HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO FTA

18 13 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:34

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) Đã ký kết            ASEAN-AEC ASEAN - Ấn Độ ASEAN – Australia/New Zealand ASEAN – Hàn Quốc ASEAN – Nhật Bản ASEAN – Trung Quốc Việt Nam – Nhật Bản Việt Nam - Chile Việt Nam - Lào Việt Nam – Hàn Quốc Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu Đang đàm phán      RCEP (ASEAN+6) ASEAN - Hồng Kông TPP Việt Nam – EU Việt Nam – EFTA Đang xem xét  ASEAN - Canada Tóm lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 29/07/2015 I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AEC Lịch sử hình thành: Tại Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN 2020 thơng qua tháng 12/1997, nhà lãnh đạo ASEAN định hướng phát triển ASEAN thành Cộng đồng ASEAN; Ý tưởng tái khẳng định Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 10/2003, thể Tuyên bố Hoà hợp ASEAN II (hay gọi Tun bố Ba-li II) Theo đó, ASEAN trí hướng đến mục tiêu hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2020 với trụ cột hợp tác trị - an ninh (Cộng đồng an ninh ASEAN – ASC), hợp tác kinh tế (Cộng đồng Kinh tế ASEAN – AEC) hợp tác văn hoá xã hội (Cộng đồng Văn hoá Xã hội ASEAN – ASCC); Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 12 tháng 1/2007 nước ASEAN định rút ngắn thời hạn hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN từ 2020 xuống 2015 Mục tiêu Bốn mục tiêu, bốn yếu tố cấu thành AEC, bao gồm: Một thị trường đơn sở sản xuất chung, xây dựng thông qua: Tự lưu chuyển hàng hoá; Tự lưu chuyển dịch vụ; Tự lưu chuyển đầu tư; Tự lưu chuyển vốn Tự lưu chuyển lao động có tay nghề; Một khu vực kinh tế cạnh tranh, xây dựng thơng qua khn khổ sách cạnh tranh, bảo hộ người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ, phát triển sở hạ tầng, thuế quan thương mại điện tử; Phát triển kinh tế cân bằng, thực thông qua kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) thực sáng kiến hội nhập nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển ASEAN; Hội nhập vào kinh tế toàn cầu, thực thông qua việc tham vấn chặt chẽ đàm phán đối tác tiến trình tham gia vào mạng lưới cung cấp toàn cầu (WTO) Bản chất AEC Mặc dù gọi với tên “Cộng đồng kinh tế”, AEC thực chất chưa thể coi cộng đồng kinh tế gắn kết Cộng đồng Kinh tế châu Âu AEC khơng có cấu tổ chức chặt chẽ cam kết ràng buộc với lộ trình thực cụ thể AEC thực chất đích hướng tới nước ASEAN thơng qua việc thực hóa 04 mục tiêu kể (trong mục tiêu 01 thực tương đối toàn diện đầy đủ thông qua hiệp định thỏa thuận ràng buộc, mục tiêu lại dừng lại việc xây dựng lộ trình thực số sáng kiến khu vực) AEC tiến trình hội nhập kinh tế khu vực Thỏa thuận hay Hiệp định với cam kết ràng buộc thực chất Tham gia vào mục tiêu AEC hàng loạt Hiệp định, Thỏa thuận, Tuyên bố… nước ASEAN có liên quan tới mục tiêu Những văn bao gồm cam kết có tính ràng buộc thực thi, có văn mang tính tun bố, mục tiêu hướng tới không bắt buộc nước ASEAN Việc thực hóa AEC triển khai q trình dài trước (thơng qua việc thực cam kết Hiệp định cụ thể thương mại ký kết nước ASEAN) tiếp tục thực thời gian tới (tiếp tục thực theo lộ trình Hiệp định, Thỏa thuận có vấn đề mới, có) Thực thi từ phía Chính phủ Theo thơng tin từ Bộ Cơng Thương, đợt rà sốt hàng năm lộ trình tổng thể cho việc thành lập AEC, Việt Nam thường đạt kết rà sốt hồn thành 85-90% khối lượng cơng việc, tỷ lệ cao so với nước khu vực Trong kỳ rà soát tháng 10/2014, Việt Nam Singapore đạt tỷ lệ hoàn thành 90% biện pháp, bình quân chung nước ASEAN 82,1% II CÁC HIỆP ĐỊNH CHÍNH TRONG AEC Dưới tóm tắt số Hiệp định thương mại ký kết khuôn khổ ASEAN hướng tới mục tiêu thực AEC Hiệp định Thương mại Hàng hố ASEAN (ATIGA) Hiệp định ATIGA 2010 có tiền thân Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/AFTA) thực từ năm 1992 ATIGA hiệp định toàn diện ASEAN điều chỉnh tồn thương mại hàng hóa nội khối xây dựng sở tổng hợp cam kết cắt giảm/loại bỏ thuế quan thống CEPT/AFTA hiệp định, nghị định thư có liên quan Nguyên tắc xây dựng cam kết ATIGA nước ASEAN phải dành cho mức ưu đãi tương đương thuận lợi mức ưu đãi dành cho nước đối tác Thỏa thuận thương mại tự (FTA) mà ASEAN bên thỏa thuận Ngồi mục tiêu xóa bỏ hàng rào thuế quan, ATIGA hướng nỗ lực chung ASEAN để xử lý tối đa hàng rào phi thuế quan, hợp tác hải quan vệ sinh, kiểm dịch đồng thời xác lập mục tiêu hài hòa sách thành viên ASEAN bối cảnh xây dựng AEC Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến năm 1999 bắt đầu thực thi CEPT sau ATIGA Theo ATIGA, đến năm 2010 nước ASEAN-6 phải xóa bỏ thuế nhập 100% dòng thuế thuộc Danh mục thơng thường; giữ lại số dòng thuế thuộc Danh mục loại trừ chung gồm sản phẩm miễn trừ vĩnh viễn lý an ninh quốc gia, đạo đức sức khỏe) Các nước nhóm CLMV (gồm Campuchia, Lào, Myanmar Việt Nam) có lộ trình dài xóa bỏ thuế cho hàng hóa từ nước ASEAN muộn hơn, đến năm 2015 phải xóa bỏ tồn thuế nhập Danh mục thông thường linh hoạt giữ lại thuế suất 7% số dòng thuế đến năm 2018 Như vậy, từ thực cắt giảm thuế năm 1999 đến 2015, Việt Nam cắt giảm/xóa bỏ thuế nhập xuống 0-5% khoảng 90% dòng thuế, giữ linh hoạt 7% dòng thuế lại tính đến năm 2018, 3% số dòng thuế thuộc Danh mục loại trừ khơng phải xóa bỏ thuế quan thuế quan phải giảm xuống 5% 7% số dòng thuế linh hoạt giữ tới 2018 bao gồm mặt hàng ô tô linh kiện, sắt thép, linh kiện phụ tùng xe máy, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, xe đạp phụ tùng, rượu bia, sản phẩm chất dẻo, giấy loại Từ năm 2018 Việt Nam trì thuế nhập với mức thuế suất tối đa 5% khoảng 3% số dòng thuế, bao gồm phần lớn mặt hàng nông nghiệp nhạy cảm (gia cầm sống, thịt già, trứng gia cầm, có múi, thóc, gạo lứt, thịt chế biến, đường) Hai nhóm mặt hàng có lộ tình cam kết dài chưa có lộ trình xăng dầu (đến năm 2024) thuốc (sẽ phải đưa lộ trình cắt giảm tương lai gần) Hiệp định Khung Dịch vụ ASEAN (AFAS) Hiệp định Khung Dịch vụ ASEAN (AFAS) ký năm 1995 Nghị định thư sửa đổi AFAS ký năm 2003 nhằm điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ nước ASEAN Nội dung AFAS tương tự Hiệp định Chung Thương mại Dịch vụ WTO Trên sở AFAS, nước ASEAN đến hồn thành Gói cam kết dịch vụ (cam kết cho 80 phân ngành), đàm phán Gói thứ (cam kết cho 104 phân ngành) sau đàm phán Gói cuối (cam kết cho 124 phân ngành) nhằm hướng tới mục tiêu tự hóa dịch vụ đến năm 2015 Trong Gói cam kết trên, Gói cam kết 1-7 Việt Nam có mức độ mở cửa dịch vụ thấp so với mức độ mở cửa dịch vụ Việt Nam WTO Nhưng Gói thứ trở đi, số cam kết Việt Nam số phân ngành bắt đầu cao mức độ mở cửa WTO bổ sung thêm cam kết cho số phân ngành Hiệu lực Gói cam kết phụ thuộc vào thơng báo hồn thành thủ tục phê chuẩn nội nước thành viên ASEAN Tuy nhiên, khơng có thơng tin xác số lượng nước ASEAN hoàn thành thủ tục phê chuẩn nội địa cho Gói cam kết tình trạng hiệu lực Gói cam kết Hiện nước ASEAN đàm phán Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA) nhằm nâng cấp Hiệp định AFAS tổng hợp cam kết dịch vụ FTA ASEAN với đối tác bên ASEAN Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) ký kết tháng 2/2009 có hiệu lực từ 29/3/2012 thay cho Hiệp định Khuyến khích Bảo hộ Đầu tư ASEAN (IGA) 1987 Hiệp định Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) 1998) ACIA bao gồm nội dung chính: Tự hóa đầu tư, Bảo hộ đầu tư, Thuận lợi hóa đầu tư Xúc tiến đầu tư Phạm vi điều chỉnh ACIA bao gồm đầu tư trực tiếp gián tiếp Phạm vi tự hóa bao gồm ngành phi dịch vụ (các ngành dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh AFAS dịch vụ giới thiệu trên): sản xuất, nơng nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, khai khống dịch vụ liên quan đến ngành Một số đặc điểm bật ACIA: ACIA mở rộng phạm vi định nghĩa nhà đầu tư (ví dụ doanh nghiệp 100% vốn nước khối nước ASEAN đầu tư sang nước ASEAN khác coi nhà đầu tư ASEAN) ACIA quy định biện pháp/yêu cầu đầu tư bị cấm mà nước thành viên khơng phép sử dụng (ví dụ yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa, cân cán cân toán) ACIA quy định chế giải tranh chấp trực tiếp Nhà nước nhà đầu tư ACIA bao gồm:   - 49 Điều; - 02 phụ lục: Phụ lục quy định yêu cầu bắt buộc thủ tục mà Cơ quan nước thành viên phải tuân thủ trường hợp mà pháp luật nội địa nước quy định phải có chấp thuận văn khoản đầu tư (ví dụ Việt Nam đầu tư lĩnh vực nhạy cảm dầu khí, khai thác khống sản q hiếm…) Phụ lục trường hợp tịch biên bồi thường 01 Danh mục bảo lưu: Danh mục Việt Nam bao gồm trường hợp loại lệ không áp dung nghĩa vụ đối xử quốc gia nghĩa vụ quản lý cấp cao ban giám đốc Tóm lại: Về tự hóa hàng hóa: Trong số FTA mà Việt Nam ký kết, cam kết cắt giảm thuế quan ASEAN cao nhanh Về tự hóa dịch vụ: cam kết dịch vụ ASEAN tương tự mức cam kết WTO, số gói cam kết dịch vụ gần ASEAN, mức độ cam kết bắt đầu cao so với WTO không nhiều phù hợp với mức độ mở cửa thực tế dịch vụ Việt Nam Về tự hóa đầu tư: cam kết đầu tư ASEAN toàn diện WTO FTA ký Việt Nam phù hợp với quy định đầu tư pháp luật Việt Nam (việc thực thi cam kết đầu tư ASEAN không buộc Việt Nam phải sửa đổi pháp luật nước) III CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA AEC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Cơ hội Khi mục tiêu AEC hoàn tất, AEC mang lại hội lớn cho kinh tế doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là: AEC mở khu vực thị trường chung rộng lớn: với gần 100% hàng hóa tự lưu chuyển nội khối, AEC tạo khu vực thị trường hàng hóa chung nước ASEAN, mở hội làm ăn kinh doanh lớn cho doanh nghiệp khu vực; AEC mở hội thu hút đầu tư nước vào Việt Nam: môi trường kinh doanh mở rộng theo hướng minh bạch bình đẳng điều kiện để thu hút đầu tư nước ngồi khơng từ nước ASEAN mà từ nước ngoại khối, đặc biệt nước đối tác FTA ASEAN vào Việt Nam để tham gia chuỗi giá trị khu vực; AEC tạo sức ép, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam: tham gia vào sân chơi chung chịu áp lực cạnh tranh từ đối tác khu vực trình độ quản lý, công nghệ nhân lực buộc doanh nghiệp Việt Nam phải tự cải tổ, thay đổi, nâng cao lực cạnh tranh để tồn phát triển AEC tạo khí động lực cho doanh nghiệp: Với tinh thần chuẩn bị cho việc hình thành AEC vào cuối năm 2015 trông đợi khu vực thị trường chung động với nhiều hội mở ra, doanh nghiệp Việt Nam dường thức tỉnh để chuẩn bị tư hành tranh cho tiến trình hội nhập mạnh mẽ tới Thách thức Thách thức lớn AEC Việt Nam sức ép cạnh tranh từ hàng hóa từ nước ASEAN: với cấu sản phẩm tương đối giống 10 nước ASEAN, việc mở cửa thị trường tạo áp lực cạnh tranh lớn doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp có sức cạnh tranh yếu ngành vốn bảo hộ cao từ trước tới Trong tương lai, mục tiêu AEC hồn tất, sức ép từ khía cạnh khác xuất hiện, thách thức mở rộng vấn đề khác như: Thách thức dịch vụ: Nếu mục tiêu tự lưu chuyển dịch vụ AEC thực hóa, doanh nghiệp Việt Nam lĩnh vực dịch vụ chắn bị đặt môi trường cạnh tranh khốc liệt nhiều (bởi rào cản/điều kiện nhà cung cấp dịch vụ nước vào Việt Nam tương đối cao, doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam “bao bọc” kỹ lưỡng nhiều lĩnh vực dịch vụ); Thách thức lao động: Khi AEC hoàn tất mục tiêu tự lưu chuyển lao động, khơng có chuẩn bị đầy đủ, lao động Việt Nam tay nghề kém, thiếu kỹ cần thiết (ngoại ngữ, tính chuyên nghiệp…) gặp khó khăn lớn; Thách thức quản lý dòng vốn: Nếu AEC hồn thành mục tiêu tự lưu chuyển vốn, Việt Nam đứng trước thách thức việc kiểm sốt dòng vốn ra/vào; doanh nghiệp, vấn đề hai mặt, vừa tích cực (có thể tiếp nhận vốn đầu tư, hợp tác dễ dàng hơn), vừa tiêu cực (có thể khơng hàng rào bảo vệ doanh nghiệp trước việc rút vốn đối tác…) IV KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ NƯỚC Khuyến nghị cho doanh nghiệp Với tính chất mục tiêu mang tính lộ trình, với cấu thành Hiệp định, Thỏa thuận thực hiện, thời điểm hình thành AEC (cuối năm 2015), chế sách thương mại với nước ASEAN khơng có thay đổi đáng kể so với tại, khơng tạo tác động gây sốc doanh nghiệp Việt Nam Tuy nhiên, doanh nghiệp cần chủ động để tìm hiểu nội dung cam kết Hiệp định có hiệu lực AEC để tận dụng hội hạn chế thách thức từ việc thực thi hiệp định Ngoài ra, doanh nghiệp cần quan tâm tới lộ trình thực mục tiêu tương lai AEC để có chuẩn bị sẵn sàng cho khu vực thị trường sản xuất chung hình thành mục tiêu AEC hoàn tất Ngồi ra, AEC khơng phải mục tiêu hội nhập Việt Nam, bên cạnh nhiều FTA khác với đối tác quan trọng, dự kiến có tác động lớn, mang tính cộng hưởng đến kinh tế doanh nghiệp Việt Nam Vì vậy, doanh nghiệp cần tập trung nỗ lực để nâng cao lực cạnh tranh, có việc tận dụng hội hội nhập để nâng cao lực cạnh tranh, qua tồn phát triển thời gian tới Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế giới Khuyến nghị quan nhà nước Tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp AEC FTA khác mà Việt Nam tham gia Thông tin cung cấp cần cụ thể dễ dàng tiếp cận doanh nghiệp; Phối hợp chặt chẽ với VCCI hiệp hội trình đàm phán thực thi FTA sau này; Xây dựng kênh tham vấn doanh nghiệp thường xuyên hiệu không cho đàm phán mà quan trọng cho trình thực thi cam kết thương mại (đặc biệt cần có đơn vị đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu nội dung FTA tư vấn, giải thích cho doanh nghiệp trường hợp vướng mắc) Tài liệu tham khảo Lê Triệu Dũng, 2015: Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Tác động, hội thách thức, Kỷ yếu Hội thảo “Cộng đồng Kinh tế ASEAN – Cơ hội Thách thức doanh nghiệp Việt Nam” Hoàng Văn Phương, 2014: Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Cơ hội, thách thức Doanh nghiệp Việt Nam, Tài liệu Hội thảo phổ biến AEC FTA Việt Nam tham gia, Dự án EU-MUTRAP Website www.trungtamwto.vn: Các Hiệp định thương mại khuôn khổ ASEAN Website www.asean.org: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Hiệp định khung ASEAN Dịch vụ (AFAS) 07/04/2015 Ngày 15 tháng 12 năm 1995, Bangkok Thái Lan, Chính phủ quốc gia Brunei Darassulam, Cộng hoà Indonesia, Malaysia, Cộng hoà Philippines, Cộng hoà Singapore, Vương quốc Thái Lan, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nước thành viên Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ký kết Hiệp định khung ASEAN Dịch vụ (AFAS) AFAS ký kết với mục đích thúc đẩy hợp tác nội khu vực ASEAN nhằm đảm bảo khuôn khổ mậu dịch tự cho thương mại dịch vụ, điều củng cố đẩy mạnh thương mại dịch vụ nước thành viên ASEAN Đồng thời thể mong muốn huy động khu vực tư nhân trình thực phát triển kinh tế nước thành viên ASEAN nhằm cải thiện hiệu nâng cao khả cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ nước Hiệp định khung ASEAN Dịch vụ (AFAS)   Hiệp định khung ASEAN Dịch vụ (AFAS) (Bản Tiếng Việt) (Bản Tiếng Anh) Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung ASEAN Dịch vụ, Phnom Penh, Campuchia, tháng năm 2003 gói cam kết theo AFAS      Nghị Nghị Nghị Nghị Nghị định định định định định thư thư thư thư thư thi thi thi thi thi hành hành hành hành hành Gói Gói Gói Gói Gói cam cam cam cam cam kết kết kết kết kết thứ thứ thứ thứ thứ (1997) Phụ lục hai (1998) Phụ lục ba (2001) Phụ lục tư (2004) Phụ lục năm (2006) Phụ lục    Nghị định thư thi hành Gói cam kết thứ sáu (2007) Phụ lục Nghị định thư thi hành Gói cam kết thứ bảy (2009) Phụ lục Nghị định thư thi hành Gói cam kết thứ tám (2010) Phụ lục Thỏa thuận thừa nhận lẫn  Thỏa thuận khung ASEAN thừa nhận lẫn Dịch vụ Kế toán Kiểm  toán, Cha-am, Thái Lan, 26 tháng năm 2009 Thỏa thuận khung ASEAN thừa nhận lẫn hành nghề lĩnh vực  y tế, Cha-am, Thái Lan, 26 tháng năm 2009 Thỏa thận khung ASEAN thừa nhận lẫn hành nghề lĩnh vực  nha khoa, Cha-am, Thái Lan, 26 tháng năm 2009 Thỏa thận khung ASEAN thừa nhận lẫn Dịch vụ Kỹ thuật, Kuala  Lumpur, tháng 12 năm 2005 Thỏa thuận khung ASEAN thừa nhận lẫn Dịch vụ Điều dưỡng,  Philippines, tháng 12 năm 2006 Thỏa thuận khung ASEAN thừa nhận lẫn Dịch vụ Kiến trúc,  Singapore, tháng 11 năm 2007 Thỏa thuận khung ASEAN thừa nhận lẫn trình độ đo đạc, Singapore, 19 tháng 11 năm 2007 (Bản Tiếng Việt) (Bản Tiếng Anh) Các lĩnh vực ưu tiên hội nhập   Nghị định thư hội nhập ASEAN với dịch vụ Logistics, Philippines, 24 tháng năm 2007 Phụ lục - Lộ trình hội nhập với dịch vụ Logistics Một số văn khác  Nghị định thư sửa đổi Điều Hiệp định khung ASEAN (sửa đổi) Hội  nhập với ngành Ưu tiên, Philippines, 24 tháng năm 2007 Hiệp định Thương mại Dịch vụ Hiệp định khung Hợp tác Kinh tế  Toàn diện Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cebu, Philippines, 14 tháng 01 năm 2007 Hiệp định Thương mại Dịch vụ theo Hiệp định khung Hợp tác Kinh tế  Tồn diện Chính phủ nước thành viên Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Hàn Quốc, Singapore, 21 tháng 11 năm 2007 Biểu cam kết cụ thể (đối với Gói cam kết thứ nhất) Hiệp định ASEANHàn Quốc Thương mại Dịch vụ Hiệp định khung ASEAN Dịch vụ (AFAS) 07/04/2015 Ngày 15 tháng 12 năm 1995, Bangkok Thái Lan, Chính phủ quốc gia Brunei Darassulam, Cộng hoà Indonesia, Malaysia, Cộng hoà Philippines, Cộng hoà Singapore, Vương quốc Thái Lan, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nước thành viên Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ký kết Hiệp định khung ASEAN Dịch vụ (AFAS) AFAS ký kết với mục đích thúc đẩy hợp tác nội khu vực ASEAN nhằm đảm bảo khuôn khổ mậu dịch tự cho thương mại dịch vụ, điều củng cố đẩy mạnh thương mại dịch vụ nước thành viên ASEAN Đồng thời thể mong muốn huy động khu vực tư nhân trình thực phát triển kinh tế nước thành viên ASEAN nhằm cải thiện hiệu nâng cao khả cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ nước Hiệp định khung ASEAN Dịch vụ (AFAS)   Hiệp định khung ASEAN Dịch vụ (AFAS) (Bản Tiếng Việt) (Bản Tiếng Anh) Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung ASEAN Dịch vụ, Phnom Penh, Campuchia, tháng năm 2003 gói cam kết theo AFAS         Nghị Nghị Nghị Nghị Nghị Nghị Nghị Nghị định định định định định định định định thư thư thư thư thư thư thư thư thi thi thi thi thi thi thi thi hành hành hành hành hành hành hành hành Gói Gói Gói Gói Gói Gói Gói Gói cam cam cam cam cam cam cam cam kết kết kết kết kết kết kết kết thứ thứ thứ thứ thứ thứ thứ thứ (1997) Phụ lục hai (1998) Phụ lục ba (2001) Phụ lục tư (2004) Phụ lục năm (2006) Phụ lục sáu (2007) Phụ lục bảy (2009) Phụ lục tám (2010) Phụ lục Thỏa thuận thừa nhận lẫn  Thỏa thuận khung ASEAN thừa nhận lẫn Dịch vụ Kế toán Kiểm  toán, Cha-am, Thái Lan, 26 tháng năm 2009 Thỏa thuận khung ASEAN thừa nhận lẫn hành nghề lĩnh vực  y tế, Cha-am, Thái Lan, 26 tháng năm 2009 Thỏa thận khung ASEAN thừa nhận lẫn hành nghề lĩnh vực  nha khoa, Cha-am, Thái Lan, 26 tháng năm 2009 Thỏa thận khung ASEAN thừa nhận lẫn Dịch vụ Kỹ thuật, Kuala  Lumpur, tháng 12 năm 2005 Thỏa thuận khung ASEAN thừa nhận lẫn Dịch vụ Điều dưỡng, Philippines, tháng 12 năm 2006   Thỏa thuận khung ASEAN thừa nhận lẫn Dịch vụ Kiến trúc, Singapore, tháng 11 năm 2007 Thỏa thuận khung ASEAN thừa nhận lẫn trình độ đo đạc, Singapore, 19 tháng 11 năm 2007 (Bản Tiếng Việt) (Bản Tiếng Anh) Các lĩnh vực ưu tiên hội nhập   Nghị định thư hội nhập ASEAN với dịch vụ Logistics, Philippines, 24 tháng năm 2007 Phụ lục - Lộ trình hội nhập với dịch vụ Logistics Một số văn khác  Nghị định thư sửa đổi Điều Hiệp định khung ASEAN (sửa đổi) Hội  nhập với ngành Ưu tiên, Philippines, 24 tháng năm 2007 Hiệp định Thương mại Dịch vụ Hiệp định khung Hợp tác Kinh tế  Toàn diện Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cebu, Philippines, 14 tháng 01 năm 2007 Hiệp định Thương mại Dịch vụ theo Hiệp định khung Hợp tác Kinh tế  Tồn diện Chính phủ nước thành viên Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Hàn Quốc, Singapore, 21 tháng 11 năm 2007 Biểu cam kết cụ thể (đối với Gói cam kết thứ nhất) Hiệp định ASEANHàn Quốc Thương mại Dịch vụ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) 05/04/2015 ATIGA hiệp định toàn diện ASEAN điều chỉnh tồn thương mại hàng hóa nội khối xây dựng sở tổng hợp cam kết thống CEPT/AFTA hiệp định, nghị định thư có liên quan Nguyên tắc xây dựng cam kết ATIGA nước ASEAN phải dành cho mức ưu đãi tương đương thuận lợi mức ưu đãi dành cho nước đối tác Thỏa thuận thương mại tự (FTA) mà ASEAN bên thỏa thuận Ngoài mục tiêu xóa bỏ hàng rào thuế quan, ATIGA hướng nỗ lực chung ASEAN để xử lý tối đa hàng rào phi thuế quan, hợp tác hải quan vệ sinh, kiểm dịch đồng thời xác lập mục tiêu hài hòa sách thành viên ASEAN bối cảnh xây dựng AEC Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)    Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Cha-am, Thái Lan, ngày 26 tháng năm 2009 (Bản Tiếng Việt) (Bản Tiếng Anh) Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư Đối xử đặc biệt với Gạo Đường, Hà Nội, Việt Nam, ngày 28 tháng 10 năm 2010 (Bản Tiếng Anh) Các Phụ lục Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Cha-am, Thái Lan, ngày 26 tháng năm 2009: Phụ lục Phụ Phụ lục (Danh sách lục (Các biện quy pháp (Biểu định với thông thuế sản báo) quan) phẩm cụ thể) Phụ lục Tệp đính kèm (Các quy định cụ thể với mặt hàng dệt may) Phụ lục (Các sản phẩm ITA AHTN 2007) Phụ lục (Các nguyên tắc dẫn tính tốn hàm lượng giá trị khu vực ATIGA) Phụ lục (Hướng dẫn thực Cộng gộp phần theo quy định Điều 30(2) Quy tắc xuất xứ cộng gộp ASEAN) Phụ Phụ Phụ lục lục lục (Quy (Danh (Các sách tắc xuất thủ xứ tục biện mẫu chứng pháp kiểm D nhận dịch ghi hoạt động thực chú) động) vật) Phụ lục 10 (Các địa liên hệ định để thực biện pháp kiểm dịch động thực vật theo Chương ATIGA) Phụ lục 11 (Danh sách Hiệp định bị thay thế) Hiệp định Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)          Nghị định thư Đối xử đặc biệt với Gạo Đường, 23 tháng năm 2007 Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thỏa thuận đặc biệt sản phẩm nhạy cảm sản phẩm nhạy cảm cao), tháng năm 2004 Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho Khu vực Thương mại Tự ASEAN (AFTA) để xóa bỏ thuế nhập khẩu, 31 tháng năm 2003 Nghị định thư việc thực Danh mục loại trừ tạm thời theo Hiệp định Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT), Singapore, 22-25 tháng 11 năm 2000 Nghị định thư thỏa thuận đặc biệt sản phẩm nhạy cảm nhạy cảm cao, Singapore, 30 tháng năm 1999 Nghị định thư thủ tục thông báo Hiệp định khung ASEAN tạo thuận lợi hàng hóa cảnh, Hà Nội, 16 tháng 12 năm 1998 Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN, Bangkok, 15 tháng 12 năm 1995 Nghị định thư việc gia nhập nước CHXHCN Việt Nam vào Hiệp định Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho Khu vực mậu dịch tự ASEAN, Bangkok, 15 tháng 12 năm 1995      Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho ASEAN, Bangkok, 15 tháng 12 năm 1995 (Bản Tiếng Việt) (Bản Tiếng Anh) Nghị định thư việc gia nhập nước CHXHCN Việt Nam vào Hiệp định khung tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN, Bangkok, 15 tháng 12 năm 1995 Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Thỏa thuận ưu đãi thương mại ASEAN, Bangkok, 15 tháng 12 năm 1995 Hiệp định khung Tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN, Singapore, 28 tháng năm 1992 Hiệp định Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho Khu vực Thương mại Tự ASEAN, 28 tháng năm 1992 (Bản Tiếng Việt) (Bản Tiếng Anh)  Mục tiêu dự thảo báo cáo lần đầu nhằm đưa mô tả bước đầu yếu tố việc phân tích đề xuất mang tính định lượng Hiệp định Thương mại Tự ASEAN (AFTA) Báo cáo trình bày phương pháp luận đề xuất cho việc phân tích tác động việc tự hóa thương mại hàng hóa nội khối ASEAN  Nên lưu ý AFTA, đá tảng Cộng đồng kinh tế ASEAN, bao gồm tự hóa thương mại dịch vụ đầu tư nội khối ASEAN, hợp tác trong, phát triển, số lĩnh vực khác Do nghiên cứu tập trung vào khía cạnh thương mại hàng hóa khu vực thương mại tự ASEAN, nên việc phân tích cam kết nghĩa vụ dịch vụ đầu tư không nằm báo cáo  Báo cáo bước đầu bổ sung cho dự thảo báo cáo việc phân tích mang tính định lượng thực cách tách biệt có bao gồm mô tả AFTA, phạm vi diện điều chỉnh, vấn đề thành viên ngày gia nhập thành viên thể chế liên quan xét từ góc độ thực thi, giám sát kiểm sát, v.v  Bốn phần phân biệt rõ ràng   Tập tin đính kèm: danh_gia_tac_dong_afta_doi_voi_nen_kinh_te_vietnam.pdf  Khác biệt quy tắc xuất xứ Hiệp định FTA ASEAN  06/01/2014  Mỗi hiệp định FTA có quy tắc xuất xứ riêng để bảo đảm hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ hưởng ưu đãi thuế quan nước thành viên dành cho  Tính đến năm 2010, Việt Nam ký kết thực Hiệp định khu vực thương mại tự (FTA), có FTA thực với nước ASEAN FTA song phương Việt Nam Nhật Bản  Để thực cam kết thương mại hàng hóa, đặc biệt lĩnh vực cắt giảm thuế quan, hàng hóa sản xuất nước thành viên phải đáp ứng quy tắc xuất xứ hiệp định FTA Mỗi hiệp định FTA có quy tắc xuất xứ riêng để bảo đảm hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ hưởng ưu đãi thuế quan nước thành viên dành cho  Trong hiệp định FTA nước ASEAN, bản, quy tắc xuất xứ hiệp định có cấu trúc tương đối giống Tuy nhiên, đặc thù đối tác, đồng thời với cam kết cắt giảm khác nhau, quy tắc xuất xứ FTA ASEAN có khác biệt định  Khác biệt quy tắc xuất xứ  Khác biệt lớn có tính ảnh hưởng quan trọng đến việc xác định xuất xứ sản phẩm tiêu chí xuất xứ chung Trong hầu hết hiệp định ATIGA, AKFTA, AJCEP, AANZFTA, tiêu chí xuất xứ chung chuyển đổi mã số hàng hóa cấp số (CTH) hàm lượng giá trị khu vực 40% (RVC (40)) Trong đó, Hiệp định ACFTA áp dụng tiêu chí chung RVC(40) Hiệp định AIFTA áp dụng tiêu chí chung RVC(35) kết hợp với tiêu chí CTSH (chuyển đổi mã số hàng hóa cấp số) Có thể nói, số tiêu chí chung nói trên, việc áp dụng tiêu chí CTH RVC(40) tương đối phù hợp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất Việt Nam  Về vấn đề cộng gộp, hầu hết hiệp định áp dụng quy định cộng gộp làm tròn hàm lượng giá trị gia tăng nguyên liệu có xuất xứ đạt 40% trở lên Hiện có quy tắc xuất xứ Hiệp định ATIGA có quy định cộng gộp phần với ngưỡng giá trị 20% Quy định trước đưa nhằm tạo thuận lợi cho việc tận dụng tối đa phần nguyên liệu có xuất xứ sử dụng Hiện nay, số nước đối tác ASEAN đề nghị áp dụng việc cộng gộp đầy đủ từ tỉ lệ giá trị gia tăng Tỉ lệ giá trị cộng gộp vào trị giá ngun liệu có xuất xứ cơng đoạn sản xuất  Quy định công đoạn gia cơng đơn giản có khác biệt định số hiệp định Trong Hiệp định AANZFTA, AKFTA, AJCEP quy định cụ thể hành vi coi gia công đơn giản, Hiệp định lại ATIGA, ACFTA quy định công đoạn gia công đơn giản theo hướng quy định nguyên tắc, chẳng hạn công đoạn thuộc diện bảo quản hàng hóa q trình vận chuyển, bốc dỡ hàng, xếp hàng, đóng gói hàng hóa Việc quy định mang tính chung đảm bảo hành vi liên quan có đặc điểm chung quy định loại trừ, việc quy định cụ thể ba hiệp định ban đầu dẫn tới việc bỏ sót hành vi phát sinh thực tế sau  Việc áp dụng quy định số tiêu chí xuất xứ có khác biệt số hiệp định Trong số trường hợp, công đoạn gia công đơn giản không áp dụng tiêu chí xuất xứ RVC (40) áp dụng tiêu chí CTC Nhưng số trường hợp khác, công đoạn gia công đơn giản lại áp dụng hai tiêu chí RVC CTC Việc có khác biệt dẫn tới việc khác biệt tiêu chí xuất xứ Quy tắc cụ thể mặt hàng  Quy định ngưỡng de minimis có khác biệt định Trong hiệp định ACFTA AIFTA, ngưỡng de minimis chưa áp dụng hiệp định lại, ngưỡng de minimis áp dụng sở số khác biệt Về bản, hiệp định có áp dụng riêng cách thức tính de minimis (trọng lượng trị giá) cho sản phẩm dệt may sản phẩm dệt may với tỉ lệ 10% Riêng Hiệp định AJCEP, số mặt hàng nhạy cảm Nhật Bản áp dụng ngưỡng trị giá thấp (7%) Cũng hiệp định này, số sản phẩm không áp dụng de minimis  Khác biệt thủ tục cấp kiểm tra chứng nhận xuất xứ  Những khác biệt quy tắc thủ tục cấp kiểm tra chứng nhận xuất xứ (OCP) tập trung chủ yếu số quy định liên quan đến Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) giáp lưng, quy định kiểm tra nước xuất khẩu, quy định hàng triển lãm hóa đơn nước thứ ba phát hành  Đối với trường hợp C/O giáp lưng, quy định nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đặc biệt trường hợp chia tách lô hàng, bán phần lô hàng vào nước nhập trung gian, phân phối tiếp phần lô hàng sang nước thành viên Bằng quy định này, hàng hóa có xuất xứ khu vực trì tình trạng xuất xứ nước xuất ban đầu, tránh tình trạng xuất xứ nước thành viên trung gian cách cho phép tổ chức cấp C/O nước trung gian cấp C/O giáp lưng Một điều kiện quan trọng để cấp C/O giáp lưng hàng hóa nằm kiểm sốt quan Hải quan nước nhập trung gian C/O gốc ban đầu hiệu lực  Các Hiệp định AANZFTA, AKFTA, AJCEP, ATIGA, AIFTA có quy định C/O giáp lưng với điều kiện giống nêu Hiện nay, C/O giáp lưng cấp lần sở C/O gốc Trường hợp nước nhập cuối có nghi vấn C/O giáp lưng, nước tiến hành kiểm tra nước xuất trung gian cấp C/O giáp lưng, chí kiểm tra nước xuất ban đầu để đảm bảo tính xác thực xuất xứ lơ hàng  Riêng Hiệp định ACFTA, khái niệm C/O giáp lưng chưa hình thành Trong phiên đàm phán gần ASEAN Trung Quốc việc sửa đổi OCP khuôn khổ hiệp định ACFTA, quy định C/O giáp lưng đưa vào phần sửa đổi  Trong trường hợp có nghi ngờ xuất xứ lơ hàng nhập khẩu, nước thành viên nhập có quyền yêu cầu nước thành viên xuất kiểm tra tính xác thực lơ hàng Trường hợp khơng thỏa mãn với kết kiểm tra, nước nhập có quyền yêu cầu kiểm tra nước xuất Quy định nhằm đảm bảo thỏa mãn tối đa quyền kiểm tra xuất xứ nước nhập trước khẳng định lơ hàng nghi vấn có xuất xứ hay không  Hiện nay, hầu hết FTA ASEAN với đối tác có quy định Tuy nhiên, riêng Hiệp định ACFTA khơng có quy định Do vậy, phiên họp sửa đổi OCP khuôn khổ Hiệp định ACFTA gần đây, vấn đề xem xét thảo luận  Trong số trường hợp, hàng hóa sử dụng để triển lãm Nhưng sau đó, hàng hóa bán trình triển lãm Do vậy, quy định hàng hóa sử dụng triển làm cần thiết để đảm bảo hưởng ưu đãi thuế quan Hiện nay, hầu hết quy tắc xuất xứ có quy định này, ngoại trừ quy tắc xuất xứ hiệp định AANZFTA  Để đảm bảo cho số trường hợp có tham gia bên thứ ba quan hệ thương mại nhà xuất nhà nhập khẩu, hầu hết hiệp định quy định bên thứ ba phép phát hành hóa đơn trường hợp nhà nhập hưởng ưu đãi thuế quan Trong thương mại quốc tế ngày nay, hình thức sử dụng hóa đơn nước thứ ba xem phổ biến với phân công lao động, đặt sản xuất nước nhiều Tuy nhiên, Hiệp định ACFTA khơng có quy định  Ngồi quy định khác biệt hiệp định nêu trên, số hiệp định có quy định mà hiệp định khác khơng có, quy định hàng dệt may, quy định sản phẩm công nghệ thông tin  Đối với quy tắc cụ thể mặt hàng, bản, tiêu chí xuất xứ hiệp định khác ASEAN phải đàm phán với đối tác khác Sự khác biệt tiêu chí xuất xứ phụ thuộc phần vào cam kết cắt giảm thuế quan mặt hàng  ASEAN cần thúc đẩy SME tăng sử dụng FTA khối  06/01/2014  Theo thống kê Ban thư ký Hiệp hội nước Đơng Nam Á (ASEAN), có tổng cộng 92 Hiệp định thương mại tự (FTA) liên quan đến ASEAN nước thành viên ASEAN (AMS), bao gồm hiệp định có hiệu lực, ký song chưa có hiệu lực, tiến trình đàm phán tham vấn nghiên cứu  Trong số 92 Hiệp định nói trên, có 87 FTA song phương AMS với đối tác kinh tế chủ chốt (gọi tắt FTA AMS), năm FTA ASEAN với năm đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia New Zealand (gọi tắt FTA ASEAN)  Nhà nghiên cứu kinh tế Deni Friawan thuộc Trung tâm Chiến lược nghiên cứu quốc tế (CSIS) điểm đáng ý nhiều nghiên cứu chuyên gia quốc gia khu vực quan phát triển cho thấy FTA ASEAN khơng có số lượng mà tỷ lệ sử dụng chúng giao dịch thương mại doanh nghiệp ASEAN thấp  Chẳng hạn, Indonesia, việc sử dụng chứng nhận xuất xứ gia tăng năm gần đây, song có 16-17% số doanh nghiệp nước sử dụng FTA ASEAN Tỷ lệ thấp so với Malaysia (24%), Việt Nam (31%) Thái Lan (61,3%)  Nhìn chung, tỷ lệ sử dụng FTA AMS doanh nghiệp ASEAN cao so với FTA ASEAN Ví dụ, tỷ lệ sử dụng FTA Indonesia-Nhật Bản doanh nghiệp Indonesia 32%, cao tỷ lệ sử dụng FTA ASEAN tương ứng từ 2-23% với năm đối tác nêu trên, thấp với New Zealand (2%) cao với Trung Quốc (23%)  Các FTA AMS dường cung cấp ưu đãi hấp dẫn sản phẩm chủ lực có quy định xuất xứ hàng hóa đơn giản so với FTA ASEAN Cũng lý mà khơng có ngạc nhiên việc sử dụng FTA ASEAN chủ yếu công ty đa quốc gia Hứa hẹn lợi ích tiềm từ FTA ASEAN dường chưa đến với doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) khu vực  Chuyên gia Deni Friawan cho biết, khảo sát Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN- BAC) tiến hành năm 2012 cho thấy thiếu thông tin FTA ASEAN thiếu hội cho mạng lưới khu vực rào cản lớn tham gia SME thương mại khu vực quốc tế  Ở Indonesia, chiếm 99,9% tổng số doanh nghiệp, cung cấp 97,2% việc làm đóng góp tới 57% vào GDP kinh tế quốc dân, song tham gia SME doanh nghiệp siêu nhỏ vào FTA ASEAN khiêm tốn  Chính thực tế này, Phòng Thương mại Công nghiệp Indonesia (Kadin), với hỗ trợ ASEAN-BAC, Viện quốc tế Phát triển bền vững (IISD) Văn phòng Ngoại giao Khối thịnh vương chung (FCO) Anh tổ chức Diễn đàn đối thoại SME nhằm hỗ trợ việc tăng cường sử dụng FTA ASEAN  Kadin cho Indonesia cần học hỏi từ nước láng giềng Philippines nỗ lực nâng cao nhận thức sử dụng FTA ASEAN cho doanh nghiệp nước Từ năm 2010, Bộ Thương mại Công nghiệp Philippines (DTI) tiến hành chiến dịch thông tin quy mô lớn cấp quốc gia FTA ASEAN cho doanh nghiệp Nhờ mà Philippines quốc gia có tỷ lệ SME sử dụng FTA ASEAN cao khối  Theo Ban Thư ký ASEAN, năm 2012, tỷ lệ công ty Philippines FTA ASEAN-Australia/New Zealand đạt 76,1%, cao so với Thái Lan (24,6%), Việt Nam (15,9%) Indonesia (1%)./ ... k t Hiệp định cụ thể thương mại ký k t nước ASEAN) tiếp t c thực thời gian t i (tiếp t c thực theo lộ trình Hiệp định, Thỏa thuận có vấn đề mới, có) Thực thi t phía Chính phủ Theo thơng tin t ... thư thư thư thư thư thư thư thư thi thi thi thi thi thi thi thi hành hành hành hành hành hành hành hành Gói Gói Gói Gói Gói Gói Gói Gói cam cam cam cam cam cam cam cam k t k t k t k t k t k t. .. nước thành viên dành cho  T nh đến năm 2010, Vi t Nam ký k t thực Hiệp định khu vực thương mại t (FTA) , có FTA thực với nước ASEAN FTA song phương Vi t Nam Nh t Bản  Để thực cam k t thương
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO FTA, HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO FTA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay