Song ngữ - Bắc triều tiên có thể sử dụng những chiếc ví ảo nóng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt của hoa kỳ

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:02

Tài liệu song ngữ giúp bạn nâng cao khả năng đọc hiểu đồng thời nâng cao vốn từ vựng và khả năng viết ngữ pháp(văn phạm) tốt hơn. chủ đề bài viết đa dạng, dịch khéo và sẽ luôn được cập nhật liên tục.Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn Bắc Triều Tiên sử dụng ảo nóng để phá vỡ biện pháp trừng phạt Hoa Kỳ North Korea Can Use Hot Virtual Wallets to Circumvent U.S Sanctions By ELIZABETH GAIL Bắc Triều Tiên sử dụng ảo để mua đô la Mỹ Bắc Triều Tiên quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề lệnh trừng phạt Hoa Kỳ năm gần đây, mà cộng đồng quốc tế, đặc biệt phủ Hoa Kỳ cố gắng thúc đẩy chương trình nghị sách định North Korea can use virtual wallets to acquire U.S dollars North Korea is a country that has been hit hard by U.S sanctions in recent years, as the international community, and specifically the United States government attempts to push its agenda about certain policies Điều đặc biệt liên quan đến vi phạm nhân quyền chương trình hạt nhân đáng sợ chế độ Bắc Triều Tiên Các biện pháp xử phạt phủ Bắc Triều Tiên Hoa Kỳ cấm người công ty thực giao dịch với quốc gia These are especially in regard to human rights violations, and the North Korean regime’s intimidating nuclear program Sanctions imposed on the North Korean government by the United States prohibit any person or company from undertaking trade with the nation Việc xuất hàng hóa dịch vụ sang Bắc Triều Tiên công nghệ bị cấm Chỉ chọn tổ chức phi phủ phép cung cấp số dịch vụ hạn chế, gửi tài nguyên chuyển giao công nghệ nhân đạo cho nhà nước Và lệnh trừng phạt Mỹ hiệu lực, quốc gia ẩn sĩ hối tìm thêm nhiều cách để phá vỡ chúng, dường dựa nhiều vào tiền điện tử The export of goods and services to North Korea as well as technology is also prohibited Only select non-governmental organizations are allowed to provide some limited services, send resources and transfer humanitarian technology to the state And as U.S sanctions bite, the hermit nation is scurrying to find more ways to circumvent them, and apparently relying more on cryptocurrencies Theo điều tra tiến hành Lourdes Miranda, nhà phân tích tội phạm tài độc lập, Ross Delston, luật người Mỹ, phủ Bắc Triều Tiên nguồn tài tiền điện tử tiên tiến làm suy yếu hiệu lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ There have been reports of this happening before and now, according to an investigation carried out by Lourdes Miranda, an independent financial crimes analyst, and Ross Delston, an American attorney, the North Korean government currently has advanced cryptocurrency resources to undermine the effectiveness of U.S sanctions Bằng cách sử dụng tiền điện tử, quốc gia trả tiền cho hàng hóa bị cấm vận từ bên ngoài, kể Hoa Kỳ Lourdes Delston (hai chuyên gia rửa tiền tình báo quốc tế) tiết lộ điều thơng qua tuyên bố chung gửi đến The Asian Times By using major cryptocurrencies, the nation can pay for embargoed commodities from the outside world, including the United States Lourdes and Delston revealed this via a joint statement sent to The Asian Times Theo cặp chuyên gia này, tình hình Bắc Triều Tiên đặc biệt khơng hai phủ sẵn sàng cung cấp kinh phí tham gia vào việc khó khan việc tìm kiếm biện pháp để luồn lách sắc lệnh trừng phạt Hai người vạch số cách mà qua Bình Nhưỡng đạt điều thông qua tiền điện tử According to the duo, the North Korean situation is particularly unique because the government is willing to provide funding and get its hands dirty in finding ways to get around the sanctions The two outlined several ways through which Pyongyang can achieve this through cryptocurrencies dụ, cách tung phạm vi riêng tiền điện tử blockchain, “diễn viên” phủ thao tác hồ sơ sổ kế tốn cơng khai ngụy trang nguồn gốc tiền xu, khía cạnh quan trọng rửa tiền điện tử Tích hợp khía cạnh vào đề án mình, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên) sử dụng tiền điện tử riêng để chuyển tiền sang thị trường châu Âu cuối vào sàn giao dịch Hoa Kỳ để mua đô la Mỹ By launching its own range of cryptocurrencies and blockchain, for example, government actors can manipulate public ledger records and disguise the origin of coins, which is an important aspect of laundering crypto Integrating this aspect into its schemes, the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) could use its own crypto hot wallets to transfer funds to the European market and finally into U.S exchanges to acquire U.S dollars Tổng thống Mỹ Donald Trump Kim Jong Un Bắc Triều Tiên bắt tay Hội nghị thượng đỉnh Bắc Triều Tiên -USA Singapore U.S President Donald Trump and North Korea’s Kim Jong Un shake hands at the DPRK–USA Singapore Summit Ngoài ra, chế độ nước bắt đầu cách che dấu nguồn gốc tiền crypto cách sử dụng nhiều dịch vụ tumbler tiền điện tử Chúng kết hợp đồng tiền kỹ thuật số từ khách hàng với tiền tệ từ nhiều nguồn khác Việc thường xuyên thay đổi đồng tiền trộn chúng phá vỡ mơ hình tuyến tính chúng trì loại tiền tệ kỹ thuật số Sự phức tạp việc thực điều khác đáng kể liên quan đến hồn cảnh Alternatively, the regime could start by obscuring the origin of crypto coins using multiple cryptocurrency tumbler services They mix digital coins from clients with currency from a wide range of sources Frequently shifting the coins and mixing them can break their linear pattern while maintaining the digital currency-type The complexities of undertaking this can differ significantly in relation to the circumstances Các quan thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau sử dụng tảng Nga để mở tài trợ cho tiền ảo dụ sử dụng để gửi tiền xu đến tảng Bungari từ đó, chuyển giao cho dịch vụ trụ sở Hy Lạp DPRK agents could then utilize Russian platforms to open and fund virtual crypto wallets The wallets can be used to send coins to a Bulgarian platform and from there, transferred to a service based in Greece, for example Ở giai đoạn này, người cung cấp thơng tin nhận dạng cá nhân đủ điều kiện (PII) thuê để giữ tiền chuyển chúng tự mạng lưới thuộc EU Đồng tiền kỹ thuật số sau thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ At this stage, people who are able to provide qualifying Personally identifiable information (PII) can be hired to hold the funds or transfer them freely within EU based networks The digital currency can then enter the United States market Các bước cuối liên quan đến việc gửi tiền xu tới trao đổi tiền điện tử cung cấp mật mã cho dịch vụ tiền fiat Điều hầu hết dịch vụ pha trộn không cung cấp dịch vụ này, yêu cầu quy định thị trường tài áp đặt phủ, điều mà hầu hết khơng muốn tn theo Final steps would involve sending the coins to major cryptocurrency exchanges offering crypto for fiat services This is because most mixing services don’t provide this, due to financial market regulatory requirements imposed by governments, which most would not wish to adhere to Nhận fiat từ trao đổi tiền tệ lớn cho phép CHDCND Triều Tiên để giánh vị loại tiền tệ quốc tế cần thiết Điều cho phép quốc gia tiếp tục tham gia vào thương mại quốc tế Điều mang lại trội bị hạn chế cho kinh tế yếu ớt họ Acquiring fiat from major currency exchanges would enable the DPRK to get its hands on badly needed international currencies, allowing it to continue participating in international commerce This would provide limited buoyancy to its flagging economy Tài trợ Crypto cho dự án bí mật hàng đầu Funding in Crypto for Top Secret Projects Bắc Triều Tiên, báo cáo kiếm 100 triệu đô la tiền tệ fiat năm chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt Quốc gia Đông Á xem xét để tham gia vào nhiều dự án nước Ấn Độ, Philippines Malaysia North Korea, reportedly earns upwards of $100 million in fiat currency each year converting crypto into cash The East Asian country has been observed to be taking part in numerous projects in countries such as India, the Philippines, and Malaysia Như vậy, quốc gia phải nhận tiền cho dự án cách đó, Triều Tiên bị khóa khỏi hệ thống chuyển tiền quốc tế SWIFT Dự đoán tốt toán tiền điện tử, chủ yếu dự án bí mật hàng đầu As such, it must be getting funds for these projects in some way, since the country has been locked out of the SWIFT international money transfer system The best guess so far has been payments using cryptocurrencies, mainly because the projects are also top-secret ... circumstances Các quan thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau sử dụng tảng Nga để mở tài trợ cho ví tiền ảo Ví dụ ví sử dụng để gửi tiền xu đến tảng Bungari từ đó, chuyển giao cho dịch vụ có trụ... mình, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên) sử dụng ví tiền điện tử riêng để chuyển tiền sang thị trường châu Âu cuối vào sàn giao dịch Hoa Kỳ để mua đô la Mỹ By launching its... tình hình Bắc Triều Tiên đặc biệt có khơng hai phủ sẵn sàng cung cấp kinh phí tham gia vào việc khó khan việc tìm kiếm biện pháp để luồn lách sắc lệnh trừng phạt Hai người vạch số cách mà qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Song ngữ - Bắc triều tiên có thể sử dụng những chiếc ví ảo nóng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt của hoa kỳ, Song ngữ - Bắc triều tiên có thể sử dụng những chiếc ví ảo nóng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt của hoa kỳ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay