TÍNH TOÁN BỒI LẮNG HỒ CHỨA NƯỚC CỬA ĐẠT TỈNH THANH HÓA

132 5 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN VĂN PHỤNG TÍNH TOÁN BỒI LẮNG HỒ CHỨA NƯỚC CỬA ĐẠT TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành: Thuỷ Văn Học Mã số: 60-44-90 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN KIÊN DŨNG PGS.TS PHẠM THỊ HƯƠNG LAN Hà Nội – 2012 LỜI CAM ĐOAN T Tên Nguyễn Văn Phụng, cam đoan công trình nghiên cứu T riêng tơi Những nội dung kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khoa học T Tác giả T T T Nguyễn Văn Phụng LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ kỹ thuật “Tính tốn bồi lắng hồ chứa nước Cửa Đạt tỉnh Thanh Hoá” hoàn thành tháng theo đề cương nghiên cứu Hội đồng khoa học – Đào tạo Khoa Thuỷ văn Tài nguyên nước phê chuẩn Luận văn hồn thành với hy vọng góp phần nhỏ việc đánh giá bồi lắng hồ chứa nói chung hồ Cửa Đạt nói riêng Tác giả làm luận văn xin bày tỏ cảm ơn tới TS Nguyễn Kiên Dũng, PGS TS Phạm Thị Hương Lan hướng dẫn để luận văn hoàn thành với nội dung thời hạn đăng ký Đồng thời, tác giả xin cảm ơn đồng nghiệp thuộc Phòng Khí tượng Thủy văn & Mơi trường, Phòng Cơng Nghệ & Ứng dụng, Liên đồn khảo sát Khí tượng Thủy văn; tập thể thầy cô giáo khoa Thuỷ văn Tài nguyên nước bạn học viên lớp cao học 18V Trường Đại học Thuỷ Lợi đóng góp ý kiến hữu ích, tạo điều kiện thời gian trình thực luận văn Kết luận văn chắn nhiều hạn chế, tác giả mong nhận đóng góp q báu thầy đồng nghiệp Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2012 Nguyễn Văn Phụng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN T T DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ T T DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU T T MỞ ĐẦU T T I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI T T II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 10 T T T T III ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 10 T T T T IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 T T T T V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 10 T T T T CHƯƠNG I: T T TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 12 T T 1.1 Vị trí địa lý lưu vực sơng Chu 12 T T 1.2 Đặc điểm địa hình, địa mạo khu vực mạng lưới sông suối 13 T T 1.3 Mạng lưới quan trắc khí tượng thuỷ văn 18 T T 1.3.1 Mạng lưới trạm quan trắc .18 T T 1.3.2 Nhận xét đánh giá tài liệu 20 T T 1.4 Đặc điểm khí hậu 21 T T 1.5 Đặc điểm thuỷ văn 25 T T 1.5.1 Chế độ dòng chảy sơng suối .25 T T 1.5.2 Dòng chảy năm 25 T T 1.5.3 Dòng chảy kiệt 26 T T 1.5.4 Dòng chảy lũ 27 T T 1.5.5 Thủy triều 28 T T 1.5.6 Tình hình thiên tai 28 T T 1.5.7 Dòng chảy bùn cát 29 T T 1.6 Cơng trình hồ chứa CửaĐạt 31 T T 1.6.1 Các thông số kỹ thuật hồ chứa 31 T T 1.6.2 Quy trình vận hành hồ chứa Cửa Đạt 32 T T CHƯƠNG II: T T TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU BỒI LẮNG HỒ CHỨA 33 T T 2 2.1 Tình hình nghiên cứu tính tốn bồi lắng hồ chứa giới 33 T T 2.2 Tình hình nghiên cứu tính tốn bồi lắng hồ chứa Việt Nam 34 T T 2.3 Giới thiệu số mơ hình tính tốn bồi lằng hồ chứa 36 T T 2.4 Lựa chọn mơ hình tính tốn bồi lắng hồ chứa Cửa Đạt .38 T T CHƯƠNG III: T T ỨNG DỤNG MƠ HÌNH HEC-6 TÍNH TỐN BỒI LẮNG CHO HỒ CHỨA CỬA ĐẠT 45 T 3.1 Cơ sở lý thuyết mơ hình tốn chiều HEC-6 tính bồi lắng hồ chứa 45 T T a Cơ sở lý thuyết tính tốn thủy lực mơ hình HEC-6 45 T T b Tính tốn thành phần thủy lực 47 T T c Các tham số thủy lực đại biểu dùng tính bùn cát .49 T T d Cơ sở lý thuyết tính tốn bùn cát mơ hình HEC-6 51 T T 3.2 Phân tích chỉnh lý số liệu khí tượng thuỷ văn phục vụ tính tốn bồi lắng nước T dềnh hồ chứa nước Cửa Đạt 62 T 3.2.1 Tính tốn bốc mặt nước phục vụ tính tốn điều tiết hồ chứa 63 T T a Lượng bốc đo ống Piche thùng GGI .63 T T b Tính lượng bốc mặt đất vùng hồ chứa 63 T T c Tính lượng bốc mặt nước vùng hồ chứa .64 T T d Tính chênh lệch tổn thất bốc mặt hồ .64 T T 3.2.2 Chỉnh biên kéo dài tài liệu 65 T T a Chỉnh biên kéo dài tài liệu trạm thuỷ văn Cửa Đạt 65 T T b Tính tốn dòng chảy khu Mường Hinh - Cửa Đạt 65 T T c Tính tốn dòng chảy Mường Hinh 65 T T 3.2.3 Phân tích chu kỳ dao động dòng chảy trạm thủy văn lựu chọn thời kỳ T tính tốn .65 T 3.2.4 Tính tốn dòng chảy lũ thiết kế (P=0,1%), lũ kiểm tra (P=0,01%) 67 T T 3.2.5 Tính tốn dòng chảy lũ thiết kế (P=1%), 76 T T 3.3 Ứng dụng mơ hình HEC-6 tính tốn bồi lắng hồ chứa Cửa Đạt .79 T T 3.3.1 Tài liệu sử dụng tính tốn 79 T T 3.3.2 Mơ q trình bồi lắng cát bùn hồ Cửa Đạt mơ hình HEC-6 82 T T 3.3.2.1 Xác định lượng gia nhập khu hồ Cửa Đạt 82 T T 3.3.2.2 Sơ đồ tính 82 T T 3.3.2.3 Số liệu đầu vào mơ hình .83 T T 3.3.2.4 Điều kiện ban đầu điều kiện biên 86 T T 3.3.2.5 Kiểm nghiệm hiệu chỉnh mơ hình 87 T T 3.3.2.6 Kết dự tính q trình bồi lắng hồ chứa Cửa Đạt MH HEC6 89 T T 3.3.2.7 Hệ số bồi lắng cát bùn hồ Cửa Đạt 93 T T 3.3.3 Tính nước dềnh hồ chứa Cửa Đạt 96 T T ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÍNH TỐN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO TUỔI THỌ T CỦA HỒ CHỨA 99 T 4.1 Đánh giá kết tính tốn lượng bùn cát đến hồ phân bố bối lắng hồ .99 T T 4.1.1 Đánh giá định tính lượng bùn cát đến hồ sạt lở bờ 100 T T 4.1.2 Phân tích ảnh hưởng bồi lắng đến khả khai thác hồ chứa Cửa Đạt 101 T T 4.2 Đề xuất giải pháp nâng cao tuổi thọ hồ 103 T T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .106 T T DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Vị trí địa lý lưu vực sơng Chu 13 Hình 1.2: Mạng lưới sơng, suối lưu vực sơng Chu 14 Hình 1.3: Mặt hồ chứa Cửa Đạt sau xây dựng 15 Hình 1.4: Mạng lưới trạm khí tượng & thủy văn lưu vực sơng Chu 18 Hình 1.5: Bản đồ đẳng trị mưa lưu vực sơng Mã (Chu) 23 Hình 1.6: Sự biến đổi tổng lượng bùn cát lơ lửng qua năm Tại trạm 29 thủy văn Mường Hinh- Sông Chu Hình 1.7: Phân phối nồng độ bùn cát lơ lửng trạm thủy văn Mường 30 Hinh - Sông Chu trung bình thời kỳ 1959-1975 Hình 1.8: Đường trình mực nước TB tháng thượng lưu đập Cửa Đạt 32 Hình 2.1: Sơ đồ khối tính bồi lắng cát bùn hồ chứa 42 Hình 3.1: Các thành phần phương trình lượng 46 Hình 3.2: Sơ đồ mặt cắt ngang điển hình 47 Hình 3.3: Sơ đồ thử sai tính đường mực nước theo PP bước chuẩn 49 Hình 3.4: Thể tích khống chế bùn cát đáy 52 Hình 3.5: Vật liệu bùn cát đáy sơng 53 Hình 3.6: Lưới tính tốn bồi lắng cát bùn 54 Hình 3.7: Quá trình triết giảm hệ số bồi lắng bùn cát hồ Cửa Đạt 95 Hình 4.1 Sơ đồ khối chế hình thành bùn cát sơng 103 Phụ lục 109 PLH 3.8 Quá trình biến đổi mực nước hồ chứa sau năm vận hành theo 109 hàm sức tải Yang (Qs=1,35Qss) ứng với lũ 0,1% PLH 3.9: Quá trình biến đổi mực nước hồ chứa sau năm vận hành theo 109 hàm sức tải Yang (Qs=1,35Qss) ứng với lũ 0,01% PLH 3.10: Quá trình biến đổi mực nước hồ chứa sau năm vận hành 110 theo hàm sức tải Yang (Qs=1,35Qss) ứng với dòng chảy trung bình năm PLH 3.11: Q trình biến đổi mực nước hồ chứa sau năm vận hành theo hàm sức tải Acker-White (Qs=1,35Qss) ứng với lũ P=0,1% 110 PLH 3.12: Quá trình biến đổi mực nước hồ chứa sau năm vận hành 111 theo hàm sức tải Acker-White (Qs=1,35Qss) ứng với lũ P=0,01% PLH 3.13: Quá trình biến đổi mực nước hồ chứa sau năm vận hành 111 theo hàm sức tải Acker-White (Qs=1,35Qss) ứng với dòng chảy năm PLH 3.14: Q trình biến đổi mực nước hồ chứa sau năm vận hành 112 theo hàm sức tải Acker-White (Qs=1,35Qss) ứng với lũ 1% PLH 3.15: Quá trình biến đổi mực nước hồ chứa sau năm vận hành 112 theo hàm sức tải Acker-White (Qs=1,35Qss) ứng với lũ 1% PLH 3.16: Quá trình biến đổi mực nước hồ chứa sau năm vận hành 113 theo hàm sức tải PLH 1: Quan hệ lưu lượng nước lưu lượng bùn cát trạm thủy văn 114 Mường Hinh PLH 2: Quan hệ lưu lượng nước lưu lượng bùn cát lơ lửng trạm Cửa Đạt 114 PLH 3: Hình đường cong luỹ tích sai chuẩn dòng chảy năm trạm Cửa Đạt 114 PLH 4: Hình đường cong luỹ tích sai chuẩn dòng chảy năm trạm Mường 115 Hinh PLH 5: Đường trình lũ điển hình năm 1962 mơ hình lũ thiết kế 1% 116 lũ kiểm tra 0,01% PLH 6: Đường trình lũ điển hình năm 1962 mơ hình lũ thiết kế 1% 116 PLH 7: Tương quan W1max khu Mường Hinh - Cửa Đạt với 117 W1max trạm Cửa Đạt PLH 8: Tương quan W3max khu Mường Hinh - Cửa Đạt với 117 W3max trạm Cửa Đạt PLH 9: Tương quan W5max khu Mường Hinh - Cửa Đạt với 118 W5max trạm Cửa Đạt PLH 10: Tương quan Qmax khu Mường Hinh - Cửa Đạt với 118 Qmax trạm Cửa Đạt PLH 11: Quan hệ mực nước lưu lượng hạ lưu tuyến cơng trình 119 PLH 12: Biểu đồ phụ trợ hồ chứa nước Cửa Đạt 119 PLH13: Quan hệ F, W=F(Z) Hồ Cửa Đạt 120 PLH 14: Đường trình lũ đến P=0,01% xả qua tràn tự 121 PLH 15: Đường trình lũ đến P=0,1% xả qua tràn tự 121 PLH 16: Đường trình lũ đến P=1% xả qua tràn tự 122 PLH 17: Quá trình biến đổi cao trình đáy hồ chứa sau năm vận hành 122 theo hàm sức tải Yang (Qs=1,35Qss) PLH 18: Quá trình biến đổi cao trình đáy hồ chứa sau năm vận hành 123 theo hàm sức tải Yang (Qs=1,3Qss) PLH 19: Quá trình biến đổi cao trình đáy hồ chứa sau năm vận hành 123 theo hàm sức tải Yang (Qs=1,4Qss) PLH 20: Quá trình biến đổi cao trình đáy hồ chứa sau năm vận hành 124 theo hàm sức tải Acker (Qs=1,35Qss) PLH 21: Quá trình biến đổi cao trình đáy hồ chứa sau năm vận hành 124 theo hàm sức tải Acker (Qs=1,3Qss) PLH 22: Quá trình biến đổi cao trình đáy hồ chứa sau năm vận hành 125 theo hàm sức tải Acker (Qs=1,40Qss) Acker-White (Qs=1,35Qss) ứng với lũ 0,01% Một số hình ảnh điều tra hồ Cửa Đạt 126 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Đặc trưng lưu vực dòng sơng thuộc sơng Chu 15 Bảng 1.2: Mạng quan trắc KTTV lưu vực sông Chu vùng lân cận 19 Bảng 1.3: Mạng lưới quan trắc thủy văn lưu vực sông Chu lưu vực 19 lân cận Bảng 1.4:Nhiệt độ trung bình tháng trạm đại biểu lưu vực sông Chu 21 Bảng 1.5: Phân bố số nắng xạ tổng cộng tháng trạm Thanh 22 Hóa Bảng 1.6: Mơ hình phân bố lượng mưa tháng với tần suất P=75% 22 Bảng 1.7: Số ngày mưa trung bình tháng năm trạm Bái Thượng 24 Bảng 1.8: Độ ẩm tương đối khơng khí trung bình tháng, năm trạm đại 24 biểu Bảng 1.9: Lượng bốc Piches GGI-3000 trung bình tháng năm 25 Bảng 1.10: Dòng chảy trung bình tháng trạm thuộc lưu vực sông Chu 25 (m3/s) Bảng 1.11: Tỷ lệ % trung bình lượng dòng chảy tháng mùa cạn so với 27 lượng dòng chảy năm số trạm thuỷ văn sông Chu Trên sông Chu, ba tháng liên tục kiệt II, III, IV Bảng 1.12: Đặc trưng dòng chảy mùa cạn lưu vực sơng Chu 27 Bảng 1.13: Tần suất xuất lũ lớn năm (%) 28 Bảng 1.14: Thống kê trận lũ lớn xảy lưu vực trạm Cửa 28 Đạt Bảng 1.15: Một số thông số kỹ thuật hồ chứa Cửa Đạt 31 Bảng 2.1: Bồi lắng hàng năm số hồ chứa (106 m3) 33 Bảng 3.1: Các hệ số tỷ trọng tham số thủy lực đặc trưng 50 Bảng 3.2: Khái quát mức độ đầu mơ hình HEC-6 61 Bảng 3.3: Lượng bốc đo ống piche thùng GGI-3000 trung bình 63 P P tháng năm Bảng 3.4: Phân phối lượng tổn thất bốc ∆Zo 64 115 PLH 3: Hình đường cong luỹ tích sai chuẩn dòng chảy năm trạm Cửa Đạt (Ki-1)/Cv Đường lũy tích sai chuẩn dòng chảy năm trạm Cửa Đạt 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Thời gian (năm) 0.0 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 0.8 (Ki-1)/Cv PLH 4: Hình đường cong luỹ tích sai chuẩn dòng chảy năm trạm Mường Hinh Đường lũy tích sai chuẩn dòng chảy năm trạm Mường Hinh 0.6 0.4 0.2 Thời gian (năm) 0.0 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 -0.6 1965 -0.4 1960 1955 -0.2 116 PLH 5: Đường trình lũ điển hình năm 1962 mơ hình lũ thiết kế 1% lũ kiểm tra 0,01% Q(m3/s) Mơ hình lũ điển hình năm 1962 mơ hình lũ thiết kế P=0,1%, kiểm tra p=0,01% trạm Cửa Đạt 20000 18000 Đường trình lũ P=0,01% Đường trình lũ p=0,1% 16000 Đường trình lũ điển hình năm 1962 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 T(giờ) PLH 6: Đường trình lũ điển hình năm 1962 mơ hình lũ thiết kế 1% Q(m /s) Mơ hình lũ điển hình năm 1962 mơ hình lũ thiết kế P=1% trạm Cửa Đạt 20000 18000 Đường trình lũ P=0,01% Đường trình lũ p=0,1% Đường trình lũ điển hình năm 1962 Đường trình lũ p=1% 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 T(giờ) 117 PLH 7: Tương quan W1max khu Mường Hinh - Cửa Đạt với W1max trm Ca t Tương quan W1max.Kg.MH-CĐ với W1maxCĐ 350 300 y = 0.6041x - 17.821 R2 = 0.8947 W3maxKg.MH-C§ (m3/s) 250 200 150 100 50 0 100 300 200 W3maxC.đạt(m /s) 400 500 PLH 8: Tng quan gia W3max khu Mường Hinh - Cửa Đạt với W3max trm Ca t Tương quan W3max.Kg.MH-CĐ với W3maxCĐ 600 500 W1maxKg.MH-C§ (m3/s) y = 0.5731x - 40.755 R2 = 0.8802 400 300 200 100 0 200 400 600 W1maxC.đạt(m3/s) 800 1000 118 PLH 9: Tương quan W5max khu Mường Hinh - Cửa Đạt với W5max trạm Cửa t Tương quan W5max.Kg.MH-CĐ với W5maxCĐ 600 W5maxKg.MH-CĐ (m3/s) 500 y = 0.5216x - 53.218 R = 0.7386 400 300 200 100 0 200 400 600 800 1000 1200 W5maxC.đạt(m /s) PLH 10: Tng quan gia Qmax khu Mường Hinh - Cửa Đạt với Qmax trạm Ca t Tương quan Qmax.Kg.MH-CĐ với QmaxCĐ 6000 5000 QKg.MH-CĐ (m /s) 4000 3000 QKg.MH-C§ = 0,754QC§- 585,96 R = 0.947 2000 1000 0 2000 4000 6000 QC.đạt(m /s) 8000 10000 119 PLH 11: Quan h gia mực nước lưu lượng hạ lưu tuyến cơng trình Quan hệ mực nước - lưu lượng hạ lưu tuyến công trình Z(m) 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 Q(m /s) 25 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 q(m3/s) PLH 12: Biểu đồ phụ trợ hồ chứa nước Cửa Đạt 16000 Biểu đồ phụ trợ f1,f2 hồ chứa nước Cửa Đạt Đường f(V1/dt-q/2) 14000 Đường f(V2/dt+q/2) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 f1,f2 (m 3/s) 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 120 Quan hệ F,W = F(Z) Hồ Cửa Đạt- Flv = 5938 km W (10 m ) 1000 500 1500 2000 140 120 100 60 40 Quan hệ F = f(z) Cao trình m Cao trình m 80 Quan hệ W =f(z) 20 50 Z (m) F (km ) P P W (10 ) P P Z (m) F (km2) P P W (10 ) P P 40 F (Fm ) 30 20 10 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 0.558 1.192 2.21 3.228 4.082 4.936 6.502 8.068 9.818 11.569 13.754 0.93 5.206 13.581 27.096 45.329 67.84 96.345 132.698 177.341 230.749 293.977 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 15.939 18.197 20.455 23.197 25.939 28.366 30.793 33.417 36.041 39.04 42.04 368.14 453.416 549.992 659.051 781.828 917.547 1065.403 1225.884 1399.486 1587.138 1789.791 PLH13: Quan hệ F, W=F(Z) Hồ Cửa Đạt 121 20000 18000 Q, q(m3/s) PLH 14: Đường trình lũ đến P=0,01% xả qua tràn tự Đường trình lũ đến p=0,01% xả qua tràn tự 16000 Đường trình lũ đến Q~t 14000 Đường trình lưu lượng xả lũ q~t 12000 10000 8000 6000 4000 2000 t(giờ) 0 20 40 60 80 100 120 140 Q, q(m /s) PLH 15: Đường trình lũ đến P=0,1% xả qua tràn tự 14000 Đường trình lũ đến P=0.1% xả qua tràn tự 12000 Đường trình lũ đến Q~t Đường trình xả q~t 10000 8000 6000 4000 2000 t(giờ) 0 20 40 60 80 100 120 140 122 10000.0 Q,q(m3/s) PLH 16: Đường trình lũ đến P=1% xả qua tràn tự Đường trình lũ đến P=1% xả qua tràn tự Đường trình lũ đến Q-t Đường trình xả q-t 9000.0 8000.0 7000.0 6000.0 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 0.0 20 40 60 80 100 120 140 t(giờ) PLH 17: Quá trình biến đổi cao trình đáy hồ chứa sau năm vận hành theo hàm sức tải Yang (Qs=1,35Qss) 123 PLH 18: Quá trình biến đổi cao trình đáy hồ chứa sau năm vận hành theo hàm sức tải Yang (Qs=1,3Qss) PLH 19: Quá trình biến đổi cao trình đáy hồ chứa sau năm vận hành theo hàm sức tải Yang (Qs=1,4Qss) 124 PLH 20: Quá trình biến đổi cao trình đáy hồ chứa sau năm vận hành theo hàm sức tải Acker (Qs=1,35Qss) PLH 21: Quá trình biến đổi cao trình đáy hồ chứa sau năm vận hành theo hàm sức tải Acker (Qs=1,3Qss) 125 PLH 22: Quá trình biến đổi cao trình đáy hồ chứa sau năm vận hành theo hàm sức tải Acker (Qs=1,40Qss) Acker-White (Qs=1,35Qss) ứng với lũ 0,01% 126 Một số hình ảnh điều tra hồ Cửa Đạt Sông Đạt chảy vào sông Chu hạ lưu đập Cửa Đạt thượng lưu trạm TV Cửa Đạt 127 128 Sông Khao chảy vào hồ Cửa Đạt 129 Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ... vực hồ chứa nước Cửa Đạt lưu vực lân cận Ứng dụng mơ hình tốn chiều HEC-6 tính bồi lắng cho hồ chứa nước Cửa Đạt Phạm vi nghiên cứu giới hạn nghiên cứu tính tốn bồi lắng hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh. .. Kết dự tính q trình bồi lắng hồ chứa Cửa Đạt MH HEC6 89 T T 3.3.2.7 Hệ số bồi lắng cát bùn hồ Cửa Đạt 93 T T 3.3.3 Tính nước dềnh hồ chứa Cửa Đạt 96 T T ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÍNH... hình tính tốn bồi lằng hồ chứa 36 T T 2.4 Lựa chọn mơ hình tính toán bồi lắng hồ chứa Cửa Đạt .38 T T CHƯƠNG III: T T ỨNG DỤNG MƠ HÌNH HEC-6 TÍNH TỐN BỒI LẮNG CHO HỒ CHỨA CỬA ĐẠT 45
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN BỒI LẮNG HỒ CHỨA NƯỚC CỬA ĐẠT TỈNH THANH HÓA , TÍNH TOÁN BỒI LẮNG HỒ CHỨA NƯỚC CỬA ĐẠT TỈNH THANH HÓA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay