Giải pháp chủ yếu phát triển nghề khai thác hải sản tỉnh quảng bình

137 2 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:16

LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằ ng, số liệ u kế t nghiên u luậ n văn chư a bả o vệ mộ t họ c vị Tôi xin cam đoan rằ ng, mọ i giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn đư ợ c m n thông tin trích dẫ n luậ n văn đề u đư ợ c rõ nguồ n gố c Huế , tháng năm 2011 Xác nhậ n củ a giáo viên hư ng dẫ n Tác giả luậ n văn PGS TS Nguyễ n Văn Phát Nguyễ n Huệ i
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp chủ yếu phát triển nghề khai thác hải sản tỉnh quảng bình , Giải pháp chủ yếu phát triển nghề khai thác hải sản tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay