Thực trạng giải quyết hậu quả pháp lý của việc nam nữ chung sống như vợ chồng tại tòa án nhân dân thành phố thanh hóa

116 5 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN THỊ THU HIỀN THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ PHÁP CỦA VIỆC NAM NỮ CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HOÁ LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN THỊ THU HIỀN THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ PHÁP CỦA VIỆC NAM NỮ CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG TẠI TỒ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HỐ LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Dân tố tụng dân Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ LAN Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận văn Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hiền BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Luật HN&GĐ Luật Hơn nhân gia đình BLDS Bộ luật dân BLTTDS Bộ luật tố tụng dân ĐKKH Đăng ký kết hôn GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân Tối cao TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ PHÁP CỦA VIỆC CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG 1.1 Khái niệm chung chung sống vợ chồng giải hậu pháp việc chung sống vợ chồng 1.1.1 Khái niệm nam nữ chung sống vợ chồng 1.1.2 Khái niệm giải hậu pháp việc nam nữ chung sống vợ chồng 16 1.2 Sơ lược pháp luật điều chỉnh quyền lợi ích nam, nữ chung sống vợ chồng giải hậu pháp 18 1.2.1 Giai đoạn áp dụng Luật Hơn nhân gia đình năm 1959 giải hậu pháp việc nam nữ chung sống vợ chồng 18 1.2.2 Giai đoạn áp dụng Luật Hơn nhân gia đình năm 1986 giải hậu pháp việc nam nữ chung sống vợ chồng 20 1.2.3 Giai đoạn áp dụng Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 giải hậu pháp việc nam nữ chung sống vợ chồng 22 1.3 Pháp luật hành giải hậu pháp việc nam nữ chung sống vợ chồng 25 1.3.1 Giải hậu pháp việc nam nữ chung sống vợ chồng không trái pháp luật 25 1.3.1.1 Về quan hệ nhân thân 25 1.3.2.2 Về quan hệ tài sản 26 1.3.2.3 Về quan hệ cha, mẹ 27 1.3.2 Giải hậu pháp việc nam nữ chung sống vợ chồng trái pháp luật 34 1.3.2.1 Giải dân 34 1.3.2.1.1 Về quan hệ nhân thân 35 1.3.2.1.2 Về quan hệ tài sản 35 1.3.2.1.3 Về quan hệ cha, mẹ 36 1.3.2.2 Giải hành 36 1.3.2.3 Giải hình 37 1.3.3 Giải hậu pháp việc nam nữ chung sống vợ chồng pháp luật công nhận vợ chồng 38 1.3.3.1 Về quyền nhân thân 39 1.3.3.2 Về quan hệ tài sản 39 1.3.3.3 Về quan hệ cha, mẹ 40 Kết luận chương 41 Chương GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ PHÁP CỦA VIỆC NAM NỮ CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HOÁ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 42 2.1 Giải hậu pháp việc chung sống vợ chồng Tồ án nhân dân thành phố Thanh Hố 42 2.1.1 Những vấn đề vướng mắc việc giải hậu pháp việc nam nữ chung sống vợ chồng án nhân dân thành phố Thanh Hoá 45 2.1.2 Một số vụ việc điển hình 48 2.2 Một số kiến nghị nâng cao hiệu điều chỉnh hậu pháp việc nam nữ chung sống vợ chồng 54 2.2.1 Về bổ sung sở pháp 55 2.2.2 Về giải hậu cụ thể 58 Kết luận chương 63 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu Chung sống vợ chồng - hay tình trạng nam, nữ tổ chức chung sống với mà không đăng ký kết hôn - tượng xã hội tồn xã hội Việt Nam có xu hướng tăng số lượng tính chất quan hệ Tình trạng diễn khơng cặp nam nữ từ trước ngày 03/01/1987 hồn cảnh chiến tranh hay trình độ pháp luật thấp mà với cặp nam nữ sau có Luật nhân gia đình năm 2000 có đủ điều kiện để đăng ký kết hôn mà không đăng ký, đặc biệt giới trẻ hệ sinh năm từ 19801990 hướng đến quan niệm sống, tình bạn, tình yêu, hôn nhân với thể tự cởi mởi so với hệ trước Có thể nói tình trạng nam, nữ chung sống với vợ chồng tượng phổ biến xã hội nước ta ngày có chiều hướng gia tăng Đặc biệt bối cảnh nay, đất nước q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, thực sách mở cửa, giao lưu với tất quốc gia giới, mặt trái kinh tế thị trường làm thay đổi không nhỏ tới quan điểm tình u nhân; với tâm ngại đăng ký kết hôn không muốn thực thủ tục hành chính, người với lối sống tự do, phóng túng, khơng muốn bị ràng buộc mặt pháp Việc chung sống thể dạng thức khác tạo nhiều hậu không tốt đời sống hôn nhân gia đình Điều trở thành vấn đề cộm khơng với gia đình mà xã hội, phá vỡ ngun tắc, chuẩn mực liên quan đến hôn nhân thiếu tham gia chứng kiến gia đình, xã hội quan nhà nước có thẩm quyền việc đăng ký kết hôn trước họ trở thành vợ chồng Mặt khác, quan hệ hôn nhân họ khơng có ràng buộc mặt pháp có tranh chấp xảy hay quyền lợi bên bị xâm phạm mà có yêu cầu giải ly hôn, pháp luật giải nào? Luật nhân gia đình 2014 đời bước tiến quan trọng hệ thống pháp luật nước ta nói chung, lĩnh vực nhân gia đình nói riêng Luật có quy định cụ thể điều chỉnh trường hợp nam, nữ chung sống với vợ chồng Thời gian qua, Cùng với liên ngành Tồ án, Viện kiểm sát, Bộ tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTCVKSNDTC-BTP ngày 06 tháng 01 năm 2016 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành số quy định Luật HN&GĐ quy định hướng dẫn giải trường hợp nam, nữ chung sống vợ chồng mà không đăng ký kết hôn chưa có quy định đầy đủ giải hậu tình trạng dẫn tới việc giải tranh chấp trở lên phức tạp, quyền lợi bên chưa đảm bảo, công tác xét xử Tòa án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trình áp dụng pháp luật Vì vậy, nghiên cứu trường hợp chung sống vợ chồng không đăng ký kết hôn hậu pháp tình trạng nhằm nâng cao ý thức pháp luật nhân dân việc xác lập quan hệ hôn nhân Đặc biệt, nghiên cứu quy định pháp luật trường hợp chung sống vợ chồng khơng đăng ký kết nhằm nâng cao hiệu cơng tác xét xử Tòa án nhân dân tranh chấp hôn nhân gia đình nói chung tranh chấp liên quan đến việc chung sống vợ chồng không đăng ký kết nói riêng cần thiết Nghiên cứu phân tích quy định pháp luật nhân gia đình năm 2014 vấn đề giải hậu việc nam, nữ chung sống vợ chồng mà không đăng ký kết hôn đòi hỏi khách quan cấp thiết nay, điều giúp nâng cao ý thức pháp luật người dân việc xác lập quan hệ hôn nhân, nâng cao hiệu cơng tác xét xử Tòa án lĩnh vực nhân gia đình Từ góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật nước ta, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, xã hội phát triển Xuất phát từ trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Thực trạng giải hậu pháp việc nam nữ chung sống vợ chồng Toà án nhân dân thành phố Thanh Hố” làm Luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề chung sống vợ chồng đã, tồn xã hội Nhằm hạn chế giải hậu thực trạng này, pháp luật Việt Nam có nhiều quy định liên quan đến việc chung sống vợ chồng để góp phần điều chỉnh suy nghĩ hành vi cá nhân, đồng thời giúp cho quan thi hành pháp luật áp dụng thống pháp luật Thời gian qua, có số cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề nam nữ chung sống vợ chồng sau: Một số giáo trình, sách chun khảo điển hình như: “Giáo trình Luật nhân gia đình Việt Nam” (2014)- Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội;“Một số vấn đề luận thực tiễn Luật hôn nhân gia đình năm 2000” PGS.TS.Nguyễn Văn Cừ- ThS.Ngơ Thị Hường (2002), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;“Bình luận khoa học Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam năm 2000” TS.Đinh Thị Mai Phương (2004), Nxb Chính trị quốc gia; “Bình luận khoa học Luật HN&GĐ Việt Nam”của tác giả Nguyễn Ngọc Điện (2002), Nxb trẻ, Hồ Chí Minh;… Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Giải vấn đề hôn nhân thực tế theo Luật nhân gia đình năm 2000” PGS.TS Nguyễn Văn Cừ - trưởng môn Luật nhân gia đình Trường đại học Luật Hà Nội làm chủ biên; Một số khoá luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ: Lê Thị Thu Trang (2010),Vấn đề nam nữ chung sống vợ chồng góc độ bảo vệ phụ nữ trẻ em, khố luận tốt nghiệp, trường đại học Luật Hà Nội, Hoàng Hạnh Nguyên (2011), Những khía cạnh pháp thực tế chung sống vợ chồng không đăng ký kết hôn Việt Nam, luận văn thạc sĩ, Khoa luật- đại học quốc gia Hà Nội; Nông Thị Hồng Yến (2015), Hậu pháp việc nam, nữ chung sống vợ chồng theo pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam hành, luận văn thạc sĩ, Khoa luật- đại học quốc gia Hà Nội; Nguyễn Thị Phương Thảo (2015), Chung sống vợ chồng Một số vấn đề luận thực tiễn, luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội… Ngồi có số viết tạp chí chun ngành với nội dung liên quan đến vấn đề chung sống vợ chồng, là: viết “Vấn đề nhân thực tế theo Luật nhân gia đình Việt Nam” tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Cừ (Tạp chí luật học số 5/2000); “Về điều chỉnh pháp luật quan hệ chung sống vợ chồng” tác giả Thái Trung Kiên (Tạp chí Nhà nước pháp luật số 1/2005); “Cần có hướng dẫn thống thụ yêu cầu ly hôn hay không công nhận vợ chồng thủ tục giải quyết” tác giả Đồn Đức Lương (Tạp chí Kiểm sát số 9/2005); “Những vướng mắc việc thụ giải ly hôn với trường hợp chung sống vợ chồng khơng có đăng ký kết hơn”, tác giả Đào Mai Hường - Tòa án nhân dân; “Vấn đề chung sống vợ chồng mà không đăng ký kết hôn theo pháp luật nhân gia đình”, tác giả Bùi Huyền (Dân chủ Pháp luật.- Số chuyên đề Sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân gia đình năm 2000/2013); “chung sống vợ chồng khơng đăng ký kết hơn: thực trạng kiến nghị hồn thiện pháp luật”, tác giả Lê Thu Trang (Tạp chí Kiểm sát số 7/2017);… Nhóm giáo trình, sách bình luận thường không sâu vào vấn đề chung sống vợ chồng mà tập trung vào khía cạnh nhân - gia đình kết hơn, ly Ngồi ra, mặt đời sống xã hội, chung sống vợ chồng nghiên cứu cách tồn diện thiếu tập trung, thường nghiên cứu tổ chức, cá nhân cụ thể nghiên cứu nhóm đối tượng định như: chung sống vợ chồng nam nữ góc độ “sống thử”; chung sống vợ chồng người đồng giới, chuyển giới tổ chức bảo vệ quyền lợi cho đối tượng này;… Như vậy, thấy, hai góc độ xã hội pháp luật, dù không nhiều xuất cơng trình khoa học nghiên cứu chung sống vợ chồng Tuy nhiên, nghiên cứu hậu pháp việc chung sống vợ chồng thực tiễn áp dụng chưa có nhiều cơng trình viết đề cập đến.Trên sở kế thừa thành tựu nghiên cứu cơng trình cơng bố trước đó, luận văn sâu vào nghiên cứu khía cạnh thực trạng giải hậu pháp việc chấm dứt việc chung sống vợ chồng ... Chương GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC NAM NỮ CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HOÁ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 42 2.1 Giải hậu pháp lý việc chung sống vợ chồng Toà án. .. GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG 1.1 Khái niệm chung chung sống vợ chồng giải hậu pháp lý việc chung sống vợ chồng 1.1.1 Khái niệm nam nữ chung sống vợ chồng Theo Đại... quát chung giải hậu pháp lý việc chung sống vợ chồng Chương 2: Giải hậu pháp lý việc nam nữ chung sống vợ chồng Tồ án nhân dân thành phố Thanh Hố số kiến nghị 8 Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng giải quyết hậu quả pháp lý của việc nam nữ chung sống như vợ chồng tại tòa án nhân dân thành phố thanh hóa , Thực trạng giải quyết hậu quả pháp lý của việc nam nữ chung sống như vợ chồng tại tòa án nhân dân thành phố thanh hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay