XÂY DỰNG văn hóa DOANH NGHIỆP tại CÔNG TY TNHH NHÀ nước một THÀNH VIÊN xây DỰNG và cấp nước THỪA THIÊN HUẾ

121 1 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:13

LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bả n luậ n văn “XÂY DỰ NG VĂN HÓA DOANH NGHIỆ P TẠ I CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ Ớ C MỘ T THÀNH VIÊN XÂY DỰ NG CẤ P NƯ Ớ C THỪ A THIÊN HUẾcơng trình nghiên u củ a riêng tơi Các số liệ u đư ợ c sử dụ ng trung thự c kế t nêu luậ n văn chư a từ ng đư ợ c công bố tạ i bấ t kỳ cơng trình khác Huế , ngày 20 tháng năm 2011 Tác giả luậ n văn Phạ m Thị Bích Vân i
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG văn hóa DOANH NGHIỆP tại CÔNG TY TNHH NHÀ nước một THÀNH VIÊN xây DỰNG và cấp nước THỪA THIÊN HUẾ , XÂY DỰNG văn hóa DOANH NGHIỆP tại CÔNG TY TNHH NHÀ nước một THÀNH VIÊN xây DỰNG và cấp nước THỪA THIÊN HUẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay