Nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế thừa thiên huế

134 1 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:15

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ ĐOÀN PHƯ Ớ C BẢ O NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG HOẠ T ĐỘ NG THANH TRA THUẾ TẠ I CỤ C THUẾ THỪ A THIÊN HUẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆ P MÃ SỐ : 60 62 01 15 LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:PGS.TS NGUYỄ N TÀI PHÚC HUẾ , 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế thừa thiên huế , Nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay