AN TOÀN hóa CHẤT PHÒNG xét NGHIỆM

29 1 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:31

AN TỒN HĨA CHẤT PHỊNG XÉT NGHIỆM Khoa An tồn sinh học Quản lý chất lượng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Mục tiêu học tập Trình bày cách nhận biết hóa chất nguy hiểm Trình bày biện pháp ngăn ngừa hóa chất nguy hiểm Nêu quy trình xử lý cố tràn đổ hóa chất khơ hóa chất lỏng Tại phải sử dụng, bảo quản hóa chất đảm bảo an toàn Tiết kiệm Chi phí An tồn cho nhân viên xét nghiệm Bảo quản, Sử dụng Hóa chất An tồn cho mơi trường sinh thái Đảm bảo kết xét nghiệm Tác hại hóa chất Đối với người        Gây mẫn cảm: mẩn, ngứa, đỏ, dị ứng… Viêm da, bỏng da Chất kích thích Gây ngạt, kích thích đường hơ hấp, suy hơ hấp Ảnh hưởng đến hệ quan: gan, thận, thần kinh Ảnh hưởng đến sinh sản, đột biến Tử vong… Tác hại hóa chất Đối với người: đường xâm nhập  Qua đường hô hấp  Hấp phụ qua da  Qua đường tiêu hóa Tác hại hóa chất Đối với mơi trường  Nguy cháy  Nguy nổ  Ơ nhiễm mơi trường sinh thái Nhận biết hóa chất nguy hiểm Thơng tin hóa chất  Nhãn hóa chất  Phiếu thơng tin an tồn Hiểu rõ tính chất loại hóa chất  bảo quản sử dụng cách, an tồn Khoản 1, Điều 30 Luật hóa chất Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất có quyền yêu cầu bên cung cấp hóa chất cung cấp đầy đủ, xác thơng tin liên quan đến đặc điểm, tính chất, thơng tin phân loại, ghi nhãn phiếu thơng tin an tồn hóa chất hóa chất nguy hiểm Nhận biết hóa chất nguy hiểm Nhận biết hóa chất nguy hiểm  Trước làm việc với hóa chất cần tìm hiểu thơng tin liên quan hóa chất  Đặc tính lý hóa độc tính  Đường tiếp xúc  Mối nguy hiểm xảy thao tác, bảo quản  Thơng tin phiếu an tồn hóa chất phải lưu giữ phổ biến 10 Cơ sở vật chất, thiết bị an tồn • Vòi tắm khẩn cấp • Vòi rửa mắt • Bộ trung hòa • Bộ dụng cụ xử lý hóa chất bị đổ: kẹp, giấy thấm, cát, natricabonat khơ, bình xịt bọt… 15 Cơ sở vật chất, trang thiết bị Trang bị bảo hộ cá nhân • Quần áo • Găng tay (chịu hóa chất ăn mòn) • Kính chịu nhiệt • Mặt nạ • Giày kín mũi, ủng 16 Thực hành an tồn • Đảm bảo nhân viên làm việc phải tập huấn sử dụng hóa chất nguy hiểm • Có kế hoạch phòng ngừa sẵn sàng • Tránh sử dụng hóa chất độc hại/ thay hóa chất độc • Phân chia khu vực làm việc với loại hóa chất khác nhau; Các hóa chất độc phải có biển báo nguy hiểm • Thay dụng cụ thủy tinh dụng cụ nhựa 17 Thực hành an tồn • Các hóa chất phải có nhãn ghi đầy đủ thơng tin tên hóa chất, hạn sử dụng, ngày mở nắp… • Hóa chất tự pha ghi đầy đủ thơng tin • Thực tốt cơng tác quản lý hóa chất, đặc biệt hóa chất độc hại, nguy hiểm 18 Thực hành an tồn • Hiểu thực hành thao tác pha hóa chất, đổ hóa chất nguy hiểm theo bước khuyến cáo nhà sản xuất 19 Thực hành an tồn Khơng để hóa chất lỏng cao tầm với 20 Bảo quản hóa chất, sinh phẩm Yêu cầu kho cất giữ hóa chất Diện tích phù hợp Lắp đặt hệ thống thơng khí Cửa vào nên loại đóng tự động Biển báo khu vực lưu giữ hóa chất Hệ thống báo cháy, thiết bị chống cháy Hệ thống đèn chiếu sáng phải loại chống cháy nổ Bộ điều khiển điện, nhiệt độ nên bố trí phía ngồi kho 21 Bảo quản hóa chất, sinh phẩm Nguyên tắc bảo quản hóa chất nguy hiểm • Lập danh sách hóa chất sử dụng bảo quản PXN  thông tin phải cập nhật • Lưu ý độ bền dụng cụ đựng hóa chất: chịu nhiệt, chịu hóa chất ăn mòn • Ghi nhãn hóa chất đầy đủ (tên hóa chất, nồng độ, người pha, ngày pha, điều kiện bảo quản, hạn sử dụng, ngày nhận, mở hóa chất…) • Lưu ý vị trí để hóa chất • Định kỳ kiểm kê, kiểm tra hóa chất 22 Khơng nên 23 24 Nên Giá dụng cụ thích hợp để cất giữ, phân chia khu vực 25 Tủ cất axít 26 Hóa chất gây cháy 27 Ghi nhớ: LAB SAFETY Label everything clearly Appropriate containers in good condition Be neat and orderly Store only what you will use Always wear protective clothing Food allowed in eating areas only Everything in its place on a shelf Time to inventory & organize Your safety is important 32 Các văn hướng dẫn hóa chất LUẬT hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 NGHỊ ĐỊNH số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Hóa chất NGHỊ ĐỊNH Số: 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011 v/v sửa đổi bổ sung số điều NĐ 108 THÔNG TƯ số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 Quy định cụ thể số điều Luật Hóa chất Nghị định 108 THÔNG TƯ số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 Quy định khai báo hố chất THƠNG TƯ số 04/2012/TT-BCT ngày 13/4/2012 Quy định phân loại ghi nhãn hóa chất Company Logo www.themegallery.com ... quan đến đặc điểm, tính chất, thơng tin phân loại, ghi nhãn phiếu thơng tin an tồn hóa chất hóa chất nguy hiểm Nhận biết hóa chất nguy hiểm Nhận biết hóa chất nguy hiểm  Trước làm việc với hóa. .. Luật hóa chất số 06/2007/QH12 TT04-2012-BCTPhu luc Hinh canh bao.doc 12 Biện pháp ngăn ngừa  Cơ sở vật chất; trang thiết bị an toàn  Thực hành an toàn 13 Cơ sở vật chất, thiết bị an tồn  Phòng. .. nhận biết hóa chất nguy hiểm Trình bày biện pháp ngăn ngừa hóa chất nguy hiểm Nêu quy trình xử lý cố tràn đổ hóa chất khơ hóa chất lỏng Tại phải sử dụng, bảo quản hóa chất đảm bảo an tồn Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: AN TOÀN hóa CHẤT PHÒNG xét NGHIỆM, AN TOÀN hóa CHẤT PHÒNG xét NGHIỆM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay