Song ngữ - Người dùng gmail trên android đã có thể

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:02

Tài liệu song ngữ giúp bạn nâng cao khả năng đọc hiểu đồng thời nâng cao vốn từ vựng và khả năng viết ngữ pháp(văn phạm) tốt hơn. chủ đề bài viết đa dạng, dịch khéo và sẽ luôn được cập nhật liên tục.Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn Người dùng Gmail Android 'thu hồi' thư gửi Gmail allowed Android users to ‘undo’ sent emails Người dùng ứng dụng Gmail hệ điều hành Android quyền truy cập vào tính hữu ích cho phép thu hồi thư gửi Tuy nhiên, người dùng 10 giây để thu hồi thư gửi trước tùy chọn hữu ích biến email gửi Users using Gmail app on Android have permission to access a handy feature that allows users to undo sent emails However, users will only have 10 seconds to undo the sent message before the handy feature is gone and the email is sent Khi người dùng trình gửi thư, họ thấy thơng báo cuối hình nội dung “Đang gửi…” góc trái “Hủy” góc đối diện Khi thư gửi đến người nhận người gửi nhận thấy gửi sai email gửi sai địa chỉ, họ vài giây để hoàn tác việc gửi thư When users are in the process of sending a message, they will see the notification at the bottom of the screen that says "Sending " in the left corner and "Cancel" in the opposite corner When the message is sent to the receiver and the users realise that they sent a wrong email or sent it to the wrong mail address, they will have a few seconds to undo the action Google triển khai tính hữu ích cho người dùng toàn giới cập nhật Gmail Google has added the above mentioned useful feature in the latest Gmail update for users around the world
- Xem thêm -

Xem thêm: Song ngữ - Người dùng gmail trên android đã có thể, Song ngữ - Người dùng gmail trên android đã có thể

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay