Đề thi thửu vào lớp 10 môn Toán

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 19:53

TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THI THỬ VÀO 10 – LẦN MƠN TỐN LỚP Năm học 2018 – 2019 Thời gian: 120 phút Bài I (2 điểm) Cho biểu thức A = x 1 x x6 x 2 x 3   ; B = với x �0; x � x 1 x  2x  x  x8 a) Tính giá trị biểu thức B x  1  1 1 b) Rút gọn biểu thức A c) Tìm giá trị lớn P = A.B Bài II (2 điểm) Giải tốn sau cách lập hệ phương trình Để chuẩn bị cho buổi ơn tập phương trình bậc hai Dũng Liên giao chuẩn bị tập định lí Vi – et Biết hai bạn làm sau xong Nhưng thực tế hai bạn làm chung giờ, sau Dũng có việc bận phải để Liên làm xong Hỏi bạn làm xong công việc? Bài III (2 điểm) 12 21 � 5| x 3|   � x y � 1) Giải hệ phương trình � � | 3 x |   � x y � 2) Cho phương trình: x  2mx  3m   (1) (m tham số) a) Giải phương trình (1) với m = b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 cho: x – 2mx1  3  x2 – 2mx2 –   27 Bài IV (3,5 điểm) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn M điểm cung AB (phần không chứa C D) Hai dây MC, MD cắt dây AB E, F Các dây AD, MC kéo dài cắt P Các dây BC, MD kéo dài cắt Q Chứng minh rằng: a) CDPQ tứ giác nội tiếp b) MC.ME = MD.MF c) PQ song song với AB d) Gọi R1, R2, R3, R4 bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác DAF, R1  R2 DBF, CAE, CBE Hãy tính tỉ số R  R Bài V (0,5 điểm) Cho a, b, c số dương thỏa mãn: 2ab + c(a + b) = Tìm giá trị nhỏ biểu thức: P = 2a  2b  c 4a  12  4b  12  c  12 - Hết -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thửu vào lớp 10 môn Toán, Đề thi thửu vào lớp 10 môn Toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay