BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

55 11 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 19:57

PHÁP LUẬT QUẢN THUẾ TS VŨ VĂN CƯƠNG – TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT KẾT CẤU BÀI GIẢNG I.KHÁI QUÁT VỀ QUẢN THUẾ II.KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT QUẢN THUẾ III.NỘI DUNG PL QUẢN THUẾ Ở VN I KHÁI QUÁT VỀ QUẢN THUẾ Khái niệm quản thuế Cơ chế quản thuế Mơ hình tổ chức máy quản thuế Mục tiêu, phương pháp quản thuế 1.1.CÁC QUAN NIỆM VỀ QUẢN THUẾ Theo nghĩa rộng: quản thuế tất hoạt động nhà nước liên quan đến thuế Bao gồm hoạt động tổ chức điều hành trình thu nộp thuế vào NSNN, hoạt động xây dựng chiến lược phát triển hệ thống thuế, ban hành pháp luật thuế hoạt động kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền thuế tổ chức thụ hưởng NSNN Theo nghĩa hẹp: quản thuế quản hành nhà nước thuế, bao gồm việc tổ chức, quản lí, điều hành q trình thu nộp thuế (hoạt động chấp hành quan nhà nước có thẩm quyền - quan quản thuế) quản thu, nộp thuế cho nhà nước từ tổ chức, cá nhân đối tượng nộp thuế xác định luật thuế Theo Luật thưc định :(Điều 3, Luật Quản thuế ): Quản thuế gồm: “Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế; thủ tục hồn thuế, miễn thuế, giảm thuế; xố nợ tiền thuế, tiền phạt; quản thông tin người nộp thuế; kiểm tra thuế, tra thuế; cưỡng chế thi hành định hành thuế; xử vi phạm pháp luật thuế; giải khiếu nại, tố cáo thuế” 1.2.Các đặc trưng quản thuế 1/ Bản chất quản lí thuế phận quản tài cơng Do thuế khoản thu mang tính bắt buộc biện pháp quản thuế chủ yếu biện pháp quản hành Tuy nhiên, xã hội đại theo xu hướng thu hẹp biện pháp quản hành cưỡng bức, mở rộng biện pháp quản mang tính phục vụ, dịch vụ 2/ Về chủ thể quản thuế: quan quản thuế( quan thuế, quan hải quan)… Do thuế nguồn thu chủ yếu NSNN, tài sản quốc gia để phục vụ lợi ích cho tồn xã hội Vì thế, tham gia quản thuế trách nhiệm quan nhà nước, tổ chức, cá nhân xã hội 3/ Đối tượng chịu quản thuế nhà nước người nộp thuế xác định Luật thuế nhà nước ban hành Ngoài ra, đối tượng chịu quản thuế nhà nước gồm: tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục thuế thay người nộp thuế quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực pháp luật thuế 1.2 Các đặc trưng quản thuế Quản thuế hoạt động đặc thù, điều chỉnh luật chuyên ngành (Luật Quản thuế) Quản thuế có tính chun mơn kỹ thuật phức tạp, hiệu quản thuế phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Trình độ lực máy quản thuế; điều kiện sở vật chất ngành thuế; trình độ ý thức chấp hành pháp luật thuế người dân; hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế thể chế quản kinh tế xã hội có liên quan Cơ chế quản thuế Trên giới có loại chế quản thuế chính: Cơ chế quan thuế tính thuế (official asessment) Cơ chế người nộp thuế tự tính thuế (self asessment), hay gọi chế người nộp thuế tự khai, tự nộp thuế 2.1.Cơ chế quan thuế tính thuế: Cơ chế đòi hỏi cán thuế phải kiểm tra tất tờ khai thuế, khoản phải thu dựa số liệu mà quan thuế có để xác định số thuế thức phải nộp thơng báo thuế cho người nộp thuế Cơ chế thể tin tưởng quan thuế người nộp thuế Cách thức quản thuế mang tính áp đặt, nặng sử dụng quyền lực quan quản thuế người nộp thuế Việc quan thuế tính thuế thường gây nhiều tranh cãi, bất đồng quan quản người nộp thuế cách thức xác định số thuế phải nộp Người nộp thuế phải chờ đợi quan thuế tính thơng báo nộp thuế, làm ảnh hưởng đến tiến độ thu thuế Việc xác định số thuế phải nộp trở thành trách nhiệm pháp quan thuế, đó, khơng khuyến khích người nộp thuế tự giác tuân thủ Hơn nữa, với gia tăng số lượng người nộp thuế ngày nhanh chóng, chế quan thuế tính thuế đòi hỏi nguồn nhân lực quan thuế phải tăng lên tương ứng, dẫn đến chi phí quản thuế cao 2.3 Cơ chế tự khai, tự nộp thuế: Cơ chế quản thuế thực tảng tuân thủ tự giác nghĩa vụ thuế người nộp thuế Người nộp thuế qui định pháp luật thuế để xác định nghĩa vụ thuế mình, tự kê khai thuế, nộp tờ khai hạn nộp thuế theo số tính vào NSNN Người nộp thuế có trách nhiệm lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán để chứng minh số liệu kê khai Cơ quan thuế có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn để người nộp thuế hiểu rõ sách thuế, thủ tục thuế, từ tự thực nghĩa vụ thuế Cơ quan thuế tập trung nguồn lực để giám sát chặt chẽ việc tuân thủ nghĩa vụ thuế người nộp thuế, thông qua công tác kiểm tra, tra để phát hiện, xử kịp thời, đắn hành vi gian lận, trốn thuế người nộp thuế Việc kiểm tra, tra quan thuế người nộp thuế thực sở phân tích thơng tin, đánh giá rủi ro để lựa chọn xác trường hợp cần tra, kiểm tra Điều giúp khắc phục việc tra, kiểm tra tràn lan gây lãng phí nguồn lực cho quan thuế gây phiền hà cho người nộp thuế Tuy nhiên, thực chế tự khai, tự nộp thuế quan quản thuế thực quản giám sát chặt chẽ phương pháp hiệu Cơ chế tạo nên kết hợp hài hồ vai trò quan quản thuế quan công quyền thực chức quản nhà nước thuế với vai trò quan cung cấp dịch vụ thuế cho cộng đồng DN xã hội Mô hình tổ chức máy quản thuế Thứ nhất, mơ hình tổ chức quản theo sắc thuế Mơ hình tổ chức quản thuế việc xác định cấu tổ chức máy quản thuế theo nguyên tắc chủ đạo định, đồng thời xác Thứ hai, mơ định hình tổ chức máy theo nhóm nộp thuế số lượng bộngười phận, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho phận cấu tổ chức đó; thực phân bổ nguồn nhân lực cách hợp nhằm hình thành máy quản thuế phù hợp, đảm bảo tính thống Thứ ba,nhất, mơ hìnhthực tổ chức máy đầy theo chức đủ,năng có hiệu chức quản thuế Thứ tư, mơ hình kết hợp mơ hình quản thuế * Căn vào nội dung quy phạm pháp luật quản thuế - Nhóm quy phạm pháp luật quy định vấn đề chung có tính nguyên tắc quản thuế như: xác định phạm vi, đối tượng áp dụng pháp luật quản thuế; nguyên tắc quản thuế; quyền nghĩa vụ người nộp thuế; quyền hạn, trách nhiệm quan quản thuế; Trách nhiệm quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản thuế vấn đề có tính chất chung khác quản thuế; - Bộ phận pháp luật quy định cụ thể nội dung quản thuế như: Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; Xố nợ tiền thuế, tiền phạt; Quản thơng tin người nộp thuế; Kiểm tra thuế, tra thuế; Cưỡng chế thi hành định hành thuế; Xử vi phạm pháp luật thuế; Giải khiếu nại, tố cáo thuế - Bộ phận pháp luật quy định tổ chức hoạt động hệ thống quan quản thuế * Căn vào tư cách chủ thể quản biện pháp áp dụng quản thuế - Bộ phận pháp luật thực thi chức quản thuế nhà nước với tư cách chủ thể quyền lực quan quản thuế đại diện thực thi công quyền biện pháp quản sử dụng biện pháp hành bắt buộc; Chẳng hạn quy định việc ấn định thuế, cưỡng chế thuế, xử vi phạm pháp luật thuế…; - Bộ phận pháp luật thực thi chức quản mang tính phục vụ người nộp thuế, quan quản thuế thực vai trò quan cung cấp dịch vụ thuế cho cộng đồng DN xã hội Chẳng hạn quy định việc hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ giải đáp vướng mắc sách thuế, quản thuế giải thủ tục hành thuế cho người nộp thuế.biện pháp quản quan thuế sử dụng mang tính hành phục vụ cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế *Căn vào đối tượng áp dụng pháp luật quản thuế - Bộ phận pháp luật quy định tổ - Bộ phận pháp luật quychức, cá nhân có liên quan gồm: - Bộ phận pháp luật quy định địa vị pháp củaquan nhà nước, tổ chức trị xã hội, cá nhân có liên quan đến hoạt động định địa vị pháp quan quản thuếDN, phát sinh nghĩa vụ thuế, liên quan đến việc tuân thủ pháp luật người nộp người nộp thuế; bao gồm hệ thống quan thuế liên quan đến công tác quản thuế quan hải quan quan quản thuế * Căn vào chức năng, nhiệm vụ quản thuế - Bộ phận pháp luật quy định thủ tục hành thuế, bảo đảm điều kiện cho người nộp thuế thực quyền nghĩa vụ thuế, bao gồm nội dung: Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế; thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt - Bộ phận pháp luật quy định giám sát bảo đảm việc tuân thủ pháp luật thuế quan quản thuế người nộp thuế, bao gồm nội dung: Quản thông tin người nộp thuế; kiểm tra thuế, tra thuế, Cưỡng chế thi hành định hành thuế; xử vi phạm pháp luật thuế; giải khiếu nại, tố cáo thuế Mối quan hệ pháp luật quản thuế & pháp luật nội dung sắc thuế Dưới góc độ luật thực định để xác định quy định thuộc pháp luật quản thuế, quy định thuộc pháp luật nội dung sắc thuế pháp luật thuế vào nội dung điều chỉnh quy phạm để xác định Pháp luật quản thuế có nhiệm vụ: quy định quyền nghĩa vụ, trách nhiệm chủ thể quan hệ liên quan đến quản thuế; Quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn, cách thức giải công việc liên quan đến trình quản thu nộp thuế Thực tiễn lập pháp nước cho thấy xây dựng pháp luật quản thuế có hai xu hướng: i) Các quy định quản thuế ghi nhận chung Luật thuế; ii) Các quy định quản thuế quy định riêng đạo luật gọi Luật Quản thuế để quản thống tất loại thuế Các quy định quản thuế ghi nhận chung Luật thuế Các quy định quản lí thuế nằm rải rác nhiều văn pháp luật khác nhau: văn pháp luật sắc thuế có quy định quản lí thuế để áp dụng cho loại thuế Ngồi ra, văn pháp luật khác có quy định liên quan đến cơng tác quản lí thuế như: Các văn pháp luật kế toán, hoá đơn chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo giải khiếu nại, tố cáo; văn pháp luật tra, kiểm tra, văn pháp luật tổ chức máy quan tài Các quy định quản thuế quy định riêng Luật Quản thuế Cách làm có ưu điểm bao quát hết nội dung quản thuế, nâng cao tính pháp cho quy định quản thuế, bảo đảm tính đồng bộ, tạo thuận lợi cho quan quản thuế người dân dễ dàng tìm hiểu, nắm bắt thực đầy đủ quy định pháp luật quản thuế Đồng thời, làm cho hệ thống pháp luật thuế trở nên đơn giản, rõ ràng, minh bạch hơn, tạo sở điều kiện thuận lợi để quan quản thuế thực việc đại hoá, chuyên nghiệp hố hoạt động quản thuế Ở nước ta, nhờ có việc ban hành Luật Quản thuế khắc phục hạn chế lớn mà luật thuế trước quy định Luật Quản thuế Việt Nam phản ánh, ghi nhận đầy đủ, toàn diện nội dung quản thuế đặc biệt có thêm nhiều nội dung như: Nguyên tắc quản thuế; Trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản thuế; Hợp tác quốc tế quản thuế; Xây dựng lực lượng quản thuế; Hiện đại hố cơng tác quản thuế; Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế; Thông tin người nộp thuế; Gia hạn nộp thuế; Xoá nợ thuế; Cưỡng chế thi hành định hành thuế v.v Hoặc vấn đề có quy định luật thuế văn hướng dẫn thi hành khó quy định chi tiết, cụ thể như: Thứ tự toán tiền thuế, tiền phạt; Xử số tiền thuế nộp thừa; Nộp thuế thời gian giải khiếu nại, khiếu kiện; Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; Các biện pháp áp dụng tra thuế trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế; Cưỡng chế thu Mối quan hệ Pháp luật quản thuế (một phận pháp luật thuế có tính độc lập tương đối ranh giới pháp luật quản thuế pháp luật nội dung sắc thuế không hồn tồn rạch ròi cách thể hiện) cho dù xây dựng, thiết kế theo xu hướng pháp luật quản thuế pháp luật phản ánh nội dung sắc thuế có mối quan hệ biện chứng, thống với Mối quan hệ Pháp luật nội dung sắc thuế sở, tiền đề để xây dựng hồn thiện pháp luật quản thuế Bởi vì, pháp luật quản thuế pháp luật tổ chức thực luật thuế, đưa luật thuế vào sống, thực hoá quy định Luật thuế Cho nên, thay đổi pháp luật nội dung sắc thuế tất yếu kéo theo thay đổi nhiều pháp luật quản thuế, đặc biệt quy định có tính chất đặc thù sắc thuế Ngược lại, pháp luật quản thuế có vai trò quan trọng tác động lớn đến pháp luật nội dung sắc thuế “Hiệu Luật thuế phụ thuộc lớn vào pháp luật quản thuế Cho dù luật thuế phản ánh chuẩn xác, khoa học sách thuế pháp luật quản thuế không phù hợp thiếu tính khoa học tính hiệu mục tiêu luật thuế không đạt được” Mối quan hệ Pháp luật quản thuế phụ thuộc vào pháp luật quy định nội dung sắc thuế, nói khơng có nghĩa thay đổi pháp luật quản thuế hoàn toàn phụ thuộc vào thay đổi pháp luật nội dung sắc thuế, mà pháp luật quản thuế có tính độc lập tương đối Ngồi ra, pháp luật quản thuế khơng có mối quan hệ chặt chẽ với luật thuế mà có mối quan hệ chặt chẽ với phận pháp luật khác hệ thống pháp luật Vì vậy, xây dựng hồn thiện pháp luật quản thuế cần có cân nhắc cẩn trọng để đảm bảo tính thống hệ thống pháp luật Sự thay đổi pháp luật quản thuế phần lớn phụ thuộc vào chế quản thuế quốc gia, phụ thuộc vào ý thức tuân thủ luật pháp thành viên xã hội… III.NỘI DUNG PL QUẢN THUẾ Ở VN Các quy định chung pháp luật quản thuế 2.Pháp luật thủ tục hành thuế Pháp luật giám sát bảo đảm tuân thủ pháp luật thuế Các quy định chung pháp luật quản thuế Các nguyên tắc quản thuế (điều Luật QLT) Quyền nghĩa vụ người nộp thuế (điều 6,7 Luật QLT) Quyền trách nhiệm quan quản thuế ( Điều 8,9 LQLT) Trách nhiệm quan nhà nước, cá nhân, tổ chức có liên quan tham gia quản thuế ( điều 10 đến điều 16) Xây dựng lực lượng - Hiện đại hóa cơng tác quản thuế ( Điều 18,19) Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế ( điều 20) Pháp luật thủ tục hành thuế Về đăng ký thuế: Về xố nợ tiền thuế, tiền phạt Về khai thuế, tính thuế Về thủ tục hoàn thuế Về ấn định thuế Về thủ tục miễn thuế, giảm thuế Về nộp thuế Pháp luật giám sát bảo đảm tuân thủ pháp luật thuế 2.1 Quản thông tin người nộp thuế 2.5 Khiếu nại, tố cáo giải tranh chấp phát sinh quản thuế 2.4 Quản nợ cưỡng chế thuế 2.2 Thanh tra, kiểm tra thuế 2.3 Xử vi phạm pháp luật thuế XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! TS VŨ VĂN CƯƠNG ... lý thu ): Quản lý thu gồm: “Đăng ký thu , khai thu , nộp thu , ấn định thu ; thủ tục hoàn thu , miễn thu , giảm thu ; xoá nợ tiền thu , tiền phạt; quản lý thông tin người nộp thu ; kiểm tra thu ,... người nộp thu tự khai, tự nộp thu 2 .1. Cơ chế quan thu tính thu : Cơ chế đòi hỏi cán thu phải kiểm tra tất tờ khai thu , khoản phải thu dựa số liệu mà quan thu có để xác định số thu thức... chức để quản lý thu thuế người nộp thu (như phận: Hỗ trợ; Kê khai kế toán thu ; Quản lý nợ thu ; Thanh tra, kiểm tra thu ) Bên cạnh đó, số sắc thu (chủ yếu thu thu nhập cá nhân, thu tài sản)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, I. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ THUẾ, Cơ chế quản lý thuế, Mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế, 2 Phương pháp quản lý thuế, Khái niệm pháp luật quản lý thuế, Cấu trúc pháp luật thuế

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay