NGHIÊN cứu SINH kế của dân tái ĐỊNH cư để THỰC HIỆN các dự án THỦY điện, THỦY lợi tại xã BÌNH THÀNH và HỒNG TIẾN,THỊ xã HƯƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ

130 3 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tấ t thông tin, số liệ u đư ợ c sử dụ ng luậ n văn trung thự c kế t nghiên u luậ n văn bả n thân tự thự c hiệ n Các số liệ u thông tin luậ n văn chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị khoa họ c nào, thơng tin trích dẫ n luậ n văn đề u đư ợ c rõ nguồ n gố c Huế , tháng năm 2012 Tác giả luậ n văn Trư ng Như Hùng i
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu SINH kế của dân tái ĐỊNH cư để THỰC HIỆN các dự án THỦY điện, THỦY lợi tại xã BÌNH THÀNH và HỒNG TIẾN,THỊ xã HƯƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ , NGHIÊN cứu SINH kế của dân tái ĐỊNH cư để THỰC HIỆN các dự án THỦY điện, THỦY lợi tại xã BÌNH THÀNH và HỒNG TIẾN,THỊ xã HƯƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay