BÀI GIẢNG kỹ THUẬT PHÁT THANH và TRUYỀN HÌNH

299 3 0
  • Loading ...
1/299 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 19:44

HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Bài giảng mơn học Kỹ thuật phát truyền hình BM: TH & HT KHOA: VT1 Giảng viên: Vũ Thị Thúy Hà 1 NỘI DUNG  THỜI LƯỢNG: 3TC (LT36/BT8/TỰ HỌC1)  NỘI DUNG:  Chương 1: Kỹ thuật phát  Chương 2: Kỹ thuật truyền hình tương tự  Chương 3: Kỹ thuật truyền hình số  Chương 4: Kỹ thuật truyền hình tương tác 2 Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo: [1] Leon W Couch, Digital and Analog Communication Systems, Macmilan Inc., 6th Editions, 2001 [2] Simon Haykin, An Introduction to Analog and Digital Communications, John Wiley &Sons, Inc., 1989 [3] Wolfgang Hoeg, Thomas Lauterbach, Digital Audio Broadcasting: Principles and Applications, 2nd Edition, John Wiley & Sons Ltd, 2003 [4] Walter Fischer, Digital Video and Audio Broadcasting Technology: A Practical Engineering Guide, Third Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010 [5] Bernard Grob and Charles E Herndon, “Basic Television and Video Systems”, Sixth Edition, McGraw-Hill, 1999 [6] G Drury, G Markarian, K Pickavance, “Coding and Modulation for Digital Television”, Kluwer Academic Publishers, 2002 [7] Marcelo S Alencar, “Digital Television Systems”, Cambridge University Press, 2009 [8] Lars-Ingemar Lundström, “Understanding Digital Television: An Introduction to DVB Systems with Satellite, Cable, Broadband and Terrestrial TV”, Elsevier Inc., 2006 Đánh giá môn học:  ĐÁNH GIÁ: CC:10%-KT:20%-BT/BC:20%-THI:50% 33/2/2017 3/2/2017 Vũ Thị Thúy Hà CHƯƠNG 1: KỸ THUẬT PHÁT THANH CHƯƠNG 1: KỸ THUẬT PHÁT THANH 3/2/2017 Vũ Thị Thúy Hà Kỹ thuật phát tương tự  Máy phát/thu AM  Máy phát/thu FM Kỹ thuật phát số  Hệ thống phát số  Máy phát/thu số  Các chuẩn phát số 1.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÁT THANH Vũ Thị Thúy Hà  Phát với mạnh âm tiếng động, âm nhạc truyền tạo dựng tất lên trước mắt người diễn ra; khợi gợi trí tưởng tượng vơ biên người sống thực diễn mối liên hệ với khứ liên tưởng tới tương lai Báo phát đời với báo in tạo nên sợi dây liên kết nhóm người xã hội, cộng đồng quốc gia xích lại gần sức mạnh nhân lên gấp bội Báo phát mạnh nhanh nhạy, linh hoạt phương thức thông tin sinh động lời nói, giúp cho thính giả tiếp cận nhanh với việc, kiện xảy hàng ngày, hàng sống xung quanh Phát giúp cho công chúng dễ dàng tiếp nhận thơng tin dù họ đâu, làm 3/2/2017  ĐIỀU KIỆN TRUYỀN SÓNG PHÁT THANH 3/2/2017 Truyền sóng LW: Sóng dài LW truyền chủ yếu theo mặt đất, khơng lan truyền xa Truyền sóng MW: Ban ngày sóng trung MW lan truyền chủ yếu tia đất, ban đêm lan truyền tia trời nên xa (có thể đến vài nghìn km) Ở vùng gần đài phát, sóng thu ổn định Tuy nhiên sóng trung MW bị fading bị nhiễu khí Phát AM băng MW Đài Tiếng nói Việt Nam, đài phát tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng để phát nước, tỉnh thành phố Vũ Thị Thúy Hà Truyền sóng SW: Sóng ngắn SW truyền xa hàng chục nghìn km nhờ tia sóng trời phản xạ tầng điện ly mặt đất Sóng ngắn ln ln bị fading bị nhiễu khí Phát AM băng SW Đài Tiếng nói Việt Nam sử dụng để phát đối ngoại Truyền sóng FM: Sóng FM chủ yếu truyền theo tia trực tiếp từ anten phát đến anten thu, khơng thể lan truyền xa Trong thành phố sóng FM chủ yếu truyền tia phản xạ Sóng FM chủ yếu truyền theo tia trực tiếp từ anten phát đến anten thu, khơng thể lan truyền xa CÁC BĂNG TẦN TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN LAN TRUYỀN VÔ TUYẾN  Tín hiệu lan truyền theo đường  Sóng mặt đất Dọc theo đường bao trái đất  < 2MHz  AM radio   Sóng trời Radio nghiệp dư, dịch vụ tồn cầu BBC, VOA  Tín hiệu phản xạ từ tầng điện ly   Đường thẳng Khoảng 30MHz  Có thể xa đường thẳng quang học có phản xạ  LAN TRUYỀN SÓNG MẶT ĐẤT Signal propagation Transmit antenna Earth Ground-wave propagation (below 2MHz) 10 Receive antenna Lưu lượng multicast cho dịch vụ boardcast TV - Để tiết kiệm tài nguyên mạng , số dịch vụ hệ thống IPTV LiveTV NVOD sử dụng phương thức truyền tải lưu lượng multicast Để lưu lượng multicast truyền tải hệ thống mạng cách hiệu quả, tính multicast cần hỗ trợ thiết bị mạng Các giao thức thực thiết bị mạng hình : Lưu lượng multicast cho dịch vụ boardcast TV Tính tốn băng thông cho dịch vụ LiveTV VOD - Xem phụ lục u cầu kỹ thuật cho IPTV HÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN MẠNG FTTx : Thực mơ hình hoạt động hệ thống IPTVtrên mạng FTTx tương tự nhưmạng ADSL Chỉ thay thiết bị DSLAM OLT - Mơ hình triển khai FTTx MƠ HÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN MẠNG FTTx : Kết nối hệ thống IPTV qua FTTx PHẦN III : Một số yêu cầu kỹ thuật Yêu cầu thiết bị : a DSLAM : Bắt buộc phải IP-DSLAM Hỗ trợ giao thức IGMP snooping, proxy Phân loại lưu lượng ánh xạ PVC ↔ S-VLAN Hỗ trợ giao thức 802.1q ; 802.1p Hỗ trợ DHCP option 82 Hỗ trợ full tốc độ GE kết nối tới sevice slot Băng thơng tới 1G cho slot cho đặc điểm HDTV b Access switch , Core switch Hỗ trợ giao thức IGMP snooping , proxy Hỗ trợ giao thức 802.1q ; 802.1p Phần III : Một số yêu cầu kỹ thuật (tiếp): Yêu cầu thiết bị (tiếp): c PE / BRAS Hỗ trợ giao thức IGMP v2, v3 Giao thức PIM-SM , PIM-SSM Hỗ trợ DHCP relay, 802.1q; 802.1p DSCP (Differentiated Service Code Point) Phân loại lưu lượng ánh xạ 802.1p ↔ DSCP Hỗ trợ giao thức OSPF , IS - IS QoS cho tín hiệu video Hỗ trợ DiffServ model PE đảm bảo dư cổng kết nối GE tới hệ thống VOD server node Yêu cầu thiết bị phía đầu cuối khách hàng: a Băng thơng yêu cầu ADSL - Băng thông tối thiểu cho dịch vụ IPTV 3M - Khoảng cách từ DSLAM đến modem khách hàng khuyến nghị 2km b Modem: - Modem hỗ trợ việc cấu hình multi PVC - Modem có nhiều ethernet port - Có thể hỗ trợ thêm chức cấu hình Vlan tag cho port - Modem cấu hình PVC riêng biệt để chạy song song dịch vụ IPTV Internet + PVC1 : Cấu hình cho dịch vụ IPTV, để chế độ Brigde VPI = , VCI = 34 + PVC2 : Cấu hình cho dịch vụ internet , để chế độ PPPOE Phần III : Yêu cầu kỹ thuật ( tiếp) : Một số yêu cầu hạ tầng phục vụ hệ thống IPTV node triển khai Do VASC lắp đặt cụm VOD server node tỉnh thành nhằm giảm tải lưu lượng cho mạng core Chính VASC cần giúp đỡ từ phía VNPT tỉnh thành mặt để lắp đặt node VOD server , sở đảm bảo yếu tố :  Vị trí nắp đặt tốt gần PE ( node VOD kết nối tới PE)  Đảm bảo tuyến cáp quang từ hệ thống IPTV node lên PE với giao diện kết nối có tốc độ Gbps ( tốc độ cụ thể phụ thuộc vào số thuê bao tứng node )  Phía VNPT tỉnh thành đảm bảo kế hoạch bàn giao mặt cho VASC trước thiết bị đưa đến site  Mặt , công suất điện , điều hòa hệ thống phụ trợ phải thỏa mãn yêu cầu cho thiết bị IT chạy ổn định Phần IV : Phối hợp VASC – VTN – VNPT Tỉnh thành triển khai IPTV Công ty VASC  VASC đối tác ZTE vận chuyển thiết bị đến site  Lắp đặt thiết bị vào tủ Rack , cài đặt phần mềm  Đấu nối hệ thống vào hạ tầng mạng VNPT tỉnh thành  Test thử nghiệm Công ty VTN  Chuẩn bị cổng kết nối PE tới hệ thống VOD server node  Cấu hình thiết bị thuộc phạm vi quản lý : PE , M320  Đảm bảo đường truyền thông suốt từ hệ thống IPTV đến mạng truy nhập VNPT Tỉnh thành VNPT Tỉnh thành  VNPT tỉnh thành chuẩn bị hạ tầng mặt cho việc lắp đăt hệ thống  Kỹ sư VNPT tỉnh thành tham gia vào việc cấu hình tích hợp hệ thống IPTV node vào hệ thống mạng VNPT  VNPT Tỉnh thành cấu hình DSLAM , Core Switch , access switch để kết nối đến hệ thống IPTV  VNPT tỉnh thành cấu hình modem, STB cho khách hàng triển khai thuê bao đến hộ gia đình  Kỹ sư VNPT tỉnh thành người trực tiếp quản lý hệ thống IPTV node ( có thể) với số quyền ưu tiên cấp phát từ VASC MƠ H ÌN H T R IỂ N K H A I IPTV 3/2/2017 Vũ Thị Thúy Hà 299 ... CHƯƠNG 1: KỸ THUẬT PHÁT THANH CHƯƠNG 1: KỸ THUẬT PHÁT THANH 3/2/2017 Vũ Thị Thúy Hà Kỹ thuật phát tương tự  Máy phát/ thu AM  Máy phát/ thu FM Kỹ thuật phát số  Hệ thống phát số  Máy phát/ thu... (LT36/BT8/TỰ HỌC1)  NỘI DUNG:  Chương 1: Kỹ thuật phát  Chương 2: Kỹ thuật truyền hình tương tự  Chương 3: Kỹ thuật truyền hình số  Chương 4: Kỹ thuật truyền hình tương tác 2 Tài liệu tham khảo:... thống phát sóng phát thanh, truyền hình mặt đất: + Băng MF (526,25 - 1606,5 KHz): phát AM, phát số; + Băng I VHF (54 - 68 MHz): phát FM công suất nhỏ, phát số; + Băng II VHF (87 - 108 MHz): phát
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG kỹ THUẬT PHÁT THANH và TRUYỀN HÌNH, BÀI GIẢNG kỹ THUẬT PHÁT THANH và TRUYỀN HÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay