Nâng cao hiệu quả giảm nghèo cho các hộ nông dân các xã miền núi thuộc thị xã hương thuỷ, tỉnh thừa thiên huế

99 1 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:14

LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u kế t nghiên u luậ n văn trung thự c, chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị chư a có cơng bố bấ t kỳ cơng trình Tôi xin cam đoan rằ ng mọ i giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn đư ợ c cám n thơng tin trích dẫ n đư ợ c rõ nguồ n gố c Tôi xin chị u hoàn toàn trách nhiệ m trư c Nhà nư c, Bộ , ngành chủ n, sở đào tạ o Hộ i đồ ng đánh giá khoa họ c củ a trư ng Đạ i họ c Kinh tế cơng trình kế t nghiên u củ a Hư ng Thuỷ , tháng năm 2011 Tác giả Nguyễ n Cử u Ngọ c i
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả giảm nghèo cho các hộ nông dân các xã miền núi thuộc thị xã hương thuỷ, tỉnh thừa thiên huế , Nâng cao hiệu quả giảm nghèo cho các hộ nông dân các xã miền núi thuộc thị xã hương thuỷ, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay