BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ KINH TẾ- XÃ HỘC VIỆT NAM

26 8 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 19:58

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA ĐỊA LÝ BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM GV giảng dạy: ThS Trần Thị Cẩm Tú Huế, 2015 ĐỊA LÝ MỘT SỐ NGÀNH DỊCH VỤ 2.4 Du lịch 2.4.1 Vai trò du lịch kinh tế quốc dân đời sống xã hội Du lịch trở thành nhu cầu thiếu đời sống văn hóa xã hội Du lịch ngành kinh tế quan trọng, góp phần tăng tổng sản phẩm nước 2.4 Du lịch (tt) Mười nước đứng đầu thu nhập từ ngành du lịch Thứ tự Nước Thu nhập từ du lịch (tỉ USD) Hoa Kỳ 110,1 Tây Ban Nha 61,6 Pháp 55,6 Italia 45,7 Trung Quốc 40,8 Đức 40,0 Anh 36,0 Ơxtrâylia 24,8 Thổ Nhĩ Kì 22,0 10 Áo 21,8 2.4.1 Vai trò du lịch kinh tế quốc dân đời sống xã hội Tạo việc làm cho người lao động Nước ta có khoảng 15 vạn lao động ngành du lịch Con người thay đổi môi trường mở mang kiến thức, tăng hiểu biết văn hóa, lịch sử, ohong tục tập quán… Là giấy thông hành hòa bình Góp phần khai thác, bảo tồn di sản văn hóa, tơn tạo mơi trường tự nhiên, xã hội 2.4 Tài nguyên du lịch TÀI NGUYÊN DU LỊCH TÀI NGUN TỰ NHIÊN ĐỊA HÌNH KHÍ NƯỚC HẬU SINH VẬT TÀI NGUYÊN NHÂN VĂN DTVH LỄ HỘI L SỬ TÀI NGUYÊN KHÁC 2.4.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên a Địa hình: Địa hình đá vơi Địa hình đá vơi Địa hình bờ bãi biển 2.4.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên a Khí hậu : 2.4.2.1.Tài nguyên du lịch tự nhiên c Nguồn nước : T Các nhóm T nước khống Tiểu biểu Các bonic Vĩnh Hảo Silic Hội Vân Brom – Iot – Bo Quang Hanh 2.4.2.1.Tài nguyên du lịch tự nhiên Loại c Sinh vật : Số lượng Vườn quốc gia 31 Khu bảo tồn thiên nhiên 125 Khu dự trữ sinh Khu rừng di tích lịch sử văn hóa mơi trường - -WWF cơng nhận Việt Nam có 3/200 vùng sinh thái toàn cầu -Tổ chức bảo tồn chim quốc tế thừa nhận VN 1/5 vùng chim đặc hữu -IUCN khẳng định Việt Nam có trung tâm đa dạng thực vật - Việt Nam coi 1/8 “ trung tâm giống gốc nhiều loại trồng vật nuôi 2.4.2.1 Tài nguyên du lịch nhân văn a Di tích văn hóa lịch sử : • Di sản văn hóa giới : Đến 2011, Việt Nam có di sản văn hóa vật thể di sản phi vật thể Các di sản văn hóa vật thể T T Di sản Năm cơng nhận Địa phương Quần thể di tích cố Huế 1993 Thừa Thiên Huế Phố cổ Hội An 1999 Quảng Nam Khu di tích Mỹ Sơn 1999 Quảng Nam Hoàng thành Thăng Long 2010 Hà Nội Thành nhà Hồ 2011 Thanh Hóa 2.4.2.1 Tài nguyên du lịch nhân văn a Di tích văn hóa lịch sử : • Di sản văn hóa giới : Đến 2011, Việt Nam có di sản văn hóa vật thể di sản phi vật thể Các di sản văn hóa phi vật thể T T Di sản Năm công nhận Địa phương Nhã nhạc cung đình Huế 2003 Thừa Thiên Huế Khơng giang văn hóa cơng chiêng Tây Ngun 2005 Tây Ngun Quan họ 2009 Bắc Ninh, Bắc Giang Ca trù 2009 Đồng Bắc Mộc triều Nguyễn 2010 Lưu giữ Đà Lạt 82 bia đá Văn miếu – Quốc Tử Giám 2010 Hà Nội Hội Gióng 2011 Hà Nội 2.4.2.1 Tài nguyên du lịch nhân văn Hiện nay, Việt Nam có gần vạn di tích loại, số có 3026 di tích xếp hạng  D SỐ LƯỢNG DI TÍCH ĐƯỢC XẾP HẠNG PHÂN THEO LOẠI LỊCH SỬ 1411 – 46.6% KIẾN TRÚC KHẢO CỔ NGHỆ THUẬT 1422 – 47% 76 – 2,5% DANH LAM THẮNG CẢNH 117 – 3,9% Để đánh giá ý nghĩa các di tích lịch sử văn hóa phục vụ mục đích du lịch cần lưu ý tiêu chí: •Mật độ di tích •Số lượng di tích •Số di tích xếp hạng •Số di tích đặc biệt quan trọng 2.4.2.1 Tài nguyên du lịch nhân văn b Lễ hội : Là loại hình sinh hoạt văn hóa tổng hợp đa dạng , kiểu sinh hoạt tập thể nhân dân sau thời gian lao động mệt mỏi, dịp để người hướng kiện lịch sử quan trọng CÁC CÁC HÌNH HÌNH THỨC THỨC LỄ LỄ HỘI HỘI Lễ hội phục hồi Lễ hội mô tế lễ Lễ hội kỷ niệm 2.4.2.1 Tài nguyên du lịch nhân văn b Lễ hội : Là loại hình sinh hoạt văn hóa tổng hợp đa dạng , kiểu sinh hoạt tập thể nhân dân sau thời gian lao động mệt mỏi, dịp để người hướng kiện lịch sử quan trọng CÁC CÁC ĐIỂM ĐIỂM LƯU LƯU ÝÝ KHI KHI ĐÁNH ĐÁNH GIÁ GIÁ LỄ LỄ HỘI HỘI PHỤC PHỤC VỤ VỤ DU DU LỊCH LỊCH Tính thời gian lễ hội Qui mơ lễ hội Địa điểm tổ chức lễ hội Theo thống kê năm 2010, nước có 8902 lễ hội Trong đó: -Lễ hội dân gian: 8,37% - Lễ hội tôn giáo: 6,83% - lễ hội lịch sử cách mạng: 4,27% -Lễ hội du nhập từ nước ngoài: 0,1% -Lễ hội khác: 0,43% 2.4.2.1 Tài nguyên du lịch nhân văn c Các dạng tài nguyên nhân văn khác * Văn hóa dân tộc: Phong tục, tập quán, ẩm thực, hoạt động văn hóa truyền thống đối tượng hấp dẫn du lịch * Làng nghề Hàng trăm làng nghề với nhiều sản phẩm đặc sắc 2.4 Sự phát triển du lịch Việt Nam Hiện nay, xem ngành kinh tế mũi nhọn Hình thành Tổng cục Du lịch thuộc Bộ VH – TT – DL Thập kỷ 90, du lịch thật trở thành ngành kinh tế nhiều tỉnh Hình thành Sở VH –TT-DL 63 tỉnh thành Sau 1975, hình thành số cơng ty du lịch miền Nam Sài Gòn Tourist, OSC Việt Nam 09/07/1960 -Công ty Du lịch Việt Nam thành lập thuộc Bộ Ngoại thương 2.4.1 du Vailịch: trò du lịch kinh tế quốc dân • Khách • Khách nội địa đời sống xã hội Số lượng khách nội địa Năm Số lượng Năm Số lượng (nghìn lượt người) (nghìn lượt người) 1990 1.000 2007 19.500 1994 3.500 2008 27.000 1995 5.500 2009 28.000 2000 11.200 2010 28.000 2005 16.000 2011 30.000 2.4.1 du Vailịch: trò du lịch kinh tế quốc dân • Khách • Khách quốc tế đời sống xã hội Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam Năm Số lượng Năm Số lượng (nghìn lượt người) (nghìn lượt người) 1990 250 2007 4.230 1994 1.018 2008 4.236 1995 1.358 2009 3.749 2000 2.140 2010 5.049 2005 3.478 2011 6.014 2.4.1 Vaikhách: trò du lịch kinh tế quốc dân • Thị trường Pháp 4,6% Ơxtraylia 60% Đài Loan 7,2% đời Các sốngnước xã hội khác 38,6% Thị trường khách đến Việt Nam Nhật Bản 9,5% Trung Quốc 13,8% Hoa Kỳ 10,7% Hàn Quốc 9,6% 2.4.1 thu: Vai trò du lịch kinh tế quốc dân • Doanh đời sống xã hội Doanh thu ngành du lịch Việt Nam Năm Doanh thu Năm (Tỉ đồng) Doanh thu (Tỉ đồng) 1990 650 2007 56.000 1994 5.200 2008 70.000 1995 8.000 2009 88.750 2000 17.400 2010 96.000 2005 30.000 2011 110.000 2.4.1 Vaitrútrò du lịch kinh tế quốc dân • Cơ sở lưu đời sống sạn, xã hội Số lượng khách số phòng Năm Số khách sạn Số phòng (nghìn phòng) 1990 2.318 50,0 2000 3.267 72,0 2005 3.810 86,0 2007 8.550 171 2008 10.400 185 2009 2010 2.4.1 Vai trò du lịch kinh tế quốc dân • Số lao động động đời sống hội du lịch Số lao trongxãngành Năm Số lao động trực tiếp (Nghìn người) • 1990 47.0 2000 150.0 2005 220.0 2007 250.0 2008 269.0 2009 272.0 2010 330.0 Đầu tư trực tiếp vào du lịch: Nước vùng lãnh thổ đầu tư lớn vào du lịch Singapo, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản (Sinh viên nhận xét bảng 2.41, trang 284) 2.4.4 Các vùng du lịch Việt Nam 2.4.1 Vai trò du lịch kinh tế quốc dân Vùng Á vùng Tiểu vùng Trung tâm đời sống xã hội du lịch Bắc Trung tâm HÀ NỘI Duyên hải Đông Bắc Miền núi Đông Bắc Miền núi Tây Bắc Nam Bắc Phía Bắc Bắc trung Phía Nam Nam trung Nam Nam trung Duyên hải Tây Nguyên Đông Nam Nam Tây Nam HUẾ - ĐÀ NẴNG TP HỒ CHÍ MINH ... người) 1990 250 2007 4. 230 19 94 1.018 2008 4. 236 1995 1.358 2009 3. 749 2000 2. 140 2010 5. 049 2005 3 .47 8 2011 6.0 14 2 .4. 1 Vaikhách: trò du lịch kinh tế quốc dân • Thị trường Pháp 4, 6% Ơxtraylia 60%... vào du lịch: Nước vùng lãnh thổ đầu tư lớn vào du lịch Singapo, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản (Sinh viên nhận xét bảng 2 .41 , trang 2 84) 2 .4. 4 Các vùng du lịch Việt Nam 2 .4. 1 Vai trò du. .. 2 .4 Du lịch 2 .4. 1 Vai trò du lịch kinh tế quốc dân đời sống xã hội Du lịch trở thành nhu cầu thiếu đời sống văn hóa xã hội Du lịch ngành kinh tế quan trọng, góp phần tăng tổng sản phẩm nước 2.4
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ KINH TẾ- XÃ HỘC VIỆT NAM, BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ KINH TẾ- XÃ HỘC VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay