Song ngữ - Thời gian chứ không phải hàng hóa vật chất

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:02

Tài liệu song ngữ giúp bạn nâng cao khả năng đọc hiểu đồng thời nâng cao vốn từ vựng và khả năng viết ngữ pháp(văn phạm) tốt hơn. chủ đề bài viết đa dạng, dịch khéo và sẽ luôn được cập nhật liên tục.Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn Thời gian khơng phải hàng hóa vật chất 'làm tăng thêm hạnh phúc' Time, not material goods, 'raises happiness' Dùng tiền để có thời gian rảnh có mối liên quan với hạnh phúc tăng thêm, nghiên cứu cho biết Trong thí nghiệm, người tham gia ghi nhận họ hạnh phúc họ dùng 30 bảng Anh ( khoảng $ 40) để mua thời gian - chẳng hạn trả tiền thuê người làm việc vặt nhà - tiêu tiền vào việc mua sắm hàng hóa Using money to free-up time is linked to increased happiness, a study says In an experiment, individuals reported greater happiness if they used £30 ($40) to save time such as by paying for chores to be done - rather than spending the money on material goods Các nhà tâm lý học nói căng thẳng thiếu thời gian làm giảm hạnh phúc góp phần làm tăng thêm lo lắng ngủ Tuy nhiên, họ nói người giàu thường không muốn trả tiền cho người khác để làm cơng việc mà họ khơng thích Psychologists say stress over lack of time causes lower well-being and contributes to anxiety and insomnia Yet, they say even the very wealthy are often reluctant to pay people to the jobs they dislike Tiến sĩ Elizabeth Dunn, giáo sư tâm lý học Đại học British Columbia, Canada, nói: "Trong loạt khảo sát, thấy người chi tiền để mua nhiều thời gian rảnh hạnh phúc - họ có thỏa mản sống cao "In a series of surveys we find that people who spend money to buy themselves more free time are happier - that is they have higher life satisfaction," said Dr Elizabeth Dunn, a psychologist professor at the University of British Columbia, Canada Thu nhập tăng nhiều quốc gia tạo tượng Từ Đức tới Hoa Kỳ, người ta ghi nhận" khan thời gian", nơi họ bị căng thẳng vi thiếu thời gian ngày Rising incomes in many countries has led to a new phenomenon From Germany to the US, people report "time famine", where they get stressed over the daily demands on their time Các nhà tâm lý học Hoa Kỳ, Canada Hà Lan bắt đầu xem xét liệu tiền tăng mức độ hạnh phúc nhờ vào việc mua thời gian hay không Psychologists in the US, Canada and the Netherlands set out to test whether money can increase happiness levels by freeing up time Hơn 6.000 người lớn Mỹ, Canada, Đan Mạch Hà Lan, bao gồm 800 triệu phú, hỏi số tiền họ dành để mua thời gian More than 6,000 adults in the US, Canada, Denmark, and the Netherlands, including 800 millionaires, were asked questions about how much money they spent on buying time Các nhà nghiên cứu nhận thấy không tới 1/3 số người dùng tiền để mua thời gian cho họ tháng Những người ghi nhận có hài lòng sống nhiều người khác The researchers found that fewer than a third of individuals spent money to buy themselves time each month Those who did reported greater life satisfaction than the others Sau đó, nhà nghiên cứu thiết lập thí nghiệm kéo dài hai tuần 60 người trưởng thành làm việc Vancouver, Canada The researchers then devised a two-week experiment among 60 working adults in Vancouver, Canada Vào ngày cuối tuần, người tham gia yêu cầu chi tiêu 30 bảng Anh (40 đô la) cho giao dịch mua tiết kiệm thời gian cho họ On one weekend, participants were asked to spend £30 ($40) on a purchase that would save them time Họ làm việc mua bữa trưa giao tới công sở, trả tiền cho đứa trẻ hàng xóm để làm việc vặt, trả tiền cho dịch vụ dọn dẹp They did things like buying lunches to be delivered to work, paying neighbourhood children to run errands for them, or paying for cleaning services Vào cuối tuần khác, họ yêu cầu chi tiêu cho hàng hóa Mua vật liệu bao gồm rượu vang, quần áo sách On the other weekend, they were told to spend the windfall on material goods Material purchases included wine, clothes, and books Nghiên cứu công bố tạp chí Proceedings Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, cho thấy tiết kiệm thời gian so với việc mua nguyên vật liệu làm tăng hạnh phúc cách giảm cảm giác căng thẳng thời gian The research, published in the journal, Proceedings of the National Academy of Sciences, found time saving compared with material purchases increased happiness by reducing feelings of time stress ... Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, cho thấy tiết kiệm thời gian so với việc mua nguyên vật liệu làm tăng hạnh phúc cách giảm cảm giác căng thẳng thời gian The research, published in the journal, Proceedings... about how much money they spent on buying time Các nhà nghiên cứu nhận thấy không tới 1/3 số người dùng tiền để mua thời gian cho họ tháng Những người ghi nhận có hài lòng sống nhiều người khác... kiệm thời gian cho họ On one weekend, participants were asked to spend £30 ($40) on a purchase that would save them time Họ làm việc mua bữa trưa giao tới công sở, trả tiền cho đứa trẻ hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Song ngữ - Thời gian chứ không phải hàng hóa vật chất, Song ngữ - Thời gian chứ không phải hàng hóa vật chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay