Những giải pháp pháp lý trong bộ luật dân sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp

92 6 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 21:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘPHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ MINH CHI NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁP TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘPHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ MINH CHI NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁP TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Đăng Huệ HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực Luận văn Thạc sỹ, nhận giúp đỡ, tạo điều kiện nhiệt tình quý báu nhiều thầy cô bạn Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Dương Đăng Huệ tận tình hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa đào tạo Sau đại học khoa chun mơn nhà trường tận tình giảng dạy, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức suốt trình học tập thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè thuộc lớp cao học Kinh tế 22A giúp tơi tìm kiếm tài liệu để hồn thành luận văn Mặc dù tơi cố gắng hoàn thiện luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót có phần nghiên cứu chưa sâu Rất mong nhận bảo thông cảm thầy cô Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016 Tác giả luận văn Lê Minh Chi LỜI CAM ĐOAN Để thực luận văn “Những giải pháp pháp Bộ luật dân năm 2015 góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp” tơi tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức học trao đổi với giảng viên hướng dẫn PGS.TS Dương Đăng Huệ Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tơi, hồn tồn khơng chép từ tác phẩm khác Các số liệu kết nêu luận văn trung thực xác Các số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu ghi rõ nguồn gốc Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Lê Minh Chi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương VAI TRÒ CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại doanh nghiệp 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 10 1.2 Vai trò Bộ luật dân hoạt động doanh nghiệp 16 1.2.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Bộ luật dân Việt Nam 16 1.2.2 Ý nghĩa Bộ luật dân hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp 21 Kết luận chương 31 Chương NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 32 2.1 Bộ luật dân 2015 hoàn thiện chế độ sở hữu bổ sung thêm số quyền khác tài sản, góp phần củng cố sở vật chất (tài sản) cho hoạt động doanh nghiệp 32 2.1.1 Bộ luật dân 2015 củng cố chế định quyền sở hữu 32 2.1.2 Bộ luật dân 2015 bổ sung quyền khác tài sản 39 2.2 Bộ luật dân 2015 hồn thiện chế định hợp đồng, góp phần tạo thuận lợi cho việc xác lập, thực giao dịch thị trường 44 2.2.1 Bộ luật dân 2015 củng cố nguyên tắc tự hợp đồng 45 2.2.2 Bộ luật dân 2015 ghi nhận trách nhiệm cung cấp thông tin giao kết hợp đồng 46 2.2.3 Bộ luật dân 2015 bổ sung quy định điều kiện giao dịch chung 47 2.2.4 Bộ luật dân 2015 hạn chế trường hợp tuyên bố hợp đồnghiệu vi phạm hình thức 48 2.2.5 Bộ luật dân 2015 bổ sung quy định điều chỉnh hợp đồng hoàn cảnh thay đổi 51 2.2.6 Bộ luật dân 2015 bổ sung quy định đại diện pháp nhân giao kết thực hợp đồng 54 2.3 Bộ luật dân 2015 tăng cường chế bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp 55 2.3.1 Bộ luật dân 2015 khẳng định nguyên tắc quyền dân Nhà nước công nhận, tôn trọng bảo đảm thực 55 2.3.2 Bộ luật dân 2015 tăng cường phương thức biện pháp bảo vệ quyền dân 56 2.3.3 Bộ luật dân 2015 quy định trách nhiệm quan có thẩm quyền không từ chối giải vụ việc dân với chưa có điều luật để áp dụng 58 2.3.4 Bộ luật dân 2015 sửa đổi quy định thời hiệu 60 2.4 Một số hạn chế Bộ luật dân 2015 62 2.4.1 Một số hạn chế liên quan đến quyền tài sản 62 2.4.2 Một số hạn chế Bộ luật dân 2015 liên quan đến hợp đồng 68 Kết luận chương 70 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015, GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 71 3.1 Giải pháp thúc đẩy việc thực quy định Bộ luật dân 2015 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp 71 3.1.1 Tuyên truyền để doanh nghiệp nắm vững quy định Bộ luật dân 2015 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp 71 3.1.2 Tổ chức nghiên cứu, soạn thảo, ban hành bình luận Bộ luật dân góc độ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 73 3.1.3 Tổ chức triển khai Bộ luật dân 2015 sâu rộng máy quan công quyền 75 3.2 Giải pháp hoàn thiện quy định Bộ luật dân 2015 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp 79 Kết luận chương 82 KẾT LUẬN 83 PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Hơn 30 năm qua, Đảng Nhà nước Việt Nam chủ trương đẩy mạnh việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo chế thị trường có quản lí Nhà nước Từ Đại hội Đảng lần thứ VI, Việt Nam tiến hành đổi kinh tế nhiều sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phát triển Điều thúc đẩy gia tăng không ngừng số lượng quy mô doanh nghiệp Để tác động cách có hiệu đến hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp, Nhà nước sử dụng nhiều công cụ, pháp luật coi cơng cụ hiệu hiệu lực Bên cạnh Hiến pháp luật chuyên ngành, Bộ luật dân 2015 đời ghi nhận nhiều giải pháp pháp chưa có pháp luật dân nước nhà áp dụng quy định chắn góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Xét tổng thể, Bộ luật dân 2015 thể chế hóa nhiều nội dung Hiến pháp 2013, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế đất nước Bộ luật dân 2015hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, tức chưa áp dụng thực tiễn Tuy nhiên, việc nghiên cứu từ với mục đích nắm bắt, nhận diện tìm biện pháp để áp dụng quy định Bộ luật dân cần thiết, đặc biệt giới doanh nhân Vì vậy, tơi chọn đề tài “Những giải pháp pháp Bộ luật dân năm 2015 góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Trước Bộ luật dân 2015 đời, cơng trình nghiên cứu hướng đến Dự thảo Bộ luật dân (sửa đổi) Trong số cơng trình đáng lưu ý Tạp chí “Thơng tin khoa học pháp lý” phát hành hẳn đặc san với chuyên đề “Một số ý kiến Dự thảo Bộ luật dân (sửa đổi)” (số 4/2015) Trong đặc san này, có nhiều viết đề cập đến nhiều vấn đề khác Dự thảo Bộ luật dân vấn đề vật quyền, vấn đề trách nhiệm Tòa án khơng từ chối giải vụ việc dân chưa có điều luật cụ thể để áp dụng, vấn đề pháp nhân thương mại, vấn đề thời hiệu, vấn đề vô hiệu hợp đồng vi phạm quy định hình thức Những quan điểm, ý tưởng, luận nêu đặc san có ý nghĩa lớn tác giả viết luận văn Từ Bộ luật dân 2015 ban hành, nhiều viết, cơng trình khoa học phân tích số khía cạnh khác Bộ luật này, điển hình: - Sách tham khảo: “Bình luận khoa học điểm Bộ luật dân năm 2015” tác giả Đỗ Văn Đại, NXB Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, Hồ Chí Minh, 2016 - Bài viết: “Bộ luật dân 2015 Cở sở pháp cho việc thực quyền tự kinh doanh Việt Nam” tác giả Dương Đăng Huệ buổi tọa đàm: “Một số nội dung Bộ luật Dân 2015 liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp”, diễn ngày 18/12/2015 Bộpháp phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, Câu lạc pháp chế doanh nghiệp tổ chức - Bài viết: “Vai trò Bộ luật dân 2015 việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” tác giả Dương Đăng Huệ tạp chí “Nghiên cứu lập pháp”, số 13 (317), kỳ tháng 7/2016 (trang 10-17) Nhìn chung, viết, sách tham khảo nên tập trung nghiên cứu vai trò, điểm Bộ luật dân 2015, chưa có cơng trình đề cập đến nội dung quy định Bộ luật dân 2015 góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, nói đề tài thạc sĩ nghiên cứu giải pháp pháp Bộ luật dân 2015 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp chứng minh giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp tương lai 3 Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu a Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài sở nhận diện phân tích điểm Bộ luật dân 2015 so với Bộ luật dân 2005, tác giả muốn khẳng định rằng, Bộ luật dân 2015 luật kinh tế thị trường, có vai trò quan trọng việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp b Đối tượng nghiên cứu đề tài Xuất phát từ mục đích nêu trên, luận văn tập trung vào việc nghiên cứu hai đối tượng chủ yếu: Thứ nhất, nghiên cứu để làm rõ có yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Qua việc nghiên cứu yếu tố này, tác giả muốn khẳng định rằng, yếu tố pháp luật có vai trò quan trọng khơng nói định Thứ hai, luận văn tập trung nghiên cứu quy định Bộ luật dân 2015 có liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp chế định quyền sở hữu quyền khác tài sản (các nước gọi vật quyền), chế định hợp đồng Khi phân tích quy định tác giả có đối chiếu, so sánh với quy định tương ứng Bộ luật dân 2005 để nêu bật tính Bộ luật dân 2015 c Phạm vi nghiên cứu đề tài Bộ luật dân 2015 có nội dung phức tạp có nhiều điểm Tuy nhiên, luận văn khơng nghiên cứu toàn điểm mà nghiên cứu điểm quan trọng có liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Một số quy định văn pháp luật khác (Hiến pháp 2013, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014 ) phân tích đề tài có tính minh họa, so sánh nhằm nâng cao tính hệ thống đề tài, đối tượng nghiên cứu luận văn Các phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận nghiên cứu đề tài chủ nghĩa Mác - Lênin vật biến chứng vật lịch sử Các quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam việc đổi phát triển đất nước sở luận quan trọng mà tác giả sử dụng nghiên cứu đề tài Bên cạnh đó, đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp đặc biệt phương pháp so sánh Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài a Ý nghĩa khoa học Đề tài góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề luận liên quan đến vai trò pháp luật nói chung vai trò Bộ luật dân nói riêng hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Đề tài làm rõ điểm Bộ luật dân 2015, có vấn đề quyền sở hữu quyền khác tài sản Bộ luật dân 2015 chấm dứt quan điểm lạc hậu tồn lâu khoa học pháp Việt Nam nói chung khoa học pháp dân nói riêng việc quyền tài sản có loại quyền quyền sở hữu mà khơng có thêm loại quyền khác (các nước phương Tây gọi vật quyền hạn chế) Quan điểm Bộ luật dân 2015 làm cho Bộ luật dân Việt Nam đến gần với giới lĩnh vực vật quyền Luận văn khẳng định rằng, có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp nên muốn nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước ta phải quan tâm hồn thiện hệ thống pháp luật, khơng hồn thiện luật chuyên ngành mà phải đặc biệt quan tâm đến Bộ luật dân luật gốc hệ thống luật tư b Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu đề tài dùng để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt cho giới doanh nhân Hơn hết doanh nhân người có điều kiện nắm vững quy định Bộ luật dân sự, từ vận dụng để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Ngồi ra, luận văn sinh viên, người nghiên cứu pháp luật sử dụng để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, 72 ưu tiên hàng đầu Việc tuyên truyền Bộ luật dân 2015 cần thực theo định hướng sau đây: Một là, tài liệu cần tập trung nêu điểm quan trọng, bật Bộ luật dân 2015 liên quan đến doanh nghiệp mà khơng đề cập đến tồn nội dung Bộ luật dân sự; Hai là, xác định đối tượng tuyên truyền chủ yếu người quản lý, điều hành doanh nghiệp Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung Bộ luật dân 2015 nói riêng phải thực đồng người quản lý, điều hành doanh nghiệp người lao động doanh nghiệp Người quản lý, điều hành doanh nghiệp người làm chủ doanh nghiệp, người có vai trò quan trọng việc định hiệu hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, trước hết họ phải nắm vững nội dung Bộ luật dân 2015 Chỉ biết luật, hiểu luật họ rõ quyền lợi bao gồm gì, pháp luật bảo vệ sao, họ có quyền kinh doanh ngành nghề gì, giao kết hợp đồng cho quy định pháp luật Do vậy, việc tìm hiểu quy định Bộ luật dân 2015 liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp hoạt động vô cần thiết cấp bách Từ hiểu biết mình, họ có định hướng cho phát triển doanh nghiệp Bên cạnh đó, thành phần nhân tố quan trọng việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật tới người lao động Một giải pháp hàng đầu để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến doanh nghiệp nâng cao hiểu biết pháp luật cho người lao động Cũng người đứng đầu doanh nghiệp, người lao động phải biết luật để nắm nội dung quy định đảm bảo quyền lợi hợp pháp, đáng trước người sử dụng lao động nào; hoạt động lao động có vi phạm pháp luật không hay hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có trái pháp luật hay khơng Do vậy, để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ luật dân 2015 cho người lao động, cấp Cơng đồn cần biên soạn in ấn tài liệu, gồm sổ tay, tờ gấp, 73 xây dựng tủ sách pháp luật Bộ luật dân 2015 Đồng thời tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật tổ chức thi phận doanh nghiệp, doanh nghiệp với nhau, từ nâng cao hiểu biết pháp luật cho hệ thống doanh nghiệp nói chung cho người lao động nói riêng Có thể khẳng định rằng, doanh nghiệp thực hiểu luật, tuân thủ pháp luật quyền lợi ích doanh nghiệp pháp luật bảo vệ Từ am hiểu pháp luật đó, doanh nghiệp lựa chọn cách thức kinh doanh tối ưu nhất, phù hợp hiệu với điều kiện doanh nghiệp mình, nhằm góp phần phát triển kinh tế chung đất nước 3.1.2 Tổ chức nghiên cứu, soạn thảo, ban hành bình luận Bộ luật dân góc độ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bộ luật dân 2015 đời từ góp sức, nghiên cứu kỹ lưỡng ban soạn thảo tham gia ý kiến toàn thể nhân dân Bộ luật dự đoán tháo gỡ nhiều khó khăn hoạt động sản xuất - kinh doanh cho doanh nghiệp, góp phần bảo đảm tự kinh doanh chủ thể kinh doanh Bên cạnh hệ thống văn pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật dân 2015, nguồn thiếu cho việc áp dụng Bộ luật dân 2015 vào thực tiễn nghiên cứu, bình luận khoa học Và đặc biệt bình luận khoa học chuyên sâu dành riêng cho doanh nghiệp quy định Bộ luật dân 2015 tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Về thuyết, bình luận khoa học hiểu ý kiến, đánh giá dựa sở khoa học, mang tính khách quan nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ vấn đề quan tâm Đây sản phẩm tri thức, đòi hỏi nghiên cứu chuyên sâu nhà nghiên cứu khoa học, qua người ta đánh giá khả chuyên môn suất khoa học nhà nghiên cứu Hoạt động bình luận khoa học chưa đơn giản Nó đòi hỏi đầu tư trí óc lẫn thời gian cho tìm tòi, nghiên cứu mới, 74 điều chưa rõ, từ đưa giải, cách thức áp dụng đồng thực tiễn Hoạt động nghiên cứu khoa học khơng có ý nghĩa nhà khoa học, mà có ý nghĩa hệ thống pháp luật Việt Nam Bộ luật dân 2015 thông qua ngày 24/11/2015, chưa có hiệu lực thi hành nên sách bình luận khoa học ban hành mức hạn chế Do vậy, yêu cầu cấp thiết đặt cần nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, bình luận Bộ luật dân 2015 để làm sở thực thi Bộ luật dân tốt Việc biên soạn, phát hành bình luận khoa học cần ý điểm sau: Thứ nhất, bình luận, phân tích vấn đề tổng quan Bộ luật dân 2015 liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp; Thứ hai, sâu nghiên cứu, phân tích quy định chưa rõ Ví dụ: quy định giao dịch dânhiệu khơng tn thủ quy định hình thức, quy định xử tài sản quyền bề mặt chấm dứt ; Thứ ba, để nâng cao chất lượng cơng trình nghiên cứu bình luận khoa học Bộ luật dân 2015, Nhà nước, quan bộ, ngành, nhà nghiên cứu cần thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, tọa đàm vấn đề phức tạp, có ý kiến khác nhau; Thứ tư, đẩy mạnh việc đưa bình luận khoa học đến tay người dân, doanh nghiệp đối tượng khác có nhu cầu Những bình luận khoa học nên in ấn, phát hành nhiều hình thức như: sách, báo khoa học, tạp chí nghiên cứu lập pháp đặc biệt đăng tải website, diễn đàn trao đổi khoa học Bởi lẽ ngày nay, internet đường nhanh để đưa tri thức đến với người Có thể thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung bình luận khoa học Bộ luật dân 2015 nói riêng hoạt động cần thiết đáng đề cao, quan tâm Những bình luận khoa học có giá trị làm sáng tỏ quy định Bộ luật dân 2015 quy định liên quan đến doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu dễ dàng áp dụng thực tế; giúp nhà làm luật tìm lỗ hổng để hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 75 3.1.3 Tổ chức triển khai Bộ luật dân 2015 sâu rộng máy quan công quyền Bên cạnh hoạt động tuyên truyền nội dung Bộ luật dân 2015 đến doanh nghiệp, việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật dân hệ thống quan nhà nước điều đáng phải quan tâm Nhất bối cảnh Bộ luật dân 2015hiệu lực thi hành (kể từ ngày 01/01/2017), hoạt động tuyên truyền phải ngày đẩy mạnh Đáp ứng nhu cầu trên, ngày 05/2/2016 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 243/QĐ-TTg việc Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân 2015 Tiếp sau đó, ngày 25/2/2016 Bộpháp Quyết định số 276/QĐ-BTP việc Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân 2015 Qua nêu rõ nhiệm vụ bộ, ngành, quan hữu quan tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân 2015 máy quan công quyền, Tòa án, Viện kiểm sát, quan quản kinh tế để quan nắm vững quy định Bộ luật dân 2015, sở tơn trọng bảo vệ cách có hiệu quyền dân doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh Cụ thể: Thứ nhất, quan nhà nước có liên quan phải tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật dân 2015 Nhiệm vụ cần có tham gia quan quản nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương với công việc, chức riêng biệt - Đối với ngành Tư pháp: quan chủ quản đứng chủ trì, phối hợp với ngành, quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biên soạn tài liệu giới thiệu điểm Bộ luật dân 2015 Trên sở tài liệu này, tổ chức, ban, ngành, địa phương có nhu cầu biên soạn tài liệu tập huấn riêng phù hợp với nhóm đối tượng khu vực mà quản - Đối với ngành Giáo dục Đào tạo: tổ chức rà soát, biên soạn lại hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy luật sở giáo dục đào tạo, sở giáo dục nghề nghiệp có nội dung liên quan đến Bộ luật dân 2015 để sửa đổi, chỉnh kịp thời - Đối với ngành Thông tin Truyền thơng: tích cực đẩy mạnh hoạt 76 động thông tin tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, báo chí điều phối hoạt động tuyên truyền cho phù hợp đạt hiệu cao - Đối với ngành Kế hoạch Đầu tư: biên soạn, in ấn tài liệu có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền riêng doanh nghiệp Công việc biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Bộ luật dân bao gồm nội dung: (1) Biên soạn đề cương giới thiệu điểm Bộ luật dân 2015; (2) In ấn, phát hành loại sách, tài liệu nghiên cứu, tài liệu tham khảo, tài liệu chuyên sâu, tờ gấp, tạp chí Bộ luật dân 2015; tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Bộ luật dân sự; (3) Đăng tải website, trang tin điện tử toàn văn nội dung Bộ luật dân 2015 điểm Bộ luật dân 2015; (4) Biên dịch, in phát hành Bộ luật dân 2015 tiếng Anh, tiếng dân tộc thiểu số Đặc biệt, ngày trình hội nhập ngày phát triển, việc biên dịch Bộ luật dân từ tiếng Việt sang tiếng Anh hay số ngôn ngữ khác cần thiết Bên cạnh đó, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải đáp ứng yêu cầu sau: - Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu để người dân, doanh nghiệp nắm bắt tinh thần Bộ luật; - Tài liệu phải thống nhất, xếp khoa học, chứa đựng sản phẩm trí tuệ tác phẩm tuyên truyền; - Tùy đối tượng tuyên truyền, doanh nghiệp, khu vực địa mà cần có tài liệu tuyên truyền phù hợp; - Việc in ấn tài liệu tuyên truyền phải thực tiết kiệm, tránh lãng phí Thứ hai, tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân 2015 để cán công chức, viên chức nhà nước biết quyền hạn, trách nhiệm mình; quyền nghĩa vụ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh để khơng can thiệp trái pháp luật mà tơn trọng quyền dân doanh nghiệp 77 Một là, tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung nâng cao kỹ tuyên truyền, phổ biến Bộ luật dân 2015 cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật quan quản nhà nước; cho thành viên Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt tổ chức trị - xã hội Từ đó, đối tượng tuyên truyền đến hội viên, đồn viên tổ chức mình, tiến hành tuyên truyền sâu rộng nhân dân Đây coi phương thức trực tiếp hiệu Hai là, tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến để triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Bộ luật dân 2015 quan quản nhà nước từ Trung ương đến địa phương Trong khuôn khổ Kế hoạch năm 2015 Chương trình hỗ trợ pháp liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 2020 Bộ Tư pháp, ngày 18/12/2015, Hà Nội, Vụ Pháp luật Dân - kinh tế, Bộpháp phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Câu lạc Pháp chế doanh nghiệp tổ chức “Tọa đàm số nội dung Bộ luật dân (sửa đổi) liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp” Hoạt động cần đẩy mạnh tổ chức thường xuyên Ba là, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật dân 2015 phương tiện thông tin đại chúng: tuyên truyền loại báo in, báo điện tử; thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình; trì nâng cao chất lượng chương trình phát sóng trực tiếp đài phát thanh, truyền hình như: chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời, chương trình Tư vấn pháp luật doanh nghiệp ; phát huy sử dụng có hiệu hệ thống truyền sở việc tuyên truyền, phổ biến Bộ luật dân 2015 Hiện nay, công cụ truyền thông bỏ qua mạng Internet Người ta ví Internet kho tàng tri thức giới Ở nước, mạng Internet trở thành phương tiện tìm kiếm thơng tin thiếu người Ở nước ta, mạng Internet trở thành nguồn cung cấp thơng tin hữu ích Vì vậy, để nâng cao hiệu việc tuyên truyền, ban ngành chức cần đặc biệt lưu tâm đến phương thức này, lập diễn đàn trao đổi, thảo luận nghiên cứu Bộ luật dân 78 2015 hay tổ chức thi tìm hiểu Bộ luật dân online Hoạt động thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt giới trẻ nhà lãnh đạo doanh nghiệp Bốn là, cấp, ngành cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân đẩy mạnh công tác triển khai thi hành Bộ luật dân 2015 Đây quan tiến hành tố tụng nên việc hiểu luật đòi hỏi tất yếu Từ đó, quan thơng qua q trình điều tra, truy tố hay phiên xét xử lưu động công tác thi hành án dân sở để tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ luật dân 2015 nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhân dân Thứ ba, tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật dân 2015 Hoạt động tập huấn phải tổ chức cho nhiều đối tượng, bao gồm: báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm cơng tác hòa giải sở; đại diện Sở Tư pháp sở, ban, ngành liên quan, đại diện Mặt trận Tổ quốc, Đồn Luật sư, Hội luật gia; cán bộ, cơng chức tư pháp, báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi hành án dân sự; thẩm phán, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên, công chức khác ngành Tòa án Kiểm sát Đây lực lượng nòng cốt trực tiếp thi hành áp dụng Bộ luật dân 2015, quan đầu ngành, thay mặt nhà nước tiến hành hoạt động tuyên truyền pháp luật hay tiến hành tố tụng Do vậy, đối tượng nắm rõ quy định Bộ luật dân 2015 việc thực thi đạt hiệu cao, tránh oan sai thiệt hại xảy không đáng có q trình thực thi Bên cạnh đó, nhiệm vụ thiếu Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải tiến hành rà soát văn quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật dân 2015 để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung ban hành cho phù hợp với Bộ luật dân (ví dụ như: đăng ký tài sản, hợp đồng hợp tác…) Đồng thời, nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật từ cấp Trung ương đến cấp sở nhằm đáp ứng yêu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật (theo quy định Quyết định số 79 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng năm 2013 Thủ tướng Chính phủ quy định thành phần nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật) Từ năm 2013, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục phát luật thành lập với thành phần chủ chốt người đại diện quan quản nhà nước Sự hoạt động hiệu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật điều quan trọng góp phần đưa nội dung pháp luật nói chung Bộ luật dân 2015 nói riêng đến tồn thể cán bộ, công nhân viên chức khối quan, ban ngành, đoàn thể Và tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật vững mạnh số lượng chất lượng, có phẩm chất trị tốt, trình độ chun mơn vững vàng, có kỹ truyền đạt, am hiểu pháp luật kiến thức xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Tóm lại, hoạt động phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân 2015 nói chung quy định liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp nói riêng phải thực có gắn kết hai chủ thể quan quản nhà nước doanh nghiệp Trong đó, quan quản Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện pháp cần thiết cho doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất - kinh doanh mình, đồng thời doanh nghiệp phải chủ động liên hệ với quan quản nhà nước để hướng dẫn, giải đáp vấn đề vướng mắc; tạo thống gắn mật thiết q trình thực thi pháp luật nói chung thực thi Bộ luật dân 2015 nói riêng 3.2 Giải pháp hồn thiện quy định Bộ luật dân 2015 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp Căn vào hạn chế nêu chương 2, để Bộ luật dân 2015 hoàn thiện cách triệt để nhất, đưa số giải pháp sau: Thứ nhất, từ nghiên cứu vật quyền, thấy vấn đề pháp áp dụng nhiều nước giới Vấn đề ghi nhận Bộ luật dân 2015 mức nửa vời, chưa thực hiệu Chính thế, nhà làm luật cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ đưa sở pháp chắn cho việc sử dụng thuật ngữ “vật quyền” tương lai 80 Mặc dù có khơng ý kiến cho rằng, khái niệm vật quyền mang tính chất vay mượn từ nước ngồi gây khó hiểu, xa lạ người dân, song thuật ngữ pháp đòi hỏi tính chuẩn mực Do vậy, việc thay đổi luật hóa thuật ngữ “vật quyền” vào Bộ luật dân cần thiết Khi thuật ngữ “vật quyền” cơng nhận sử dụng việc đưa thuật ngữ đến với đời sống chủ thể pháp luật dân vấn đề đáng lưu tâm Các nhà nghiên cứu khoa học tổ chức buổi thảo luận, nghiên cứu, tọa đàm vấn đề nhằm đưa quan điểm, luận chung vật quyền; từ phát hành sách chuyên khảo vật quyền đưa vấn đề vật quyền vào chương trình giảng dạy luật học sở đào tạo luật phải đảm bảo thuật ngữ diễn giải cách dễ hiểu đơn giản Song song đó, Nhà nước phải có sách đầu tư, khuyến khích nhà luật học, chuyên gia pháp tích cực nghiên cứu, bình luận vấn đề để góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam Thứ hai, để quy định hiệu lực quyền tài sản trọn vẹn bảo đảm tính cơng khai, Bộ luật dân cần quy định rõ thời điểm phát sinh hiệu lực người thứ ba thông qua chế đăng ký, Chính phủ ban hành Nghị định để hướng dẫn chi tiết vấn đề này; bên cạnh cần có tổng hợp, quy định thống trình tự, thủ tục, quan có thẩm quyền đăng ký để tạo dễ dàng cho cá nhân, doanh nghiệp trình áp dụng Thứ ba, với tồn hình thức sở hữu quan quyền địa phương thực tế, nhà lập pháp cần nghiên cứu xem xét việc ghi nhận thêm hình thức sở hữu để hoàn thiện chế định sở hữu, đáp ứng nhu cầu thực tiễn phù hợp với pháp luật giới Thứ tư, nghiên cứu sửa khái niệm sở hữu toàn dân thành khái niệm sở hữu nhà nước sau đây: - “Tồn dân” nội dung chủ thể quan hệ pháp luật nói chung quan hệ sở hữu nói riêng Hiện nay, quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể bao gồm: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình tổ hợp tác 81 “Tồn dân” khơng nằm chủ thể quan hệ pháp luật dân tương đương với không chủ thể quan hệ sở hữu Mà hiểu theo nghĩa thơng thường, tồn dân lại bao gồm cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình tổ hợp tác - Xét chất, “toàn dân” khái niệm trị khái niệm khoa học pháp - Trên giới, nhiều nước có sở hữu Nhà nước đất đai, tài nguyên thiên nhiên Những tài sản chưa có chủ sở hữu coi thuộc sở hữu Nhà nước Tóm lại tài sản công Nhà nước chủ sở hữu khơng phải tồn dân chủ sở hữu Vì vậy, điều kiện hội nhập quốc tế Việt Nam không nên sử dụng ngôn ngữ pháp riêng mình, có thuật ngữ “sở hữu tồn dân” Do đó, nay, ghi nhận hình thức sở hữu sở hữu tồn dân Việt Nam chứng cho thấy chưa hoàn thiện mặt khoa học pháp mặt lập pháp sở hữu Với nhu cầu ngày cấp thiết, vấn đề nên sớm đầu tư nghiên cứu giải Thứ năm, cần làm rõ số quy định liên quan đến chế định hợp đồng như: xác định hai phần ba nghĩa vụ thực giao dịch cách nào, đâu thước đo để tính tốn mức hai phần ba đó; việc xử tài sản quyền bề mặt chấm dứt hiểu thực sao, bao gồm hành động Thiết nghĩ vấn đề cần nghiên cứu nên có nghị định hướng dẫn để có cách áp dụng thống thực tế 82 Kết luận chương Để Bộ luật dân 2015, đặc biệt quy định góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp vào đời sống yêu cầu trước tiên phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quy định đến doanh nghiệp đến máy quan công quyền; bên cạnh phải nâng cao hiệu cơng tác nghiên cứu, bình luận khoa học chuyên sâu Bộ luật dân góc độ hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Từ hạn chế nêu, đòi hỏi nhà làm luật cần tiếp tục nghiên cứu nhằm vận dụng cách triệt để thuyết vật quyền tương lai, xem xét việc ghi nhận hình thức sở hữu quan quyền địa phương, đồng thời có giải thích rõ ràng số quy định chưa rõ chế định hợp đồng để phù hợp với thực tiễn nước ta pháp luật nhiều nước giới 83 KẾT LUẬN Sau Hiến pháp, Bộ luật dân văn pháp có vai trò quan trọng việc bảo đảm quyền tự kinh doanh doanh nghiệp Bởi Bộ luật quy định vấn đề hoạt động kinh tế Không đâu quy định chế độ sở hữu, vật quyền khác tài sản, vấn đề liên quan đến hợp đồng với tư cách hình thức pháp quan hệ kinh tế Bộ luật dân Đây sở tài chính, sở vật chất, sở kinh tế hoạt động kinh tế Bộ luật dân luật gốc hệ thống luật tư, sở pháp quan trọng điều chỉnh vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp chế độ sở hữu, chế độ hợp đồng Bộ luật dân hoàn thiện theo hướng phù hợp với kinh tế thị trường thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp phát triển Bộ luật dân 2015 luật kinh tế thị trường Những sửa đổi Bộ luật có vai trò quan trọng việc thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Bộ luật dân 2015 hoàn thiện bổ sung thêm quyền khác tài sản nhằm tối đa hóa lợi ích tài sản kinh doanh Đồng thời, qua quy định Bộ luật, doanh nghiệp đảm bảo việc thực hợp đồng thực thi quyền dân cách triệt để Với phân tích nêu trên, Bộ luật dân 2015 hứa hẹn luật mở đầu cho thay đổi luận pháp sau Do vậy, việc thực thi quy định Bộ luật dân 2015 liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp phải đặc biệt lưu tâm tiến hành nhanh chóng, tồn diện Từ việc tun truyền đồng quan quản nhà nước doanh nghiệp, đến việc phát hành sách bình luận khoa học hay tổ chức buổi tọa đàm, nghiên cứu khoa học tất góp phần đưa Bộ luật dân 2015 đến gần với đời sống, doanh nghiệp thành phần chủ yếu kinh tế nước ta DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục văn pháp luật Báo cáo số 151/BC-BTP ngày 15 tháng năm 2013 Bộpháp việc Tổng kết thi hành Bộ luật dân năm 2015 Báo cáo số 169/BC-BTP ngày 12 tháng năm 2014 Bộpháp việc Tiếp thu giải trình ý kiến Hội đồng thẩm định dự án Bộ luật dân (sửa đổi) Bộ luật dân năm 2005 Bộ luật dân năm 2015 Bộ nguyên tắc châu Âu Hợp đồng Bộ nguyên tắc Unidroit Hợp đồng thương mại quốc tế Hiến pháp năm 1992 Hiến pháp năm 2013 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 10 Luật Doanh nghiệp năm 2005 11 Luật Doanh nghiệp năm 2014 12 Luật Đất đai năm 2013 13 Luật Đầu tư năm 2014 14 Nghị số 19/NQ-CP ngày 18 tháng năm 2014 Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia 15 Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi) 16 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng năm 2013 Thủ tướng Chính phủ quy định thành phần nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 17 Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05 tháng năm 2016 Thủ tướng Chính phủ việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân 18 Quyết định số 276/QĐ-BTP ngày 25 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộpháp việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân 19 Tờ trình số 287/TTr-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ Về dự án Bộ luật dân (sửa đổi) B Danh mục tài liệu tham khảo khác 20 Bộpháp (2015), Báo cáo đánh giá tác động dự án Bộ luật Dân (sửa đổi), tr.7 21 Dương Đăng Huệ (2015), “Bộ luật dân 2015 Cở sở pháp cho việc thực quyền tự kinh doanh Việt Nam”, Tọa đàm: Một số nội dung Bộ luật Dân 2015 liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, Hà Nội 22 Dương Đăng Huệ (2016), “Vai trò Bộ luật dân 2015 việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Nghiên cứu lập pháp, (13), tr 10-17 23 Đỗ Văn Đại (2015), “Bàn thêm điều chỉnh hợp đồng hoàn cảnh thay đổi”, Nghiên cứu lập pháp, (13), tr.31-40 24 Đỗ Văn Đại (2016), Bình luận khoa học điểm Bộ luật dân năm 2015, NXB Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, Hồ Chí Minh 25 Lê Thị Hồng Thanh cộng (2015), “Một số ý kiến đóng góp nội dung cụ thể Dự thảo”, Thông tin Khoa học pháp lý, (4), tr.2760 26 Nguyễn Minh Tuấn (2013), “Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung chế định quyền sở hữu Bộ luật dân năm 2005”, Luật học, (3), tr 52-60 27 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình luận Nhà nước Pháp luật, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, tr.179, tr.411 28 Ủy ban Kinh tế Quốc hội (2016), Thể chế pháp luật kinh tế số quốc gia Thế giới, NXB Tài chính, Hà Nội 29 Võ Đình Tồn cộng (2015), “Một số ý kiến đóng góp 10 vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân”, Thông tin Khoa học pháp lý, (4), tr.4-26 C Website 30 http://hoidapphapluat.org 31 http://moj.gov.vn 32 http://quantri.vn 33 http://www.dankinhte.vn 34 http://www.luatdansuvietnam.com 35 https://dangkykinhdoanh.gov.vn 36 https://luatminhkhue.vn 37 https://thongtinphapluatdansu.com 38 https://vdict.com ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ MINH CHI NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁP LÝ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA DOANH. .. định Bộ luật dân 2015, góp phần nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp 6 Chương VAI TRÒ CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát doanh nghiệp. .. thạc sĩ nghiên cứu giải pháp pháp lý Bộ luật dân 2015 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp chứng minh giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp tương lai 3 Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp pháp lý trong bộ luật dân sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp , Những giải pháp pháp lý trong bộ luật dân sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay