Song ngữ - Thứ gì sẽ còn đáng sợ hơn cả khủng bố

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:02

Tài liệu song ngữ giúp bạn nâng cao khả năng đọc hiểu đồng thời nâng cao vốn từ vựng và khả năng viết ngữ pháp(văn phạm) tốt hơn. chủ đề bài viết đa dạng, dịch khéo và sẽ luôn được cập nhật liên tục.Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn Thứ đáng sợ khủng bố? Chính trí tuệ nhân tạo Do you know what will be more frightening than terrorists? Well, it's artificial intelligence Các tổ chức khủng bố mối đe dọa thường trực nhiều nơi giới Now, terrorist organisations remain a constant threat to the human in many different parts of the world Nhưng tương lai, có thách thức kinh khủng khủng bố Đó trí tuệ nhân tạo - hay AI Cụ thể, lời cảnh báo Jim AlKhalili, giáo sư vật lý từ Đại học Surrey (Anh) However, human beings have to face a challenge which is thought to be more frightening than terrorists It's artificial intelligence - or Al Especially, that's the recent warning of Jim Al-Khalili - Professor of physics of the University of Surrey (UK) Ông tỏ lo ngại với tốc độ phát triển AI "quá nhanh" nay, khơng có kiểm soát thực rõ ràng He expresses deep and profound concern about a situation that Al is developing rapidly in the current age in the context of having no any clear control in it Al-Khalili cho biết, tương lai, AI khiến quốc gia phát triển Anh dễ trở thành mục tiêu công tội phạm an ninh mạng Đồng thời, họ phải đối phó với nạn thất nghiệp ngày gia tăng, sau AI chiếm chỗ người nhiều công việc khác Al-Khalili said that many developed countries like the UK will be the attack targets of cyber criminals more easily due to Al in the future And they will have to deal with rising unemployment in the situation that some humans will lose their jobs because of being replaced by Al in many different jobs "Vài năm trước, hỏi thách thức lớn với người tương lai, chắn nêu biến đổi khí hậu, vi khuẩn kháng thuốc, nạn thiếu lương thực, khủng bố." ông chia sẻ "Until maybe a couple of years ago had I been asked what is the most pressing and important conversation we should be having about our future, I might have said climate change or one of the other big challenges facing humanity, such as terrorism, antimicrobial resistance, the threat of pandemics or world poverty,” declared Professor Jim Al-Khalili "Nhưng đây, chắn vấn đề quan trọng cần bàn đến tương lai AI Sự phát triển trí tuệ nhân tạo có tác động vượt trội hẳn so với vấn đề khác." "But today I am certain the most important conversation we should be having is about the future of AI It will dominate what happens with all of these other issues for better or for worse.” "Trình độ hacker đáng sợ, chẳng có ngăn kẻ khủng bố công mạng lưới an ninh tương lai Chúng hack vào hệ thống cấp lượng, hệ thống vận chuyển, chí hệ thống nhà băng quân đội." "The level of hackers is so scary at the moment, there is nothing to stop terrorists from attacking the security networks in the future, they can hack into the power supply system, or even the military bank system " ... happens with all of these other issues for better or for worse.” "Trình độ hacker đáng sợ, chẳng có ngăn kẻ khủng bố công mạng lưới an ninh tương lai Chúng hack vào hệ thống cấp lượng, hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Song ngữ - Thứ gì sẽ còn đáng sợ hơn cả khủng bố, Song ngữ - Thứ gì sẽ còn đáng sợ hơn cả khủng bố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay