SLIDES BÁO CÁO WEB QUẢN TRỊ DU LỊCH

13 12 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 17:48

Báo cáo Web đề tài: Website quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành kèm source code Công nghệ sử dụng: JSPServlet Apache Tomcat Trình biên dịch sử dụng: Eclipse Trình biên dịch sử dụng: Eclipse Trình biên dịch sử dụng: Eclipse Đại học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng Khoa Công nghệ thông tin - - Báo cáo Thực tập công nhân Phần WEB Website giới thiệu quản lý hoạt động du lịch công ty du lịch lữ hành GVHD : ThS Võ Đức Hoàng SVTH : Nguyễn Văn Kỳ Phong– Lớp 15T3 Lê Thịnh – Lớp 15T3 Hồ Anh Tuấn - Lớp 15T3 Đà Nẵng, tháng 12/2018 PHẦN I: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG  Website giới thiệu hoạt động du lịch công ty du lịch lữ hành trang web giới thiệu đến người dùng thông tin dịch vụ công ty du lịch, tour có quản lý hoạt động du lịch cơng ty  Bao gồm phần chính:  Admin quản lí tồn hệ thống, viết viết tours, quản lý liệu website  Khách hàng tức người dùng ghé thăm hệ thống mong muốn chọn tour du lịch phù hợp đặt tour Báo cáo thực tập công nhân PHẦN I: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG Sơ đồ Use case: Báo cáo thực tập công nhân PHẦN I: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG Sơ đồ Use case: Báo cáo thực tập công nhân PHẦN I: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG Sơ đồ Use case: Báo cáo thực tập công nhân PHẦN I: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG Mối quan hệ bảng CSDL Báo cáo thực tập cơng nhân PHẦN II: NGƠN NGỮ SỬ DỤNG VÀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Website xây dựng tảng:  Back-end: Java  Front-end: HTML, CSS, JavaScript, Jquery  Hệ quản trị sở liệu: MySQL   Báo cáo thực tập công nhân PHẦN III: DEMO WEB Màn hình Báo cáo thực tập công nhân PHẦN III: DEMO WEB Giới thiệu dịch vụ Báo cáo thực tập công nhân PHẦN III: DEMO WEB Giới thiệu tour Báo cáo thực tập công nhân 10 PHẦN III: DEMO WEB Xem tour chi tiết Báo cáo thực tập công nhân 11 PHẦN III: DEMO WEB Quản lý tour admin Báo cáo thực tập công nhân 12 THANK YOU Báo cáo thực tập công nhân 13 ... THIỆU HỆ THỐNG  Website giới thiệu hoạt động du lịch công ty du lịch lữ hành trang web giới thiệu đến người dùng thông tin dịch vụ công ty du lịch, tour có quản lý hoạt động du lịch cơng ty ...   Báo cáo thực tập công nhân PHẦN III: DEMO WEB Màn hình Báo cáo thực tập cơng nhân PHẦN III: DEMO WEB Giới thiệu dịch vụ Báo cáo thực tập công nhân PHẦN III: DEMO WEB Giới thiệu tour Báo cáo. .. công nhân 10 PHẦN III: DEMO WEB Xem tour chi tiết Báo cáo thực tập công nhân 11 PHẦN III: DEMO WEB Quản lý tour admin Báo cáo thực tập công nhân 12 THANK YOU Báo cáo thực tập công nhân 13
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDES BÁO CÁO WEB QUẢN TRỊ DU LỊCH, SLIDES BÁO CÁO WEB QUẢN TRỊ DU LỊCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay