Hiện trạng và và giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê tại hải phòng

116 4 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 19:58

Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ giới hạn đề tài 2.1 Mục đích đề tài 2.2 Nhiệm vụ đề tài 2.3 Giới hạn đề tài 3 Đối tượng phương pháp nghiên cứu Những đóng góp chủ yếu khoá luận Kết cấu khoá luận CHƢƠNG II: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DU LỊCH LOẠI HÌNH DU LỊCH NƠNG THƠN 1.1 Những vấn đề chung 5 1.1.1 Du lịch 1.1.1.1 Một số khái niệm 15 1.2 Du lịch nông thôn 16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2 1.2.3 Đặc điể 17 ị Tiểu kết chương I 21 22 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG KHAI THÁC TOUR DU LỊCH DU KHẢO ĐỒNG QUÊ TẠI HẢI PHÒNG 23 2.1 Khái quát chung Hải Phòng 23 2.1.1 Điều kiện tự nhiên tài nguyên du lịch thiên nhiên 24 2.1.1.1 Vị trí địa lý 24 2.1.1.2 Địa hình 25 2.1.1.3 Khí hậu 27 Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng 2.1.1.4.Thủy văn 29 2.1.1.5.Hải văn 30 2.1.1.6.Hệ động thực vật : 31 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội tài nguyên du lịch nhân văn 31 2.1.2.1.Cơ sở hạ tầng 31 2.1.2.2.Cơ sở vật chất kỹ thuật 37 2.1.2.3 Tài nguyên du lịch nhân văn tour du lịch 39 2.2.Vấn đề khai thác tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng 44 2.2.1 Điều kiện phát triển tour du lịch du khảo đồng quê 44 2.2.1.1 Vị trí điểm tham quan du lịch 44 2.2.1.2.Lịch trình dự kiến 45 2.2.1.3 Tour du lịch du khảo đông quê - điểm du lịch hấp dẫn 45 2.2.1.4 Hoạt động tổ chức tour du lịch 51 2.2.1.5 Tiềm phát triển tour du lịch 55 2.2.2 Thực trạng khai thác 56 2.2.2.1 Lượng khách du lịch 56 2.2.2.2 Thực trạng khai thác sử dụng tài nguyên 59 2.2.2.3.Thực trạng phát triển du lịch đồng quê thành phố Hải Phòng 61 2.3 Tác động hoạt động du lịch 65 2.3.1 Thành công 65 2.3.2 Một số hạn chế 66 2.3.3 Nguyên nhân 67 Tiểu kết chuơng II 68 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TOUR DU LỊCH DU KHẢO ĐỒNG QUÊ 69 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển đến năm 2020 69 3.2 Các giải pháp phát triển 72 3.2.1 Tăng cường thu hút đầu tư hợp tác du lịch 72 3.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực 75 Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng 3.2.3 Tăng cường cơng tác quảng bá xúc tiến du lịch 76 3.2.4 Bảo vệ tài nguyên môi trường tự nhiên, bảo tồn tơn tạo di tích lịch sử văn hóa lễ hội 78 3.2.5 Giải pháp thu hút cộng đồng vào hoạt động du lịch 82 3.2.6 Đầu tư nâng cấp sở vật chất kỹ thuật sở hạ tầng phục vụ du lịch 84 3.2.7 Mối quan hệ với quan chức quyền cộng đồ 85 3.3 Xây dựng tour du lịch nông thôn chuyên sâu 86 3.4 Một số kiến nghi 89 3.4.1 Đối với văn hóa thể thao du lịch 89 3.4.2 Đối với Sở văn hóa thể thao du lịch Hải Phòng 89 3.4.3 Đối với quyền ngành liên quan địa phương 89 Tiểu kết chương III 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, nhiều nước giới, du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực trở thành nhu cầu thiếu đời sống văn hoá – xã hội Du lịch khơng đem lại lợi ích kinh tế mà góp phần nâng cao đời sống tinh thần người, tạo giao lưu hữu nghị quốc gia thu hút đầu tư tạo công ăn việc làm cho người lao động Trong năm gần du lịch đồng quê ngày phát triển Du lịch đồng quê loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên văn hố địa Nó nhiều người xã hội quan tâm tới đặc biệt người có nhu cầu tham quan du lịch tự nhiên tìm hiểu phong tục tập quán sinh hoạt văn hố cư dân vùng nơng thơn Trong nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước du lịch thành phố Hải Phòng có bước tiến nhanh có đóng góp ngày lớn quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọn điểm Bắc Bộ Vùng nông thôn Hải Phòng có nhiều tài ngun du lịch tự nhiên nhân văn đa dạng phong phú, đặc biệt tài nguyên du lịch tự nhiên có sức hút lớn khách du lịch.Tuy nhiên, du lịch đồng q vùng nơng thơn Hải phòng, giai đoạn đầu trình khai thác phát triển, tổ chức quản lý khai thác sử dụng phục vụ cho mục đích du lịch Chúng ta bước chân vào ngưỡng cửa kỷ mới, kỷ văn minh trí thức, với sống gấp gáp khẩn trương, sức ép sống ngày đè nặng gia tăng dân số, ô nhiễm môi trường, khủng hoảng lương thực Chính du lịch đồng q dịp để người lấy lại cân cho sống Đây hội cho phát triển du lịch đồng quê Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng Phát triển loại hình du lịch khơng góp phần vào phát triển bền vững mà tạo tính hấp dẫn cho du khách đến với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng lành đồng quê Hải phòng Mặt khác, tạo thêm nguồn thu nhập cải thiện đời sống vật chất cho cư dân địa phương nâng cao hiệu hoạt động du lịch Vậy du lịch Hải Phòng làm để tận dụng hội ? Phải khâu tổ chức quản lý du lịch hay nơi chưa thực hấp dẫn nên dẫn đến tình trạng lượng khách du lịch không nhiều ? Khách du lịch coi Hải Phòng điểm dừng chân tuyến hành trình ngắn ngủi mà khơng phải đích đến cuối ? Đó thực câu hỏi khơng khó để đưa câu trả lời lại khó để giải sớm chiều Du lịch Hải Phòng thực chưa phát triển tương xứng với tiềm vốn có Chính việc nghiên cứu để tìm phương hướng giúp cho việc phát triển du lịch đồng quê Hải Phòng cần thiết : phát triển du lịch đồng quê phù hợp với xu hướng nhu cầu du khách nước quốc tế muốn tìm hiểu nét đẹp tự nhiên phong tục tập quán cư dân Hải Phòng Xuất phát từ lý em chọn đề tài khóa luận “ Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng ” làm đề tài khóa luận 2.Mục đích, nhiệm vụ giới hạn đề tài 2.1Mục đích đề tài Tìm giải pháp khai thác nguồn tài nguyên du lịch tiếm phát triển loại hình du lịch du khảo đồng quê địa bàn nơng thơn Hải phòng, nhằm phát triền loại hình du lịch đồng quê để có thu hút mạnh mẽ du khách nước quốc tế Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng 2.2 Nhiệm vụ đề tài Để thực đựoc mục tiêu đề tài cần thực nhiệm vụ sau: Tổng quan lý luận tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn Nghiên cứu điều kiện để khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên khuvực nơng thơn Hải phòng Đề xuất phương hướng giải pháp khai thác nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên nhân văn nhằm phát triển loại hình du lịch 2.3 Giới hạn đề tài - Đề tài khoá luận nghiên cứu giới hạn phạm vi lãnh thổ huyện ngoại thành Hải Phòng như: Kiến An, Vĩnh Bảo, An Lão, Tiên Lãng, Thủy Nguyên - Thời gian nghiên cứu đề tài nghiên cứu vòng tháng từ ngày Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu điểm du lịch tour du lịch du khảo đồng q Để hồn thành khố luận em sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: -Phương pháp thực địa thu thập tài liệu Đây phương pháp nghiên cứu truyền thống để khảo sát thực tế, áp dụng việc nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn bổ xung cho lý luận ngày hồn chỉnh Q trình thực địa giúp cho em thu thập, sưu tập nguồn tài liệu phong phú thêm Để việc học tập, nghiên cứu đạt hiềụ cao gắn luận vơi thực tiễn có tầm nhìn khách quan để nghiên cứu đề tài -Phương pháp thống kê, phân tích so sánh tổng hợp Phương pháp nhằm định hướng, thống kê, phân tích cho ngừoi viết tính tương quan để phát yếu tố ảnh hưởng yếu tổ đến hoạt động du lịch đề tài nghiên cứu Việc phân tích, so sánh, tổng hợp thơng tin số liệu vấn đề thực tiễn tiến hành Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng cách hệ thống Kết phương pháp mang lại cho người viết sở khoa học việc thực mục tiêu dự báo, chương trình phát triển du lịch phạm vi nghiên cứu đề tài -Phương pháp dự báo Phương pháp quan trọng giúp cho người viết dự đoán thay đổi cho phù hợp với nhu cầu du khách, nhu cầu phát triển du lịch thành phố Hải phòng nói chung khu vực nơng thơn Hải phòng nói riêng Những đóng góp chủ yếu khố luận Điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn thực trạng phát triển du lịch tour du lịch du khảo đồng quê địa bàn Hải phòng Đưa số phương hướng giải pháp nhằm góp phần thu hút khách du lịch đến với du lịch đồng quê Hải Phòng Kết cấu khố luận Ngồi phần mở đầu kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung khố luận trình bày chương -Chương I: Khái quát du lịch loại hình du lịch nơng thơn -Chương II: Thực trạng khai thác tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng -Chương III: Một số giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng CHƢƠNG II: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DU LỊCH LOẠI HÌNH DU LỊCH NƠNG THƠN 1.1 Những vấn đề chung 1.1.1 Du lịch 1.1.1.1 Một số khái niệm a) Du lịch Ngày nay, phạm vi toàn giới du lịch trở thành nhu cầu cần thiết đời sống văn hoá - xã hội, hoạt động du lịch phát triển mạnh mẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng nhiều nước gi ới Du lịch hoạt động kinh tế xã hội cao, thu hút hàng tỉ người giới, chất kinh tế du lịch chỗ sản xuất cung cấp hàng hoá dịch vụ nhằm đáp ứng thoả mãn nhu cầu vật chất tinh thần du khách Du lịch tác động đến việc chuyển đổi cấu ngành kinh tế như: giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, thương nghiệp…Theo hướng tích cực phát triển tỷ trọng khối dịch vụ kinh tế quốc dân Tuy nhiên, có nhiều cách hiểu khác du lịch Thuật ngữ du lịch ngôn ngữ nhiều nước bắt nguồn từ tiếng Hy lạp với ý nghĩa vòng, thuật ngữ Latinh hố thành Tournus sau thành tiếng Pháp Tourisme dịch qua Tiếng Hán “ Du” có nghĩa chơi “ Lịch” có nghĩa trải Tuy nhiên, người Trung Quốc gọi Tourism “ du lãm” với nghĩa chơi để nâng cao nhận thức Các nhà kinh tế du lịch thuộc truờng Đại học Kinh tế Praha, mà đại diện Mariot coi tất hoạt động, tổ chức, kỹ thuật kinh tế phục vụ hành trình lưu trú nguời nơi cư trú với nhiều mục đích kiếm việc làm thăm nguời thân “du lịch”.[ 13;12 ] Năm 1963 với mục đích quốc tế hoá hội nghị Liên hợp quốc du lịch Rôma chuyên gia định nghĩa: “ Du lịch tổng hợp mối quan hệ, tượng hoạt động kinh tế bắt nguồn từ cộc hành trình Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng lưu trú cá nhân hay tập thể bên nơi thường xuyên họ,hay nước họ với mục đích hồ bình Nơi họ đến khơng phải nơi làm việc họ” Đây sở cho định nghĩa du khách Liên minh quốc tế tổ chức du lịch Tổ chức du lịch giới thông qua.[ 13;14 ] Khác với quan điểm trên, học giả biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam tách hai nội dung du lịch thành hai phần riêng biệt Theo chuyên gia này, nghĩa thứ từ dạng nghỉ duỡng sức tham quan tích cực nguời nơi cư trú với mục đích : nghỉ ngơi, giải trí, xem danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, cơng trình văn hóa, nghệ thuật Theo nghĩa thứ hai du lịch đuợc coi ngành kinh doanh tổng hợp có hiệu cao nhiều mặt : nâng cao hiểu biết thiên nhiên, truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, từ góp phần làm tăng thêm tình u q huơng đất nuớc ; nguời nuớc tình hữu nghị với dân tộc mình; mặt kinh tế du lịch lĩnh vực kinh doanh mang lại hiệu lớn; coi hình thức xuất hang hóa dịch vụ chỗ Định nghĩa du lịch II Pirôgiownic – 1985 : “ Du lịch dạng hoạt động dân cư thời gian rỗi liên quan đến di chuyển lưu lại tạm thời bên nơi cư trú thường xuyên nhằm nghỉ ngơi, chữa bệnh, phát triển thể chất tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức – văn hóa thể thao kèm theo giá trị tự nhiên, kinh tế, văn hóa”[ 7;36 ] Trong Cơ sở địa lý du lịch dịch vụ tham quan, với nội dung chi tiết, nhà địa lý Belarus nhấn mạnh: “Du lịch hoạt động dân cư thời gian dỗi có liên quan đến di cư cư trú tạm thời nhằm mục đích phát triển thể chất, tinh thần nâng cảo trình độ nhân thức, văn hố hoat động hoạt động thể thao làm theo việc tiếp thu giá trị t ự nhiên, kinh tế, văn hoá dịch vụ.[ 13;12 ] Theo định nghĩa tổ chức du lịch giới (UNWTO-1994): “Du lịch tập hợp hoạt động dịch vụ đa dạng liên quan đến việc di chuyển tam thời người khỏi nơi thường xuyên họ nhằm Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng mục đích tiêu khiển, nghỉ ngơi, văn hố, dưỡng sức … nhìn chung lý khơng phải khơng ph ải kiếm sống” Theo Luật du lịch Việt Nam năm 2006: “du lịch hoạt động có liên quan đến chuyến người nơi cư trú thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan tìm hiểu, giá trị , nghỉ ngơi khoảng thời gian định [ 10;20 ] b) D , thư gi ể Kripendorf đưa định nghĩa du khách theo cách nhìn khác hẳn Theo ông, du khách “những kẻ nực cuời, nghốc nghếch, học, giáu có, quen thói bóc lột vơ cảm với mơi truờng” Trong câu lạc Địa Trung Hải gọi du khách “thành viên tốt”.[ 13;17 ] 01/ :“ : : Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng ảnh đa, bến nước, sân đình với lũy tre xanh ngắt đầu làng Hình ảnh thơn nữ mặc tứ thân đầu chít khăm mỏ quạ vừa gánh nước vừa hát hát quen thuộc làng quê Hẳn điều làm cho du khách bất ngờ với vùng thơn q Đồng q nơi có đa giếng nước sân đình, nơi có giọng hát gào thơn nữ Đây chình điều kiện thuận lợi để phát triển tour du lịch chuyên sâu, cố thể đưa du khách thăm quan cảnh vật đồng quê đậm chất thôn quê Tạo cho du khách dược hòa với sống ngươf i nơng dân trước Đến với tour du lịch du khách có điều kiện tham quan nhuengx ngơi nhà tranh, vách đất dúng dáng cổ xưa, giã gạo, gánh nước thơn nữ nghe câu hát a người me ru Một điều đặc biệt mà khơng thể có tour du lịch có điểm đặc biệt tour Những tour du lịch chuyên sâu phát triển nhiều nước đạt thành tựu đáng kể Ví dụ Hà Lan du khách tham gia vào trình sản xuất trang trại hoa, trang trại chăn ni bò sữa Tại nhiều quốc gia thuộc khu vực Địa Trung Hải, người ta phát triển số tour du lịch đưa du khách xem tham gia vào khâu trình làm rượi nho Chính điều hấp dẫn nhiều du khách tới du lịch Xây dựng tour du lịch nông thôn chuyên sâu điều kiện để thu hút khách du lịch khơng nước mà đặc biệt khách nước ngồi, giúp cho ngành du lịch Hải Phòng ngày phát triển Đến với tour du lịch nông thôn chuyên sâu du khách tận mắt nhìn thấy cảnh vật thiên nhiên yên bình, êm ả làng quê Việt Nam mà tự làm tất cơng việc người nơng dân theo nghĩa “ nắng, hai sương” Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 91 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng Những ý kiến mà tác giả đưa nhằm giúp cho du lịch đồng quê Hải Phòng ngày cón bước tiến gặt hái nhiều thành công tour du lịch nông thôn nước phát triển Châu Âu 3.4 Một số kiến nghi 3.4.1 Đối với văn hóa thể thao du lịch Nhà nước, Chính phủ quan quản lý Nhà nước du lịch cần có chủ trương sách định hướng phát triển du lịch nông thôn cách phù hợp với chiến lược lâu dài Bên cạnh Nhà nước cần có sách hỗ trợ khơng vốn, phổ biến kinh nghiệm kiến thức quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch, nâng cao kiến thức kỹ giao tiếp du lịch… cho cộng đồng địa phương khu vực nông nghiệp Cần có quy định chế tài cụ thể liên quan đến tiêu chuẩn dịch vụ có hoạt động du lịch nơng thơn, phạm vi liên quan để đảm bảo hành lang pháp lý cộng dồng hợp lý Các quy định nhà nghỉ dân, nhà hàng phục vụ ăn uống, vấn đề khai thác bảo vệ môi trường phải quan tâm xây dựng cụ thể hóa 3.4.2 Đối với Sở văn hóa thể thao du lịch Hải Phòng Sở văn hóa thể thao du lịch hải Phòng cần có quan tâm tour du lịch này, có đầu tư vốn cách hiệu Theo sát bước làm địa phương có điểm du lịch tour Đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm có đủ hiểu biết để giới thiệu cho khách nét đẹp cuả vùng đồng quê nơng thơn Hải Phòng Cần có chương trình, hội thảo chuyên đề để giới thiệu với người tour du lịch,mặt khác cần tổ chức thi viết dự thi tour du lịch để người có hội tìm hiểu tour 3.4.3 Đối với quyền ngành liên quan địa phương Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 92 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng Phát triển du lịch nông thôn cần gắn liền với việc bảo vệ giá trị tài nguyên đồng thời với việc xóa đói giảm nghèo khu vực nơng thơn Vì quyền địa phương vùng có điểm du lịch cần quản lý công tác bảo vệ di tích, đầu tư tơn tạo để di tích khơng bị hư hỏng Quản lý sở ăn uống, lưu trú để phục vụ khách du lịch tôt đến với tour, đồng thời trọng việc sử dụng nông sản phẩm định phương để phục vụ khách du lịch vấn đề cần quan tâm trọng góp phần tăng thu nhập giải vấn đề việc làm cho người dân địa phương Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 93 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng Tiểu kết chƣơng III Mỗi vùng, điểm tiến hành xây dựng dự án phát triển du lịch phải đề định hướng giải pháp phù hợp với thực tế để dự án đầu tư để thực Đối với Hải Phòng để du lịch nơng thơn phát triển cần có định hướng biện pháp phù hợp để tạo đà cho phát triển du lịch kinh tế chủa thành phố năm gần Chương III nêu số định hướng giải pháp với mục đích kêu gọi vốn đầu tư để phát triển du lịch thành phố, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Hải Phòng tới du khách hy vọng tương lai Hải Phòng điểm đến nhiều du khách Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 94 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng KẾT LUẬN Hải Phòng địa phương có tiềm lớn cho phát triển du lịch, nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên nhân văn huyện dồi dào, đặc sắc, có sức hấp dẫn du khách Dựa tiềm Hải Phòng xây dựng du lịch đặc thù, đủ sức cạnh tranh với thành phố khác nước, vùng lân cận Trong năm qua, việc khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên Hải Phòng cho việc phát triển du lịch chủ yếu phục vụ cho người dân khu vực tỉnh số địa phương lân cận, sở vật chất kỹ thuât – sở hạ tầng yếu kém, đội ngũ lao động lĩnh vực du lịch cong mỏng, thiếu trình độ chun mơn nghiệp vu việc dẫn khách du lịch du lịch nước ngồi Mặt khác đầu tư hiệu nên tour du lịch chưa gặt hái nhiều thành công tiềm vốn có Dựa việc tìm hiểu nghiên cứu, đánh giá tài nguyên vùng đồng quê nông thơn địa bàn thành phố Hải Phòng, khóa luận đưa số giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu khai thác xây dựng sở vật chất kỹ thuật, phát triển hệ thống sở hạ tầng, bảo tồn di tích lịch sử canh quan môi trường tự nhiên việc khai thác vào du lịch, tăng cường xúc tiến quảng bá, thu hút lao động làm việc cho điểm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch, thu hút cộng đồng vào hoạt động du lịch địa phương… Trên thực tế việc khai thác nguồn tài nguyên tự nhiên nhân văn vùng đồng quê nông thôn cho phát triển du lịch thành phố chưa thực tương sứng với tiềm vốn có nó, nhiều khó khăn thiếu thốn nhiều mặt Các biện pháp nêu áp dụng cách gợp lý, có khả mang lại triển vọng ngành du lịch Hải Phòng, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhon thành phố năm gần Chính để khai thác nguồn tài ngun cưa vùng đồng quê nông thôn phục vụ cho việc phát triển du lịch thành phố cần có quan tâm cấp, ngành có biện pháp thúc đẩy du lịch đồng quê phát triển Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 95 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo Du lịch Việt Nam – số / 2010 Bùi Thị Hải Yến, Quy hoạch du lịch, Nhà xuất Giáo Dục, năm 2007 Bùi Thị Hải Yến, Tuyến điểm du lịch Việt Nam,Nhà xuất Giáo Dục, năm 2007 Hải Phòng lực kỷ XXI – Nhà xuất Chính Trị Quốc gia Hà Nội Hồ Công Dũng, Cơ sở khoa học cho việc xây dựng tuyến điểm du lịch vùng Bắc Bộ - Luận án Phó Tiến Sĩ khoa học địa lý – Địa chất Hà Nội, 1996 Lê Thông, Địa lý tỉnh thành phố Việt Nam, (Phần một, Các tỉnh thành phố Đồng Bằng Sông Cửu Long), Nhà xuất Giáo Nguyễn Minh Tuệ tác giả, Địa lý Du lịch, Nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 1999 Nguyễn Thanh Sơn, Tổ chức lãnh thổ du lịch thành phố Hải Phòng, Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học Địa lý- Địa chất, Hà Nội, 1996 Quản Trị Kinh Doanh Lữ Hành – Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Văn hóa du lịch trường Đại học Dân lập Hải Phòng 10 Tìm hiểu luật du lịch, Nhà xuất Lao động – Xã hội năm 2006 11 Tổng cục Du lịch, Non Nước Việt Nam, Hà Nội, 2005 12 Trần Đức Thanh, Nhập môn khoa học du lịch – Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 2006 13 Trần Phương, Du lịch Văn hóa Hải Phòng, Nhà xuất Hải Phòng tháng năm 2006 14 Trịnh Minh Hiên, Lễ Hội truyền thống tiêu biểu Hải Phòng, Nhà xuất Hải Phòng, 2008 15 Sở Du lịch Hải Phòng, Báo cáo tổng hợp – Rà soát, điều chỉnh, bổ sung năm 2020, Hải Phòng tháng 7/ 2007 16 Sở Du lịch Hải Phòng, Du lịch Hải Phòng, Nhà xuất Hải Phòng 2001 Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 96 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng PHỤ LỤC Luợc đồ điểm tham quan tour du lịch du khảo đồng quê Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 97 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng Núi Voi An Lão Sân khấu đình múa rối nước Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 98 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng 17 Múa rối nước - Nhân Hoà Miếu Cựu Điện Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 99 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Đình Nhân Mục Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 100 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng Sân khấu múa rối nước Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 101 ... Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng quan c hội Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 21 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải. .. III: Một số giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê Hải Phòng CHƢƠNG II: KHÁI... Chính du lịch đồng quê dịp để người lấy lại cân cho sống Đây hội cho phát triển du lịch đồng quê Sinh viên: Thân Thị Thúy - Lớp VH1001 Hiện trạng giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện trạng và và giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê tại hải phòng , Hiện trạng và và giải pháp phát triển tour du lịch du khảo đồng quê tại hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay