Nghiên cứu về giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn và khai thác các lễ hội hải phòng theo hướng bền vững trong hoạt động du lịch

117 5 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 20:00

Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ở thời đại nào, dân tộc mùa có ngày lễ hội Gắn liền với bước lịch sử, lễ hội bảo tàng bách khoa phong phú đời sống tinh thần, văn hóa dân tộc, có sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tâm hồn, tâm tư, tình cảm, cốt cách bao hệ Trong nhiều năm vừa qua, lễ hội truyền thống Việt Nam có thăng trầm: có lắng xuống, có lại phát triển ạt, thiếu tính tổ chức Trong nguyên nhân thời kỳ lắng xuống kể đến nguyên nhân khách quan chiến tranh hay kinh tế nước nhà nhiều khó khăn; ngun nhân chủ quan phải kể đến nhận thức cách thức quản lý nhà quản lý văn hóa - xã hội Có lúc lễ hội bị coi lãng phí, tốn tiền của nhân dân, mê tín dị đoan… nên đưa định quản lý lễ hội nặng cấm đốn hành chính, thiếu khoa học Chính thế, nhiều lễ hội truyền thống không vận hành theo qui luật văn hóa, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc lễ hội theo bị mai Lễ hội đóng góp phần khơng nhỏ vào hoạt động du lịch Do vấn đề đặt nên hàng đầu thời kỳ đất nước ta bước vào đường hội nhập Đó khai thác lễ hội theo hướng bền vững cho hoạt động du lịch, mà không giá trị truyền thống vốn có Đây lý thực tiễn góp phần khơng nhỏ vào việc định hướng bước lâu dài việc phát triển du lịch góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước Hải Phòng nước biết đến không thành phố anh hùng kháng chiến mà thành phố anh hùng cơng cơng nghiệp hóa Hiện đại hóa đất nước Hải phòng vững bước lên có phần đóng góp Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch không nhỏ ngành Du lịch Khi du lịch coi “con gà đẻ trứng vàng” nhân tố khơng nhỏ góp phần thúc đẩy du lịch Hải Phòng phát triển lễ hội Hải Phòng vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, nơi có nhiều lễ hội trải qua hàng nghìn năm dựng nước giữ nước Một số lễ hội lớn tiêu biểu thành phố thu hút nhiều du khách du lịch nước : Lễ hội Chọi Trâu ( Đồ Sơn ), Lễ hội Hát Đúm ( Thủy Nguyên ), Lễ hội Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm ( Vĩnh Bảo ), Lễ hội Từ Lương Xâm ( Nam Hải ), Lễ hội Đền Nghè ( Chân )… Các lễ hội Hải Phòng tiến hành khai thác cách có hiệu để phục vụ cho nhu cầu du lịch Tuy nhiên lễ hội chưa tiến hành khai thác cách bền vững hoạt động du lịch Xuất phát từ lý trên, em chọn đề tài “Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch” làm khóa luận tốt nghiệp, với mong muốn góp phần phát triển hoạt động du lịch thành phố, tận dụng triệt để giá trị lễ hội hoạt động du lịch tìm giải pháp bảo tồn lễ hội, tránh bị tổn thất mai giá trị truyền thống vốn có nó, từ đưa giải pháp việc khai thác lễ hội thành phố Hải Phòng Khi lựa chọn đề tài làm khóa luận em ln ý thức tầm quan trọng, tính cấp thiết đề tài mang giá trị phục vụ cho hoạt động du lịch, nhằm thỏa mãn tâm nguyện em việc khai thác lễ hội thành phố Hải Phòng nói riêng đất nước Việt Nam nói chung theo hướng bền vững hoạt động du lịch Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu lễ hội tiêu biểu địa bàn thành phố Hải Phòng Trong trọng đến việc đánh giá giá trị lễ hội, thực trạng lễ hội tới hoạt động du lịch Mục đích nghiên cứu Thực khóa luận đề tài “ Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hướng bền vững hoạt động du lịch” nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, nhận thức lễ hội Vận dụng kiến thức lễ hội vào mục đích nghiên cứu đề tài, nâng cao nhận thức, tri thức trình nghiên cứu thực tiễn, đồng thời mở rộng thêm kiến thức hổng Nhằm cung cấp nguồn tư liệu, hiểu biết thực tiễn lý luận, góp phần tìm hiểu, tơn vinh giá trị lễ hội để phục vụ phát triển du lịch bền vững Cung cấp tư liệu nghiên cứu cho bạn sinh viên khóa sau muốn tìm hiểu vấn đề Nhiệm vụ đề tài Trên sở tìm hiểu số lễ hội Hải Phòng, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài tìm hiểu giá trị, thực trạng cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hướng bền vững hoạt động du lịch Từ nêu giải pháp nhằm khai thác có hiệu lễ hội Hải Phòng theo hướng bền vững cho phục vụ khai thác phát triển du lịch Đồng thời sở xây dựng tour du lịch lễ hội kết hợp với điểm du lịch thành phố, với huyện tỉnh lân cận để tạo thành quần thể du lịch thống Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Thời gian nghiên cứu Bài khóa luận hồn thành khoảng thời gian từ 15/4/2010 đến 30/6/2010 Các số liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu đề tài lấy từ năm gần đây, đặc biệt năm 2008 ,2009, 2010 Quan điểm phƣơng pháp nghiên cứu Để hồn thành khóa luận này, em sử dụng số quan điểm phương pháp nghiên cứu sau : 6.1.Quan điểm nghiên cứu - Quan điểm vật biện chứng vật lịch sử : nghiên cứu giá trị, thực trạng lễ hội phải đặt vận động phát triển lễ hội địa phương, với thành tố thành phần khác Nghiên cứu lễ q trình lịch sử, dự báo cho tương lai, đồng thời nghiên cứu phải dựa trình vận độnghội - Quan điểm hệ thống : Vận dụng quan điểm để xếp tài liệu viết Đánh giá lễ hội Hải Phòng lễ hội Việt Nam, đặt lễ hội du lịch Hải Phòng lễ hội nước - Quan điểm phát triển du lịch bền vững ; viết cần phải vận dụng quan điểm, nguyên tắc, yêu cầu quan điểm phát triển bền vững việc phát triển đề tài - Quan điểm kế thừa : nghiên cứu vấn đề em sử dụng kiến thức ưu điểm công trình nghiên cứu khóa trước để tránh lãng phí thời gian, cơng sức tài - Quan điểm sách phát triển du lịch Đảng Nhà nước việc phát triển bảo tồn văn hóa Nhà nước Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch 6.2 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thực địa thu thập tài liệu Đây phương pháp dùng để khảo sát thực tế, áp dụng việc nghiên cứu lý luận gắn liền với thực tiễn bổ sung cho lý luận ngày hồn chỉnh Q trình thực địa giúp cho em sưu tầm thu thập tài liệu phong phú thêm Để việc học tập nghiên cứu có hiệu cao gắn lý thuyết với thực tiễn Đây phương pháp quan trọng giúp người viết tiếp cận thơng tin xác, thiết lập ngân hàng số liệu cho việc hoàn thiện đề tài - Phương pháp điều tra xã hội học Phương pháp dùng để vấn du khách tham gia hoạt động du lịch tới lễ hội địa bàn thành phố Hải Phòng, người làm cơng tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội người trực tiếp tham gia vào bảo tồn phát triển giá trị lễ hội Nhằm nắm tâm tư, nguyện vọng người dân địa phương nhu cầu khách, từ có nhìn xác việc sử dụng tài ngun cho việc phục vụ khai thác phát triển du lịch - Phương pháp đồ tranh ảnh Phương pháp cho phép thu thập thông tin mới, phát phân bố khơng gian đối tượng nghiên cứu Từ nhận thức đầy đủ giá trị lễ hội Đặc biệt phương pháp phương tiện để cụ thể hóa biểu đạt kết nghiên cứu thực tế, có điều kiện đối chiếu, bổ sung vào thông tin đề tài - Phương pháp chuyên gia : Trong trình nghiên cứu vấn đề lễ hội việc trưng tập ý kiến chun gia có uy tín cần thiết Ý kiến chuyên gia giúp cho nghiên cứu em sâu sắc sát thực tế Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch - Phương pháp thống kê, phân tích so sánh tổng hợp Phương pháp nhằm định hướng, thống kê, phân tích cho người viết tính tương quan để phát yếu tố ảnh hưởng yếu tố đến hoạt động du lịch đề tài nghiên cứu Việc phân tích, so sánh tổng hợp thông tin số liệu vấn đề thực tiễn người viết tiến hành cách hệ thống Kết phương pháp mang lại cho người viết sở khoa học cho việc thực mục tiêu dự báo, chương trình phát triển, định hướng, chiến lược giải pháp phát triển du lịch phạm vi nghiên cứu đề tài mà em thực Kết cấu khóa luận Trong khóa luận, ngồi phần lời nói đầu, kết luận, phần phụ lục tài liệu tham khảo, phần nội dung khóa luận bao gồm chương : Chương : Giá trị lễ hội tiêu biểu Hải Phòng Chương : Hiện trạng khai thác lễ hội Hải Phòng Chương : Một số giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hướng bền vững hoạt động du lịch Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch CHƢƠNG GIÁ TRỊ CÁC LỄ HỘI TIÊU BIỂU TẠI HẢI PHÒNG 1.1 Tổng quan thành phố Hải Phòng 1.1.1.Vị trí địa lý - Lịch sử hình thành Hải Phòng thành phố dun hải nằm hạ lưu sơng Thái Bình thuộc đồng châu thổ sơng Hồng, Hải Phòng có diện tích đất tự nhiên 1053,1km² - chiếm 0,45% diện tích đất tự nhiên nước Trên đất liền Hải Phòng cách thủ đô Hà Nội 102km tiếp giáp tỉnh : phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Tây giáp tỉnh Hải Dương phía Nam giáp tỉnh Thái Bình Về phía Đơng, Hải Phòng có 125km bờ biển, địa hình khúc khuỷ, quanh co tạo nhiều đảo, hang động bãi tắm đẹp liền kề với Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên giới, thuận lợi cho việc phát triển du lịch Hải Phòng với vị trí thuận lợi cửa ngõ giao thơng miền Bắc Việt Nam, đỉnh tam giác : Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Với hệ thống đường bộ, đường sắt, cảng biển đường hàng khơng tạo cho Hải Phòng nhiều điều kiện để phát triển kinh tế Vào năm đầu cơng ngun, Hải Phòng làng nhỏ bên bờ sông Cấm Bà Chân - nữ tướng Hai Bà Trưng dựng trang trại lấy tên An Biên làm chống giặc Đời Lý, Trần, Lê, Hải Phòng thuộc đất Hải Dương, kỷ XVIII giao lưu thương mại quốc tế phát triển, tàu bn nước ngồi đến Việt Nam thường qua Hải Phòng, năm 1817 lập nên bến bến Ninh Hải Tên gọi Hải Phòng có nhiều cách giải thích khác : có ý kiến cho tên gọi Hải Phòng tên viết tắt cụm từ “Hải tần phòng thủ” chức tướng nữ tướng Chân, có cách giải thích khác : “Hải Phòng” tên viết tắt quan đời Tự Đức đất Hải Dương “Hải Dương thương quan phòng…” Nhưng có lẽ cách giải thích tên gọi Hải Phòng xuất phát từ tên Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch đồn binh bờ sơng Cấm thuộc bến Ninh Hải Vì lúc đầu người Pháp đóng qn đồn Hải Phòng, sau họ gọi thành quen Từ tên Hải Phòng xuất Hải Phòng năm thành phố lớn Việt Nam, đời từ năm 70 kỷ XIX Trên địa bàn miền Bắc Hải Phòng thị có tuổi đời trẻ so với nhiều thị có q trình tồn lâu dài Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tây… Nền móng cho Hải Phòng phát triển lên thành đô thị thành luỹ trụ sở phong kiến Hà Nội, thị trấn lớn Hội An Nó xuất phát từ làng chài nhỏ gần cửa sơng, có bến tàu thuyền, có trạm thuế quan đồn canh cửa biển với chức : kinh tế quốc phòng Sau đời, vị trí thuận lợi, bối cảnh lịch sử đặc biệt, Hải Phòng nhanh chóng trở thành thành phố hải cảng có tầm quan trọng lớn mặt kinh tế - trị quân phạm vi quốc gia có tên giới Việc thị Hải Phòng thức thành lập từ năm 1888 với Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng phát triển thành thành phố lớn Việt Nam Hải Phòng nằm bờ biển Đơng Thái Bình Dương, gồm quận huyện Nội thành Hải Phòng - trung tâm hành chính, trị, kinh tế, văn hố gồm quận : Hồng Bàng, Chân, Kiến An, Ngô Quyền, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn Ngoại thành gồm huyện : An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Dương, Thuỷ Nguyên, Kiến Thuỵ, Cát Hải huyện Đảo Bạch Long Vĩ Cùng với lợi vị trí phát triển kinh tế nói chung, Hải Phòng có nhiều nguồn lực to lớn để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò cấu kinh tế địa phương Với tài nguyên du lịch phong phú tự nhiên lẫn nhân văn Đồ Sơn, quần đảo Cát Bà, di tích lịch sử văn hố Đền Nghè, chùa Hàng, Đình Hàng Kênh, Từ Lương Xâm, Phủ Thượng Đoan, Đền Phú Xá, Việt Khê, Tràng Kênh, Dương kinh nhà Mạc, sơng Bạch Đằng lịch sử, Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, điểm xuất phát đường mòn Hồ Chí Minh biển Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch 1.1.2 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch tự nhiên Khí hậu : Hải Phòng chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Trong đó, từ tháng 11 năm trước đến tháng năm sau khí hậu có mùa đơng lạnh khơ Từ tháng đến tháng 10 khí hậu mùa hè, nồm mát mưa nhiều Lượng mưa trung bình từ 1600 đến 1800 mm/năm Nhiệt độ trung bình năm từ 23-26˚C, tháng nóng nhiệt độ lên tới 44˚C tháng lạnh nhiệt độ xuống 5˚C Do nằm gần biển, độ ẩm trung bình vào khoảng 80-85% cao vào tháng 7,8,9, thấp vào tháng 1,2 Địa hình, đất đai : địa hình Hải Phòng thay đổi đa dạng phản ánh trình lịch sử cấu tạo địa chất lâu dài phức tạp Phía Bắc có hình dáng cấu tạo địa chất vùng trung du với đồng xen đồi phía Nam có địa hình thấp phẳng kiểu địa hình đặc trưng vùng đồng uý nghiêng biển Đồi núi chiếm 15% diện tích, phân bố nửa phía Bắc thành phố tạo dải chạy liên tục theo hướng Đông Bắc - Tây Nam Trong đó, dải thứ chạy từ An Lão đến Đồ Sơn dải thứ chạy từ Kỳ Sơn - Tràng Kênh đến An Sơn - Núi Đèo Cấu tạo địa chất Hải Phòng gồm loại đá cát kết, phiến sét, đá vôi Hiện nay, Hải Phòng có 62127 đất canh tác, hình thành phần lớn từ hệ thống sơng Thái Bình vùng đất bồi ven biển nên chủ yếu mang tính chất đất phèn, đất mặn, địa hình đan xen cao thấp nhiều đồng trũng Đất nơng nghiệp tính theo bình qn đầu người đạt 360m²/người khơng kể bãi bồi ven biển lớn với 23000 bãi triều đá ngập nước, có 13000 bãi bỏ hoang Ngồi tài ngun rừng Hải Phòng phong phú đa dạng, có rừng nước mặn, rừng lấy gỗ, ăn quả, tre, mây… đặc biệt có khu rừng nguyên sinh Cát Bà với thảm thực vật đa dạng phong phú, có nhiều loại thảo mộc q Diện tích rừng khoảng 17300 ha, có khoảng 580 rừng nguyên sinh rừng nhiệt đới Amazoon thu nhỏ, có nhiều loại gỗ quý Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch xếp loại thực vật cần bảo vệ nhiều loại dược liệu giới y học nước quan tâm : có nhiều loại chim họa mi, khiếu, vẹt, đa đa, đại bàng… Thú quý đảo có khỉ mặt đỏ, khỉ mặt vàng, sơn dương, hoẵng, rái cá, sóc đỏ… đặc biệt vooc đầu trắng sống đàn, loại thú quý giới thấy Cát Bà Bờ biển, biển, hải đảo ; đặc trưng thiên nhiên đặc sắc Hải Phòng, nhân tố tác động thường xuyên đến nhiều tượng xảy thiên nhiên ảnh hưởng quan trọng đến nhiều hoạt độnghội Biển Hải Phòng phận thuộc Tây Bắc vịnh Bắc Bộ với đường bờ biển dài 125km ( kể bờ biển bao quanh đảo khơi ), có địa hình đường cong lõm bờ Vịnh Bắc Bộ, thấp phẳng Mũi Đồ Sơn nhô biển bán đảo, tạo cho Đồ Sơn vị trí chiến lược quan trọng thắng cảnh thiên nhiên tiếng Ngoài khơi có Cát Bà Bạch Long Vĩ thuộc địa phận Hải Phòng, Cát Bà ba đảo lớn Việt Nam với nhiều hang động, bãi tắm có rừng nguyên sinh Cát Bà - khu dự trữ sinh lớn giới nơi bảo tồn loại động vật quý Có thể nói bờ biển, biển, hải đảo tạo nên cảnh sắc thiên nhiên vô đặc sắc, tạo nên tiềm mạnh cho du lịch Hải Phòng Hệ thống sơng ngòi : Hải Phòng có mạng lưới sơng ngòi dày đặc với mật độ 0,65- 0,8 km/km² từ sơng Thái Bình đổ vịnh Bắc Bộ với cửa sơng Vì thế, Hải Phòng vừa có “ tính sơng” chịu chi phối chế độ nước đất liền, vừa có “ tính biển” chịu ảnh hưởng sâu sắc thuỷ triều Trong đất liền có 16 sơng toả rộng khắp địa bàn với độ dài 300km, gồm sơng Thái Bình, Văn Úc, Lạch Tray, Sơng Cấm, sơng Đá Bạc ( nhánh sông Bạch Đằng ) Ngồi sơng sơng nhánh lớn nhỏ chia cắt khắp địa hình thành phố : sơng Giá, sơng Đa Độ… Tài ngun sinh vật : Hải Phòng có tài nguyên sinh vật tương đối đa dạng phong phú : nơi tập trung có giá trị hoạt động du lịch vườn quốc gia Cát Bà Cát Bà đảo lớn độc đáo số 1969 Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 10 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Cọc Bạch Đằng hoạt cảnh “ Ngô Vương Quyền với chiến thắng sông Bạch Đằng” em học sinh trường THPT Nam Hải diễn Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 103 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Lễ rước nhân dân tới Từ Lương Xâm khuôn viên Từ Lương Xâm Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 104 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lch Các trò chơi, giải thi đấu, biểu diễn văn nghệ diễn lễ hội Từ L-ơng Xâm Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 105 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Phụ lục : Một số thông tin dịch vụ thành phố Hải Phòng Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 106 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Danh mục nơi mua sắm, vui chơi giải trí Hải Phòng LOẠI SẢN PHẨM ĐỊA CHỈ Bánh mứt, kẹo Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 107 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Bánh gato Tân Kỳ 144 Cầu Đất - ĐT: 3853 773 Bánh Kim Thanh 190 Cầu Đất - ĐT: 3855 269 Hiệu bánh Đông Phương 172 Cầu Đất - ĐT: 3855 269 Bánh Moka 115 Cát Dài - ĐT: 3845 470 Bánh mứt Thanh Lịch 16/11 Cát Dài - ĐT : 3844 838 Băng, đĩa nhạc điện ảnh Đại lý băng hình Ngọc Dung 60 Quang Trung- ĐT : 3838 712 Cửa hàng bán cho thuê băng đĩa hình Thành Đô 199 Tô Hiệu - ĐT : 3738 738 Chè Hiệu chè Ấm Vàng 66 Cầu Đất - ĐT : 3847 910 Cửa hàng Bách hóa chè Hải Phòng 126 Lạch Tray - ĐT : 3826 604 Trà Thanh Bình 189 Cầu Đất - ĐT : 3847 487 Chợ, siêu thị Chợ Sắt Phố Quang Trung Chợ Ga Phố Lương Khánh Thiện Chợ An Dương Phố Tôn Đức Thắng Chợ Tam Bạc Phố Phan Bộ Châu Siêu thị BigC Đường Hồng Phong Siêu Thị Metro Quán toan 108 Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Siêu thị Minh Khai 23 Minh Khai Siêu thị chợ sắt Phố Quang Trung Đệm, chăn ga, rèm trang trí Thanh Thúy 417 Lợi - ĐT : 3853 381 Chăn, ga, gối, đệm Hàn Việt 90 Cầu Đất - ĐT : 3849 417 Cửa hàng thảm cho nhà 129 Lương Khánh Thiện- ĐT : 3700 599 Trang trí nội thất mành rèm Tiến Đạt 151 Tô Hiệu - ĐT : 3833 697 Mành rèm Hà Anh 144 Tô Hiệu - ĐT : 3854 437 Điện máy, điện lạnh, điện tử Cơng ty điện tử Hải Phòng 73 Điện Biên Phủ Đại lý điều hòa ổn áp Thiên Sinh Thái 89 Tô Hiệu - ĐT : 3838 902 Cửa hàng điện máy Dũng Mạnh 333 Lý Thường Kiệt - ĐT : 3851 186 Cửa hàng điện máy 58 Trần Phú - ĐT : 3859 797 Tung tâm điện tử 18 Trần Hưng Đạo - ĐT : 3838 761 Đại lý sản phẩm DAEOO 127A Lương Khánh Thiện - ĐT : 3843 965 Điện tử Hòa bình 104 Lương Khánh Thiện - ĐT : 3859 305 Cửa hàng tự động hóa 71A Tô Hiệu - ĐT : 3851 877 Đại Lý quạt điện Phong Lan 53 Cầu Đất - ĐT : 3833 383 Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 109 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Cửa hàng kinh doanh máy điều hòa Lương Khánh Thiện - ĐT : 3848 354 khơng khí Cửa hàng điện 120 Đầ Nẵng - ĐT :3847 755 Đồ chơi Đồ chơi trẻ em 120 Lạch trau - ĐT : 3828 556 Cửa hàng đồ chơi Mỹ Linh 37 Lợi v 3851 171 Đồng hồ Đồng hồ mỹ phẩm Phương Dung 319 Lợi - ĐT : 780 129 Đại lý đồng hồ GIMICO 90 Mê Linh - ĐT : 3739 207 Giải trí Câu lạc vui chơi giải trí khách sạn Hữu Nghị 60 Điện Biên Phủ - ĐT : 3823 125 Macxim café 51 Điện Biên Phủ - ĐT : 3822 934 Trung tâm thể thao giải trí 55 Lạch Tray - ĐT : 3847 085 Câu lạc Đất Cảng 28 Quang Trung - ĐT : 3839 668 Giầy, dép da VINA giầy 188 Cầu Đất - ĐT : 3847676 Đại lý Bitis 40 Nguyễn Đức Cảnh - ĐT : 3738 105 Hoa tƣơi Quán hoa trung tâm nhà hát lớn Gần nhà hát lớn 110 Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Dịch vụ hoa tươi Ánh Tuyết Quán hoa số - ĐT : 840 535 Kính Mắt Cửa hàng kính thuốc 28 Cầu Đất - ĐT : 3845 948 Kính thuốc Trang Trọng 16A Cầu Đất - ĐT : 3849 808 May mặc, thời trang, áo cƣới Công ty TNHH Quang Minh 101 Hai Bà Trưng - ĐT : 3833 731 Thời trang Joy 118 Cát Dài Cửa hàng phụ liệu may mặc 47 Cát dài - ĐT : 3733 766 Thời trang Bảo Ngọc 73 Cát Dài - ĐT :3848 129 Danh mục số khách sạn địa bàn Hải Phòng Khách sạn : Hồng Tử ( Princes Hotel) Địa Tel : Núi Ngọc _ Cảng Cá _ Cát Bà : 84 - 31 - 3888 892 - Fax : 84- 31- 3841 666 Email : pinceshotel@hn.vnn.vn Web : www.princeshotel.catba.com Khách sạn : Hải Phòng ( Hải Phòng Hotel ) Địa : 123 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng Tel :84 - 31- 3731 444 : Fax 84 - 31- 7331 456 Email : hphotel@hn.vnn.vn Web : www.haiphonghotel Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 111 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Khách sạn : Quốc tế Camela ( Camela hotel ) Địa : Đường Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng Tel : 031 35385222 Email : infor@camelahotel.com Web : www Camelahotel.com Khách sạn : Việt Trung ( Việt Trung hotel ) Địa Tel : Km 103 Quốc lộ ( đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng ) : 84- 31- 3870 156 Fax 84- 31- 3766668 Khách sạn : Du lịch Đồ Sơn ( Đo Son tourism company ) Địa : Khu II - Đồ Sơn - Hải Phòng Tel : 84- 31- 3861330 / 3861221/ 3861286/ 3861 304 Fax : 84 - 31- 3861168 Email : Dosontourismco@hn.vnn.vn Web : www.dosontourism.com Khách sạn : Hải Trang ( Hải Trang hotel ) Địa : 40 - 42 Cát Cụt - Hải Phòng Tel : 84- 31- 510267 Fax 84 - 31- 3510016 Email : haitranghotel@yahoo.com.vn Khách sạn : Quang Minh ( Quang Minh hotel ) Địa Tel : 20 Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng : 84- 31- 3823 404/ 3823 405 Fax 84 - 31- 3747773 Khách sạn : Monaco ( Monaco hotel ) Địa Tel : 103 Điện Biên Phủ - Hải Phòng : 84- 31- 3746648/ 3746468 Fax 84 - 31- 3746989 Email : monacohotel@hn.vnn.vn Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 112 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Khách sạn : Habourview ( Habourview hotel ) Địa : Trần Phú - Hải Phòng Tel : 84- 31- 3827827 Fax 84 - 31- 3827828 Email : infor@habourview.vnn.vn Khách sạn : Thanh Long ( Thanh Long ) Địa Tel : số 40 đường 353 ( đường 14 cũ ) Đồ sơn - Hải Phòng : 84- 31- 3829313/ 3814199 Fax 84 - 31- 3814094 Khách sạn : Vạn Xuân ( Van Xuân Hotel) Địa : Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng Tel : 84- 31- 3566780 Fax 84 - 31- 3853 445 Khách sạn : Cát Dài ( Cat Dai hotel ) Địa Tel : 84- 31- 950 622 Fax 84 - 31- 950 623 Khách sạn : Lâm Nghiệp ( Lam Nghiep hotel) Địa Tel : Khu I Đồ Sơn - Hải Phòng : 84- 31- 3861303 Fax 84 - 31- 3861105 Khách sạn : Cơng Đồn Hồ Sen Địa Tel : Khu I Đồ Sơn - Hải Phòng : 84- 31- 861304 Fax 84 - 31- 3861105 Khách sạn : Cơng Đồn Đồ Son Địa Tel : 229 Hai Bà Trưng - Cát Dài - Chân - Hải Phòng : Số Hồ sen - Hải Phòng : 84- 31- 3846 793/ 3735 555 Fax 84 - 31- 3610660 Khách sạn : Kim Thành ( Kim Thành hotel ) Địa Tel : 67 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng : 84- 31- 745264/ 3822626 Fax 84 - 31- 3745743 Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 113 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Email : kimthanhhotel@vnn.vn Web : kimthanhhotel.com.vn Khách sạn : Chiến Thắng ( Chienthang Hotel ) Địa : 142 Trần Tất Văn - Kiến an - Hải Phòng Tel : 84- 31- 3876 285/ 3878777 Fax 84 - 31- 3676676 Email :otochienthang@hn.vnn.vn Web : www.otochienthang.com Khách sạn : Hƣớng Dƣơng ( Huong Duong Hotel ) Địa : Đường Núi Ngọc Thị Trấn Cát Bà Tel : 84- 31- 3888429 Fax 84 - 31- 3888451 Email :sunflower@hn.vnn.vn Web : sunflowerhotel.com Khách sạn : Duyên Hải ( Duyen Hai Hotel ) Địa Tel : số - Nguyễn Tri Phương - Hồng Bàng - Hải Phòng : 84- 31-3842157 Fax 84- 31- 3841140 ( Theo số liệu Sở du lịch Hải Phòng ) Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 114 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Tài liệu tham khảo Báo An Ninh Hải Phòng, số 24 / 03 / 2010 Bùi Thị Hải Yến, Tuyến điểm du lịch Việt Nam, NXB Giáo Dục 2006, 431 trang Bùi Thị Hải Yến, Quy hoạch du lịch, NXB Giáo Dục Hội khoa học lịch sử Hải Phòng, Đất Người Đơng Hải, NXB Hải Phòng Sở Du lịch Hải Phòng, Báo cáo tổng hợp, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hải Phòng đến năm 2020 Tổng cục du lịch, Non nước Việt Nam, 2003, 691 trang Từ điển Bách Khoa địa danh Hải Phòng, NXB Hải Phòng, 1998 Trịnh Minh Hiên, Lễ hội truyền thống tiêu biểu Hải Phòng, NXB Giáo Dục UBND Quận Hải An, Di tích Từ Lương Xâm anh hùng dân tộc Ngơ Quyền, NXB Hải Phòng Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 115 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch Website : www.google.com www.haiphong.gov.vn www.haiphong.city.net www.vietnamtoursim.com Sinh viên : Thị Cúc - VH 1001 116 ... thực trạng lễ hội tới hoạt động du lịch Mục đích nghiên cứu Thực khóa luận đề tài “ Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hướng bền vững hoạt. .. theo hướng bền vững hoạt động du lịch Sinh viên : Lê Thị Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch. .. hiểu số lễ hội Hải Phòng, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài tìm hiểu giá trị, thực trạng cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hướng bền vững hoạt động du lịch Từ nêu giải pháp nhằm khai thác
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn và khai thác các lễ hội hải phòng theo hướng bền vững trong hoạt động du lịch , Nghiên cứu về giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn và khai thác các lễ hội hải phòng theo hướng bền vững trong hoạt động du lịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay