NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

48 4 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:35

1 MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cùng với thay đổi hình thái kinh tế xã hội lịch sử phát triển xã hội lồi người, người ln tìm động lực phát triển hình thái kinh tế xã hội.Đã có thời kỳ, thị trường, cạnh tranh lợi nhuận coi mặt trái gắn liền với chủ nghĩa tư bị gạt khỏi công xây dựng thể chế kinh tế thời kỳ kế hoạch hóa tập trung Lúc đó, Nhà nước xã hội chủ nghĩa coi việc nắm giữ sức mạnh kinh tế kết hợp với yếu tố kế hoạch tập trung động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực công bằng, dân chủ văn minh Với đặc trưng kinh tế chuyển đổi, Việt Nam thực thực thi nguyên lý chế thị trường chưa biết đến kinh tế kế hoạch hoá tập trung.Chúng ta dần quen với việc vận dụng động lực phát triển cạnh tranh Cạnh tranh đem lại cho thị trường cho đời sống xã hội diện mạo mới, linh hoạt, đa dạng, phong phú ngày phát triển, đồng thời làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội mà trước người ta tìm thấy sách vở, phá sản, kinh doanh gian dối, cạnh tranh không lành mạnh Qua 20 năm phát triển kinh tế thị trường, cạnh tranh khơng mẻ đời sống kinh tế - xã hội khoa học pháp lý Việt Nam.Song, công tác lập pháp thực thi pháp luật cạnh tranh, q kinh nghiệm Vì thế, việc hệ thống hóa lý thuyết cạnh tranh mà nhà kinh tế học, nhà khoa học pháp lý xây dựng qua gần kỷ kinh tế thị trường điều cần thiết Cho đến nay, nhà khoa học dường chưa thể thoả mãn với khái niệm cạnh tranh Bởi lẽ với tư cách tượng xã hội riêng có kinh tế thị trường, cạnh tranh xuất lĩnh vực, công đoạn trình Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài kinh doanh gắn liền với chủ thể hoạt động thị trường Do đó, cạnh tranh nhìn nhận nhiều góc độ khác tùy thuộc vào ý định hướng tiếp cận nhà khoa học Với tư cách động lực nội chủ thể kinh doanh, cạnh tranh Black’Law Dictionary diễn tả “sự nỗ lực hành vi hai hay nhiều thương nhân nhằm tranh giành lợi ích giống từ chủ thể thứ ba” Với tư cách tượng xã hội, theo Từ điển Kinh doanh Anh xuất năm 1992, cạnh tranh định nghĩa “sự ganh đua, kình địch nhà kinh doanh nhằm tranh giành loại tài nguyên loại khách hàng phía mình” 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh Cho đến quan niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp chưa hiểu thống Để đưa quan niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp phù hợp, cần lưu ý thêm số vấn đề sau đây: Một là, quan niệm lực cạnh tranh cần phù hợp với điều kiện, bối cảnh trình độ phát triển thời kỳ Hai là, lực cạnh tranh cần thể khả tranh đua, tranh giành doanh nghiệp không lực thu hút sử dụng yếu tố sản xuất, khả tiêu thụ hàng hóa mà khả mở rộng không gian sinh tồn sản phẩm, khả sáng tạo sản phẩm Ba là, lực cạnh tranh doanh nghiệp cần thể phương thức cạnh tranh phù hợp, bao gồm phương thức truyền thống phương thức đại – không dựa lợi so sánh mà dựa vào lợi cạnh tranh, dựa vào quy chế Từ yêu cầu trên, đưa khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp sau: lực cạnh tranh doanh nghiệp khả trì nâng cao lợi cạnh tranh việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài sử dụng có hiệu yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao đảm bảo phát triển kinh tế bền vững Theo TS.Nguyễn Minh Tuấn (2010), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước hội nhập kinh tế quốc tế, nhà xuất ĐH Quốc gia TP HCM 1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Đối với lĩnh vực ngân hàng, tài chính, lực cạnh tranh ngân hàng thương mại tóm tắt lại sau: “Năng lực cạnh tranh ngân hàng khả ngân hàng tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần; đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng đơng thời đảm bảo hoạt động an tồn lành mạnh, có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường xung quanh” 1.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.1 Năng lực tài Năng lực tài ngân hàng thương mại khơng nguồn lực tài đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại mà khả khai thác, quản lý sử dụng nguồn lực phục vụ hiệu cho hoạt động kinh doanh 1.2.1.1 Vốn chủ sở hữu mức độ an toàn vốn Nguồn vốn chủ sở hữu: Là toàn nguồn vốn thuộc sở hữu chủ doanh nghiệp, thành viên công ty liên doanh cổ đơng cơng ty cổ phần, kinh phí quản lý đơn vị trực thuộc nộp lên, Mức độ an tồn vốn thể số vốn tự có để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngân hàng chấp nhận nhiều rủi ro (ví dụ phạm vi danh mục cho vay) đòi hỏi phải có nhiều vốn tự có để hỗ trợ hoạt động ngân hàng bù đắp tổn thất tiềm liên quan đến mức độ rủi ro cao Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 1.2.1.2 Khả sinh lời Các nhà đầu tư, cổ đông nhà quản lý tài đặc biệt ý tới khả sinh lãi công ty.Việc phân tích lợi nhuận bắt đầu việc nghiên cứu cách thức công ty sử dụng cấu vốn.Các nhà quản lý giỏi sử dụng có hiệu tài sản Thơng qua việc tăng hiệu sản xuất, cơng ty giảm kiểm sốt chi phí Tỷ lệ lợi nhuận công ty đạt quan trọng nhà quản lý công ty mong muốn thu hút vốn thực việc tài trợ thành công cho phát triển công ty.Nếu tỷ lệ lợi nhận công ty tụt xuống mức chấp nhận được, P/E (giá thu nhập) giá trị cổ phiếu cơng ty giảm xuống – điều giải thích việc đánh giá khả sinh lời lại đặc biệt quan trọng công ty 1.2.2 Khả ứng dụng công nghệ Công nghệ thông tin tập hợp phương pháp khoa học, phương tiện công cụ kĩ thuật đại - chủ yếu kĩ thuật máy tính viễn thơng - nhằm tổ chức khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thông tin phong phú tiềm lĩnh vực hoạt động người xã hội Ngân hàng thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính, hầu hết mảng hoạt động khu vực ngân hàng đề gắn liền với việc tiếp nhận xử lý thông tin, vậyviệc ứng dụng cơng nghệ thơng tin có ý nghĩa quan trọng phát triển bền vững có hiệu ngân hàng nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng 1.2.3 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực trình độ lành nghề, kiến thức lực toàn sống người có thực tế tiềm để phát triển kinh tế - xã hội cộng đồng Nguồn nhân lực theo nghĩa hẹp để lượng hố cơng tác kế hoạch hố nước ta quy định phận dân số, bao gồm người độ tuổi lao động có khả lao động theo quy định Bộ luật lao động Việt Nam (nam đủ 15 đến hết 60 tuổi, nữ đủ 15 đến hết 55 tuổi) Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 1.2.4 Trình độ quản lý cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức khái niệm khoa học quản lý, cấu tổ chức nhiều tác giả quan tâm đề cập đến.Từ cách tiếp cận khác mà tác giả lại có quan niệm khác cấu tổ chức Tuy nhiên, ta nhìn nhận câu tổ chức tổng hợp phận chun mơn hóa, có quyền hạn trách nhiệm cụ thể, bố trí theo cách thức định có mối liên hệ qua lại với nhằm đảm bảo thực mục tiêu, chức nhiệm vụ định trước 1.2.5 Thương hiệu Thương hiệu khái niệm người tiêu dùng sản phẩm với dấu hiệu nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hố nhằm khẳng định chất lượng xuất xứ sản phẩm.Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu nhà sản xuất thường uỷ quy ền cho người đại diện thương mại thức Thương hiệu - theo định nghĩa Tổ chức sở hữu trí tuệ giới (WIPO): dấu hiệu (hữu hình vơ hình) đặc biệt để nhận biết sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ sản xuất hay cung cấp cá nhân hay tổ chức 1.2.6 Hệ thống phân phối Có nhiều khái niệm hệ thống kênh phân phối Tuỳ theo góc độ nghiên cứu khác nhau, người ta đưa nhữngkhái niệm khác kênh phân phối 1.3 Các nhân tố bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hang thương mại 1.3.1 Môi trường kinh tế Sự phát triển kinh tế nước quốc tế có ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ ngày tăng tác động đến khả thu hút tiền gửi, khả cho vay đầu tư Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài phát triển dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại Ngân hàng ngành chứa nhiều rủi ro Mỗi biến động bất lợi môi trường kinh tế vĩ mơ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường ngân hàng Một nước có kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, số lạm phát, lãi suất, tỷ giá phát triển ổn định, lực cạnh tranh cao điều kiện thuận lợi cho phát triển toàn hệ thống ngân hàng, giúp ngân hàng thương mại nước có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, từ nâng cao lực cạnh tranh hội nhập Và ngược lại, bất ổn kinh tế tạo dè dặt , co cụm nỗ lực đầu tư doanh nghiệp nói chung ngân hàng thương mại nói riêng 1.3.2 Đối thủ cạnh tranh Trong phạm vi quốc gia, đối thủ cạnh tranh ngân hàng ngân hàng khác, ngồi có định chế tài phi ngân hàng công ty bảo hiểm, công ty tiết kiệm bưu điện, quỹ tín dụng nhân dân, cơng ty tài Trong điều kiện hội nhập, có nhiều ngân hàng quốc tế vào đầu tư ngược lại ngân hàng thương mại mở rộng phạm vi kinh doanh thị trường quốc tế Số lượng đối thủ cạnh tranh nhiều mức độ cạnh tranh cao Do đó, để đứng vững giành phần thắng cạnh tranh, đòi hỏi ngân hàng khơng ngừng nâng cao lực cạnh tranh mình, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu, lợi cạnh tranh đối thủ để có chiến lược kinh doanh hợp lý 1.3.3 Hệ thống luật pháp Hệ thống luật pháp trước hết tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh cạnh tranh ngân hàng thương mại Hệ thống luật pháp tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cạnh tranh ngân hàng mại Luật quy định điều kiện cần thiết mặt pháp lý để ngân hàng thương mại phép kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh hợp pháp, giới hạn quy mơ huy động vốn, khả cấp tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, quy định đảm bảo an toàn Ngoài ra, quy Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài định luật tác động đến khả tham gia cạnh tranh chủ thể thị trường tài chính, gia tăng hay kìm hãm khả cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường quốc tế 1.3.4 Đặc điểm văn hóa xã hội Trước hết, đặc điểm xã hội ảnh hưởng cầu dịch vụ ngân hàng lòng tin dân chúng; thói quen tiêu dùng tiết kiệm người dân; trình độ dân trí khả hiểu biết dịch ngân hàng; mức thu nhập người dân Ngân hàng ngành có nhiều rủi ro, dám chấp nhận rủi ro, đồng thời người có thận trọng cần thiết, tơn trọng yêu cầu đạo đức nghề nghiệp Việc coi trọng đạo đức sở để ngân hàng giữ chữ tín khách hàng, gây dựng niềm tin cơng chúng Sự gắn bó với nghề nghiệp có ý nghĩa việc giúp người lao động có thời gian hội tích lũy kiến thức, kỹ kinh nghiệm, từ giúp ngân hàng trì đội ngũ nhân lực ổn định có trình độ cao Ngân hàng ngành có tốc độ đổi cải tiến cao, khả tự học, tự đào tạo nhân viên có ý nghĩa lớn việc trì nâng cao lợi cạnh tranh ngân hàng Một xã hội coi trọng việc học tập rèn luyện mang lại thuận lợi ngành ngân hàng 1.3.5 Môi trường công nghệ Cuộc cách mạng công nghệ diễn vũ bão tồn giới, cơng nghệ định đến thành cơng doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng, ngân hàng có cơng nghệ lạc hậu đối thủ cạnh tranh sớm muộn bị đối thủ cạnh tranh đánh bật khỏi thị trường Một ngân hàng trọng đến công nghệ làm cho khách hàng tin tưởng từ dễ dàng thu hút khách hàng hay lôi kéo khách hàng đối thủ cạnh tranh 1.3.6 Vai trò Nhà nước Ngân hàng trung ương Vai trò Nhà nước yếu tố mang chất xúc tác quan trọng với phát triển ngành nước Đối với lĩnh vực ngân hàng, Nhà nước lại Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài đóng vai trò quan trọng Nhà nước tác động đến phát triển ngân hàng trước hết với vai trò người quản lý giám sát tồn hệ thống thơng qua vai trò ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước quan quản lý Nhà nước cao lĩnh vực ngân hàng, có chức soạn thảo dự thảo luật, ban hành quy định hướng dẫn mặt pháp lý kinh doanh ngân hàng nhằm bảo đảm hoạt động ngân hàng thương mại, tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh bình đẳng ngân hàng thương mại… BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ VÀ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC 2.1 Quy định sách nhà nước Việt Nam gia nhập WTO 2.1.1 Qui định sách nhà nước Quy định Ngân hàng nhà nước: Thông tư số 05/2012/TT-NHNN ngày 12 tháng năm 2012:Lãi suất tối đa áp dụng tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn tháng 5%/năm Lãi suất tối đa áp dụng tiền gửi có kỳ hạn từ tháng trở lên 13%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân sở ấn định mức lãi suất tối đa tiền gửi kỳ hạn từ tháng trở lên 13,5%/năm Hạ 1% trần huy động số lãi suất chủ chốt thời điểm định cẩn trọng hướng Ngân hàng Nhà nước.Việc giảm lãi suất lần thơng báo trước có chuẩn bị tâm lý cho thị trường nên không gây xáo trộn Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cần bám sát thị trường để theo dõi cung tiền vào, điều chỉnh lượng cung tiền cho hợp lý Đồng thời, phải kiểm soát chặt thị trường ngoại tệ, vàng, để tránh tác động xấu đến kinh tế 2.1.2 Sự hợp tác tài ngân hàng nhà nước Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước “bắt tay” hoạch định sách Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài Ngân hàng Nhà nước Bộ Tài ký quy chế phối hợp công tác trao đổi thông tin hai bên, hôm 29/2/2012 Nội dung hợp tác Ngân hàng Nhà nước Bộ Tài tập trung vào phối hợp xây dựng điều hành sách tài khóa, sách tiền tệ, tập trung vào xây dựng điều hành sách tài khóa, sách tiền tệ 2.1.3 Cam kết Việt Nam gia nhập WTO ngân hàng Về việc thành lập ngân hàng liên doanh: Việt Nam cam kết cho phép thành lập ngân hàng liên doanh Việt Nam từ thời điểm gia nhập WTO (11/1/2007) với điều kiện: phía nước ngồi tham gia liên doanh phải ngân hàng thương mại có tổng tài sản có 10 tỷ đo la Mỹ vào cuối năm liền trước thời điểm nộp đơn xin thành lập liên doanh Việt Nam phần vốn góp phía nước ngòai ngân hàng liên doanh khơng vượt 50% vốn điều lệ Về việc thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài: Việt Nam cam kết cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước kể từ ngày 1/4/2007 với điều kiện ngân hàng nước chủ đầu tư phải ngân hàng thương mại có tổng tài sản 10 tỷ đo la Mỹ vào cuối năm liền trước thời điểm nộp đơn xin thành lập ngân hàng Việt Nam Ngoài điều kiện theo cam kết, việc thành lập ngân hàng VIệt Nam phải tuân thủ điều kiện kỹ thuật áp dụng chung theo quy định pháp luật Về chi nhánh ngân hàng thương mại nước Việt Nam: Việt Nam cam kết cho phép ngân hàng thương mại nước thành lập chi nhánh Việt Nam với điều kiện: ngân hàng mẹ có tổng tài sản 20 tỷ đo la Mỹ vào cuối năm liền trước thời điểm nộp đơn xin lập chi nhánh Việt Nam Chi nhánh lập phải chịu hạn chế hoạt động Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 10 2.2 Bối cảnh kinh tế năm 2012 2.2.1 Bối cảnh kinh tế vĩ mô Năm 2011, trước nhiều tác động bất lợi từ nước, lạm phát bất ổn tỷ giá lên thách thức lớn kinh tế Việt Nam Diễn biến thị trường tiền tệ tháng đầu năm: Trong tháng đầu năm, chứng kiến nhiều diễn biến có lợi cho thị trường tiền tệ Sau ngân hàng nhà nước định hạ loạt Lãi suất chủ chốt 1%, thị trường chưa có dấu hiệu xáo trộn Thị trường ngoại tệ giữ vững biên độ, SBV chứng minh VND bị phá giá tối đa 3% năm nay.Chúng ta điểm lại số diễn biến thị trường tiền tệ tháng đầu năm Lãi suất liên ngân hàng từ Qua đêm, kỳ hạn tuần- tháng từ thấp tới cao Từ đầu năm tới nay, Interbank giảm mạnh Bên cạnh đó, LS Interbank USD giảm mạnh từ đầu năm tới cho thấy nguồn cung USD dồi ( cầu đầu USD giảm đáng kể, tiền từ nước vào nhiều ).CDS năm giảm trì mức 300 điểm.Như vậy, tháng đầu năm việc thị trường tiền tệ diễn thuận cho việc điều hành SBV Chỉ vấn đề LS đầu chưa hạ kỳ vọng Diễn biến thị trường vàng: Năm 2011 chứng kiến biến động khó lường giá vàng giới, ảnh hưởng khơng nhỏ đến giá vàng nước Sau định thức NHNN cho phép tổ chức tín dụng huy động chứng vàng ngắn hạn (kết thúc vào 1/5/2012) phục vụ cân đối lại số vốn vàng chuyển thành tiền vay trước đó, đồng thời cho vay vàng phục vụ gia công, chế tác trang sức, thị trường vàng vật chất phụ thuộc vào công ty kinh doanh vàng Giá vàng biến động mạnh hội cho nhà đầu dồn vốn vào thị trường này, đồng thời hút nguồn lực vốn quan trọng cho sản xuất.Để bình ổn thị trường, NHNN cấp quota nhập 10 vàng năm 2011 song số lượng không đủ sức để hạ nhiệt sốt vàng Giải pháp NHNN cho phép ngân hàng SJC bán vàng huy động từ dân giúp cung thị trường lượng vàng lớn, qua thu hẹp đáng kể khoảng Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 34 - Các đơn vị cung cấp dịch vụ kinh doanh cho khách hàng siêu thị, cửa hàng, trung tâm mua sắm, khách sạn, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, xe khơng ưa chuộng hình thức toán thẻ cho dù ngân hàng lắp đặt miễn phí thiết bị Nguyên nhân vấn đề không muốn công khai doanh thu để giảm bớt thuế thu nhập khơng muốn phí cho ngân hàng Mặc dù theo thông lệ quốc tế, phí suất mà đơn vị phải trả cho NH 3% doanh số tiền quẹt thẻ, đơn vị kinh doanh Việt Nam chấp nhận trả tỷ lệ Hiện có đơn vị có giao dịch tốn cho người nước ngồi (khách sạn, cửa ) sẵn sàng chấp nhận sử dụng POS người nước ngồi có thói quen dùng thẻ 3.1.3 Cơ hội Quá trình tái cấu kinh tế bao gồm tái cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cấu hệ thống ngân hàng tái cấu đầu tư công dự kiến diễn mạnh mẽ năm tới Quá trình vừa thách thức tạo khơng hội cho việc thâu tóm tài sản giá rẻ, đa dạng hóa đầu tư ngân hàng có tình hình tài lành mạnh Thách thức bị mua bán sáp nhập ngân hàng yếu kém hội cho ngân hàng lớn nước tham gia thâu tóm ngân hàng khác để nâng cao tiềm lực tài nhanh chóng mở rộng mạng lưới hoạt động, quy mô khách hàng Cơ hội cho NH nhỏ phát triển mạnh: Mặt khác, q trình tái cấu yếu tố tích cực với ngân hàng nhỏ xét khía cạnh NHNN đưa họ trở thị trường lĩnh vực kinh doanh mà họ có vốn lợi Thị trường có phân biệt rõ ràng ngân hàng yếu kém ngân hàng nhỏ Do đó, ngân hàng nhỏ thực phát huy mạnh lĩnh vực kinh doanh thay đầu tư dàn trải chạy đua phát triển sản phẩm tương tự thị trường, hội để khẳng định tên tuổi trụ vững chiến tái cấu toàn hệ thống ngân hàng Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 35 Hội nhập kinh tế vừa động lực vừa sức ép, buộc NHTM Việt Nam phải nâng cao lực phát triển nghiệp vụ NHQT Ơng Trương Đình Tuyển - Ngun Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay Bộ Công thương) nhấn mạnh: “Những thách thức với hệ thống tài – ngân hàng khơng phải WTO mang lại mà xuất phát từ yếu kém nội phận Việc gia nhập WTO nhanh chóng cho thấy yếu kém Đó hội!” Một quy luật tất yếu cạnh tranh doanh nghiệp cạnh tranh với đối thủ nhanh chóng bị đào thải khỏi thương trường Cùng với thực cam kết với WTO mở cửa hệ thống ngân hàng, NHNNg theo lộ trình nới lỏng hoạt động đối xử bình đẳng kinh doanh, NHTM Việt Nam bắt buộc phải nâng cao lực cạnh tranh để tồn trở thành ngân hàng đại, động, có đẳng cấp quốc tế tương lai Ngoài ra, hội phát triển dịch vụ ngân hàng ứng dụng cơng nghệ thơng tin có triển vọng với dịch vụ mà giới phổ biến ta học tập phát triển dịch vụ quản lý tài sản cho cá nhân có thu nhập cao, quản lý két sắt, quản lý thấu chi… Ứng dụng công nghệ đại hội cho ngân hàng thương mại cổ phần nâng cao lực cạnh tranh mình, tạo điều kiện giảm thiểu giấy tờ hành chính, thay đổi phân bố nguồn nhân lực theo hướng giảm thiểu phận nghiệp vụ tăng cường nhân lực cho phận dịch vụ chăm sóc khách hàng, làm thay đổi cách thức kinh doanh tăng chất lượng dịch vụ 3.1.4 Thách thức Khả tiếp tục giảm trần lãi suất: Theo Nghị Quốc hội chủ trương chung Chính phủ NHNN, sách tiền tệ năm 2012 tiếp tục định hướng chặt chẽ giảm dần lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho doanh Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 36 nghiệp Thêm vào đó, sách tiền tệ thận trọng khiến nguồn cung tiền thị trường hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến khoản ngân hàng Quy mơ phép tăng trưởng tín dụng hạn hẹp: Cũng theo định hướng NHNN, tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 nhiều khả mức 15-17%, khơng tính năm 2011 mức thấp kể từ năm 2003 Thực tế nay, tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống mức thấp, (tính chung 11 tháng khoảng 10%) nên quy mơ tín dụng phép tăng năm 2012 cho ngân hàng tính số hạn hẹp Việc áp dụng linh hoạt mức tăng trưởng tín dụng ngân hàng cụ thể nhiều chuyên gia kinh tế ủng hộ, song NHNN chưa có phản hồi thức đề xuất Theo đó, ngân hàng vốn phát triển chủ yếu dựa vào mở rộng tín dụng nhanh tiếp tục bị ảnh hưởng, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng giảm đáng kể Cầu tín dụng giảm: Kinh tế giới Việt Nam năm 2012 dự báo nhiều khó khăn khiến người dân thắt chặt chi tiêu, cầu tiêu dùng giảm gián tiếp ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng Bên cạnh đó, cầu tiêu dùng giảm khiến doanh nghiệp tiếp tục phải thu hẹp sản xuất hoạt động cầm chừng Như vậy, cầu tín dụng sản xuất cầu tín dụng tiêu dùng năm 2012 dự kiến bị thu hẹp, tín dụng phát sinh hạn chế ngân hàng triệt để thu hồi nợ xấu, lợi nhuận từ mảng tín dụng ngân hàng dự kiến khơng tăng trưởng mạnh Bài tốn nợ xấu chưa có lời giải: Nợ xấu xử lý nợ xấu tiếp tục vấn đề nóng năm 2012 tỷ lệ nợ xấu thực tế cho lớn nhiều so với mức 3% tổng dư nợ mà NHNN cơng bố cuối tháng 8/2011 Bên cạnh đó, từ ngày 1/4/2012, NHNN thức cơng bố đặn 5/12 tiêu an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng gồm CAR, ROA, ROE, tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ dự nợ lĩnh vực Theo đó, việc thức cơng khai tỷ lệ nợ xấu tồn hệ thống có ảnh hưởng định đến niềm tin người dân vào tính an toàn hệ thống ngân hàng Hiện tại, khoản trích lập dự phòng có sẵn ngân hàng, vấn đề xử lý nợ xấu chưa có lời giải cụ thể nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 37 trình tái cấu hệ thống ngân hàng tương lai ngân hàng năm tới Áp lực phải nâng cao lực tài chính: Chủ trương nâng cao lực tài chính, hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam khởi động từ Nghị định 141/2006/NĐ-CP Chính phủ đặt lộ trình tăng vốn pháp định ngân hàng lên mức 3.000 tỷ đồng vào năm 2010 Bên cạnh đó, lộ trình tăng vốn pháp định lên mức 5.000 tỷ đồng vào năm 2012 mức 10.000 tỷ đồng vào năm 2015 trình xem xét áp dụng Cùng với trình này, NHNN liên tục đưa quy định buộc ngân hàng phải nâng cao tiêu chuẩn an toàn hoạt động khả khoản Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN trích lập dự phòng chung dự phòng cụ thể, ban hành Thông tư 13 Thông tư 19 năm 2010 đề tiêu chuẩn CAR, tỷ lệ cấp tín dụng,…Q trình thực quy định bộc lộ nhiều yếu kém hệ thống ngân hàng Việt Nam tất ngân hàng đáp ứng yêu cầu NHNN hạn, số văn phải sửa đổi lùi thời hạn để tạo điều kiện cho ngân hàng chấp hành quy định đặt Áp lực tái cấu: Nhiều bất cập hệ thống ngân hàng bộc lộ thời gian qua, khoản yếu kém với tình hình nợ xấu cao có nguy gây rủi ro đến an tồn hệ thống khiến việc tái cấu, cải tổ toàn hệ thống tài chính, quan trọng hệ thống ngân hàng trở thành vấn đề cấp bách khó trì hỗn lâu NHNN thể mong muốn tái cấu hệ thống ngân hàng thơng qua nhiều sách quan trọng năm 2011 để đẩy nhanh trình tái cấu Áp lực sáp nhập ngân hàng dự kiến lên đến đỉnh điểm vào cuối năm đầu năm 2012 nhiều ngân hàng gặp khó khăn trầm trọng khoản cần tiền để trả nợ NHNN có sẵn hành lang pháp lý dành cho hoạt động phá sản, sáp nhập ngân hàng thơng qua việc ban hành Thơng tư 34/2011/TT-NHNN trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép lý tài sản tổ chức tín dụng Như vậy, yếu kém nội ngân hàng dẫn đến áp lực phải tái cấu đặt thách thức cho tổ chức trước lựa chọn phải tìm đối tác sáp nhập để nâng cao lực tài chấp nhận giải thể Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 38 Sau LienVietBank Tiết kiệm Bưu điện (VPSC), kiện hợp ngân hàng Ficombank, SCB Tinnghiabank thương vụ thứ ngành ngân hàng thương vụ nằm lộ trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam NHNN đặt Sau hợp nhất, ngân hàng thành lập có tổng tài sản ước 150.000 tỷ đồng với quy mô vốn điều lệ khoảng 10.600 tỷ đồng 200 đơn vị chi nhánh, phòng giao dịch Theo đó, quy mơ vốn điều lệ ngân hàng tương đương với Eximbank lớn so với số ngân hàng thương mại cổ phần lớn nước ACB, MB, Sacombank Techcombank Như vậy, tái cấu hệ thống ngân hàng việc tạo áp lực phải sáp nhập giải thể ngân hàng yếu kém, trình tạo ngân hàng sau sáp nhập trở thành thách thức cạnh tranh cho ngân hàng lớn tương lai Cạnh tranh từ khối ngoại: Mặc dù quy định hạn chế ngân hàng nước (vốn điều lệ, tổng tài sản, thời hạn hoạt động, hình thức, lĩnh vực hoạt động) dỡ bỏ vào năm 2011 theo lộ trình sau Việt Nam gia nhập WTO, song kinh tế giới gặp nhiều khó khăn nên mức độ phát triển ngân hàng ngoại năm 2011 hạn chế Dự kiến, phát triển bùng nổ, cạnh tranh gay gắt mảng ngân hàng bán lẻ, tài trợ thương mại, kinh doanh vốn, ngoại tệ ngân hàng ngoại tiếp tục diễn từ năm 2012 trở Bên cạnh đó, thói quen dùng tiền mặt người dân: Tâm lý ngại dùng mới, vấn đề thiết thân tiền bạc, giao dịch kinh doanh, sử dụng thẻ, chủ thẻ phải nhớ mật khẩu, khơng ước đốn xác lượng tiền sử dụng nên thường dẫn đến tình trạng chi tiêu tay,… tất nguyên nhân khiến cho phần đông người thích sử dụng tiền mặt biết lợi ích việc sử dụng thẻ Hơn nữa, nguồn lực nước ta hạn chế; muốn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dịch vụ mình, thực tế là, vốn điều lệ ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hạn hẹp hạn chế khả trang bị ứng dụng công nghệ đại Nhìn chung, ngân hàng lớn đủ Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 39 tâm tiềm lực để thực việc Bên cạnh đó, chênh lệch trình độ cơng nghệ ngân hàng cao dẫn đến việc ngân hàng khó kết nối, phối hợp với việc cung cấp sản phẩm quán, gây khó khăn tương tác khách hàng 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước 3.2.1 Năng lực tài Đối với NHTM NN - Xác định tỷ lệ hợp lý lợi nhuận ròng sử dụng năm để tăng vốn điều lệ giai đoạn tới Theo Nghị định 166/1999/NĐ – CP, NHTM trích 5% từ nhuận ròng năm khơng 100% vốn điều lệ ngân hàng cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ So với nhu cầu tăng vốn tỷ lệ thấp, việc cần tăng tỷ lệ từ 5% lên 10% cần thiết NHTM - Xử lý dứt điểm khoản nợ tồn đọng, kiểm tra điều chỉnh khoản mục tài sản không sinh lợi để nâng cao chất lượng tài sản có NHTM Mỗi ngân hàng phải đầu tư hệ thống cảnh báo rủi ro, phải thành lập công ty quản lý nợ khai thác tài sản, để cảnh báo kịp thời rủi ro phát sinh xử lý triệt để khoản nợ tồn đọng Đối với NHTM CP Để nâng cao lực tài chính, ngân hàng nên thực số biện pháp như: Khẩn trương tăng vốn điều lệ xử lý dứt điểm nợ tồn đọng nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao khả cạnh tranh chống rủi ro Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 40 * Đối với NHTM NN, cần áp dụng biện pháp thực tế phát hành cổ phiếu mức cần thiết bán tài sản thuê lại để bổ sung vốn điều lệ nhằm đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%, xử lý hết nợ tồn đọng * Đối với NHTMCP, cần tăng vốn điều lệ thông qua sáp nhập, hợp nhất, phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo lộ trình - Xây dựng đề xuất với NHNN tỷ lệ sở hữu cổ phiếu hợp lý cổ đông chiến lược cổ đơng nước ngồi Với tỷ lệ 30% cho cổ đơng nước ngồi tỷ lệ khiêm tốn.Tỷ lệ cao kiểm soát chi phối cổ đơng nước ngồi Nếu tỷ lệ tăng lên giúp cho NHTMCP tranh thủ nguồn lực lớn cho việc gia tăng quy mô vốn điều kiện cần thiết - Sáp nhập ngân hàng, mua lại ngân hàng nhỏ để hình thành nên ngân hàng có tiềm lực tài lớn hơn, hình thành nên tập đồn tài đa giải pháp hiệu cho NHTMCP Rà sốt lại hệ thống kênh phân phối, đầu tư có trọng điểm, có chiến lược dài hạ n, khơng chạy theo số lượng, tránh tình trạng dư thừa, gây khó khă n cho triển khai đồng bộ, đại hóa cơng nghệ , gây lãng phí giao dịch, chi phí cố định nhân 3.2.2 Về nguồn nhân lực Các NHTM Việt Nam cần trọng chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo hướng nâng cao chất lượng - NHTM phải có chiến lược đắn cho nguồn nhân lực tương lai cách đẩy mạnh chương trình liên kết, tài trợ trường đại học trung tâm đào tạo Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 41 - Phải có chế độ đãi ngộ hợp lý người lao động, tạo môi trường thuận lợi để người lao động phát huy hết lực mình, phải biết tơn trọng tài người lao động - Phải xây dựng dự án bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên định kỳ để nâng cao tính chuyên nghiệp khả ứng dụng công nghệ Phụ lục 1: Một số tiêu NH 2010 Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 42 Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 43 3.2.3 Về cơng nghệ - Đa dạng hóa, đại hóa sản phẩm, dịch vụ hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tiếp tục đầu tư, hồn thiện hệ thống cơng nghệ thông tin phục vụ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử đại, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, tạo mạnh cạnh tranh riêng thông qua việc cạnh tranh cơng nghệ Trong tập trung triển khai hệ thống tiện ích phục vụ khách hàng xây dựng trung tâm chăm sóc khách hàng, cổng thơng tin điện tử tích hợp dịch vụ điện tử mạng Internet…; - Nâng cao yếu tố hạ tầng kỹ thuật Tập trung xây dựng hệ thống sở liệu thống (với phần mềm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, quản lý), đảm bảo quy trình hoạt động xun suốt tồn hệ thống Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, giảm thiểu nguy rủi ro hoạt động kinh doanh hỗ trợ việc đưa định nhanh chóng, xác; - Tăng cường liên kết với đơn vị cung cấp dịch vụ kinh doanh cho khách hàng siêu thị, cửa hàng, trung tâm mua sắm, khách sạn, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, xe để đưa việc sử dụng thẻ dần vào đời sống quen thuộc với người tiêu dùng; - Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán công nghệ thơng tin chun nghiệp, có trình độ nghiệp vụ cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành làm chủ hệ thống Trcông nghệ đại Trong tập trung đào tạo nâng cao trình độ, khảo sát công nghệ đại nước quốc tế, thực chế độ đãi ngộ phù hợp 3.2.4 Trình độ quản lý cấu tổ chức - Cần luật hoàn chỉnh Hội nhập quốc tế mở hội để ngành ngân hàng trao đổi hợp tác, tiếp cận luồng vốn trợ giúp kỹ thuật quốc tế cho ngân hàng Việt Nam, góp phần làm cho quản trị hệ thống ngân hàng Việt Nam phù hợp với trình độ chuẩn mực quốc Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 44 tế Song QTNH cần đứng giác độ tổng thể từ quản trị mục tiêu - chiến lược đến tổ chức - hoạt động đặc biệt quản trị rủi ro mang lại antoàn cho NHTM Để tạo thay đổi có tính chiến lược QTNH, Luật rành rẽ thay cho Nghị định cần thiết - Cơ cấu lại mơ hình tổ chức ngân hàng Mơ hình tổ chức số NHTM thích hợp điều kiện hoạt động với qui mô nhỏ, mức độ tập trung quyền lực cao Khi NHTM có qui mơ ngày lớn với số lượng chi nhánh ngày nhiều, khối lượng tính chất cơng việc ngày phức tạp mơ hình tổ chức bộc lộ hạn chế, việc tổ chức bố trí phòng nghiệp vụ cấp trung ương chi nhánh phân cấp quản lý theo loại hình nghiệp vụ, chưa trọng quản lý theo thị trường đối tượng phục vụ Rõ ràng, với áp lực cạnh tranh, yêu cầu chuẩn hoá hoạt động tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hiệu đòi hỏi ngân hàng lớn ngân hàng quy mô nhỏ - Nâng cao lực quản trị nội NHTM Năng lực quản trị, đặc biệt lực quản trị nội ngân hàng yếu tố định thành công hay thất bại kinh doanh ngân hàng Vì vậy, QTNH nói chung quản trị rủi ro nói riêng, cần dựa số nguyên tắc sau: nguyên tắc chấp nhận rủi ro; nguyên tắc điều hành rủi ro cho phép; nguyên tắc quản lý độc lập rủi ro riêng biệt; nguyên tắc phù hợp mức độ rủi ro cho phép khả tài chính; nguyên tắc hiệu kinh tế, nguyên tắc hợp lý thời gian phù hợp với chiến lược chung ngân hàng v.v… Để thực tốt nguyên tắc này, việc quản lý tốt tài sản nợ - tài sản có theo nguyên tắc Uỷ ban Basel, xây dựng văn hoá quản trị lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho việc áp dụng nguyên tắc thông lệ quản trị rủi ro, NHTM cần trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nội sở áp dụng hệ thống công nghệ ngân hàng đại, để phát tiềm Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 45 ẩn rủi ro, có biện pháp ngăn chặn kịp thời Nhưng khơng nên nhấn mạnh đến kiểm tra, kiểm soát nội dễ đánh tính sáng tạo cơng việc Để đáp ứng yêu cầu hội nhập, hệ thống NHTM Việt Nam nhiều việc phải làm, cần trọng áp dụng mơ thức quản trị DN đại theo thông lệ quốc tế, hướng tới phát triển bền vững hệ thống 3.2.5 Mở rộng phát triển dịch vụ thương hiệu * Về xây dựng phát triển thương hiệu: Mỗi ngân hàng cần xây dựng chiến lược thương hiệu phù hợp, chiến lược phát triển thương hiệu gắn liền với văn hóa doanh nghiệp, hoạch định kế hoạch marketing cách hiệu và có định hướng, xác định rõ giá trị ngân hàng coi tảng cho phát triển bền vững ngân hàng - Xây dựng hình ảnh thương hiệu: Một yếu tố quan trọng góp phần vào việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu ngân hàng văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp toàn giá trị tinh thần mà doanh nghiệp tạo trình sản xuất kinh doanh tác động đến tình cảm, lí trí hành vi thành viên phát triển bền vững doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp thể qua hành vi giao tiếp nhân viên, cán doanh nghiệp, qua hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến thành công thất bại doanh nghiệp Chính nên nói xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp vô cần thiết ngân hàng muốn nâng cao thương hiệu hệ thống ngân hàng Muốn tạo văn hóa riêng ngân hàng, ngân hàng thương mại cần hình thành phát triển dịch vụ mới, xây dựng phong cách giao dịch văn minh cách thường xuyên mở lớp tập huấn trau dồi phong cách giao tiếp chuyên nghiệp cho cán huấn luyện cách thức giao tiếp lịch sự, văn minh, thái độ vui vẻ hồ nhã nhiệt tình, đào tạo cho nhân viên am hiểu tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng để tiếp thị, hướng dẫn Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 46 giải thích khách hàng khách hàng đặt vấn đề tìm hiểu sản phẩm dịch vụ tiện ích ngân hàng Một ngân hàng tạo lập văn hóa “tất khách hàng” “phong cách chuyên nghiệp” giúp ngân hàng nâng cao hình ảnh long khách hàng, từ nâng cao thương hiệu ngân hàng trường quốc tế - Quảng bá thương hiệu: Các ngân hàng thương mại Việt Nam cần thực tốt cơng tác quảng bá hình ảnh, tạo dựng nâng cao vị thương hiệu Có nhiều phương thức để quảng bá thương hiệu quảng cáo ( truyền hình, báo, internet,…), khuyến mại, tuyên truyền, tham gia tài trợ cho chương trình lớn mang tầm khu vực tặng thưởng dịp lớn SeaGames hay chương trình giao lưu quốc tế Việt Nam nước… - Nâng cao lực tài quy mơ ngân hàng phương pháp giúp nâng cao thương hiệu ngân hàng * Về mở rộng phát triển dịch vụ: - Phát triển mạng lưới ngân hàng: Chất lượng dịch vụ yếu tố quan trọng góp phần cho thành cơng ngân hàng thương mại Việt Nam.Chính thế, ngân hàng cần trọng công tác phát triển hệ thống mạng lưới nhằm xây dựng kênh phân phối có hiệu dịch vụ đến khách hàng Mở thêm chi nhánh, điểm giao dịch, đặc biệt nước ngồi nhằm khơng cung ứng tốt sản phẩm cho khách hàng đặc biệt khách hàng tin dùng sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam mà quảng bá rộng dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam đến bạn bè quốc tế - Tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng: Ngân hàng thương mại cần có kế hoạch sâu sát với đối tượng khách hàng như: khách hàng VIP, khách hàng lớn, khách hàng truyền thống, khách hàng phổ thơng… để có chế độ chăm sóc phù hợp Ví dụ Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 47 khách hàng VIP, khách hàng lớn truyền thống đến giao dịch NHTM cần Giám đốc, Trưởng phòng, cán liên quan đón tiếp ân cần, niềm nở, lịch phòng tiếp khách sang trọng có đầy đủ tiện nghi, phương tiện thơng tin khách hàng cảm thấy có vị quan trọng khách hàng phổ thông… Bên cạnh đó, ngân hàng cần lên kế hoạch chăm sóc khách hàng thường xuyên để tạo thân thiện, nồng ấm, tin tưởng khách hàng Vào dịp lễ, tết, sinh nhật, … cần có quà phù hợp với giới tính, sở thích… - Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cách sâu rộng: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại thời gian qua ngày mở rộng vào chiều sâu Đối với khách hàng, dịch vụ NHBL đem đến thuận tiện, tiết kiệm trình giao dịch Xét giác độ ngân hàng, dịch vụ NHBL mang lại nguồn thu ổn định, thúc đẩy việc mở rộng thị trường, nâng cao lực cạnh tranh Do đó, ngân hàng thương mại Việt Nam cần trọng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Một số phương pháp giúp phát triển thâm nhập thị trường thu hút khách hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, nâng cao chất lượng công nghệ thông tin, quảng bá marketing,… Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài 48 Mục lục - Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước trước áp lực mở cửa thị trường tài ... cạnh tranh Cho đến quan niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp chưa hiểu thống Để đưa quan niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp phù hợp, cần lưu ý thêm số vấn đề sau đây: Một là, quan niệm lực cạnh tranh. .. niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp sau: lực cạnh tranh doanh nghiệp khả trì nâng cao lợi cạnh tranh việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng... quốc tế Số lượng đối thủ cạnh tranh nhiều mức độ cạnh tranh cao Do đó, để đứng vững giành phần thắng cạnh tranh, đòi hỏi ngân hàng không ngừng nâng cao lực cạnh tranh mình, nâng cao chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 3 Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hang thương mại., 3 Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, 1 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong nước, 2 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong nước

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay