Thực trạng kết hôn giữa phụ nữ việt nam với người nước ngoài ở việt nam hiện nay

87 5 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI -*** - NGUYỄN THỊ PHƯỢNG THỰC TRẠNG KẾT HÔN GIỮA PHỤ NỮ VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI -*** - NGUYỄN THỊ PHƯỢNG THỰC TRẠNG KẾT HÔN GIỮA PHỤ NỮ VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật dân tố tụng dân Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Thị Hường HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phượng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN CDVN: Công dân Việt Nam HN&GĐ: Hôn nhân gia đình NNN: Người nước ngồi Nghị định số 126/2014/NĐ-CP: Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hôn nhân gia đình Nghị định số 123/2015/NĐ-CP: Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật hộ tịch Nghị số 58/2017/NQ-CP: Nghị số 58/2017/NQ-CP Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 07 năm 2017 việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cơng dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức quản lý nhà nước Bộ Tư pháp Thông tư số 15/2015/TT-BTP: Thông tư số 15/2015/TT-BTP Bộ Tư pháp ngày 16 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết thi hành số điều Luật hộ tịch Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật hộ tịch MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾT HÔN GIỮA PHỤ NỮ VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM 1.1 Khái niệm kết hôn 1.1.1 Định nghĩa kết hôn 1.1.2 Ý nghĩa việc kết hôn 1.2 Quy định pháp luật kết có yếu tố nước ngồi 10 Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ KẾT HÔN GIỮA PHỤ NỮ VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM HIỆN NAY 19 2.1 Tình hình kết cơng dân Việt Nam với người nước Việt Nam 19 2.1.1 Đánh giá chung 19 2.1.2 Tình hình kết hôn công dân Việt Nam với người nước vùng miền 25 2.1.3 Nguyên nhân gia tăng việc kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước Việt Nam nay…………………………………………….32 2.2 Áp dụng pháp luật kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước Việt Nam 34 2.2.1 Áp dụng pháp luật việc đăng ký kết hôn 34 2.2.2 Áp dụng pháp luật điều kiện kết hôn 48 Chương 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT SINH TỪ VIỆC KẾT HÔN GIỮA PHỤ NỮ VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO PHỤ NỮ VIỆT NAM KHI KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 55 3.1 Mặt trái việc kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước Việt Nam 55 3.1.1 Kết hôn không dựa sở tình yêu nam nữ 55 3.1.2 Những biểu tiêu cực từ hôn nhân phụ nữ Việt Nam với người nước 60 3.2 Một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước 63 3.2.1 Về áp dụng pháp luật 63 3.2.2 Về công tác xã hội 67 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, với thành cơng cơng đổi với nhiều sách mở rộng hội nhập quốc tế Đảng nhà nước ta làm cho đời sống nhân dân ngày cải thiện đáng kể Cùng với phát triển trình giao lưu, hợp tác quốc tế, quan hệ kết hôn công dân Việt Nam với người nước ngày trở nên phổ biến Số lượng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngồi có xu hướng gia tăng qua năm làm phát sinh khơng vấn đề, ảnh hưởng tới sống gia đình xã hội Bên cạnh yếu tố tiến bộ, tích cực, việc kết cơng dân Việt Nam với người nước ngồi nảy sinh hệ lụy như: Hiện tượng lấy chồng người nước ngồi mục đích kinh tế, để xuất ngoại, kết khơng xuất phát từ tình yêu nam nữ, tự nguyện… Những tượng làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, phong mỹ tục người Việt Nam Ngồi ra, phải kể đến trường hợp lợi dụng việc kết hôn với người nước ngồi nhằm bn bán người…Có nhiều ngun nhân khách quan nguyên nhân chủ quan dẫn đến tượng trên, bất cập quy định pháp luật việc điều chỉnh quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi đóng vai trò khơng nhỏ Trước thực trạng trên, việc điều chỉnh quan hệ trở thành yêu cầu cấp bách, quan trọng không làm ổn định phát triển giao lưu dân quốc tế mà góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước Để kịp thời điều chỉnh quan hệ nhân gia đình nói chung, quan hệ kết hôn công dân Việt Nam với người nước ngồi nói riêng, nhà nước ta ban hành số văn pháp luật như: Luật HN&GĐ năm 2014 văn hướng dẫn thi hành; Luật Hộ tịch năm 2014; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật hộ tịch; Thông tư số 15/2015/TT-BTP Bộ tư pháp ngày 16 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết thi hành số điều Luật hộ tịch Điều tạo điều kiện cho việc kết hôn có yếu tố nước ngồi có sở pháp lý để thực hiện, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực nhân gia đình có yếu tố nước ngồi Do vậy, thời gian qua, số lượng công dân Việt Nam kết hôn với người nước tăng nhanh số lượng ngày đa dạng phạm vi chủ thể Tuy nhiên, trải qua trình áp dụng, văn pháp luật bộc lộ số vướng mắc, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng kết phụ nữ Việt Nam với người nước Việt Nam điều cần thiết Trên sở đưa kiến nghị, đề xuất nhằm hồn thiện quy định pháp luật kết hôn cơng dân Việt Nam với người nước ngồi Nhận thức tầm quan trọng đó, tác giả mạnh dạn lựa chọn vấn đề “ Thực trạng phụ nữ Việt Nam kết với người nước ngồi Việt Nam nay” để làm đề tài cho luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Thực trạng kết hôn công dân Việt Nam với người nước ngồi vấn đề có tính thời sự, có khơng cơng trình nghiên cứu, bình luận, đánh giá vấn đề Trong nhóm luận văn có vài cơng trình nghiên cứu luận văn với đề tài “Vấn đề kết có yếu tố nước Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Tạ Tùng Hoa, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014; “Pháp luật kết có yếu tố nước ngồi thực tiễn thi hành tỉnh Bắc Giang” tác giả Nguyễn Thị Đà, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016… Khóa luận tốt nghiệp có đề tài nghiên cứu vấn đề kết có yếu tố nước ngồi “Kết có yếu tố nước Việt Nam nay” tác giả Trần Thị Thu Trang, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2012; “Kết có yếu tố nước ngồi Việt Nam” tác giả Trần Thị Liên, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016… Hầu hết cơng trình nghiên cứu nêu lên vấn đề pháp luật Việt Nam quan hệ kết hôn cơng dân Việt Nam với người nước ngồi Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu việc xây dựng quy định pháp luật Việt Nam nghiên cứu góc độ tư pháp quốc tế, lý giải tượng xung đột pháp luật giải quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Bên cạnh đó, nhóm sách, báo, tạp chí chun ngành luật có nhiều viết liên quan đến vấn đề kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước như: “Quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế” Nơng Quốc Bình Nguyễn Hồng Bắc, Nxb Tư pháp, năm 2006; viết Đỗ Văn Chỉnh đăng tạp chí Tòa án nhân dân, số (1/2011) với nhan đề: "Kết có yếu tố nước ngồi thực tiễn áp dụng pháp luật"…Ngồi có số giáo trình bình luận khoa học Luật Hơn nhân gia đình Các sách, viết nêu phân tích, bình luận, đánh giá quy định pháp luật kết có yếu tố nước sâu nghiên cứu số vấn đề cụ thể địa bàn tỉnh nước lại đề cập đến thực tiễn áp dụng quy định pháp luật vào thực tế sống điểm chưa phù hợp, chưa nghiên cứu toàn diện vấn đề công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngồi Như vậy, cơng trình khoa học chưa nghiên cứu cách toàn diện đầy đủ thực trạng kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước Việt Nam nay, vấn đề phát sinh từ quan hệ kết hôn giải pháp khắc phục nhằm bảo vệ quyền lợi ích cho người phụ nữ Việt Nam quan hệ kết với người nước ngồi Do đó, so với cơng trình nghiên cứu cơng bố, đề tài luận văn hồn tồn khơng có trùng lặp mặt nội dung Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn Đối tượng nghiên cứu luận văn thực tiễn áp dụng quy định pháp luật kết có yếu tố nước ngồi quan có thẩm quyền Việt Nam số giải pháp nhằm khắc phục bất cập, hoàn thiện quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho người phụ nữ Việt Nam quan hệ kết với người nước ngồi Phạm vi nghiên cứu luận văn: Luận văn tập trung vào số vấn đề sau: - Tình hình đăng ký kết hôn công dân Việt Nam với người nước ngồi mà chủ yếu nữ cơng dân Việt Nam kết với người nước ngồi ba năm từ năm 2014 đến năm 2016 ba vùng miền nước - Tìm hiểu số vấn đề phát sinh, hệ lụy việc kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu luận văn là: Đánh giá thực trạng đăng ký kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước Việt Nam thời gian gần đây; Làm rõ điểm tiến bất cập tồn quy định pháp luật điều chỉnh việc kết có yếu tố nước ngồi; Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật đảm bảo quyền, lợi ích cho phụ nữ Việt Nam kết với người nước ngồi Để đạt mục tiêu nêu trên, luận văn cần phải giải nhiệm vụ cụ thể bao gồm: - Làm rõ số vấn đề lý luận việc kết hôn cơng dân Việt Nam với người nước ngồi Việt Nam - Đánh giá thực trạng đăng ký kết cơng dân Việt Nam với người nước ngồi ba vùng miền nước khoảng thời gian ba năm từ năm 2014 đến năm 2016 - Đánh giá thực tiễn áp dụng quy định pháp luật kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước - Đưa số giải pháp nhằm hồn thiện quy định kết có yếu tố nước ngồi Phương pháp nghiên cứu sử dụng để thực luận văn 67 quyền đăng ký kết tiếp nhận hồ sơ, tránh tình trạng người dân hoang mang thực quan, đơn vị Về việc cấp giấy xác nhận tình trạng nhân bỏ quy định phải nộp giấy xác nhận tình trạng nhân hồ sơ đăng ký kết có yếu tố nước ngoài, quy định pháp luật chưa vào thực có nhiều vấn đề bất cập Kiến nghị nhà làm luật nên xem xét kỹ lưỡng ban hành quy định bỏ việc cung cấp giấy xác nhận tình trạng nhân hồ sơ đăng ký kết có yếu tố nước Bởi lẽ, bỏ quy định này, nhiều cá nhân có vợ có chồng làm thủ tục đăng ký kết hôn với cá nhân khác khơng có quản lý, điều dẫn đến nhiều hệ lụy không đáng có gây khó khăn cơng tác quản lý hộ tịch quan có thẩm quyền Thứ tám, Cần tăng cường việc hướng dẫn, đạo, kiểm tra, tra địa phương Sở Tư pháp việc thụ lý, giải hồ sơ đăng ký kết hôn công dân Việt Nam với người nước ngoài; kịp thời chấn chỉnh sai lệch công tác 3.2.2 Về công tác xã hội Thứ nhất, cần trọng công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức phụ nữ Việt Nam hệ lụy, rủi ro việc kết với người nước ngồi thơng qua hoạt động môi giới nhiệm vụ quan trọng Đặc biệt, phải quan tâm đến việc phát triển kinh tế, tạo việc làm cho niên nông thôn phụ nữ khu vực khó khăn, để từ đó, giảm áp lực “xuất ngoại” giá để kiếm tiền, bảo đảm sống cho phụ nữ khó khăn, phụ nữ vùng nơng thôn, vùng dân tộc thiểu số Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nhân rộng điển hình biết vượt lên số phận, hay tổ chức tọa đàm, trao đổi trực tiếp với người nạn nhân buôn bán, bất hạnh để cảnh báo họ rút học kinh nghiệm cho phụ nữ Việt Nam có suy nghĩ muốn lấy chồng nước 68 Thứ hai, Nhà nước cần phải có sách cụ thể đưa hoạt động mơi giới kết với người nước ngồi vào khn khổ pháp luật để quản lý Cần bổ sung, sửa đổi pháp luật theo hướng tăng nặng hình phạt việc xử lý đối tượng tổ chức, môi giới nhân có yếu tố nước ngồi trái pháp luật mức độ xử phạt hành đối tượng chưa đủ răn đe Thứ ba, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công dân Việt Nam đặc biệt nữ công dân Việt Nam quy định pháp luật hành điều chỉnh vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngồi Luật HN&GĐ năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 văn hướng dẫn thi hành để cơng dân hiểu quyền lợi, nghĩa vụ tham gia quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Thứ tư, cần có sách cụ thể việc thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân gia đình huyện nhằm hỗ trợ, tư vấn cho công dân Việt Nam phong tục tập qn, ngơn ngữ, văn hóa, pháp luật nhân gia đình, nhập cư nước có nhiều công dân kết hôn với phụ nữ Việt Nam Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada…; Giúp đỡ bên kết tìm hiểu vấn đề hồn cảnh cá nhân, gia đình, xã hội bên vấn đề khác liên quan mà bên yêu cầu; tạo điều kiện để họ tiến tới hôn nhân tự nguyện, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, vợ, chồng Thứ năm, nâng cao kiến thức phòng chống mua bán phụ nữ thơng qua hoạt động mơi giới kết với người nước ngồi đến tận thơn, xóm, làng,bản cho người dân địa phương, phụ nữ để góp phần nhận thức đắn nhân với người nước ngồi, sống gia đình, hệ lụy, rủi ro nhân với người nước ngồi Thứ sáu, thực nhiều biện pháp giúp đỡ phụ nữ nạn nhân bạo hành gia đình, bị ngược đãi, bỏ trốn nước nạn nhân bị mua bán người, 69 lấy chồng nước trở gặp khó khăn sống tái hồ nhập cộng đồng Kết luận chương Thực trạng kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước Việt Nam tượng mang tính thời có xu hướng ngày gia tăng thời gian gần Chính vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người phụ nữ Việt Nam kết với người nước ngồi, quan ban hành pháp luật quan áp dụng pháp luật cần có điều chỉnh pháp luật cho phù hợp với thực tiễn Chương – Luận văn đánh giá hệ lụy, biểu tiêu cực từ việc phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngồi Từ đó, Luận văn có đưa giải pháp công tác áp dụng pháp luật công tác xã hội nhằm khắc phục bất cập tồn quy định pháp luật HN&GĐ kết có yếu tố nước ngồi, đảm bảo quyền lợi cho người phụ nữ Việt Nam kết với người nước ngồi 70 KẾT LUẬN Gia đình tập hợp người có liên kết gắn bó với vật chất lẫn tình cảm Do đó, thiết lập quan hệ hôn nhân, đặc biệt quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngồi; mục tiêu quan trọng xác định phải xây dựng gia đình no ấm, sở tình yêu chân Kết có yếu tố nước ngồi tượng bình thường xảy tất quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng, bối cảnh tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ Tuy nhiên, hoạt động kết có yếu tố nước ngồi làm biến đổi giá trị truyền thống hôn nhân, làm ảnh hưởng đến lối sống suy nghĩ người gia đình Tình trạng kết cơng dân Việt Nam với người nước ngồi thường khơng dựa sở tình u mà thay vào mục đích kinh tế để đáp ứng nhu cầu sống, hôn nhân không giữ giá trị ban đầu mà thương mại hóa, quốc tế hóa từ nhiều đối tượng khác xã hội phần nguyên nhân khách quan từ thực tế chủ yếu phụ thuộc vào nhận thức người Dựa sở nghiên cứu lý luận thực tiễn thực pháp luật kết có yếu tố nước ngồi thời gian gần đây, luận văn góp phần làm rõ thêm nội dung bản: Một số vấn đề kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước Việt Nam Đánh giá tình hình kết phụ nữ Việt Nam với người nước năm gần phạm vi nước thấy thực tiễn thực quy định pháp luật kết có yếu tố nước ngồi ưu điểm bất cập Nêu vấn đề phát sinh quan hệ kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước Việt Nam đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật kết có yếu tố nước 71 ngồi đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ Việt Nam kết với người nước ngồi Trong q trình nghiên cứu thực đề tài, luận văn khó tránh khỏi thiếu xót hạn chế tồn định Vì vậy, tác giả mong nhận góp ý, ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung nhà khoa học để luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Luật Dân năm 2015 Luật Hơn nhân Gia đình năm 2014 Luật Hộ tịch năm 2014 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hơn nhân gia đình Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật hộ tịch Nghị số 58/2017/NQ-CP Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 07 năm 2017 việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cơng dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức quản lý nhà nước Bộ Tư pháp Thông tư số 15/2015/TT-BTP Bộ Tư pháp ngày 16 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết thi hành số điều Luật hộ tịch Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật hộ tịch Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Bộ Tư pháp (2011), Tài liệu Hội nghị tồn quốc nhân gia đình có yếu tố nước ngồi, Cần Thơ Nơng Quốc Bình, Nguyễn Thị Hồng Bắc (2006), Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngồi Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội 10.Nơng Quốc Bình, Nguyễn Thị Hồng Bắc (2011), Quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Tư pháp, Hà Nội 11.Tạ Tùng Hoa (2014), Vấn đề kết có yếu tố nước ngồi Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 12.Trần Thị Thu Trang (2011), Kết có yếu tố nước ngồi Việt Nam nay, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 13.Trường Đại học Luật Hà Nội (2002), Giáo trình Luật Hơn nhân Gia đình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 14 http://baophapluat.vn/tuphap/ket-hon-co-yeu-to-nuoc-ngoai-thuan-loikhi-giao-cap-huyen-dang-ky-286251.html, ngày truy cập 23/03/2017 15 http://www.baomoi.com/bao-dong-hon-nhan-voi-nguoi-nuoc-ngoaiqua-moi-gioi/c/6547192.epi, ngày truy cập 27/04/2017 16 http://laodong.com.vn/xa-hoi/phu-nu-viet-nam-lay-chong-nuoc-ngoaiqua-moi-gioi-co-phai-la-hon-nhan-binh-thuong-302308.bld, truy cập 10/05/2017 17 http://cstc.cand.com.vn/Hon-nhan-va-nhung-tieng-keu/Hau-lan-songly-hon-chong-ngoai-o-mien-Tay-416943/, ngày truy cập 15/05/2017 18 http://www.tienphong.vn/xa-hoi/lay-chong-nuoc-ngoai-binbspkich-othien-duong-13742.tpo, ngày truy cập 25/06/2017 19 http://vaas.org.vn/co-dau-viet-lay-chong-ngoai-dang-ngat-lay-nhau-vitien-a13365.html, ngày truy cập 30/06/2017 ... cho phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước 7 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾT HÔN GIỮA PHỤ NỮ VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM 1.1 Khái niệm kết hôn 1.1.1 Định nghĩa kết hôn Từ xa xưa tới nay, ... đủ thực trạng kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước Việt Nam nay, vấn đề phát sinh từ quan hệ kết hôn giải pháp khắc phục nhằm bảo vệ quyền lợi ích cho người phụ nữ Việt Nam quan hệ kết với người. .. đề kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước Việt Nam, tác giả tập trung sâu nghiên cứu trường hợp kết hôn phụ nữ Việt Nam với người nước quan có thẩm quyền Việt Nam Dựa giải thích kết hơn, kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kết hôn giữa phụ nữ việt nam với người nước ngoài ở việt nam hiện nay , Thực trạng kết hôn giữa phụ nữ việt nam với người nước ngoài ở việt nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay