Phát triển chăn nuôi bò thịt ở huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

113 3 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:15

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ TRẦ N THỊ TRANG PHÁT TRIỂ N CHĂN NI BỊ THỊ T HUYỆ N A I, TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆ P Mã số : 60 31 10 LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ NGƯ I HƯ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS NGUYỄ N NGỌ C CHÂU HUẾ , 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển chăn nuôi bò thịt ở huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế , Phát triển chăn nuôi bò thịt ở huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay