age on outcome of secondary dengue infections", Int J Infect Dis, (2), pp 118 - 124 79 Hammond S.N, Balmaseda A, Perez L, et al (2005), "Differences in dengue severity in infants, children, and adults in a 3-year hospital-based study in Nicaragua”, Am J Trop Med Hyg, 73 (6), pp 1063 - 1670 80 Jaenisch Thomas, Thomas Junghanss, and Bridget et al Wills (2014), "Dengue Expansion in Africa—Not Recognized or Not Happening?", Emerging Infectious Diseases, 20 (10), pp e140487 81 Kay B and Vu S.N (2005), "New strategy against Aedes aegypti in Vietnam", Lancet, 365 (9459), pp 613 - 617 82 Khan M.A, Ellis E.M, Tissera H.A, et al (2013), "Emergence and diversification of dengue cosmopolitan genotype in Pakistan, 2011", PloS One, (3), pp e56391 83 Kitchener S, Leggat P.A, Brennan L, et al (2002), "Importation of dengue by soldiers returning from East Timor to north Queensland, Australia", J Travel Med, (4), pp 180 - 183 84 Kriengsak L, Jeremy B, Maïna L (2014), "Epidemiological Trends of Dengue Disease in Thailand (2000–2011): A Systematic Literature Review", PLoS Neglected Tropical Diseases, (11), pp e3241 85 Kyle J.L, Harris E (2008), " Global spread and persistence of dengue", Annu Rev Microbiol, 62, pp 71 - 92 120 86 Lazaro A, Han W.W, Manrique-Saide P, et al (2015), "Community effectiveness of copepods for dengue vector control: systematic review", Trop Med Int Health, 20 (6), pp 685 - 706 87 Marten G.G, Reid J.W (2007), "Cyclopoid copepods", J Am Mosq Control Assoc, 23 (2), pp 65 - 92 88 Messina J.P, Brady O.J, Scott T.W (2014), "Global spread of dengue virus types: mapping the 70 year history", Trends Microbiol, 22 (3), pp 138 - 146 89 Natasha Evelyn Anne, Mikkel B Quam, and Annelies Wilder-Smith (2013), "Epidemiology of dengue: past, present and future prospects", Clinical Epidemiology, 5, pp 299 - 309 90 Rabaa Maia A, Cameron P Simmons, Annette Fox, et al (2013), "Dengue Virus in Sub-tropical Northern and Central Viet Nam: Population Immunity and Climate Shape Patterns of Viral Invasion and Maintenance", PLoS Neglected Tropical Diseases, (12), pp e2581 91 Raghwani J, Rambaut A, Holmes E.C, et al (2011), "Endemic dengue associated with the co-circulation of multiple viral lineages and localized density-dependent transmission", PLoS Pathog, (6), pp e1002064 92 Rasheed S.B, Butlin R.K, Boots M (2013), "A review of dengue as an emerging disease in Pakistan", Public Health, 127 (1), pp 11 - 17 93 Reiter P(2001), "Climate change and mosquito-borne disease", Environ Health Perspect, 109 (1), pp 141- 161 94 Rodríguez - Barraquer Isabel, Sunil S Solomon, Periaswamy Kuganantham, et al (2015), "The Hidden Burden of Dengue and Chikungunya in Chennai, India", PLoS Neglected Tropical Diseases, (7), pp e0003906 95 San Martin J.L, Brathwaite O, Zambrano B, et al (2010), "The epidemiology of dengue in the americas over the last three decades: a worrisome reality", Am J Trop Med Hyg, 82 (1), pp 128 - 135 121 96 Schaper S, Hernandez - Chavarria F (2006), "Scanning electron microscopy of damage caused by Mesocyclops thermocyclopoides (Copepoda: Cyclopoidea) on larvae of the Dengue fever vector Aedes aegypti (Diptera: Culicidae)", Rev Biol Trop, 54 (3), pp 843 - 846 97 Shepard D.S, Coudeville L, Halasa Y.A, et al (2011), "Economic impact of dengue illness in the Americas", Am J Trop Med Hyg, 84 (2), pp 200 - 207 98 Shepard D.S, Undurraga E.A, Betancourt - Cravioto M, et al (2014), "Approaches to refining estimates of global burden and economics of dengue", PLoS Negl Trop Dis, (11), pp e3306 99 Shepard Donald S., Eduardo A Undurraga, and Yara A Halasa (2013), "Economic and Disease Burden of Dengue in Southeast Asia", PLoS Neglected Tropical Diseases, (2), pp e2055 100 Singh Monica, Arindam Chakraborty, Sanjay Kumar, et al (2017), "The epidemiology of dengue viral infection in developing countries: A systematic review", Journal of Health Research and Reviews, (3), pp 104 - 107 101 Sinh Nam V, Yen N T, Tran V P, et al (2005), "Elimination of dengue by community programs using Mesocyclops(Copepoda) against Aedes aegypti in central Vietnam", Am J Trop Med Hyg, 72 (1), pp 67 - 73 102 Sinh Nam V, Yen N.T, et al (2012), "Community-based control of Aedes aegypti by using Mesocyclops in southern Vietnam", Am J Trop Med Hyg, 86 (5), pp 850 - 859 103 Soumare M.K, Cilek J E (2011), "The effectiveness of Mesocyclops longisetus (Copepoda) for the control of container-inhabiting mosquitoes in residential environments", J Am Mosq Control Assoc, 27 (4), pp 376 - 383 104 Stewart - Ibarra Anna M, Rachel Lowe (2013), "Climate and Non-Climate Drivers of Dengue Epidemics in Southern Coastal Ecuador", The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 88 (5), pp 971 - 981 122 105 Su G.L (2008), "Correlation of climatic factors and dengue incidence in Metro Manila, Philippines", Ambio, 37 (4), pp 292 - 294 106 Tang Y X, Jiang L.F, Zhou J.M, et al (2012), "Induction of virus-neutralizing antibodies and T cell responses by dengue virus type virus-like particles prepared from Pichia pastoris", Chin Med J (Engl), 125 (11), pp 1986 - 1992 107 Terradas G, Allen S.L, Chenoweth S.F, et al (2017), "Family level variation in Wolbachia-mediated dengue virus blocking in Aedes aegypti", Parasit Vectors, 10 (1), pp 622 108 Tian H, Huang S, Zhou S, et al (2016), "Surface water areas significantly impacted 2014 dengue outbreaks in Guangzhou, China", Environ Res, 150, pp 299 - 305 109 TianH, Sun Z, Faria N.R, et al (2017), "Increasing airline travel may facilitate co- circulation of multiple dengue virus serotypes in Asia", PLoS Negl Trop Dis, 11 (8), pp e0005694 110 Tsuzuki A, Vu T.D, Higa Y, et al (2009), "Effect of peridomestic environments on repeated infestation by preadult Aedes aegypti in urban premises in Nha Trang City, Vietnam", Am J Trop Med Hyg, 81 (4), pp 645 - 650 111 Veerle Msimang, Jacqueline Weyer, and Chantel le Roux et al (2017), "Dengue fever in south africa: an imported disease", Communicable diseases surveillance bulletin, 11 (3), pp 58 - 62 112 Wang S.F, Wang W.H, Chang K, et al (2016), "Severe Dengue Fever Outbreak in Taiwan", Am J Trop Med Hyg, 94 (1), pp 193 - 197 113 WHO (2008), "Dengue and dengue haemorrhagic fever", Health in Asia and the Pacific, pp 244 - 255 114 WHO (2011), "Comprehensive Guidelines for Prevention and Control of Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever", Revised and Expanded Edition, New Delhi: World Health Organisation South East Asia Regional Office 123 115 WHO (2012), "Global Strategy for Dengue Prevention and Control, 2012 2020", Geneva: WHO Press 116 WHO (2013), "Dengue, countries or areas at risk, 2011 Geneva: World Health Organization (WHO), 2012, Available from: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_DengueTransmissio n_ITHRiskMap.pngAccessed July 30, 2013 117 WHO (2013), "TDR Global Alert and Repsonse Dengue/Dengue Haemorrhagic Fever”, Geneva: World Health Organization (WHO), 2013, Available from: http://www.who.int/csr/disease/dengue/en/index.html." 118 Ye Y.H, Carrasco A.M, Frentiu F D, et al (2015), "Wolbachia Reduces the Transmission Potential of Dengue-Infected Aedes aegypti", PLoS Negl Trop Dis, (6), pp e0003894 119 Zambrano B, San Martin J L (2014), "Epidemiology of Dengue in Latin America", J Pediatric Infect Dis Soc, (3), pp 181 - 182 124 10 11 12 13 14 Báo Sài Gòn giải phóng báo (2017), "Cả nước ghi nhận 181.054 trường hợp mắc sốt xuất huyết", Nguồn: http://www.sggp.org.vn/ca-nuoc-ghi-nhan-181054-truong-hopmac-sot-xuat-huyet-490804.html Khoa học công nghệ Bộ (2014), "Việt Nam công bố vắc xin ngừa sớt xuất huyết", Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, pp Y tế Bộ (2011), "Hướng dẫn giám sát phòng, chớng bệnh sớt xuất huyết Dengue", Quyết định số 1499/QĐ-BYT, ngày 17 tháng 05 năm 2011, pp - 24 Y tế Bộ (2014), "Hướng dẫn giám sát phòng, chớng bệnh sớt xuất huyết Dengue ", Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19 tháng năm 2014 Đặng Ngọc Chánh Chánh, Lê Ngọc Diệp, and Lê Việt Anh cs (2012), "Nghiên cứu mối liên quan liên quan vector sốt xuất huyết biến đổi khí hậu xã ven biển tỉnh Bến Tre năm 2011", Báo cáo khoa học, Viện Vệ Sinh Y tế Cơng Cộng, TP Hồ Chí Minh, 16 (3), pp - Bạch Thị Chính cộng Chính (2010), "Hiệu truyền thơng giáo dục sức khỏe nâng cao kiến thức - thực hành phòng chớng sớt xuất huyết cho người dân xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang năm 2009", Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 14, Phụ số pp tr 54 - 60 Vũ Đức Chính Chính (2011), "Nghiên cứu phân bớ, độ nhạy cảm véc tơ sốt rét đánh giá hiệu lực tẩm hoá chất với Anopheles epiroticus kháng hố chất diệt trùng Việt Nam", Luận án Tiến sĩ Sinh học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng côn trùng Trung ương Y tế dự phòng mơi trường Cục (2013), "Báo cáo cơng tác phòng chớng sớt xuất huyết Dengue năm, giai đoạn 1999 - 2012", Dự án phòng chống sốt xuất huyết Dengue quốc gia Y tế dự phòng mơi trường Cục (2015), "Tình hình sớt xuất huyết năm 2014 hoạt động trọng tâm năm 2015 ", Hội nghị tăng cường cơng tác phòng chống sốt xuất huyết Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế án Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết Việt Nam Dự (2015), "Sử dụng muỗi Aedes aegypti mang vi khuẩn Wolbachia phòng chớng Sớt xuất huyết – hướng nhiều triển vọng", http://www.eliminatedengue.com/viet-nam/tri-nguyen chống sốt xuất huyết Khu vực miền Bắc Dự án Phòng (2014), "Kết giám sát sốt xuất huyết Dengue khu vực miền Bắc năm 2013", Tạp chí Y học dự phòng, phụ số 3/2014 Lê Văn Hà Hà (2012), "Hiệu truyền thông hộ gia đình việc nâng cao kiến thức, thực hành phòng bệnh sớt xuất huyết phường 4, quận 8, Thành phớ Hồ Chí Minh", Luận văn Thạc sỹ Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Diệp Thanh Hải Hải, Lương Chấn Quang, and Đỗ Kiến Quốc cs (2013), "Đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết Dengue dựa vào hệ thống giám sát trọng điểm huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long năm 2012-2013", Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXIII, số 10 (146) pp 30 - 31 Nguyễn Quang Hải Hải (2011), "Nghiên cứu tình hình sớt xuất huyết tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006 - 2010", Luận văn Thạc sỹ Y tế Công Cộng, Trường Đại học Y tế Công Cộng 125 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Trần Văn Hai Hai (2008), "Kiến thức, thái độ, thực hành phòng sớt Dengue/Sớt xuất huyết Dengue người dân xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp Năm 2006", Tạp chí Y Học Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 12 (4) pp 39 - 44 Trần Thị Hằng Hằng (2014), "Nghiên cứu khả kháng hóa chất diệt côn trùng muỗi Aedes, mối tương quan số yếu tố sinh thái với số muỗi bọ gậy Aedes Aegypti ( Linnafus) Hà Nội)", Luận vănThạc sĩ Y học Trường đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Kim Hạnh Hạnh, Vũ Sinh Nam, and Nguyễn Thị Kim Tiến (2010), "Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue Hà Nội, năm 2009", Tạp chí Y học thực hành, (722) pp - Nguyễn Văn Khởi Khởi, Lê Thành Đồng, and Trần Thiện Thuần (2013), "Tỷ lệ cấp thuốc tự điều trị kiến thức, thực hành tự điều trị sốt rét người rừng, ngủ rẫy xã Dak Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước", Kỷ yếu hội nghị khoa học y tế dự phòng khu vực phía Nam năm 2013, pp 34 - 35 Nguyễn Lâm Lâm, Đỗ nguyễn Thùy Nhi, and Nguyễn Thị Kim Ngân cs (2013), "Kiểm soát véc tơ sốt xuất huyết dengue trường học tỉnh Tiền Giang, 2012 2013", Kỷ yếu hội nghị khoa học y tế dự phòng khu vực phía Nam năm 2013, Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXIII, sớ 10 (146) pp 152 - 153 Lý Lệ Lan Lan and Lê Hoàng Ninh (2005), "Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chớng sớt xuất huyết người dân Quận 5, thành phớ Hồ Chí Minh năm 2004", Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh,, Tập pp 116 - 121 Lý Phi Long Long (2010), "Nghiên cứu kết phòng chớng sớt xuất huyết Dengue dựa vào cộng đồng xã Trường Khánh huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng năm 2009", Luận án tốt nghiệp CKII năm 2010, Đại học y dược Huế, pp 92 - 95 Vũ Sinh Nam Nam, Phan Trọng Lân, and Trần Công Tú cs (2011), "Đánh giá hiệu mơ hình phòng chống chủ động véc tơ sốt xuất huyết rèm tẩm hóa chất sử dụng tác nhân sinh học Mesocyclops cộng đồng thực địa tỉnh Long An", Tạp chí Y học thực hành, Tập (767) Lê Đăng Ngạn Ngạn and Hà Văn Phước (2013), "Tương quan số muỗi, lăng quăng Aedes bệnh sốt xuất huyết dengue tỉnh Tiền Giang năm 2012", Kỷ yếu hội nghị khoa học y tế dự phòng khu vực phía Nam năm 2013, pp 43 - 44 Phạm Thị Thúy Ngọc Ngọc, La Hồng Huy, and Ngơ Minh Danh cs (2013), "So sánh khác biệt ổ lăng quăng nguồn Aedes aegypti (L.) vào mùa mưa mùa nắng tỉnh Bạc Liêu Bình Dương năm 2010 - 2011", Tập XXIII, số 10 (146) pp 130 - 131 Phan Thị Trung Ngọc Ngọc (2008), "Mối liên quan kiến thức thực hành kiểm soát lăng quăng phòng bệnh sớt xuất huyết Dengue người dân huyện Phong Điền, Cần Thơ", Luận văn Thạc sỹ Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đỗ Nguyên Nguyên (1999), "Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chớng sớt xuất huyết Dengue bà mẹ nội thành Thành phớ Hồ Chí Minh ", Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Sớ pp 119 - 124 Nguyễn Trung Nghĩa (2009), "Nghiên cứu tình hình sớt xuất huyết Dengue huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau năm 2009", Đề tài Khoa học - Công nghệ Thành phố Cần Thơ, pp - Đỗ Nguyễn Thùy Nhi Nhi and Nguyễn Lâm (2010), "Đánh giá kiến thức, thái độ thực hành phòng chớng sớt xuất huyết học sinh trước sau triển khai dự án can thiệp trường trung học sở Tân Hưng huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang năm 2009", Tạp chí Y Học Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 14(2) pp - 126 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Trần Vũ Phong Phong, Hoàng Minh Đức, and Nguyễn Thị Yên cs (2010), "Hiệu phòng chớng sớt Dengue/sớt xuất huyết Dengue với chiến dịch tham gia cộng đồng", Tập san Hội nghị Khoa học Dịch tễ học thực địa Tập XX, ( -117), Thành phố Huế Trần Vũ Phong Phong, Trần Công Tú, and Vũ Sinh Nam cs (2013), "Xác định yếu tố sinh học - sinh thái - xã hội biến đổi liên quan đến du lịch sốt xuất huyết Dengue đảo Cát Bà, Hải Phòng", Tạp chí Y học Dự phòng, XXIII, số 11(147), pp 113 - 118 Trần Đắc Phu Phu (2001), " Đặc điểm chủ yếu bệnh sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue lưu hành Nam Hà nghiên cứu sử dụng Mesocyclops việc phòng trừ véc tơ thực địa nhỏ", Luận án tiến sĩ Y học, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Nguyễn Cảnh Phú Phua (2012), "Một số đặc điểm dịch tễ học sốt xuất huyết Dengue Nghệ An giai đoạn 2001-2010," Y học thực hành Số (834) pp 122- 124 Trần Thị Phương Phương (2010), " Nghiên cứu tình hình yếu tố liên quan đến bệnh sốt xuất huyết Dengue thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang năm 2009", Luận văn Chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Dược Huế Phan Quận Quận (2008), "Bệnh truyền nhiễm", Giáo trình Đại học, Bộ mơn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Dược Huế, pp 125 - 133 Đỗ Kiến Quốc Quốc and Nguyễn Thị Thanh Thảo cs Lương Chấn Quang (2013), "Tác động cộng tác viên lên nhận thức thực hành phòng chớng sớt xuất huyết dengue khu vực phía Nam năm 2012", Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXIII, số 10 (146) pp 47 - 49 Y tế Bến Tre Sở (2013), "Tổng kết cơng tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2013 kế hoạch hoạt động năm 2014", pp - Nguyễn Đình Sơn Sơn, Trần Bá Thanh, and Trần Danh Lộc cs (2011), "Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành học sinh cơng tác phòng chớng sớt xuất huyết trường học tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011", Tạp chí Y học thực hành, Số 805 pp - Lê Thành Tài Tài and Nguyễn Thị Kim Yến (2008), "Kiến thức, thái độ, thực hành số yếu tớ liên quan đến phòng sớt xuất huyết Dengue người dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ năm 2007", Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, Tập 12 (4) pp 45 - 49 Lê Thị Tài Tài, Nguyễn Văn Hiến, and Lê Thị Lan Anh cs (2015), "Kiến thức, thực hành bệnh sốt xuất huyết Dengue người dân hai xã huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2013", Tạp chí Y học dự phòng, Sớ (166) pp 445 Phan Đình Thuận Thuận (2010), "Tình hình bệnh sớt Dengue/Sớt xuất huyết Dengue tháng đầu năm 2010 thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk", Hội nghị Khoa học Dịch tễ học thực địa, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Tập XX, số (9 -117) Nguyễn Thị Kim Tiến Tiến (2003), "Báo cáo tổng kết đề tài: Hiệu tính khả thi biện pháp kiểm soát lăng quăng theo thời vụ năm 2002 tỉnh Bến Tre", Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, pp - Nguyễn Thị Mỹ Tiên Tiên, Lý Huỳnh Kim Khánh, and Lưu Lệ Loan cs (2010), "Tính nhạy cảm muỗi Aedes aegypti đới với hóa chất diệt trùng 19 tỉnh thành phía Nam Việt Nam năm 2009-2010 ", Tạp chí y học dự phòng Tập XX, sớ (117) 127 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 chức Y tế thê giới Tổ (2006), "Dịch tễ học bản", Bonita, Ruth Basic epidemiology / R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström Thư viện Tổ chức y tế giới, ấn phẩm lần hai Nguyễn Văn Tới Tới, Lê Công Minh, and Tạ Quyết Đạt (2010), "Hiệu truyền thông thay đổi kiến thức – thực hành người dân phòng chớng sốt xuất huyết Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai năm 2009", Tập 14 (2) pp 48 - 53 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trang (2012), "Thực trạng kiến thức, thực hành người dân phòng bệnh sớt xuất huyết dengue số yếu tố liên quan phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội", Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, Trường Đại học Y tế Công cộng Phạm Thị Nhã Trúc Trúc (2013), "Đặc điểm dịch tễ học sốt dengue/sốt xuất huyết dengue Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2012", Tạp chí Y học thực hành, số 10 (884) pp 94 - 97 Phạm Thị Nhã Trúc Trúc (2014), "Nghiên cứu giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy sốt xuất huyết dengue huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu", Luận án Tiến sĩ Y hoc, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội tâm Y tế dự phòng tỉnh Bến Tre Trung (2015), "Báo cáo tổng kết Y tế dự phòng năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 phương hướng hoạt động năm 2011,2012, 2013, 2014, 2015, Sở Y tế Bến Tre " tâm Y tế huyện Châu Thành Trung, huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre (2017), "Báo cáo tổng kết phòng chớng bệnh SXHD năm 2017", pp - Ngô Thị Hải Vân Vân, Đặng Tuấn Đạt, and Phạm Văn Lào (2013), "Một số đặc điểm dịch tể học sốt xuất huyết Dengue xã Cu Huê, huyện Eakap, tỉnh DakLak", Tạp chí y học dự phòng, Tập XXV, số (164) pp 17 - 22 Nguyễn Thi Văn Văn Văn (2011), "Đánh giá mơ hình phòng chớng sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng áp dụng biện pháp sinh học xã Phước Tân, huyện Long Thành năm 2009", pp 46-62 Nguyễn Thi Văn Văn Văn (2011), "Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học yếu tố liên quan tới sốt xuất huyết dengue huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai năm 2009", Tạp chí Y Học Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 15 (1) pp 210 - 217 phòng đại diện WHO Việt Nam Văn (2014), "Các thông tin cần biết sốt xuất huyết", http://www.wpro.who.int/vietnam/topics/dengue/factsheet/vi/ phòng đại diện WHO Việt Nam Văn (2017), "Sớt xuất huyết", http://www.wpro.who.int/vietnam/topics/dengue/factsheet/vi/ Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh Viện (2015), "Báo cáo tổng kết cơng tác phòng, chớng sớt xuất huyết khu vực phía Nam năm 2014 kế hoạch trọng tâm năm 2015", Hội nghị tăng cường cơng tác phòng chống sốt xuất huyết, Thành phố Hồ Chí Minh sốt rét-Ký sinh trùng- Cơn trùng Quy Nhơn Viện (2017), "Tình hình sớt xuất huyết Dengue giới Việt Nam", http://www.impe-qn.org.vn/impeqn/vn/portal/InfoDetail.jsp?area=58&cat=1175&ID=11100 Amarasinghe A, Kuritsky N.J, and Letson W.G et alMargolis SH Dengue virus infection in Africa Emerg Infect Dis 2017;17:1349-54 (2017), "Dengue virus infection in Africa", Emerg Infect Dis 17 pp 1349 - 1354 Y Arima, Z R Edelstein, H K Han, et al (2013), "Epidemiologic update on the dengue situation in the Western Pacific Region, 2011", Western Pac Surveill Response J, (2), pp 47-54 128 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 A Balmaseda, S N Hammond, L Perez, et al (2006), "Serotype-specific differences in clinical manifestations of dengue", Am J Trop Med Hyg, 74 (3), pp 44956 S Bhatt, P W Gething, O J Brady, et al (2013), "The global distribution and burden of dengue", Nature, 496 (7446), pp 504-7 J M Brunkard, E Cifuentes, and S J Rothenberg (2008), "Assessing the roles of temperature, precipitation, and ENSO in dengue re-emergence on the Texas-Mexico border region", Salud Publica Mex, 50 (3), pp 227-34 Hoang Quoc Cuong, Nguyen Tran Hien, Tran Nhu Duong, et al (2011), "Quantifying the Emergence of Dengue in Hanoi, Vietnam: 1998–2009", PLoS Neglected Tropical Diseases, (9), pp e1322 F A Diaz-Quijano and E A Waldman (2012), "Factors associated with dengue mortality in Latin America and the Caribbean, 1995-2009: an ecological study", Am J Trop Med Hyg, 86 (2), pp 328-34 T T Do, P Martens, N H Luu, et al (2014), "Climatic-driven seasonality of emerging dengue fever in Hanoi, Vietnam", BMC Public Health, 14 pp 1078 Anna P Durbin, Sandra V Mayer, Shannan L Rossi, et al (2013), "Emergence Potential of Sylvatic Dengue Virus Type in the Urban Transmission Cycle is Restrained by Vaccination and Homotypic Immunity", Virology, 439 (1), pp 34-41 F E Edillo, Y A Halasa, F M Largo, et al (2015), "Economic cost and burden of dengue in the Philippines", Am J Trop Med Hyg, 92 (2), pp 360-6 Descloux Elodie, Morgan Mangeas, and Christophe Eugène Menkes et al (2012), "Climate-Based Models for Understanding and Forecasting Dengue Epidemics", PLoS Negl Trop Dis, (2) G L Ferreira (2012), "Global dengue epidemiology trends", Rev Inst Med Trop Sao Paulo, 54 Suppl 18 pp S5-6 M Fuentes-Vallejo (2017), "Space and space-time distributions of dengue in a hyperendemic urban space: the case of Girardot, Colombia", BMC Infect Dis, 17 (1), pp 512 R V Gibbons and D W Vaughn (2002), "Dengue: an escalating problem", BMJ, 324 (7353), pp 1563-6 D J Gubler (1998), "Dengue and dengue hemorrhagic fever", Clin Microbiol Rev, 11 (3), pp 480-96 D J Gubler (2006), "Dengue/dengue haemorrhagic fever: history and current status", Novartis Found Symp, 277 pp 3-16; discussion 16-22, 71-3, 251-3 D J Gubler (2011), "Dengue, Urbanization and Globalization: The Unholy Trinity of the 21(st) Century", Trop Med Health, 39 (4 Suppl), pp 3-11 D J Gubler and G G Clark (1995), "Dengue/dengue hemorrhagic fever: the emergence of a global health problem", Emerging Infectious Diseases, (2), pp 55-57 D.J Gubler (1997), "Dengue and dengue hemorrhagic fever: its history and resurgence as a global public health problem", In: Gubler D J, Kuno G, editors Dengue and dengue hemorrhagic fever", New York, N.Y: CAB International, pp 22 Debarati Guha-Sapir and Barbara Schimmer (2005), "Dengue fever: new paradigms for a changing epidemiology", Emerging Themes in Epidemiology, pp 11 M G Guzman and G Kouri (2002), "Dengue: an update", Lancet Infect Dis, (1), pp 33-42 M G Guzman, G Kouri, J Bravo, et al (2002), "Effect of age on outcome of secondary dengue infections", Int J Infect Dis, (2), pp 118-24 129 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 S N Hammond, A Balmaseda, L Perez, et al (2005), "Differences in dengue severity in infants, children, and adults in a 3-year hospital-based study in Nicaragua", Am J Trop Med Hyg, 73 (6), pp 1063-70 Thomas Jaenisch, Thomas Junghanss, and Bridget et al Wills (2014), "Dengue Expansion in Africa—Not Recognized or Not Happening?", Emerging Infectious Diseases, 20 (10), pp e140487 B Kay and S N Vu (2005), "New strategy against Aedes aegypti in Vietnam", Lancet, 365 (9459), pp 613-7 Khan MA, Ellis EM, and Tissera HA et al (2013), "Emergence and diversification of dengue cosmopolitan genotype in Pakistan, 2011", PloS One, (3), pp e56391 S Kitchener, P A Leggat, L Brennan, et al (2002), "Importation of dengue by soldiers returning from East Timor to north Queensland, Australia", J Travel Med, (4), pp 180-3 L Kriengsak, Jeremy B, and Maïna L (2014), "Epidemiological Trends of Dengue Disease in Thailand (2000–2011): A Systematic Literature Review", PLoS Neglected Tropical Diseases, (11), pp e3241 J.L Kyle and Harris E (2008), " Global spread and persistence of dengue", Annu Rev Microbiol., 62 pp 71 - 92 A Lazaro, W W Han, P Manrique-Saide, et al (2015), "Community effectiveness of copepods for dengue vector control: systematic review", Trop Med Int Health, 20 (6), pp 685-706 G G Marten and J W Reid (2007), "Cyclopoid copepods", J Am Mosq Control Assoc, 23 (2 Suppl), pp 65-92 J P Messina, O J Brady, and T W Scott (2014), "Global spread of dengue virus types: mapping the 70 year history", Trends Microbiol, 22 (3), pp 138-46 Natasha Evelyn Anne Murray, Mikkel B Quam, and Annelies Wilder-Smith (2013), "Epidemiology of dengue: past, present and future prospects", Clinical Epidemiology, pp 299-309 Maia A Rabaa, Cameron P Simmons, Annette Fox, et al (2013), "Dengue Virus in Sub-tropical Northern and Central Viet Nam: Population Immunity and Climate Shape Patterns of Viral Invasion and Maintenance", PLoS Neglected Tropical Diseases, (12), pp e2581 J Raghwani, A Rambaut, E C Holmes, et al (2011), "Endemic dengue associated with the co-circulation of multiple viral lineages and localized density-dependent transmission", PLoS Pathog, (6), pp e1002064 S B Rasheed, R K Butlin, and M Boots (2013), "A review of dengue as an emerging disease in Pakistan", Public Health, 127 (1), pp 11-7 P Reiter (2001), "Climate change and mosquito-borne disease", Environ Health Perspect, 109 Suppl pp 141-61 Isabel Rodríguez-Barraquer, Sunil S Solomon, Periaswamy Kuganantham, et al (2015), "The Hidden Burden of Dengue and Chikungunya in Chennai, India", PLoS Neglected Tropical Diseases, (7), pp e0003906 J L San Martin, O Brathwaite, B Zambrano, et al (2010), "The epidemiology of dengue in the americas over the last three decades: a worrisome reality", Am J Trop Med Hyg, 82 (1), pp 128-35 S Schaper and F Hernandez-Chavarria (2006), "Scanning electron microscopy of damage caused by Mesocyclops thermocyclopoides (Copepoda: Cyclopoidea) on larvae 130 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 of the Dengue fever vector Aedes aegypti (Diptera: Culicidae)", Rev Biol Trop, 54 (3), pp 843-6 D S Shepard, L Coudeville, Y A Halasa, et al (2011), "Economic impact of dengue illness in the Americas", Am J Trop Med Hyg, 84 (2), pp 200-7 D S Shepard, E A Undurraga, M Betancourt-Cravioto, et al (2014), "Approaches to refining estimates of global burden and economics of dengue", PLoS Negl Trop Dis, (11), pp e3306 Donald S Shepard, Eduardo A Undurraga, and Yara A Halasa (2013), "Economic and Disease Burden of Dengue in Southeast Asia", PLoS Neglected Tropical Diseases, (2), pp e2055 Monica Singh, Arindam Chakraborty, Sanjay Kumar, et al (2017), "The epidemiology of dengue viral infection in developing countries: A systematic review", Journal of Health Research and Reviews, (3), pp 104-107 V Sinh Nam, T Y Nguyen, and V P et al Tran (2005), "Elimination of dengue by community programs using Mesocyclops(Copepoda) against Aedes aegypti in central Vietnam", Am J Trop Med Hyg, 72 (1), pp 67-73 V Sinh Nam, N Thi Yen, and H et al Minh Duc (2012), "Community-based control of Aedes aegypti by using Mesocyclops in southern Vietnam", Am J Trop Med Hyg, 86 (5), pp 850-9 M K Soumare and J E Cilek (2011), "The effectiveness of Mesocyclops longisetus (Copepoda) for the control of container-inhabiting mosquitoes in residential environments", J Am Mosq Control Assoc, 27 (4), pp 376-83 Anna M Stewart-Ibarra and Rachel Lowe (2013), "Climate and Non-Climate Drivers of Dengue Epidemics in Southern Coastal Ecuador", The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 88 (5), pp 971-981 G L Su (2008), "Correlation of climatic factors and dengue incidence in Metro Manila, Philippines", Ambio, 37 (4), pp 292-4 Y X Tang, L F Jiang, J M Zhou, et al (2012), "Induction of virus-neutralizing antibodies and T cell responses by dengue virus type virus-like particles prepared from Pichia pastoris", Chin Med J (Engl), 125 (11), pp 1986-92 G Terradas, S L Allen, S F Chenoweth, et al (2017), "Family level variation in Wolbachia-mediated dengue virus blocking in Aedes aegypti", Parasit Vectors, 10 (1), pp 622 H Tian, S Huang, S Zhou, et al (2016), "Surface water areas significantly impacted 2014 dengue outbreaks in Guangzhou, China", Environ Res, 150 pp 299-305 H Tian, Z Sun, N R Faria, et al (2017), "Increasing airline travel may facilitate co- circulation of multiple dengue virus serotypes in Asia", PLoS Negl Trop Dis, 11 (8), pp e0005694 A Tsuzuki, T D Vu, and Y et al Higa (2009), "Effect of peridomestic environments on repeated infestation by preadult Aedes aegypti in urban premises in Nha Trang City, Vietnam", Am J Trop Med Hyg, 81 (4), pp 645-50 Veerle Msimang, Jacqueline Weyer, and Chantel le Roux et al (2017), "Dengue fever in south africa: an imported disease", Communicable diseases surveillance bulletin 11 (3), pp 58 - 62 S F Wang, W H Wang, K Chang, et al (2016), "Severe Dengue Fever Outbreak in Taiwan", Am J Trop Med Hyg, 94 (1), pp 193-7 131 113 114 115 116 117 118 119 WHO (2008), "Dengue and dengue haemorrhagic fever", Health in Asia and the Pacific, pp 244–255 WHO (2011), "Comprehensive Guidelines for Prevention and Control of Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever", Revised and Expanded Edition New Delhi: World Health Organisation South East Asia Regional Office WHO (2012), "Global Strategy for Dengue Prevention and Control, 2012–2020", Geneva: WHO Press WHO (2013), "Dengue, countries or areas at risk, 2011 Geneva: World Health Organization (WHO)2012Available from: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_DengueTransmi ssion_ITH RiskMap.pngAccessed July 30, 2013" WHO (2013), "TDR Global Alert and Repsonse Dengue/Dengue Haemorrhagic Fever [webpage on the Internet] Geneva: World Health Organization (WHO); 2013 [cited March 3, 2013] Available from: http://www.who.int/csr/disease/dengue/en/index.html." Y H Ye, A M Carrasco, F D Frentiu, et al (2015), "Wolbachia Reduces the Transmission Potential of Dengue-Infected Aedes aegypti", PLoS Negl Trop Dis, (6), pp e0003894 B Zambrano and J L San Martin (2014), "Epidemiology of Dengue in Latin America", J Pediatric Infect Dis Soc, (3), pp 181-2 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN *** PHÙNG NGỌC TÁM MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỂ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI HAI HUYỆN, TỈNH BẾN TRE Chuyên... dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết Dengue 1.1.1 Đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết Dengue giới 1.1.1.1 Lịch sử dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) coi số bệnh truyền... phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue hai huyện tỉnh Bến Tre , nhằm thực mục tiêu sau: Mô tả số đặc điểm dịch tễ sốt xuất huyết Dengue huyện Châu Thành huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue tại hai huyện, tỉnh bến tre , Một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue tại hai huyện, tỉnh bến tre

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay