Hiệu quả kinh tế mô hình cao su tiểu điền tại huyện trảng bom, tỉnh đồng nai

115 4 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:16

LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luậ n văn tố t nghiệ p cơng trình nghiên u thậ t củ a cá nhân tôi, đư ợ c thự c hiệ n sở nghiên u lý thuyế t nghiên u khả o sát thự c tiễ n, dư i hư ng dẫ n khoa họ c củ a thầ y PGS.TS Mai Văn Xuân Số liệ u kế t nghiên u luậ n văn chư a bả o vệ mộ t họ c vị Mộ t lầ n nữ a, xin khẳ ng đị nh trung thự c củ a lờ i cam kế t TPHCM, ngày 05/6/2015 Tác giả luậ n văn Nguyễ n Công Cư ng i
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế mô hình cao su tiểu điền tại huyện trảng bom, tỉnh đồng nai , Hiệu quả kinh tế mô hình cao su tiểu điền tại huyện trảng bom, tỉnh đồng nai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay