SKKN Nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt trong phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 20172018

55 9 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 17:12

Nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt trong phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 20172018Nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt trong phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 20172018Nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt trong phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 20172018Nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt trong phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 20172018Nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt trong phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 20172018Nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt trong phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 20172018Nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt trong phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 20172018Nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt trong phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 20172018Nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt trong phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 20172018 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP NAM ĐỊNH TRƯỜNG THCS THƯỜNG KIỆT (TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (TÊN CƠ QUAN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN) NÂNG CAO NHẬN THỨC THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS THƯỜNG KIỆT TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT, NĂM HỌC 2017- 2018 BÁO CÁO SÁNG KIẾN (Tên sáng kiến) Tác giả: Trình độ chun mơn: Tác giả: Phạm Thị Hà Chức vụ: Trình độ chun mơn:Cử nhân tiếng Anh Nơi cơng tác: Chức vụ:Phó Hiệu trưởng Nơi cơng tác:Trường THCS Thường Kiệt Nam Định, tháng năm 2018 THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “Nâng cao nhận thức thực hành học sinh trường THCS Thường Kiệt phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 2017-2018” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Y tế học đường Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 đến ngày 30 tháng năm 2018 Tác giả: Họ tên: Phạm Thị Hà Năm sinh: 05/11/1978 Nơi thường trú: 3/186 Đường Văn Cao – P Năng Tĩnh – TP Nam Định Trình độ chun mơn: Cử nhân Tiếng Anh Chức vụ cơng tác: Phó hiệu trưởng Nơi làm việc:Trường THCS Thường Kiệt Điện thoại: 01234.175.911 Tỷ lệ đóng góp tạo sáng kiến: 90 % Đồng tác giả: Họ tên: Lại Tuấn Anh Năm sinh: 1971 Nơi thường trú:Thành phố Nam Định Trình độ chun mơn:Ths Y khoa Chức vụ cơng tác: Trưởng Khoa Kiểm sốt Bệnh truyền nhiễm Nơi làm việc: Trung tâm Y Tế Dự Phòng- tỉnh Nam Định Điện thoại: 090.219.12.08 Tỷ lệ đóng góp tạo sáng kiến: 10% Đơn vị áp dụng sáng kiến: Tên đơn vị:Trường THCS Thường Kiệt – TP Nam Định Địa chỉ: Số 25 – Phan Đình Giót –Phường Năng Tĩnh – TP Nam Định Điện thoại: 0228.3868.493 BÁO CÁO SÁNG KIẾN I Điều kiện hoàn cảnh tạo sáng kiến: Bệnh Sốt xuất huyết bệnh truyền nhiễm gây dịch lưu hành địa bàn Phường Năng Tĩnh Phường Văn Miếu, hàng năm địa bàn phường ghi nhận trung bình 10 bệnh nhân mắc Sốt xuất huyết Tuy nhiên năm 2017 dịch bệnh Sốt xuất huyết bùng phát TP Nam Định Phường Năng Tĩnh Phường Văn Miếu đơn vị có số mắc Sốt xuất huyết cao Thành phố Biểu đồ 1: Phân bố bệnh nhân mắc Sốt xuất huyết- tỉnh Nam Định năm 2017 Biểu đồ cho thấy năm 2017 tình hình dịch bệnh Sốt xuất huyết bùng phát với số mắc ghi nhận 183.287 bệnh nhân 63/63 tỉnh, thành phố; 30 trường hợp tử vong Tỉnh Nam Định có số mắc đứng thứ Miền Bắc: 5090 bệnh nhân, phân bố 226/229 xã, phường, thị trấn thành phố Nam Định có số mắc Sốt xuất huyết chiếm 51.3% số mắc toàn tỉnh tập trung phường Văn Miếu (235 bệnh nhân), Cửa Bắc (213 bệnh nhân), Trường Thi (201 bệnh nhân); Phan Đình Phùng (155 bệnh nhân) Năng Tĩnh (154 bệnh nhân) Biểu đồ 2: Phân bố bệnh nhân mắc Sốt xuất huyết theo địa dư Thành Phố Nam Định Biểu đồ cho thấy năm 2017 có 25/25 phường địa bàn thành phố Nam Định ghi nhận bệnh nhân mắc Sốt xuất huyết, vụ dịch lớn thứ sau vụ dịch Sốt xuất huyết năm 1987 Phường Văn Miếu phường có 235bệnh nhân mắc Sốt xuất huyết cao Thành Phố.Phường Năng Tĩnh phường có số bệnh nhân mắc Sốt xuất huyết đứng thứ thành phố Nam Định, 154 bệnh nhân ghi nhận Để phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết cách chủ động thực công văn số 3813/BGDĐT- GDTX ngày 28/7/2017 Bộ GD &ĐT tăng cường phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết sở GD & ĐT với nội dung: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường nguyên nhân, hậu biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ cầu nối tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho gia đình cộng đồng - Huy động học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường tham gia tích cực vào chiến dịch diệt muỗi, diệt bọ gậy nhà trường, gia đình cộng đồng theo hướng dẫn ngành Y tế Tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường trường học gia đình cộng đồng Thực đạo Phòng GD & ĐT thành phố Nam Định UBND phường Năng Tĩnh việc phối hợp triển khai biện pháp phòng chống dịch Sốt xuất huyết nhà trường để nâng cao nhận thức học sinh triệu chứng, phương thức lây truyền biện pháp phòng chống bệnh Sốt xuất huyết với mục tiêu học sinh áp dụng kiến thức tiếp thu nhà trường để thực biện pháp phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết II Mô tả giải pháp: Mô tả giải pháp trước tạo sáng kiến 1.1 Khái quát chung bệnh Sốt xuất huyết Dengue 1.1.1 Lịch sử bệnh Sốt xuất huyết Dengue Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) bệnh sốt cấp tính gây nên bốn tuýp vi rút Dengue Sốt xuất huyết Dengue bệnh dịch lưu hành vùng nhiệt đới, đặc biệt châu Á, Tây Thái Bình Dương vùng biển Caribê Các vụ dịch lớn xảy mang tính chu kì Sốt xuất huyết Dengue đặc trưng sốt hai kỳ, đau cơ, đau khớp có ban Sốt xuất huyết Dengue có sốc biểu lâm sàng nặng hơn, gây tử vong Đặc trưng bệnh sốt, xuất huyết cấp, có sốc, tỷ lệ tử vong cao thường gặp trẻ em Sốt xuất huyết Dengue mô tả lần Phillippin, 1953 (mặc dù hội chứng tương tự ghi nhận Úc Trung Quốc nhiều năm trước đó) Hiện bệnh xảy nhiều vùng thành thị Đông Nam châu Á trở thành nguyên nhân nhập viện gây tử vong trẻ em vùng châu Á nhiệt đới Bệnh Sốt xuất huyết Dengue châu Á nhiệt đới mang tới từ vùng Địa Trung Hải, miền Đông Nam châu Phi vào cuối kỷ 19 buôn bán nô lệ qua Zanzibaz cảng biển Đỏ từ lan tới châu Phi Theo số liệu Tổ Chức Y Tế Thế Giới, năm gần số mắc Sốt xuất huyết Dengue giới có chiều hướng gia tăng 1.1.2 Bệnh Sốt xuất huyết Dengue Việt Nam Vụ dịch Sốt xuất huyết Dengue xảy Việt Nam vào năm 1958 Chu Văn Tường Mihow thông báo vào năm 1959 Ở miền Nam, dịch Sốt xuất huyết Dengue mô tả lần vào năm 1960 với 60 bệnh nhi tử vong Tháng năm 1963, dịch Sốt xuất huyết Dengue xảy Cái Bè, Châu Đốc, Hồng Ngự, Tân Châu Cao Lãnh với tổng số bệnh nhân thông báo 331, có 116 trẻ em tử vong Trong vụ dịch Halstead cộng phân lập vi rút týp Tiếp sau đó, vụ dịch Sốt xuất huyết Dengue lớn xảy 19 tỉnh, thành phố miền Bắc năm 1969 Từ năm 1970 đến năm 1974, dịch xảy lẻ tẻ số điểm nội thành Hà Nội với số bệnh nhân từ vài chục tới hàng trăm trường hợp phải vào điều trị bệnh viện Trong thời gian dịch lan thành phố, thị xã, thị trấn vùng nông thôn Bệnh Sốt xuất huyết Dengue lưu hành rộng rãi vùng châu thổ sông Hồng (miền Bắc), sông Cửu Long (miền Nam) dọc theo bờ biển miền Trung Bệnh không xuất thị mà vùng nơng thơn, nơi có véc tơ truyền Dịch Sốt xuất huyết Dengue bùng nổ theo chu kỳ với khoảng cách trung bình từ 4-5 năm vụ dịch lớn xảy năm 1998 có số mắc chết cao (mắc 234.920, chết 377) Mức độ lan rộng Sốt xuất huyết Dengue tùy thuộc vào phát triển giao thông giao lưu dân cư vùng Đặc biệt ghi nhận vụ dịch Sốt xuất huyết Dengue vùng núi xa xôi, hẻo lánh, cao nguyên biên giới phía Bắc mà điều chưa xảy Bệnh Sốt xuất huyết Dengue Việt Nam phát triển theo mùa có khác biệt miền Bắc miền Nam Ở miền Bắc thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, bệnh thường xảy từ tháng đến tháng 11, tháng khác bệnh xảy thời tiết lạnh, mưa, khơng thích hợp cho sinh sản hoạt động Ae Aegypti Bệnh phát triển nhiều từ tháng đến tháng 10 đỉnh cao vào tháng 7, 8, 10 miền Nam nam Trung bộ, bệnh Sốt xuất huyết Dengue xuất suốt năm với tần số mắc nhiều vào từ tháng đến tháng 11, đỉnh cao vào tháng 7, 8, 10 Như vậy, Sốt xuất huyết Dengue rõ ràng vấn đề y tế quan trọng liên quan đến sức khoẻ hoạt động đời sống người dân Việt Nam nay, điều kiện phát triển khơng ngừng q trình thị hố gia tăng giao lưu người 1.1.3 Tác nhân gây bệnh Trong thời gian dài, người ta biết vụ dịch Sốt xuất huyết Dengue muỗi truyền liên tiếp xảy Trung Mỹ, vùng biển Caribê Đông Nam châu Á, tác nhân gây bệnh chưa biết đến Mãi đến 1944, Sabin phân lập vi rút Dengue týp 1, 2, sau tháng 4/1956, tháng 5/1960 phân lập vi rút Dengue týp tác nhân gây vụ dịch Sốt xuất huyết Dengue hiểu rõ Muỗi Aedes bị nhiễm virút Dengue sau đốt bệnh nhân giai đoạn nhiễm vi rút huyết sau vi rút nhân lên thể muỗi sau 8-12 ngày (trung bình ngày) muỗi truyền bệnh 1.1.4 Cơ thể cảm nhiễm Sốt xuất huyết gặp người, lứa tuổi, trẻ em có tỷ lệ mắc cao Tỷ lệ tử vong trước cao 30-40%, số năm gần giảm 1% Miễn dịch sau mắc bệnh tồn thời gian ngắn, khơng có miễn dịch chéo túyp vi rút 1.1.5 Vectơ truyền bệnh Ngay từ ban đầu, người ta nghĩ đến muỗi thủ phạm truyền vi rút Dengue từ người mắc bệnh sang người lành, tới năm 1903 vấn đề Graham chứng minh Nhiều tác giả nghiên cứu vec tơ truyền bệnh Sốt xuất huyết Dengue thống đến kết luận Sốt xuất huyết Dengue truyền muỗi Ae Aegypti muỗi Ae Albopictus, Ae Aegypti đóng vai trò quan trọng Những nghiên cứu Phillippin, Inđơnêsia đảo thuộc Thái Bình Dương cho thấy Ae Aegypti, Ae Albopictus, số loài muỗi khác Ae polynesiensis, Ae scutellaris, Ae cooki, Ae rotumae, Ae tongue, Ae tabu véc tơ truyền vi rút Năm 1964 1986, Tổ Chức Y Tế Thế Giới mở hội thảo Sốt xuất huyết Dengu Băng Cốc, Thái Lan, véc tơ bệnh nhiều tác giả nghiên cứu Ae Aegypti khẳng định véc tơ chủ yếu, Ae Albopictus đóng vai trò định việc lưu trữ vi rút tự nhiên Một số tác giả cho Ae Albopictus truyền vi rút Dengue týp gây người bệnh sốt với triệu chứng nhẹ Ngược lại, Ae Aegypti truyền vi rút gây diễn biến nặng Trong thực tế cho thấy, thay Ae Albopictus Ae Aegypti vùng thành phố Đông Nam châu liên quan đến việc xuất Sốt xuất huyết Dengue ngày thường xuyên Tổ Chức Y Tế Thế Giới tổng kết tình hình Đông Nam châu giới, xây dựng hướng dẫn toàn diện bệnh Sốt xuất huyết Dengue Các chuyên gia lần khẳng định Ae Aegypti véc tơ quan trọng truyền vi rút Dengue, số loài muỗi khác tham gia truyền bệnh Ae Albopictus, Aedes polinesiensis số lồi thuộc nhóm Scutellaris Trước tình hình bệnh Sốt xuất huyết Dengue ngày lan rộng phạm vi toàn giới, hội thảo quốc tế lần thứ Sốt xuất huyết Dengue chiến lược phòng chống tổ chức Mexico tháng 11/1992 Tại chuyên gia đưa danh sách bổ sung loài muỗi véc tơ Sốt xuất huyết Dengue Những vùng ven rừng thuộc Đông Nam châu á, Aedes niveus tham gia truyền bệnh Các tác giả cảnh báo khả truyền trực hệ vi rút Dengue số loài véc tơ Ae mediovitatus vùng Caribê loài thuộc nhóm Scutellaris lồi khác từ châu Phi Nhóm Scutellaris quan trọng vùng Đông Nam á, đảo thuộc Inđơnêsia Nam Thái Bình Dương Mặc dù thực tế loài phân cách địa cách tương đối giới hạn số đảo mà chúng véc tơ, khả truyền týp vi rút Dengue trực hệ làm cho nhà nghiên cứu Sốt xuất huyết Dengue khơng thể coi nhẹ vai trò chúng Ổ bọ gậy nguồn sinh sản muỗi trưởng thành bị ảnh hưởng nhiều yếu tố đa dạng nhiều chiều, ví dụ mơi trường sống người (ví dụ đa dạng cá nhân, hộ gia đình mơi trường sống cộng đồng), sinh thái học véc tơ, thực hành giám sát véc tơ , nhiên yếu tố làm tăng giảm nguy lan truyền bệnh Sốt xuất huyết Dengue Yếu tố nhiệt độ (đôi lượng mưa) ghi nhận có ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ mắc; nhiên chưa có chứng cho thấy tác động thay đổi thời tiết qua nhiều năm lên bùng phát dịch Sốt xuất huyết Dengue sau loại trừ ảnh hưởng khác biệt thời tiết theo mùa Nghiên cứu diện yếu tố có tác động mạnh đến việc kiểm soát lan truyền bệnh vật chủ vi rút hay tương tác vật chủ véc tơ Sốt xuất huyết Dengue bệnh có xảy người dân đô thị/cận đô thị muỗi truyền Sốt xuất huyết Dengue sinh sản dụng cụ chứa nước nhân tạo bên xung quanh nhà, vậy, không yếu tố sinh học hay sinh thái học muỗi truyền bệnh vi rút truyền bệnh mà cần thiết phải phân tích nghiên cứu yếu tố xã hội môi trường sống đa dạng cá nhân/ hộ gia đình/ cộng đồng (ví dụ yếu tố sinh học - kinh tế - xã hội) Ở Việt Nam, nghiên cứu véc tơ truyền bệnh Sốt xuất huyết Dengue tiến hành nhiều năm Russell cộng năm 1969, Nguyễn Trung Thành năm 1971, Vũ Thị Phan cộng năm 1970, 1973, Vũ Đức Hương năm 1977, Vũ Sinh Nam năm 1995, 2003 Các tác giả khẳng định Ae Aegypti véc tơ vụ dịch Sốt xuất huyết Dengue Việt Nam Muỗi Ae Albopictus có mặt số vụ dịch với số mật độ thấp, chưa có kết phân lập vi rút Dengue dương tính từ Ae Albopictus Như vậy, Việt Nam thời điểm Ae Aegypti véc tơ truyền vi rút Dengue vụ dịch Sốt xuất huyết Dengue xảy Để phòng chống có hiệu Sốt xuất huyết Dengue bệnh khác muỗi Ae Aegypti truyền, hiểu biết đầy đủ sinh học, sinh thái lồi muỗi đóng vai trò quan trọng Đặc điểm sinh thái muỗi Ae Aegypti Ae Albopictus yếu tố xã hội liên quan đến Sốt xuất huyết Dengue Giống Aedes tìm thấy nơi giới với 1000 lồi Trong số lồi có liên quan đến y học Ae Aegypti Ae Albopictus biết đến nhiều khơng véc tơ truyền bệnh mà dùng nghiên cứu phòng thí nghiệm Do vậy, Ae Aegypti Ae Albopictus trở thành đối tượng nghiên cứu nhiều tác giả giới Bảng 1: Phân bố độ tuổi khối lớp đối tượng điều tra Đặc tính Độ tuổi Khối lớp Tần số (n =146) Tỷ lệ (%) 12 34 23.3 13 42 28.7 14 35 24.0 15 35 24.0 Khối 34 23.3 Khối 45 30.8 Khối 32 21.9 Khối 35 24.0 Qua bảng cho thấy độ tuổi học sinh nghiên cứu từ 12 đến 15 tuổi, phân bố khối lớp từ khối lớp đến khối lớp Bảng 2: Nhận biết bệnh Sốt xuất huyết đối tượng điều tra Trước Kiến thức Đã nghe SXH Chưa nghe Sau Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ 124 84.9 146 100 22 15.1 0 Qua bảng cho thấy trước truyền thơng có tới 15.1% học sinh trường THCS Thường Kiệt chưa nghe khơng có khái niệm bệnh Sốt xuất huyết Tỷ lệ cho thấy Trường THCS Thường Kiệt nằm địa bàn Phường Năng Tĩnh nơi dịch bệnh Sốt xuất huyết lưu hành nhiên công tác truyền thông giáo dục bệnh Sốt xuất huyết nhà trường chưa quan tâm mức đóng góp hỗ trợ em học sinh hoạt động phòng chống Sốt xuất huyết cộng đồng nhiều hạn chế Tuy 39 nhiên sau can thiệp có 100 % học sinh vấn cho biết nghe biết dịch bệnh SXH Biểu đồ 2: Nguồn thông tin sốt xuất huyết mà đối tượng thu nhận (n = 124) Qua biểu đồ cho thấy trước nghiên cứu học sinh tiếp nhận thơng tin từ truyền hình chiếm tỷ lệ (64.5%) thấp nghiên cứu Đỗ Nguyễn Thùy Nhi cơng năm 2010 tỷ lệ 77%; thông tin qua sách, báo (37.9%); loa, đài (35.5%) tương tự nghiên cứu trước cho thấy nguồn thông tin đại chúng đặc biệt truyền hình người dân quan tâm Trong nghiên cứu nguồn thông tin từ thân người nhà mắc bệnh Sốt xuất huyết chiếm tỷ lệ cao (12.1%) hồn tồn phù hợp với tình hình dịch bệnh Sốt xuất huyết thường xuyên lưu hành địa bàn phường Năng Tĩnh năm 2017 có 154 bệnh nhân bị mắc Sốt xuất huyết Nguồn thông tin cho quan trọng trường học học sinh tiếp nhận thông tin từ thầy cô giáo trước nghiên cứu mức thấp (7.3%), nhiên nghiên cứu hiệu can thiệp truyền thông trường nên nhận thức học sinh tăng lên 95.2% sau can thiệp tương tự nghiên cứu Đỗ Nguyễn 40 Thùy Nhi cơng năm 2010 tỷ lệ 98.4% Nguồn thông tin cho hiệu dễ áp dụng rộng rãi nhà trường nguồn thông tin từ tờ rơi, áp phích hệ thống loa truyền nhà trường giúp tăng nhận thức học sinh từ 14.5% trước can thiệp lên 77.2% sau can thiệp Biểu đồ 5: Triệu chứng bệnh Sốt xuất huyết Biểu đồ cho thấy trước can thiệp học sinh biết triệu chứng bệnh Sốt xuất huyết chiếm tỷ lệ 58.1% tương đương với nghiên cứu Lê Thị Thanh Hương 59.7% thấp so với nghiên cứu Đỗ Nguyễn Thùy Nhi Trường THCS Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang năm 2009, tỷ lệ biết dấu hiệu bệnh 86.4% Tuy nhiên 38.7% học sinh triệu chứng bệnh Sốt xuất huyết 3.2% học sinh có kiến thức sai triệu chứng bệnh Sốt xuất huyết là: sốt cách nhật, sốt nhẹ nhanh khỏi khơng có sốt Sau can thiệp tỷ lệ học sinh có kiến thức triệu chứng bệnh ( Sốt cao liên tục từ đến ngày, sốt cao liên tục , sốt huyết, chẩy máu đau xương khớp) tăng lên 97.2% có tới 59.6 % học sinh biết đầy đủ triệu chứng bệnh tăng 2,7 lần so với 41 can thiệp Tỷ lệ học sinh triệu chứng bệnh giảm từ 32.9% xuống 1.4% Biểu đồ 6: Nguyên nhân gây bệnh Sốt xuất huyết Qua biểu đồ cho thấy trước can thiệp có đến 19.9% số học sinh nguyên nhân gây bệnh Sốt xuất huyết 21.2% học sinh có hiểu biết khơng cho Sốt xuất huyết bệnh lây truyền qua ăn uống, nói chuyện hay tiêm chích Tỷ lệ học sinhnhận thức nguyên nhân gây bệnh chiếm tỷ lệ 43.8% thấp so với nghiên cứu Đỗ Nguyễn Thùy Nhi 75.9% Sau can thiệp hiểu biết em học sinh nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết tăng lên đến 92.5% tương đương với nghiên cứu Đỗ Nguyễn Thùy Nhi 93.7% Biểu đồ 7: Biết muỗi vằn gây bệnh Sốt xuất huyết 42 Biểu đồ cho thấy tỷ lệ học sinh biết muỗi vằn thủ phạm truyền bệnh Sốt xuất huyết tăng từ 39.2 trước can lên đến 91.7% sau can thiệp Biểu đồ 8: Biết nơi muỗi vằn đẻ trứng Biểu đồ cho thấy sau can thiệp truyền thông học sinh biết muỗi vằn đẻ trứng dụng cụ phế thải tăng từ 15,8% lên 92.1% biết muỗi vằn đẻ trứng dụng cụ chứa nước tăng từ 19.9% lên 95.2% kiến thức quan trọng 43 giúp cho em có thực hành thực biện pháp phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết gia đình Biểu đồ 9: Kiến thức biện pháp phòng chống bệnh Sốt xuất huyết Biểu đồ cho thấy sau can thiệp tỷ lệ trả lời diệt muỗi bọ gậy tăng từ 28.1% lên tới 89.5% 1.4% học sinh hỏi khơng biết biện pháp phòng chống bệnh Sốt xuất huyết Biện pháp diệt muỗi bọ gậy cho biện pháp quan trọng hàng đầu biện pháp phòng bệnh bệnh Sốt xuất huyết bệnh chưa có vắc xin chưa có thuốc điều trị đặc hiệu Bảng 4: Thái độ phòng chống Sốt xuất huyết Thái độ ủng hộ Diệt bọ gậy biện pháp tối ưu Ngủ ban ngày Súc rửa dụng cụ chứa nước Đậy nắp vật chứa nước Dọn dẹp dụng cụ phế thải Thả cá diệt bọ gậy Trước can thiệp Tần số Tỷ lệ 41 28.1 29 19.9 4.1 0 0.7 1.4 Sau can thiệp Tần số Tỷ lệ 134 91,8 55 37,7 45 30,8 95 65,1 124 84,9 21 14,4 Bảng cho thấy thái độ học sinh trường THCS Thường Kiệt thay đổi tích cực sau can thiệp truyền thơng, có tới 91.8% số học sinh 44 hỏi ủng hộ việc diệt bọ gậy; thái độ ủng hộ biện pháp dọn dẹp dụng cụ phế thải trước can thiệp có 0.7%, sau can thiệp tăng lên 84.9% biện pháp đậy nắp dụng cụ chứa nước trước can thiệp khơng có học sinh ủng hộ sau can thiệp có tới 65.1% học sinh biết ủng hộ Bảng 5: Thực hành phòng chống Sốt xuất huyết học sinh Thực hành Nằm tránh muỗi Phun thuốc diệt muỗi Dùng hương diệt muỗi Thả cá vào bể nước Thau rửa bể nước thường xuyên Thu nhặt, phá hủy dụng cụ phòng Trước Tần số Tỷ lệ 28 19.2 35 24.0 0 0.7 1.4 tránh Cách khác Không thực hành Sau Tần số Tỷ lệ 35 24.0 57 39.0 21 14.4 32 21.9 104 71.2 0.7 135 92.5 105 71.9 0 0 Bảng cho thấy trước can thiệp truyền thơng Sốt xuất huyết hoạt động mà học sinh trường THCS Thường Kiệt đề cập đến nhiều phun thuốc diệt muỗi chiếm tỷ lệ 24%, nằm tránh muỗi 19.2%, nhiên biện pháp nêu biện pháp thụ động không giải gốc rễ vấn đề phải loại bỏ ổ bọ gậy biện pháp thau rửa bể có 1.4% học sinh thực hiện, thu nhặt phế thải thả cá vào bể có 0.7% học sinh lựa chọn có tới 71.9% học sinh khơng thực hành biện pháp phòng chống Sốt xuất huyết gia đình Sau can thiệp biện pháp hiệu cơng phòng chống Sốt xuất huyết em học sinh biết thực hành cao 92.5% học sinh tham gia thu nhặt phá hủy dụng cụ phế thải, 71.2% thau rửa bể nước 21.9% thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn gia đình Bảng 6: Thực hành phòng chống Sốt xuất huyết thân gia đình vòng 10 ngày qua 45 Trước Biện pháp Sử dụng bình xịt, phun thuốc hương diệt muỗi Thực hành loại bỏ ổ bọ gậy dụng cụ chứa nước Sau Tần số Tỷ lệ % Tần số Tỷ lệ % 76 52.1 81 55.5 30 20.5 136 93.2 Bảng cho thấy biện pháp loại bỏ ổ bọ gậy dụng cụ chứa nước học sinh lựa chọn áp dụng gia đình 10 ngày qua chiếm tới 93.2% sau can thiệp so với 20.5% trước can thiệp cho thấy can thiệp truyền thông vô quan trọng hiệu với đối tượng học sinh THCS nhằm giúp em có nhận thức thực hành để áp dụng biện pháp hiệu cơng tác phòng chóng dịch bệnh Sốt xuất huyết Tỷ lệ học sinhthực hành tham gia tìm diệt bọ gậy gia đình vơ quan trọng mục tiêu dự án phòng chống Sốt xuất huyết mong muốn người dân đặc biệt đội ngũ học sinh có kiến thức, thái độ tiến tới việc thực hành kiểm soát diệt bọ gậy gia đình cộng đồng III Hiệu sáng kiến đem lại: Hiệu kinh tế: Trong năm năm gần đây, số mắc Sốt xuất huyết trung bình năm Việt Nam thông báo 100.000 chết khoảng 100 ca Ước tính chi phí cho bệnh nhân Sốt xuất huyết Dengue vào nhập viện vào khoảng từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng Không thế, với thay đổi kinh tế, xã hội môi trường sống, nhiều nơi tần số mắc bệnh có chiều hướng tăng lên miền Bắc miền Nam Việt Nam 46 Hàng năm địa bàn phường Năng Tĩnh ghi nhận 10-12 bệnh nhân mắc Sốt xuất huyết tạo thành ổ dịch vừa nhỏ địa phương nguồn lực dành cho cơng tác phòng chống dịch lớn, trung bình tiêu tốn 15.000.000 -20.000.000 đồng/ vụ dịch nhỏ để đáp ứng vật tư, máy móc, hóa chất phun chống dịch nhân cơng thực biện pháp phòng chống dich cơng đồng Can thiệp truyền thông trường THCS hướng nhằm trang bị kiến thức cho em học sinh nhà trường thông qua thầy cô giáo với hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật Trạm Y tế để em có kiến thức trực tiếp thực biện pháp phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết gia đình góp phần hạn chế ổ bọ gậy nguyên nhân chủ yếu truyền bệnh Sốt xuất huyết chủ động thực biện pháp phòng bệnh đem lại hiệu to lớn cho cơng tác phòng chống Sốt xuất huyết cộng đồng Hiệu mặt xã hội: Cơng tác phòng chống Sốt xuất huyết gặp nhiều khăn nguồn lực hỗ trợ kinh phí Trung ương năm gần bị cắt giải nhiều, hỗ trợ tỉnh vơ hạn chế có dịch bệnh Sốt xuất huyết chủ yếu hoạt động dựa vào nguồn lực kinh phí địa phương Trong hoạt động phòng chống dịch Sốt xuất huyết nhiệm vụ quan trọng phát phá hủy ổ bọ gậy gia đình, cơng việc đòi hỏi phải làm thường xuyên liên tục hàng tuần, hàng tháng suốt năm đặc biệt vào mùa hè thu, nhiên nhân lực để thực nhiệm vụ hạn chế mơ hình phòng chống Sốt xuất huyết có tham dự học sinh triển khai số tỉnh miền Trung (Nha Trang) miềm Nam (Tiền Giang) đem lại hiệu rõ rệt đưa vào triển khai thí điểm trường THCS Thường Kiệt với kết ban đầu khả quan 47 Qua đánh giá kiến thức, thái độ hành vi học sinh trường THCS Thường Kiệt sau can thiệp truyền thơng có thay đổi tích cực, kết cụ thể sau: - 100% học sinh vấn phổ biến học tập bệnh Sốt xuất huyết - Nguồn thông tin mà học sinh thu nhận từ thầy, cô giáo tăng từ 7,3% trước can thiệp lên đến 95.2% sau can thiệp; nguồn thơng tin từ tờ rơi, áp phích tăng từ 14,5% lên 77.2% - 97.2% học sinh biết triệu chứng bệnh 59.6% học sinh biết đầy đủ triệu chứng bệnh Sốt xuất huyết - 95.2% học sinh vấn biết mắc Sốt xuất huyết muỗi truyền bệnh, 91.7% biết muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết muỗi vằn, 95.2% biết nơi muỗi vằn đẻ trứng 89.5% biết biện pháp phòng chống SXH hữu hiệu diệt muỗi bọ gậy - 91.8% số học sinh hỏi ủng hộ việc diệt bọ gậy; thái độ ủng hộ biện pháp dọn dẹp dụng cụ phế thải trước can thiệp có 0.7%, sau can thiệp tăng lên 84.9% biện pháp đậy nắp dụng cụ chứa nước trước can thiệp khơng có học sinh ủng hộ sau can thiệp có tới 65.1% học sinh biết ủng hộ - 92.5% học sinh tham gia thu nhặt phá hủy dụng cụ phế thải, 71.2% thau rửa bể nước 21.9% thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn gia đình Khuyến nghị: Trong năm học 2017-2018, trường THCS Thường Kiệt, thành phố Nam Định triển khai thành cơng mơ hình can thiệp truyền thơng cho học sinh dịch bệnh Sốt xuất huyết, nhiên để làm tốt công tác tuyên truyền nhà trường địa bàn Tỉnh Nam Định để nâng cao nhận thức học sinh, tơi xin có khuyến nghị cụ thể sau: 48 3.1 Hàng năm vào đầu năm học tập huấn cập nhật kiến thức cho giáo viên nhà trường tình hình dịch bệnh biện pháp phòng chống theo hướng dẫn nghành y tế 3.2 Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai đồng biện pháp truyền thơng suốt năm học tích hợp, lồng ghép kiến thức dịch bệnh Sốt xuất huyết môn Sinh học, Công nghệ, GDCD, Thể dục buổi học khóa 3.3 Tổ chức hoạt động Thi tìm hiểu kiến thức cách phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết lớp vào Sinh hoạt lớp với hình thức : hái hoa dân chủ, diễn kịch, làm thơ, làm báo tường, văn nghệ 3.4 Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế phường, xã tranh thủ hỗ trợ Trung tâm Y tế thành phố Nam Đinh, Trung Tâm Y Tế huyện nội dung đào tạo, tập huấn, vật liệu truyền thơng tờ rơi, áp phích, tun truyền Sốt xuất huyết 3.5 Phát phiếu Hướng dẫn học sinh tìm diệt bọ gậy gia đình khu vực lân cận để học sinh áp dụng thực hành gia đình.Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Nam Định, Trung Tâm Y tế huyệt, Các Trạm Y tế công tác giám sát muỗi, bọ gậy truyền bệnh hộ gia đình để làm sở đơn đốc nhắc nhở em học sinh thường xuyên thực biện pháp phòng chống sốt xuất huyết gia đình 3.6 Đánh giá hiệu công tác can thiệp truyền thông trường THCS Thường Kiệt thông qua sáng kiến kinh nghiệm: NÂNG CAO NHẬN THỨC THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS THƯỜNG KIỆT TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT, NĂM HỌC 2017- 2018 để làm sở nhân rộng mơ hình truyền thơng phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết địa bàn Tỉnh Nam Định 49 IV Cam kết không chép vi phạm quyền Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm thân viết sở phối hợp nhà trường với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh hoạt động can thiệp truyền thơng phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trường THCS Thường Kiệt- Thành Phố Nam Định có tham khảo từ tài liệu, khơng chép nội dung người khác Tôi xin chân thành cảm ơn! CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN (xác nhận) Nam định, ngày 16 tháng 05 năm 2018 TÁC GIẢ SÁNG KIẾN Phòng GD& ĐT Thành Phố Nam Định ( xác nhận, đánh giá, xếp loại) 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Y tế (2014), Hướng dẫn giám sát phòng chống Sốt xuất huyết Dengue, Quyết định số 3711QĐ/BYT ngày 19 tháng năm 2014 Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng Môi Trường (2009), Bệnh Sốt Dengue/ Sốt xuất huyết Dengue Cẩm nang phòng chống bệnh truyền nhiễm, trang 188-196 Bộ Y tế (2006), Giám sát, chẩn đoán điều trị bệnh Sốt Dengue/ Sốt xuất huyết Dengue Nhà xuất Y học Hà Nội 51 Vũ Sinh Nam (2003) Giám sát phòng chống muỗi truyền bệnh Giám sát kiểm soát bệnh truyền nhiễm người Nhà xuất khoa học kỹ thuật, trang 245-252 Trần Đắc Phu (2002) Đặc điểm chủ yếu bệnh SD/SXHD lưu hành Nam Hà nghiên cứu sử dụng Mesocyclops việc phòng trừ véc tơ thực địa nhỏ Luận án Tiến sỹ y học dự phòng - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Hoàng Văn Tân (2003) Bệnh Sốt Dengue/ Sốt xuất huyết Dengue Giám sát kiểm soát bệnh truyền nhiễm người Nhà xuất khoa học kỹ thuật, trang 64-74 Tổ chức Y tế giới (2010) Tài liệu hướng dẫn phòng chống Sốt Dengue Sốt xuất huyết Dengue Nhà xuất Y học, Hà Nội (34) Trường Đại học Y Thái Bình Bộ mơn Vệ sinh - Dịch tễ học (2009), Bài giảng dịch tễ học tập Trung tâm YTDP tỉnh Nam Định (2017), Báo cáo cơng tác phòng chống dịch bệnh tỉnh Nam Định năm 2017 10 http://thcslythuongkiet.pgdtpnamdinh.edu.vn/gioi-thieu (truy cập ngày 15 tháng năm 2018) 11 Đỗ Nguyễn Thủy Nhi (2009), Đánh giá kiến thức thái độ thực hành phòng chống SXH học sinh trước sau triển khai dự án can thiệp trường Trung học sở Tân Hưng huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang, Hội nghị Khoa học kỹ thuật Viện Y tế Công cộng năm 20092010 12 Lê Thanh Hương, Trần Văn Hai, Nguyên Công Cừu Đoàn Văn Phỉ (2006), "Kiến thức, thái độ thực hành phòng chống SD/SXHD người dân xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Y tế công cộng, Tập (9), 12 2007 52 13 Lê Thành Tài Nguyên Thị Kim Yến (2008), "Kiến thức, thái độ, thực hành số' yếu tố' liên quan đến phòng chống sốt xuất huyết dengue người dân xã Mỹ Khánh huyện Phong Điền, Thành phố' Cần Thơ năm 2007", Tạp chí Y học chuyên đề Y tế công cộng Y học dự phòng, Tập 12 (4), tr 45 - 49 53 ... tiến hành đánh giá: Nâng cao nhận thức thực hành học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt phòng chống bệnh Sốt xuất huyết năm học 2017-2018” với mục tiêu sau: So sánh kiến thức, thái độ thực hành học. .. KIẾN Tên sáng kiến: Nâng cao nhận thức thực hành học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 2017-2018” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Y tế học đường Thời gian áp... thông nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh THCS phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Trường THCS Lý Thường Kiệt nằm địa bàn Phường Năng Tĩnh có 40 giáo viên, với tổng số học sinh toàn trường 545
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt trong phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 20172018, SKKN Nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt trong phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, năm học 20172018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay