Khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh hoàn thiện chiến lược marketing của công ty cổ phần thế giới di động chi nhánh huế

103 6 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 18:16

Khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh hoàn thiện chiến lược marketing của công ty cổ phần thế giới di động chi nhánh huế Khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh hoàn thiện chiến lược marketing của công ty cổ phần thế giới di động chi nhánh huế Khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh hoàn thiện chiến lược marketing của công ty cổ phần thế giới di động chi nhánh huế 123doc.org ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế . KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ại họ cK in h HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Đ CHI NHÁNH HUẾ Sinh viên thực Giáo viên hướng dẫn: Cù Thị Thanh Th.S Phạm Phương Trung LỚP: K44 – QTKDTH Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, 05/2014 Lời Cảm Ơn Để khóa luận đạt kết tốt đẹp, trước hết xin gửi tới thầy khoa Quản Trị Kinh Doanh trường đại học Kinh Tế Huế lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ bảo tận tình chu đáo thầy cơ, giúp đỡ nhiệt tình bạn, đến tơi hồn thành khóa luận, đề tài: “Hồn thiện tế H uế chiến lược marketing công ty cổ phần Thế Giới Di Động chi nhánh Huế” Đ ại họ cK in h Để kết tơi xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo –TS Phạm Phương Trung quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình giúp tơi hồn thành tốt khóa luận thời gian qua Không thể không nhắc tới đạo Ban lãnh đạo công ty giúp đỡ nhiệt tình anh chị làm việc hai siêu thị Thế Giới Di Động Huế, tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập công ty cổ phần Thế Giới Di Động chi nhánh Huế Với điều kiện thời gian hạn kinh nghiệm hạn chế sinh viên thực tập khóa luận khơng thể khơng tránh thiếu sót, tơi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy để tơi điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức mình, phục vụ tốt cơng tác thực tế sau Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên Cù Thị Thanh MỤC LỤC  DANH MỤC CÁC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ iii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU iv PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Câu hỏi nghiên cứu tế H uế Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .3 Thiết kế nghiên cứu .3 Đ ại họ cK in h 6.1 Phương pháp thu thập liệu 6.2 Phương pháp điều tra 6.2.1 Nghiên cứu định tính 6.2.2 Nghiên cứu định lượng 6.2.3 Quy trình nghiên cứu 6.3 Thiết kế mẫu – Chọn mẫu 6.3.1 Xác định kích cỡ mẫu 6.3.2 Phương pháp chọn mẫu: 6.4 Nghiên cứu thức .8 6.4.1 Thang đo 6.4.2 Kỹ thuật phân tích liệu .8 Kết cấu đề tài .8 PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 1.1 NHẬN THỨC 1.1.1 Khái niệm nhận thức 1.1.2 Khái niệm sơ đồ nhận thức (Perceptual Mapping) 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ MARKETING .11 1.2.1 Khái niệm marketing 11 1.2.2 Phân loại Marketing .12 1.2.2.1 Marketing truyền thống hay marketing cổ điển .12 1.2.2.2 Marketing đại 12 1.2.3 Mục tiêu marketing .13 1.2.4 Các chức Marketing 13 1.2.4.1 Làm thích ứng sản phẩm với nhu cầu khách hàng 13 1.2.4.2 Chức phân phối 14 1.2.4.3 Chức tiêu thụ hàng hóa 14 1.2.4.4 Các hoạt động yểm trợ 14 1.3 CHIẾN LƯỢC MARKETING .14 1.3.1 Khái niệm chiến lược Marketing 14 tế H uế 1.3.2 Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược marketing 15 1.3.3 Vai trò chiến lược marketing 16 1.4 TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH MARKETING TRONG TỔ CHỨC DOANH Đ ại họ cK in h NGHIỆP .17 1.4.1 Nghiên cứu môi trường marketing 17 1.4.1.1 Khách hàng : .17 1.4.1.2 Phân tích Đối thủ cạnh tranh 17 1.4.2 Phân tích nhu cầu khách hàng hành vi mua sắm họ .17 1.4.2.1 Nhu cầu khách hàng 17 1.4.2.2 Hành vi người tiêu dùng 18 1.4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 19 1.4.3 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu .20 1.4.3.1 Tổng quan phân đoạn thị trường 20 1.4.3.2 Thị trường mục tiêu: 21 1.4.3.3 Định vị sản phẩm, thị trường 23 1.5 CHIẾN LƯỢC 7P TRONG MARKETING 24 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU HỒN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TGDĐ CHI NHÁNH HUẾ 26 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TGDĐ 26 2.1.1 Giới thiệu công ty cổ phần TGDĐ 26 2.1.2 Quá trình hình thành 26 2.1.3 Quá trình phát triển: 27 2.1.4 Tầm nhìn giá trị cốt lõi 28 2.1.5 Đội ngũ nhân 29 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TGDĐ CHI NHÁNH HUẾ 30 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển .30 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh siêu thị TGDĐ Hùng Vương .31 2.3 CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETINGCÔNG TY CỔ PHẨN TGDĐ CHI NHÁNH HUẾ ĐANG ÁP DỤNG 32 2.3.1 Phương châm phát triển .32 2.3.2 Các yếu tố tạo nên thành công cho doanh nghiệp: .33 2.3.3 Chiến lược marketing mà TGDĐ chi nhánh Huế áp dụng 33 2.3.3.1 Hoạt động định vị thị trường mà công ty cổ phần TGDĐ áp dụng Thừa Thiên Huế 33 2.3.3.2 Chiến lược 7P mà TGDD áp dụng Huế 36 2.4 PHÂN TÍCH NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SIÊU THỊ DI ĐỘNG TẠI HUẾ 40 2.4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 40 2.4.2 Quyết định mua hàng khách hàng 42 Đ ại họ cK in h tế H uế 2.4.3 Xây dựng đồ nhận thức 47 2.4.3.1 Đánh giá mức độ nhận biết khách hàng .47 2.4.3.2 Xác định tiêu thức quan trọng ảnh hưởng đến định lựa chọn siêu thị di động để mua hàng khách hàng 48 2.4.3.3 Xây dụng sơ đồ nhận thức 49 2.4.3.4 Phân tích ma trận swot TGDĐ Huế 55 2.4.3.5 Vị trí hướng tới thương hiệu TGDĐ 57 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 59 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TGDĐ .59 3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING GIÚP CÔNG TY CỔ PHẦN TGDĐ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN 60 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện chiến lược định vị TGDĐ 60 3.2.1.1 Tạo hình ảnh cho sản phẩm, nhãn hiệu tâm trí khách hàng .60 3.2.1.2 Lựa chọn vị sản phẩm, nhãn hiệu thị trường mục tiêu 61 3.2.1.3 Tạo khác biệt 61 3.2.1.4 Tạo dựng hình ảnh phong cách phục vụ chuyên nghiệp đội ngũ nhân viên nhiệt tình 61 3.2.2.1 Chính sách sản phẩm 62 3.2.2.2 Chính sách giá 62 3.2.2.3 Hệ thống kênh phân phối 62 3.2.2.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp 62 3.2.2.5 Con người 63 3.2.2.6 Quy trình 63 3.2.2.7 Triết lý 63 3.2.3 Một số giải pháp khác marketing 63 3.2.4 Giải pháp nhận thức khách hàng để hoàn thiện chiến lược marketing TGDĐ Huế .64 3.2.4.1 Giải pháp giá 65 3.2.4.2 Giải pháp khuyến .65 3.2.4.3 Giải pháp vị trí thuận tiện 66 3.2.4.4 Giải pháp chất lượng sản phẩm 66 3.2.4.5 Giải pháp uy tín thương hiệu .67 3.2.4.6 Giải pháp thái độ phục vụ 68 tế H uế 3.2.4.7 Giải pháp chế độ hậu 69 PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 KẾT LUẬN .70 Đ ại họ cK in h KIẾN NGHỊ .71 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO .73 PHỤ LỤC 77 i DANH MỤC CÁC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU  Ý NGHĨA TGDĐ Thế giới Di Động VT Viễn Thông A TB Thăng Bình PL Phi Long tế H uế KÝ HIỆU FPT Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT MDS Multidimension scaling Phiếu mua hàng Đ ại họ cK in h PMH ii DANH MỤC CÁC BẢNG  Bảng 1: Bảng phân bổ danh sách điều tra khách hàng Bảng 2: sở để phân đoạn thị trường 20 Bảng 3: Nhân Thế Giới Di Động 30 Bảng 4: Số liệu doanh thu theo tháng 31 tế H uế Bảng 5: Thống kê mô tả mẫu 40 Bảng 6: Thống kê mối liên hệ sản phẩm siêu thị di động mà khách hàng mua .43 Bảng 7: Giá sản phẩm mà khách hàng định mua 44 ại họ cK in h Bảng 8: Thống kê lý khiến khách hàng lựa chọn mua hàng 45 siêu thị di động 45 Bảng 9: Nguồn thông tin khách hàng tham khảo mua hàng .46 Bảng 10: Thống kê mức độ nhận biết siêu thị di động khách hàng 47 Bảng 11: Mức độ ưu tiên khách hàng tiêu chí .48 Bảng 12: Mức độ đánh giá trung bình khách hàng thương hiệu thuộc tính .50 Đ Bảng 13: Đại lượng đo lường mức độ phù hợp đo lường đa hướng .50 iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ  Sơ đồ 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn siêu thi di động mua sắm Sơ đồ 2: Quy trình nghiên cứu Sơ đồ 3: Mơ hình hành vi người tiêu dùng 18 tế H uế Sơ đồ 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng .19 Sơ đồ 5: mơ hình marketing 7P .25 Sơ đồ 6: Bản đồ định vị thương hiệu siêu thị di động theo thuộc tính mà khách hàng quan tâm 51 Đ ại họ cK in h Sơ đồ 7: Vùng hướng tới TGDĐ thời gian tới .57 iv TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Chiến lược marketing công ty cổ phần Thế Giới Di Động vấn đề quan trọng công ty,đang công ty quan tâm nhằm tìm kiếm khách hàng mục tiêu, nắm bắt nhu cầu, hài lòng cảm nhận khách hàng chất lượng sản phẩm Để cạnh tranh với đối thủ vừa mạnh, vừa nhiều chiến lược marketing mang tính then chốt định thành công công ty Thế Giới Di tế H uế Động doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực ln đòi hỏi đổi cơng nghệ mẫu mã, chất lượng sản phẩm thay đổi liên tục Chiến lược mà TGDĐ áp dụng bao gồm chiến lược 7P chiến lược định vị thương hiệu thị trường mục tiêu thông qua đánh giá khách hàng ại họ cK in h Bằng việc điều tra thông qua bảng câu hỏi 150 khách hàng Thành phố Huế mua thiết bị di động siêu thị di động cạnh tranh tai Huế là: TGDĐ, FPT, Phi Long, Thăng Bình, Viễn Thơng A Kết nghiên cứu cho thấy theo nhận định khách hàng đối thủ cạnh tranh lớn TGDĐ FPT, tiếp đến Phi Long Các tiêu chí mà khách hàng đánh giá thương hiệu cạnh tranh với là: Giá cả, khuyến vị trí thuận Đ tiện Từ nhận thức khách hàng ta tiến hành vẽ sơ đồ nhận thức khách hàng kỹ thuật MDS, sau đưa vùng mà TGDĐ nên hướng tới cho phù hợp với nhận thức khách hàng Tuy nhiên khác với nhận thức khách hàng cơng ty cổ phần TGDĐ định vị tâm trí khách hàng tiêu chí thái độ phục vụ tốt, chế độ hâu chất lượng sản phẩm tốt Từ nghiên cứu cho thấy cơng ty cần chiến lược marketing phù hợp thay đổi để phù hợp với suy nghĩ khách hàng Từ đưa giải pháp 7P, chiến lược định vị thương hiệu để hồn thiện chiến lược marketing cơng ty cổ phần TGDĐ, nhằm khắc phục mà TGDĐ chưa làm theo suy nghĩ khách hàng ngày nổ lực khía cạnh mà cơng ty hồn thành tốt GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG 2.1 Quyết định mua khách hàng Siêu thị di động mà Khách hàng mua sản phẩm TGDD thang binh vien thong a fpt phi long Total Percent 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0 Valid Percent 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0 tế H uế Valid Frequency 30 30 30 30 30 150 Cumulative Percent 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 Sản phẩm mà khách hàng mua dienthoa laptop loa vitinh may tinh bang may tinh bang Total Percent 54.0 24.0 1.3 10.7 10.0 100.0 ại họ cK in h Valid Frequency 81 36 16 15 150 Valid Percent 54.0 24.0 1.3 10.7 10.0 100.0 Cumulative Percent 54.0 78.0 79.3 90.0 100.0 Đ anh chi mua san pham gi * anh chi da tung mua san pham o dau Crosstabulation Count anh chi da tung mua san pham o dau anh chi mua san pham gi Total TGDD thang binh vien thong a fpt phi long Total dienthoa 14 19 15 16 17 81 laptop 9 36 loa vitinh 0 phu kien 3 16 may tinh bang 15 30 30 30 30 30 150 SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH 79 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp Giá sản phẩm mà khách hàng mua Valid duoi trieu tu den 7trieu tren trieu Total Frequency 80 38 32 150 Percent 53.3 25.3 21.3 100.0 Cumulative Percent 53.3 78.7 100.0 Valid Percent 53.3 25.3 21.3 100.0 tế H uế 2.2 Thống kê lý khiến khách hàng lựa chọn mua hàng siêu thị di động địa bàn thành phố Huế gia ca hop ly anh huong den quyet dinh mua * anh chi da tung mua san pham o dau Crosstabulation anh chi da tung mua san pham o dau count TGDD 21 ại họ cK in h gia ca hop ly anh co huong den quyet dinh khong mua Total thang vien thong binh a 26 27 fpt phi long Total 26 25 125 4 25 30 30 30 30 30 150 chat luong san pham tot anh huong den quyet dinh mua * anh chi da tung mua san pham o dau Crosstabulation Count Count Đ anh chi da tung mua san pham o dau chat luong san pham tot co anh huong den quyet khong dinh mua Total TGDD 24 thang vien binh thong a 17 15 phi fpt long Total 20 21 97 13 15 10 53 30 30 30 30 30 150 co nhieu chuong trinh khuyen mai anh huong den quyet dinh mua * anh chi da tung mua san pham o dau Crosstabulation Count anh chi da tung mua san pham o dau SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH Total 80 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp thang binh TGDD co nhieu chuong trinh co khuyen mai anh huong khong den quyet dinh mua Total vien thong a fpt phi long 18 16 17 11 18 80 12 14 13 19 12 70 30 30 30 30 30 150 thai phuc vu anh huong den quyet dinh * anh chi da tung mua san pham o dau Crosstabulation anh chi da tung mua san pham o dau 13 30 thang binh vien thong a 10 fpt phi long Total 17 62 21 20 13 21 88 30 30 30 30 150 ại họ cK in h thai phuc vu anh co huong den quyet khong dinh Total TGDD 17 tế H uế count vi tri thuan tien anh huong den quyet dinh mua * anh chi da tung mua san pham o dau Crosstabulation anh chi da tung mua san pham o dau count Đ vi tri thuan tien anh co huong den quyet khong dinh mua Total TGDD 16 thang vien thong binh a 12 12 fpt phi long Total 13 59 14 18 18 17 24 91 30 30 30 30 30 150 co nhieu san pham anh huong den quyet dinh mua * anh chi da tung mua san pham o dau Crosstabulation anh chi da tung mua san pham o dau count TGDD co nhieu san pham co anh huong den quyet khong dinh mua Total thang binh vien thong a fpt phi long Total 19 15 20 19 22 95 11 15 10 11 55 30 30 30 30 30 150 SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH 81 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp uy tin cua hang anh huong den quyet dinh mua * anh chi da tung mua san pham o dau Crosstabulation anh chi da tung mua san pham o dau count TGDD uy tin cua hang anh co huong den quyet khong dinh mua Total thang binh vien thong a fpt phi long Total 21 10 15 14 66 20 24 15 16 84 30 30 30 30 30 150 tế H uế ly khac anh huong den quyet dinh mua * anh chi da tung mua san pham o dau Crosstabulation anh chi da tung mua san pham o dau count co vien thong a 0 ại họ cK in h ly khac anh huong den quyet dinh mua Total TGDD thang binh khong fpt phi long Total 0 28 30 30 30 30 148 30 30 30 30 30 150 2.3 Thống kê nguồn thông tin mà khách hàng tham khảo mua hàng tham khao quang cao tren tv, internet * anh chi da tung mua san pham o dau Crosstabulation anh chi da tung mua san pham o dau Đ count TGDD tham khao quang cao co 20 tren tv, internet khong 10 Total 30 thang binh vien thong a 15 22 15 30 30 fpt phi long Total 17 20 80 13 10 70 30 30 150 tham khao to roi, ap phich * anh chi da tung mua san pham o dau Crosstabulation count tham khao to roi, ap co anh chi da tung mua san pham o dau TGDD 13 thang vien thong binh a 11 SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH fpt phi long Total 10 12 54 82 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp phich Total khong 17 30 19 30 22 30 20 30 18 30 96 150 tham khao nguoi than, ban be * anh chi da tung mua san pham o dau Crosstabulation anh chi da tung mua san pham o dau Count TGDD co 20 khong 10 30 tham khao nguoi than, ban be fpt phi long Total 21 22 104 46 30 30 150 tế H uế Total thang vien thong binh a 19 22 11 30 30 tham khao khac * anh chi da tung mua san pham o dau Crosstabulation anh chi da tung mua san pham o dau Count fpt phi long 10 22 20 30 30 Total 31 119 150 Đ Total co khong ại họ cK in h tham khao khac TGDD thang binh 29 26 30 30 vien thong a 22 30 SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH 83 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC XÂY DỰNG SƠ ĐỒ NHẬN THỨC 3.1 Mức độ nhận biết khách hàng Nghĩ đến TGDĐ nghi den dau tien nghi den thu nghi den thu nghi den thu nghi den thu Total Percent 47.3 25.3 10.7 12.7 4.0 100.0 Valid Percent 47.3 25.3 10.7 12.7 4.0 100.0 tế H uế Valid Frequency 71 38 16 19 150 Cumulative Percent 47.3 72.7 83.3 96.0 100.0 Nghĩ đến Thăng Bình nghi den dau tien nghi den thu nghi denthu nghi den thu nghi den thu Total Percent 12.7 17.3 26.7 22.0 21.3 100.0 ại họ cK in h Valid Frequency 19 26 40 33 32 150 Valid Percent 12.7 17.3 26.7 22.0 21.3 100.0 Cumulative Percent 12.7 30.0 56.7 78.7 100.0 Valid Đ Nghĩ đến Viễn Thông A nghi den dau tien nghi den thu nghi denthu nghi den thu nghi den thu nghi den thu Total Frequency 19 20 33 32 45 150 Percent 12.7 13.3 22.0 21.3 30.0 100.0 SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH Valid Percent 12.7 13.3 22.0 21.3 30.0 100.0 Cumulative Percent 12.7 26.0 48.0 69.3 99.3 100.0 84 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp Nghĩ đến FPT Valid nghi den dau tien nghi den thu nghi denthu nghi den thu nghi den thu Total Frequency 20 46 35 34 15 150 Percent 13.3 30.7 23.3 22.7 10.0 100.0 Valid Percent 13.3 30.7 23.3 22.7 10.0 100.0 Cumulative Percent 13.3 44.0 67.3 90.0 100.0 nghi den dau tien nghi den thu nghi denthu nghi den thu nghi den thu nghi den thu Total Percent 13.3 13.3 17.3 21.3 34.0 100.0 ại họ cK in h Valid Frequency 20 20 26 32 51 150 tế H uế Nghĩ đến Phi Long Valid Percent 13.3 13.3 17.3 21.3 34.0 100.0 Cumulative Percent 13.3 26.7 44.0 65.3 99.3 100.0 Nghĩ đến khác nghi den dau tien nghi den thu nghi den thu Total Đ Valid Frequency 1 148 150 Percent 7 98.7 100.0 SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH Valid Percent 7 98.7 100.0 Cumulative Percent 1.3 100.0 85 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp tế H uế 3.2 Thống kê tiêu chí theo thứ tự quan trọng lựa chọn siêu thị di động để mua sản phẩm Tiêu chí giá hợp lý Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid quan nhat 81 54.0 54.0 54.0 quan thu 26 17.3 17.3 71.3 quan thu 17 11.3 11.3 82.7 uqn thu 13 8.7 8.7 91.3 quan thu 2.0 2.0 93.3 quan thu 3.3 3.3 96.7 quan thu 3.3 3.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 ại họ cK in h Sản phẩm đa dạng Frequency Valid Percent Cumulative Percent quan nhat 1.3 1.3 1.3 quan thu 23 15.3 15.3 16.7 quan thu 21 14.0 14.0 30.7 uqn thu 27 18.0 18.0 48.7 quan thu 22 14.7 14.7 63.3 quan thu 29 19.3 19.3 82.7 quan thu 20 13.3 13.3 96.0 quan thu 4.0 4.0 100.0 150 100.0 100.0 Đ Valid Percent Total SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH 86 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp Uy tín thương hiệu tế H uế Valid quan nhat quan thu quan thu uqn thu quan thu quan thu quan thu quan thu Total Frequency Percent Valid Percent 14 9.3 9.3 30 20.0 20.0 31 20.7 20.7 13 8.7 8.7 26 17.3 17.3 13 8.7 8.7 12 8.0 8.0 11 7.3 7.3 150 100.0 100.0 Chính sách hậu Frequency Cumulative Percent 2.7 2.7 2.7 quan thu 2 1.3 1.3 4.0 quan thu 6.0 6.0 10.0 uqn thu 17 11.3 11.3 21.3 quan thu 25 16.7 16.7 38.0 quan thu 31 20.7 20.7 58.7 quan thu 37 24.7 24.7 83.3 quan thu 25 16.7 16.7 100.0 ại họ cK in h Total Valid Valid Percent quan nhat Đ Valid Percent Cumulative Percent 9.3 29.3 50.0 58.7 76.0 84.7 92.7 100.0 quan nhat quan thu quan thu uqn thu quan thu quan thu quan thu 150 100.0 Khuyến hấp dẫn Frequency 15 21 27 27 27 17 11 100.0 Percent Valid Percent 10.0 10.0 14.0 14.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 11.3 11.3 7.3 7.3 SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH Cumulative Percent 10.0 24.0 42.0 60.0 78.0 89.3 96.7 87 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp quan thu Total 150 3.3 100.0 3.3 100.0 100.0 Chất lượng sản phẩm quan nhat quan thu quan thu uqn thu quan thu quan thu quan thu Total tế H uế Valid Frequency Percent Valid Percent 32 21.3 21.3 42 28.0 28.0 31 20.7 20.7 16 10.7 10.7 15 10.0 10.0 11 7.3 7.3 2.0 2.0 150 100.0 100.0 Thái độ phục vụ 1.3 1.3 1.3 quan thu 4.0 4.0 5.3 quan thu 12 8.0 8.0 13.3 uqn thu 27 18.0 18.0 31.3 quan thu 21 14.0 14.0 45.3 quan thu 30 20.0 20.0 65.3 quan thu 32 21.3 21.3 86.7 quan thu 20 13.3 13.3 100.0 150 100.0 Vị trí thuận tiện 100.0 Total Frequency Valid Valid Percent Cumulative Percent quan nhat Đ Valid Percent ại họ cK in h Frequency Cumulative Percent 21.3 49.3 70.0 80.7 90.7 98.0 100.0 Percent Valid Percent Cumulative Percent quan thu 2 1.3 1.3 1.3 quan thu 1.3 1.3 2.7 uqn thu 10 6.7 6.7 9.3 quan thu 12 8.0 8.0 17.3 quan thu 13 8.7 8.7 26.0 quan thu 27 18.0 18.0 44.0 SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH 88 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp quan thu Total 3.3 84 56.0 56.0 150 100.0 100.0 100.0 Đánh giá trung bình khách hàng thương hiệu TGDĐ Statistics N Valid uy tin san thuong che thai pham da vi tri hieu hau mai phuc vu khuyen dang thuan tgdd tgdd tgdd mai tgdd tgdd tien tgdd 150 150 150 Missing Mean 2.8667 0 2.0400 1.7800 150 150 150 tế H uế gia ca tgdd chat luong san pham tgdd 150 150 0 0 1.8000 1.7533 3.3600 2.6000 2.7200 FPT Statistics N Valid ại họ cK in h chat luong uy tin che thai san vi tri gia ca san thuong hau mai phuc vu khuyen pham da thuan fpt pham fpt hieu fpt fpt fpt mai fpt dang fpt tien fpt 150 150 150 150 150 150 150 150 Missing Mean 2.5733 0 0 0 2.5867 2.4267 2.6733 2.6133 2.5267 3.0667 2.5667 Đ Viễn Thông A Statistics chat luong uy tin san san thuong che thai khuyen pham da vi tri gia ca pham hieu hau mai phuc vu mai dang thuan vien vien vien vien vien vien vien tien vien thong a thong a thong a thong a thong a thong a thong a thong a N Valid 150 150 150 150 150 150 150 150 Missing 0 0 0 0 Mean 2.9800 3.3133 3.4867 3.3533 3.1800 3.0000 3.1133 3.0933 SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH 89 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp Phi Long Statistics uy tin san vi tri thuong che thai khuyen pham thuan hieuphi hau mai phuc vu mai phi da dang tien phi long phi long phi long long phi long long 150 150 150 150 150 150 0 0 0 2.9333 2.8800 2.9800 2.5933 2.2333 2.6067 tế H uế chat luong san gia ca pham phi long phi long N Valid 150 150 Missing 0 Mean 2.9133 2.8133 Thăng Bình Statistics ại họ cK in h gia ca thang binh N Valid chat luong san pham thang binh 150 150 uy tin san vi tri thuong che thai khuyen pham da thuan hieu hau mai phuc vu mai dang tien thang thang thang thang thang thang binh binh binh binh binh binh 150 150 150 150 150 150 Đ Missing 0 0 0 0 Mean 2.8667 3.3333 3.4533 3.3867 3.4467 2.5067 3.0533 3.0000 SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH 90 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp 3.4 Tọa độ thuộc tính khơng gian đa hướng Iteration history for the dimensional solution (in squared distances) Young's S-stress formula is used Iteration S-stress 01917 01671 01658 Improvement 00247 00013 tế H uế Iterations stopped because S-stress improvement is less than 001000 Stress and squared correlation (RSQ) in distances RSQ values are the proportion of variance of the scaled data (dispari ại họ cK in h ties) in the partition (row, matrix, or entire data) which is accounted for by their corresponding distances Stress values are Kruskal's stress formula For matrix Stress = 04263 RSQ = 99315 Đ Configuration derived in dimensions Stimulus Coordinates Dimension Stimulus Stimulus Number Name 2 TBGC 1.0415 5350 TBCL -.7925 -.0179 TBUT -1.4911 2631 TBHM -1.2826 -.1112 TBTDPV -1.4156 0984 TBKM 2.2861 3545 TBSP 8847 -1.1444 TBVT 7695 0225 SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH 91 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp Tọa độ thương hiệu siêu thị không gian đa hướng Iteration history for the dimensional solution (in squared distances) Young's S-stress formula is used Iteration S-stress Improvement 03364 03250 00114 03242 00007 Iterations stopped because S-stress improvement is less than 001000 Stress and squared correlation (RSQ) in distances RSQ values are the proportion of variance of the scaled data (dispari tế H uế ties) in the partition (row, matrix, or entire data) which is accounted for by their corresponding distances Stress values are Kruskal's stress formula For matrix Stress = 03672 RSQ = 99377 ại họ cK in h Configuration derived in dimensions Stimulus Coordinates Dimension Stimulus Stimulus Number Name VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 2.3624 4984 -1.2248 -.1792 -.1262 -.0638 -.4090 5725 -1.4569 0266 Đ SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH 92 GVHD: Th.s Phạm Phương Trung Khóa luận tốt nghiệp Bản đồ nhận thức Đ ại họ cK in h tế H uế SVTH: Cù Thị Thanh – Lớp: K44B- QTKDTH 93 ... cầu chi n lược marketing mà công ty cổ phần Thế Giới Di Động chi nhánh Huế áp dụng thâm nhập vào thị trường Huế để từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện chi n lược marketing công ty, giúp công ty hoạt... dựng chi n lược marketing phù hợp với đoạn mà khách hàng lựa chọn - Tìm hiểu chi n lược marketing mà công ty cổ phần Thế Giới Di Động chi nhánh Huế áp dụng từ trước tới - So sánh chi n lược đề... 23 1.5 CHI N LƯỢC 7P TRONG MARKETING 24 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU HỒN THIỆN CHI N LƯỢC MARKETING CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TGDĐ CHI NHÁNH HUẾ 26 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TGDĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh hoàn thiện chiến lược marketing của công ty cổ phần thế giới di động chi nhánh huế, Khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh hoàn thiện chiến lược marketing của công ty cổ phần thế giới di động chi nhánh huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay