Đề thi KSCL môn Ngữ văn lớp 11 lần 2 năm 2019

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:47

Trường THPT Lê Xoay Đề thi KSCL môn: Ngữ văn 11Lần Năm học 2018-2019 Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề I ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích: Bản lĩnh bạn dám nghĩ, dám làm có thái độ sống tốt Muốn có lĩnh bạn phải kiên trì luyện tập Chúng ta thường u thích người có lĩnh sống Bản lĩnh nghĩa có bạn biết đặt mục tiêu phương pháp để đạt mục tiêu Nếu khơng có phương pháp giống bạn nhắm mắt chạy đường có nhiều ổ gà Cách thức đơn giản Đầu tiên, bạn phải xác định hồn cảnh mơi trường để lĩnh thể lúc, nơi, không tùy tiện Thứ hai bạn phải chuẩn bị cho tài sản bổ trợ tự tin, ý chí, nghị lực, tâm Điều thứ ba vô quan trọng khả bạn Đó kỹ trau dồi với vốn tri thức, trải nghiệm Một người mạnh hay yếu quan trọng tùy thuộc vào yếu tố Bản lĩnh tốt vừa phục vụ mục đích cá nhân vừa có hài lòng từ người xung quanh Khi xây dựng lĩnh, bạn thân mà nhiều người thừa nhận yêu mến (Theo Tuoitre.vn - Xây dựng lĩnh cá nhân, 20/9/2017) Thực yêu cầu sau: Câu Xác định phương thức biểu đạt sử dụng đoạn trích Câu Theo tác giả, làm để trở thành người lĩnh? Câu Phân tích tác dụng biện pháp tu từ sử dụng câu “Nếu khơng có phương pháp giống bạn nhắm mắt chạy đường có nhiều ổ gà” Câu Thơng điệp đoạn trích có ý nghĩa với anh/chị? Vì sao? II LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Từ điều gợi văn phần Đọc hiểu, viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ cần thiết cần phải “Xây dựng lĩnh cá nhân” Câu (5,0 điểm) - Tôi muốn tắt nắng Cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay Ta muốn ơm Cả sống bắt đầu mơn mởn; Ta muốn riết mây đưa gió lượn, Ta muốn say cánh bướm với tình yêu, Ta muốn thâu hôn nhiều Và non nước, cây, cỏ rạng, Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đầy ánh sáng, Cho no nê sắc thời tươi; – Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi! (Vội vàng – Xuân Diệu, Ngữ văn 11, Tập 2, Tr.22-23) Cảm nhận hai đoạn thơ Từ đó, nhận xét thống nét khác biệt tư tưởng, cảm xúc thơ tác giả - Hết Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: SBD: Trường THPT Lê Xoay Kì thi KSCL môn: Ngữ văn 11Lần Năm học 2018-2019 HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Phần Câu Nội dung Điểm ĐỌC HIỂU I Phương thức biểu đạt sử dụng đoạn trích: Nghị luận/ Phương thức nghị luận Theo tác giả, để trở thành người lĩnh cần: - xác định hồn cảnh mơi trường để lĩnh thể lúc, nơi, không tùy tiện - chuẩn bị cho tài sản bổ trợ tự tin, ý chí, nghị lực, tâm - phải có kỹ trau dồi với vốn tri thức, trải nghiệm Lưu ý: HS có cách diễn đạt khác đảm bảo ý cho điểm - Biện pháp tu từ sử dụng: Biện pháp so sánh (so sánh việc khơng có phương pháp giống bạn nhắm mắt chạy đường có nhiều ổ gà) - Tác dụng việc sử dụng biện pháp so sánh: + Giúp người đọc hình dung cách cụ thể, rõ ràng khó khăn, trở ngại đặt mục tiêu để rèn luyện lĩnh lại khơng có phương pháp để thực + Làm cho câu văn trở nên sinh động, hấp dẫn, có tính hình tượng cao - HS lựa chọn, trình bày thơng điệp có ý nghĩa từ đoạn trích theo suy nghĩ thân (Yêu cầu: sát hợp với nội dung đoạn trích phù hợp với chuẩn mực đạo đức, lẽ phải) - Lí giải hợp lí, thuyết phục LÀM VĂN II Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ cần thiết cần phải “Xây dựng lĩnh cá nhân” a Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn b Xác định vấn đề nghị luận Suy nghĩ cần thiết cần phải “Xây dựng lĩnh cá nhân” c Triển khai vấn đề nghị luận Thí sinh lựa chọn thao thác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách phải làm rõ vấn đề đề Có thể theo hướng sau: - Giải thích: Bản lĩnh cá nhân ý chí mạnh mẽ, thái độ sống tích cực người, thể việc có kiến riêng, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách… - Bàn luận: Mỗi cần phải xây dựng lĩnh cá nhân bởi: 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7.0 2.0 0.25 0.25 1.0 + Sống lĩnh giúp cho thân có tự tin sống, từ đề mục tiêu dám thực chúng + Cuộc sống ln chứa đựng khó khăn, thách thức, có đủ lĩnh đối mặt, vượt qua khó khăn, thất bại để vươn tới thành công + Trước cám dỗ sống, người lĩnh giữ vững lập trường tự ý thức điều cần phải làm + Không phải sinh có lĩnh Bản lĩnh người luyện qua nhiều gian lao, thử thách, can đảm, học từ thất bại, đứng dậy từ vấp ngã, - Bài học nhận thức hành động: Cần nhận thức ý nghĩa, cần thiết phải có lĩnh sống nỗ lực hình thành, rèn luyện cho lĩnh, thái độ sống tích cực… d Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn tả, ngữ pháp tiếng Việt e Sáng tạo Thể suy nghĩ sâu sắc vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mẻ Cảm nhận hai đoạn thơ Vội vàng, từ nhận xét thống nét khác biệt tư tưởng, cảm xúc thơ tác giả a Đảm bảo cấu trúc nghị luận Mở nêu vấn đề, Thân triển khai vấn đề, Kết khái quát vấn đề b Xác định vấn đề nghị luận Cảm nhận hai đoạn thơ Vội vàng; Qua cảm nhận hai đoạn thơ để nhận xét thống nét khác biệt tư tưởng, cảm xúc thơ tác giả c Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm Học sinh triển khai theo nhiều cách, cần vận dụng tốt thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ lí lẽ dẫn chứng; đảm bảo yêu cầu sau: * Giới thiệu tác giả Xuân Diệu thơ Vội vàng * Cảm nhận hai đoạn thơ - Đoạn thơ thứ nhất: + Đoạn thơ bộc lộ sôi nổi, vồ vập giàu khát vọng thơng qua ước muốn có phần phi thực tế Ước muốn gắn liền với khát vọng táo bạo độc đáo: tắt nắng buộc gió Mục đích ước muốn để màu đừng nhạt mất, để hương đừng bay Đó ước muốn chế ngự, chi phối tượng, quy luật khách quan vĩnh hằng, bất biến, để gìn giữ, nâng niu, tận hưởng hương sắc tuyệt đẹp đời (HS phân tích, cảm nhận cụ thể) + Cảm xúc thơ thể thể thơ ngũ ngôn với nhịp điệu nhanh, sôi nổi, hút kết hợp với việc sử dụng 0.25 0.25 5.0 0.25 0.5 0.5 1.0 0.25 động từ mạnh phép điệp ngữ, điệp cấu trúc – Đoạn thơ thứ hai: + Đoạn thơ thể niềm yêu đời, khát vọng sống nồng nàn, mãnh liệt Xuân Diệu Ý thức hữu hạn đời người, tuổi xuân thời gian trôi vĩnh viễn không trở lại nên nhà thơ vội vàng, cuống quýt để tận hưởng sống trần gian với tất đẹp (sự sống mơn mởn, mây đưa gió lượn, cánh bướm với tình u, …), mức độ cao (ôm, riết, say, thâu, cắn), với trạng thái đầy, no nê, chếnh choáng (HS phân tích, cảm nhận cụ thể) – Đoạn thơ vận dụng thành công yếu tố nghệ thuật như: điệp từ ngữ, điệp cấu trúc câu, động từ mạnh sử dụng theo lối tăng tiến, phép nhân hóa kết hợp với nghệ thuật chuyển đổi cảm giác, nhịp điệu sôi nổi, dồn dập… * Nhận xét thống nét khác biệt tư tưởng, cảm xúc thơ tác giả - Sự thống nhất: Hai đoạn thơ bộc lộ yêu đời, yêu sống mãnh liệt, nồng nàn Gắn liền với tình yêu thái độ, quan niệm sống sơi nổi, tích cực, chủ động, để tận hưởng cho hết, cho kịp vẻ đẹp thắm tươi sống - Nét khác biệt: + Đoạn thơ thứ nhất: Bộc lộ tình yêu sống tơi cá nhân qua ước muốn kì lạ, táo bạo, phi thực tế, để gìn giữ, nâng niu màu, hương sống tươi đẹp + Đoạn thơ thứ hai: Ước muốn có phần gần gũi, thực tế không phần sôi nổi, mãnh liệt với “Tôi” mở rộng thành “Ta”, với khát khao chiếm lĩnh vô biên, tuyệt đích Trong đoạn thơ, quan niệm, thái độ sống “vội vàng” bộc lộ cách tập trung rõ nét d Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn tả, ngữ pháp tiếng Việt e Sáng tạo Thể suy nghĩ sâu sắc vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mẻ TỔNG ĐIỂM - Hết - 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 10.0 ... giải thích thêm Họ tên thí sinh: SBD: Trường THPT Lê Xoay Kì thi KSCL môn: Ngữ văn 11 – Lần Năm học 20 18 -20 19 HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Phần Câu Nội dung Điểm ĐỌC HIỂU... Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn tả, ngữ pháp tiếng Việt e Sáng tạo Thể suy nghĩ sâu sắc vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mẻ TỔNG ĐIỂM - Hết - 1.0 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 10.0... Xuân Diệu, Ngữ văn 11, Tập 2, Tr .22 -23 ) Cảm nhận hai đoạn thơ Từ đó, nhận xét thống nét khác biệt tư tưởng, cảm xúc thơ tác giả - Hết Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL môn Ngữ văn lớp 11 lần 2 năm 2019, Đề thi KSCL môn Ngữ văn lớp 11 lần 2 năm 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay