BÀI GIẢNG THẠC sĩ hệ THỐNG THÔNG TIN QUẢN lí

19 4 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 19:46

11/15/2014 Hai V Pham Email: haipv ((@)) soict.hust.edu.vn http://ritsumei.academia.edu/HaiVPham http://is.soict.hust.edu.vn/haipv Lớp p cao học c Hệ thống th ng Thông tin Chương 1+2 Hanoi University of Science and Technology PhD in Computer Intelligence & Information Science Soft Intelligence LAB, Ritsumeikan University HUST Chuyên đề cung cấp cho học viên kiến thức khái niệm, nguyên lý mơ hình hệ thống thơng tin quản lý Học viên giới thiệu quy trình mơ hình tổ chức doanh nghiệp, quan hệ doanh nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp, phương pháp để quản lý hoạt động thông qua hoạt động doanh nghiệp Kết thúc chuyên đề, học viên hiểu vận dụng mơ hình hệ thống thông tin quản lý vào nghiên cứu nâng cao xây dựng ứng dụng thực tiễn 2 Information Systems – Foundation of EBusiness, Steven Alter, Prentice Hall, 2002 Jack T Marchewka, Information Technology Project Management, John Willey & Son, 2003 Paul C Tinnirello, New Direction in Project Management, Auerbach publications, 2002 Dan Brandon, Project Management for Modern Information Systems, IRM Press, 2006 K Laudon & J Laudon, Management Information Systems – Managing the Digital Firm, John Willey & Son, 2006 11/15/2014 ◦ Giới thiệu chung ◦ Các nguyên lý tiến trình quảnthơng tin ◦ Vai trò hệ thống thông tin Khái niệm Hệ thống thông tin (HTTT) Tạo lập thông tin giá trị thông tin Hệ thống thông tin quản lý Dữ liệu(data): mô tả sựkiện, người giới thực Thông tin (information): hiểu biết từ liệu Xử lý (processing), hoạt động xử lý: Các hoạt động thông tin (information activities): thu thập, lưu trữ tìm kiếm, phân phối, xửlý, trình diễn Trình diễn liệu – thơng tin (information presentation): Biểu diễn liệu ởmột dạng mà người nhận biết (ra hình, loa, giấy, khác) 11/15/2014 Giá trị thơng tin: • Giá trị vơ hình Giá trị hữu hình • Thơng tin sử dụng hiệu đem lại giá trị định cho doanh nghiệp Tạo lập thông tin Hệ thống: Hệ thống th ng thông tin: tinhệ thống thu nhận liệu đầu vào, xử lý liệu cung cấp thông tin cho người sử dụng 11/15/2014 Tại phải sử dụng hệ thống thông tin? Figure 11- Source: @Management Information Systems 10 Vòng đời phát triển hệ thống thơng tin 11 12 ... ◦ Các nguyên lý tiến trình quản lý thơng tin ◦ Vai trò hệ thống thông tin Khái niệm Hệ thống thông tin (HTTT) Tạo lập thông tin giá trị thông tin Hệ thống thông tin quản lý Dữ liệu(data): mô tả... Tạo lập thông tin Hệ thống: Hệ thống th ng thông tin: tin Là hệ thống thu nhận liệu đầu vào, xử lý liệu cung cấp thông tin cho người sử dụng 11/15/2014 Tại phải sử dụng hệ thống thông tin? Figure... Dữ liệu(data): mô tả sựkiện, người giới thực Thông tin (information): hiểu biết từ liệu Xử lý (processing), hoạt động xử lý: Các hoạt động thông tin (information activities): thu thập, lưu trữ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG THẠC sĩ hệ THỐNG THÔNG TIN QUẢN lí, BÀI GIẢNG THẠC sĩ hệ THỐNG THÔNG TIN QUẢN lí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay