Song ngữ - Hiện facebook đang đánh giá độ tin cậy của người dùng

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:02

Tài liệu song ngữ giúp bạn nâng cao khả năng đọc hiểu đồng thời nâng cao vốn từ vựng và khả năng viết ngữ pháp(văn phạm) tốt hơn. chủ đề bài viết đa dạng, dịch khéo và sẽ luôn được cập nhật liên tục.Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn Hiện Facebook đánh giá độ tin cậy người dùng Facebook Now Rates Users on Trustworthiness Facebook đánh giá người dùng dựa mức độ đáng tin cậy họ việc xác định báo cáo tin thật - giả Hệ thống chấm điểm người dùng đưa tin lần tờ Washington Post Facebook is now rating users on how trustworthy they are in identifying and reporting real and false news The ratingssystem was first reported by The Washington Post Phóng viên tờ Post vấn bà Tessa Lyons - quản lý dự án Facebook, người chịu trách nhiệm dự án đẩy lùi nạn tin giả công ty A Post reporter interviewed Facebook product manager Tessa Lyons, who leads the company’s efforts to fight misinformation Bà Lyons chia sẻ với tờ báo hệ thống phát triển triển khai năm vừa qua Lyons told the newspaper the system was developed and put into place over the past year Vào tháng 1, Facebook công bố hệ thống tương tự để đánh giá độ tin cậy nguồn tin tức Cũng vào thời điểm đó, ơng chủ sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg cho biết đánh giá dựa thông tin cung cấp người dùng Facebook In January, Facebook announced a similar system to produce ratings for the trustworthiness of news sources At that time, Facebook founder Mark Zuckerberg said those ratings would be based on information provided by Facebook users Zuckerberg cho biết thông tin cộng đồng người dùng đánh giá đáng tin cậy từ ưu tiên xuất bảng tin mạng xã hội Zuckerberg said news sources receiving higher trustworthy ratings from the community would be prioritized in the social media service’s News Feed Hệ thống chấm điểm tạo nhằm dự đoán mức độ hiệu người dùng việc xác định báo cáo tin giả Theo nguồn tin từ tờ Post, người dùng chấm điểm thang từ đến The new ratings system is designed to predict how effective a user is at identifying and reporting false news stories Every user is given a rating between zero and one, the Post reports Bà Lyons cho hay cần có hệ thống số người dùng báo cáo không mặc cho tin tức thật hay giả Lyons told the newspaper such a system is necessary because some users are incorrectly reporting whether a story is true or false "Khơng có lạ người nói với chúng tơi điều giả đơn giản họ không đồng ý với tiền đề câu chuyện họ cố gắng nhắm mục tiêu nhà xuất cụ thể", Lyons nói It’s “not uncommon for people to tell us something is false simply because they disagree with the premise of a story or they’re intentionally trying to target a particular publisher,” Lyons said ... thống chấm điểm tạo nhằm dự đoán mức độ hiệu người dùng việc xác định báo cáo tin giả Theo nguồn tin từ tờ Post, người dùng chấm điểm thang từ đến The new ratings system is designed to predict... identifying and reporting false news stories Every user is given a rating between zero and one, the Post reports Bà Lyons cho hay cần có hệ thống số người dùng báo cáo khơng mặc cho tin tức thật hay... newspaper such a system is necessary because some users are incorrectly reporting whether a story is true or false "Khơng có lạ người nói với chúng tơi điều giả đơn giản họ khơng đồng ý với tiền đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Song ngữ - Hiện facebook đang đánh giá độ tin cậy của người dùng, Song ngữ - Hiện facebook đang đánh giá độ tin cậy của người dùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay