BÀI GIẢNG GIAO TIẾP sưu PHẠM

113 7 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 19:41

Giao tiếpphạm Huỳnh Quang Minh Đại học Đà Lạt Hè 2011 Nội dung Tổ chức mơi trường học tập tích cực • • • • Mơ hình quản lý môi trường lớp học Ảnh hưởng chương trình giảng dạy Tổ chức mơi trường lớp học Giao tiếp tích cực Thúc đẩy hành vi tích cực • Các hướng tiếp cận tâm lý giáo dục • Ứng dụng phân tích hành vi lớp học • Mơ hình ứng dụng tích hợp Mơi trường học tập tích cực Mơi trường lớp học Mơ hình quản lý mơi trường lớp học • Thiết lập bối cảnh học tập để hạn chế khả xuất hành vi khơng phù hợp • Có kế hoạch xử lý hành vi xuất Thảo luận Theo anh (chị), biểu hành vi thiết yếu để giúp người học thành công? Theo anh (chị), biểu hành vi khó chấp nhận lớp học? Hành vi giúp thành công (Kauffman et al., 1991) • • • • • • Thực dẫn GV Thể giận mực Tuân thủ quy định lớp học Tuân thủ mệnh lệnh GV Thích ứng với thất bại Thể thói quen làm việc độc lập Hành vi khó chấp nhận (Kauffman et al., 1991) • • • • • • Hành thân thể người khác Dễ nóng Phản ứng không phù hợp với điều chỉnh Tự lạm dụng thân Phá hoại tài sản người khác Không tuân thủ quy định lớp học Hành vi đáng quan tâm (Stephenson et al., 2000) Nhóm hành vi đáng quan tâm • Bất tuân • Xao nhãng • Làm ảnh hưởng đến hoạt động bạn Nhóm hành vi đáng quan tâm • Hành • Đòi hỏi GV quan tâm mức • Hiếp đáp bạn Ảnh hưởng mơi trường đến hành vi (Bronfenbrenner, 1979) • Mơi trường mối quan hệ phức tạp nhạy cảm liên quan đến yếu tố bối cảnh sống người học – Văn hóa – xã hội – Trường học, lớp học – Cá nhân • Hành vi hình thành chức tương tác người môi trường Áp dụng để can thiệp Trước phản hồi • Nhận diện mục đích • Phá vỡ chu trình phản ứng Phản hồi có kế hoạch • • • • Chỉ mục đích Nhấn mạnh thực tế xã hội Đưa lựa chọn Thi hành hệ tất yếu Nhận diện mục đích Mục đích HS Cảm xúc GV Phản ứng GV Phản ứng HS Chú ý Khó chịu Nhắc nhở, phỉnh dụ Tạm thời thơi, sau lại có hành vi tương tự Quyền lực Nổi giận, bị thách thức Áp đảo, chế ngự, chịu nhường Hành vi sai tăng cường, HS quy phục theo cách giận ngầm Thù giận Tổn thương, bị đe dọa cá nhân Tự vệ, trả đũa Hành vi tăng cường thay đổi thành dạng cơng Khiếm khuyết Thất vọng, có cảm giác vô vọng Cố gắng, rốt từ bỏ điều cần làm Bỏ chẳng chịu cố gắng thật Chỉ mục đích Ví dụ: Bo làm ồn học • Gây ý • (Quát mắng) • “Có phải em muốn chúng tơi ý đến em khơng?” • “Khi em làm ồn, tơi khó chịu phải dừng giảng liên tục.” • “Bo này, tơi khơng đồng ý cách em làm ồn Giờ em chọn để yên lớp học, ngồi học riêng.” • “Bo này, xem em chọn học riêng Em quay lại học với bạn sau học này.” Thuyết chọn lựa Glasser Thuyết chọn lựa Glasser Thúc đẩy hành vi tích cực Ngun lý phân tích hành vi ứng dụng Chu trình can thiệp kiểu mẫu Phân tích/ABC Đánh giá tổng thể: nhìn nhận mục tiêu lâu dài biến tố hồn cảnh Giám sát thay đổi thơng qua liệu tiếp diễn Thiết lập mục tiêu ngắn hạn (hành vi) Chỉnh sửa điều kiện tiền đề: chương trình, mơi trường lớp học, giao tiếp Thiết lập mục tiêu dài hạn Xác định hành vi hướng đến thiết lập mức đo Ghi chép chuyện vặt Lớp: 8A, Thời gian: Thứ Năm, 08:15 Chiều thứ Sáu, lớp học Sinh học thầy Tẹo Vừa bắt đầu học, Tí nhéo sườn Bin, Bin la to chửi bậy Thầy mắng Bin lớp cười Tí nhe cười giật thước Tèo Tí lúc chọc tức học sinh khác Thầy Tẹo trừng mắt nhìn Tèo, Tèo minh chuyện thước Lúc thầy tra hỏi Tí Tí che miệng cười nhìn chỗ khác, chối bay chối biến Năm phút sau, Tí lại đánh cho Bo khóc dù Bo chẳng làm Mẫu ABC A B C • Thầy bảo lớp nghe băng • Thầy mở lại băng • Tí rên rỉ • Cả lớp cười; Thầy phạt Tí • Tí nhìn bạn cười nhe • Thầy đợi lớp im lặng • Tí òa lên hát điên cuồng • Cả lớp cười nhại theo băng • Thầy phạt Tí quỳ góc tường Củng cố Củng cố chuẩn Củng cố phụ trội • Thầy đặc biệt khen ngợi Tí chịu khó học Tốn • Bơng phép vào Thư viện chơi có trách nhiệm học • Thầy cho tí điểm thưởng Cứ 50 điểm đổi quà • Do cam kết với giáo viên từ trước, Bông ngoan nên 30 phút sử dụng máy tính Thư viện • Giáo sinh đạt điểm xuất sắc môn Giao tiếpphạm Thực tập Sư phạm, nhận học bổng khuyến khích học tập năm học • Giáo sinh hồn thành chủ đề giao tiếpphạm cảm thấy tự tin phát xử lý nhu cầu học sinh đợt thực tập Củng cố • • • • • Tức thời Khơng đặt Thúc đẩy Phù hợp quy trình Giảm dần Thúc đẩy hành vi tích cực ... quản lý mơi trường lớp học Ảnh hưởng chương trình giảng dạy Tổ chức mơi trường lớp học Giao tiếp tích cực Thúc đẩy hành vi tích cực • Các hướng tiếp cận tâm lý giáo dục • Ứng dụng phân tích hành... Phương pháp giảng dạy • Tính cách giáo viên Mơi trường thể lý Độ tương thích khả hồn nội dung Môi trường trường học rộng Niềm tin vào thân Mơi trường học tập tích cực Chương trình giảng dạy Chương... trường học rộng Niềm tin vào thân Mơi trường học tập tích cực Chương trình giảng dạy Chương trình giảng dạy Chương trình • Tất hoạt động mà nhà trường cung cấp để hỗ trợ phát triển khả học thuật,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG GIAO TIẾP sưu PHẠM, BÀI GIẢNG GIAO TIẾP sưu PHẠM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay