De cuong nghiên cứu khoa học ngành kỹ thuật quân sự năm 2019

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 15:15

PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Súng tiểu liên 5,56mm AR15 Mỹ sản xuất, có biên chế Quân đội ta dùng để trang bị chủ yếu cho lực lượng Dân quân xã, phường, thị trấn tỉnh, phần lớn qua sử dụng chiến tranh có khả tác chiến độc lập tiêu điệt đối phương nhanh, đáp ứng yêu cầu chiến thuật đề Tuy nhiên, trải qua thời gian sử dụng lâu dài môi trường thời tiết yếu tố chủ quan người trình bảo quản, giữ gìn nên tình trạng hư hỏng, xuống cấp vũ khí trang bị nhanh, cơng nghiệp Quốc phòng phát triển, kinh tế đất nước nhiều khó khăn nên việc sản xuất mua trang bị thay gặp nhiều hạn chế Vì cần hiểu biết thực tốt nội dung súng Tiểu liên 5,56mm để sử dụng tốt vũ khí trang bị hạn chế thấp hư hỏng Trong trình khai thác sử dụng, sửa chữa khắc phục súng có nội dung khơng phần quan trọng; việc hiệu chỉnh phận ngắm khí Bộ phận ngắm khí súng AR-15 gồm cụm đầu ngắm cụm thước ngắm Đầu ngắm điều chỉnh lên, xuống cách vặn thân đầu ngắm quay ngược chiều kim đồng hồ Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng súng AR-15 theo cách hiệu chỉnh thông thường từ trước đến nay, việc thực hiệu chỉnh đầu ngắm cách nhờ mũi đầu đạn viên đạn trục có mũi nhọn thích hợp ấn vào lẩy hãm đồng thời quay theo chiều cần hiệu chỉnh Mỗi lần thường nấc (bằng 1/5 vòng), sau muốn hiệu chỉnh tiếp phải thực lại từ đầu Việc hiệu chỉnh thước ngắm hoàn toàn tương tự để đưa thước ngắm sang phải sang trái Với cách làm đó, việc hiệu chỉnh phải nhiều thời gian, khơng xác, khơng bảo đảm an toàn Xưởng OX1- Cục Kỹ thuật Quân khu năm đảm nhiệm sửa chữa lượng lớn súng tiểu liên 5,56mm AR15 đơn vị đưa để sửa chữa Sau sửa chữa tiến hành bắn kiểm tra - hiệu chỉnh Nếu dùng cách hiệu chỉnh tốn nhiều thời gian, làm chậm tiến độ sửa chữa chung tồn Xưởng Hơn nữa, Xưởng nơi có đội ngũ cán kỹ thuật, thợ sửa chữa nhiều Quân khu, đội ngũ thợ sửa chữa vũ khí cho đơn vị tồn qn Vì vậy, việc “Thiết kế, chế tạo dụng cụ chuyên dùng hiệu chỉnh phận ngắm súng tiểu liên 5,56mm AR15”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sửa chữa súng binh nói chung sửa chữa súng tiểu liên 5,56mm AR15 nói riêng Từ sở lý luận thực tiễn trên, cho thấy việc “Thiết kế, chế tạo dụng cụ chuyên dùng hiệu chỉnh phận ngắm súng tiểu liên 5,56mm AR15” nhu cầu cần thiết để nâng cao hiệu làm việc giảm bớt thời gian trình hiệu chỉnh ngắm bắn, phát huy hiệu sử dụng súng AR15 quân đội nói chung, đơn vị trang bị súng AR15 nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hiện toàn đơn vị chưa có cơng trình nghiên cứu ý tưởng có nội dung liên quan đến việc thiết kế, chế tạo dụng cụ hiệu chỉnh chuyên dùng phận ngắm súng tiểu liên 5,56mm AR15 Đây đề tài nghiên cứu hồn tồn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích: Góp phần nâng cao lực sửa chữa Xưởng, nâng cao hệ số kỹ thuật cho vũ khí sửa chữa bảo dưỡng Giảm thời gian công lao động trình bắn kiểm tra - hiệu chỉnh Tạo dụng cụ lao động mang tính chuyên dùng cao, phục vụ trình bắn kiểm tra - hiệu chỉnh súng, bảo đảm hiệu chỉnh xác, thuận tiện, nhanh chóng, an tồn cho người vũ khí - Nhiệm vụ: + Nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng kiểm tra – hiệu chỉnh súng AR15 chưa có dụng cụ hiệu chỉnh chuyên dùng, phân tích ưu nhược điểm việc thiết kế, chế tạo dụng cụ + Trình bày nội dung thực việc chế tạo, tiến trình cơng nghệ việc thiết kế + Nghiên cứu cấu tạo, tính tốn, thiết kế kiểm tra sức bền, hiệu kinh tế, quân liên quan đến nội dung thiết kế, chế tạo dụng cụ hiệu chỉnh chuyên dùng phận ngắm súng tiểu liên 5,56mm AR15 Xưởng OX1 Khách thể đối tượng nghiên cứu đề tài - Khách thể nghiên cứu: Súng tiểu liên 5,56mm AR15 trang bị đơn vị LLVT Quân khu - Đối tượng nghiên cứu: Thiết kế, chế tạo dụng cụ chuyên dùng hiệu chỉnh phận ngắm súng tiểu liên 5,56mm AR15 sau sửa chữa Xưởng OX1 Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu luận đề tài - Cơ sở lý luận: Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận tính tất yếu việc thiết kế, chế tạo dụng cụ chuyên dùng hiệu chỉnh phận ngắm AR15 tình hình kinh tế quân hóa - Cơ sở thực tiễn: Căn vào kết điều tra, khảo sát thực tế việc hiệu chỉnh phận ngắm súng tiểu liên 5,56mm AR15 Xưởng đơn vị (có trang bị súng tiểu liên 5,56mm AR15) địa bàn Quân khu - Phương pháp nghiên cứu: Đề tài thực sở phương pháp nghiên cứu khoa học như: Phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp quan sát, phương pháp điều tra, phương pháp thực nghiệm, phương pháp thống kê toán học, phương pháp chun gia, để hồn thành đề tài Đóng góp đề tài Đề tài mơ tả thực trạng việc hiệu chỉnh súng AR15 sau sửa chữa chưa có dụng cụ chuyên dùng Xưởng Từ đó, xác định yêu cầu đề xuất giải pháp Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dụng cụ chuyên dùng để hiệu chỉnh phận ngắm súng tiểu liên 5,56mm AR15 trang bị Xưởng SCVK 38 Kết sáng kiến dùng làm trang bị cho đơn vị biên chế súng tiểu liên 5,56mm AR 15 thời gian tới Kết cấu đề tài Đề tài gồm gồm: Phần mở đầu; hai chương, tiết; Kết luận kiến nghị; Danh mục tài liệu tham khảo phụ lục NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ DỤNG CỤ CHUYÊN DÙNG HIỆU CHỈNH BỘ PHẬN NGẮM SÚNG TIỂU LIÊN 5,56mm AR 15 TẠI XƯỞNG SỬA CHỮA VŨ KHÍ 38/CKT/QK5 HIỆN NAY 1.1 Súng tiểu liên 5,56mm AR15 thiết kế, chế tạo dụng cụ chuyên dùng hiệu chỉnh phận ngắm súng AR15 trang bị đơn vị Lực lượng vũ trang Quân khu 1.1.1 Giới thiệu Súng tiểu liên 5,56mm AR15 hư hỏng thường gặp 1.1.2 Thiết kế, chế tạo dụng cụ chuyên dùng hiệu chỉnh phận ngắm súng AR15 trang bị đơn vị Lực lượng vũ trang Quân khu 1.2 Thực trạng đặc tính trình hiệu chỉnh súng trước sau thiết kế, chế tạo dụng cụ hiệu chỉnh phận ngắm súng tiểu liên 5,56mm AR15 Xưởng sửa chữa vũ khí OX1 1.2.1 Thực trạng đặc tính q trình hiệu chỉnh súng trước có đề tài 1.2.2 Thực trạng đặc tính trình hiệu chỉnh súng trước có đề tài Tiểu kết chương Chương NHỮNG NỘI DUNG THỰC HIỆN VIỆC THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ DỤNG CỤ CHUYÊN DÙNG HIỆU CHỈNH BỘ PHẬN NGẮM SÚNG TIỂU LIÊN 5,56mm AR15 TẠI XƯỞNG OX1 HIỆN NAY 2.1 Những nội dung bản, tiến trình cơng nghệ thi công việc thiết kế, chế tạo dụng cụ chuyên dùng hiệu chỉnh phận ngắm súng tiểu liên 5,56mm AR15 Xưởng sửa chữa vũ khí 38/CKT/QK5 2.2 Tính tốn ngun lý làm việc, cấu tạo phận ngắm khí súng; đặc tính động học, động lực học, kiểm nghiệm bền, hiệu kinh tế - quân liên quan tới thiết kế, chế tạo dụng cụ chuyên dùng hiệu chỉnh phận ngắm súng tiểu liên 5,56mm AR15 Xưởng OX1/CKT/QK5 2.3 Hướng dẫn sử dụng dụng cụ hiệu chỉnh sau thiết kế, chế tạo dụng cụ chuyên dùng hiệu chỉnh phận ngắm súng tiểu liên 5,56mm AR15 Xưởng OX1/CKT/QK5 Tiểu kết chương KẾT LUẬN Qua thực tế áp dụng sáng kiến vào qui trình bắn kiểm tra - hiệu chỉnh súng AR-15 nhà bắn Xưởng đơn vị có yêu cầu bắn kiểm tra hiệu chỉnh Từ chất lượng sửa chữa súng tiểu liên 5,56mm AR15 nâng lên rõ rệt, thời gian bắn kiểm tra hiệu chỉnh rút ngắn đáng kể Sáng kiến áp dụng vào qui trình bắn kiểm tra - hiệu chỉnh súng AR-15 nhà bắn Xưởng đơn vị có yêu cầu bắn kiểm tra hiệu chỉnh KIẾN NGHỊ Bộ dụng cụ gia cơng với số lượng lớn để trang bị cho đơn vị có biên chế súng tiểu liên 5,56mm AR-15 để thay cho việc sử dụng đầu đạn để hiệu chỉnh đầu ngắm, thước ngắm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Tài liệu chuyên ngành: - Binh khí binh – Súng binh hệ 2, TCKT, H.2002 - Sách dạy bắn súng hệ 2, Bộ Tổng Tham mưu, Cục huấn luyện chiến đấu, Nxb Quân đội nhân dân, 1989 - Hướng dẫn sử dụng súng binh hệ 2, CQK,1977 Tài liệu nghiên cứu: - Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, TCKT, Nxb QĐND, H.2008 - Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học kỹ thuật, H.2005 - PGS TS Nguyễn Minh Hiếu, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Trường đại học nông lâm Huế 2009 - TS Nguyễn Khắc Khoa, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Đại học Phương Đông, H.2009 - GS TS Bernhard Muszynsk (ĐHTH Potsdam), TS Nguyễn Thị Phương Hoa, (ĐHQG Hà Nội) Nhập môn phương pháp luận khoa học nghiên cứu - PGS TS Phạm Văn Tiển, Giáo trình phương hướng luận nghiên cứu khoa học, Đại học thủy lợi, Nxb Xây dựng, H.2006 Tài liệu thiết kế, chế tạo: - Đặng Vũ Giao, Lê Văn Tiến, Nguyễn Đắc Lộc tác giả, Công nghệ chế tạo máy (tập tập 2) - Đặng Vũ Giao, Nguyễn Đắc Lộc tác giả, Sổ tay thiết kế công nghệ chế tạo máy (tập tập 2) - Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt, Trần Văn Địch tác giả, Cơ sở công nghệ chế tạo máy, Nxb Khoa học kỹ thuật, H 2003 - Ninh Đức Tốn, Giáo trình dung sai, Trường đại học bách khoa kỹ thuật, H 2001 PHỤ LỤC ... CQK,1977 Tài liệu nghiên cứu: - Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, TCKT, Nxb QĐND, H.2008 - Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học kỹ thuật, H.2005 - PGS... TS Nguyễn Minh Hiếu, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Trường đại học nông lâm Huế 2009 - TS Nguyễn Khắc Khoa, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Đại học Phương Đông, H.2009 - GS TS Bernhard... Phương Hoa, (ĐHQG Hà Nội) Nhập môn phương pháp luận khoa học nghiên cứu - PGS TS Phạm Văn Tiển, Giáo trình phương hướng luận nghiên cứu khoa học, Đại học thủy lợi, Nxb Xây dựng, H.2006 Tài liệu thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong nghiên cứu khoa học ngành kỹ thuật quân sự năm 2019, De cuong nghiên cứu khoa học ngành kỹ thuật quân sự năm 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay