NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC HUYỆN THƯỜNG TÍN THEO CÁC GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH

131 3 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:41

LÊ THỊ HUYỀN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI LÊ THỊ HUYỀN * LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC HUYỆN THƯỜNG TÍN THEO CÁC GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH LUẬN VĂN THẠC SĨ * HÀ NỘI - 2013 Hà Nội - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI LÊ THỊ HUYỀN NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC HUYỆN THƯỜNG TÍN THEO CÁC GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH CHUYÊN NGÀNH: CẤP THOÁT NƯỚC MÃ SỐ: 60 - 58 - 70 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS.DƯƠNG THANH LƯỢNG Hà Nội - 2013 LỜI CẢM ƠN Sau trình thực hiện, hướng dẫn tận tình GS.TS Dương Thanh Lượng, ủng hộ động viên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, với nỗ lực phấn đấu thân, tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước thời hạn nhiệm vụ với đề tài: “Nghiên cứu mở rộng hệ thống cấp nước huyện Thường Tín theo giai đoạn quy hoạch” Trong trình làm luận văn, tác giả có hội học hỏi tích lũy thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm q báu phục vụ cho cơng việc Tuy nhiên thời gian có hạn, trình độ hạn chế, số liệu công tác xử lý số liệu với khối lượng lớn nên thiếu sót Luận văn khơng thể tránh khỏi Do đó, tác giả mong tiếp tục nhận bảo giúp đỡ thầy cô giáo ý kiến đóng góp bạn bè đồng nghiệp Qua tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Dương Thanh Lượng, người trực tiếp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho tác giả hoàn thành Luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Thủy lợi, thầy giáo, cô giáo Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, thầy cô giáo môn truyền đạt kiến thức chun mơn suốt q trình học tập Tác giả xin trân trọng cảm ơn quan, đơn vị nhiệt tình giúp đỡ tác giả trình điều tra thu thập tài liệu cho Luận văn Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ khích lệ tác giả suốt q trình học tập hoàn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2013 Tác giả Lê Thị Huyền BẢN CAM KẾT Tên tác giả: Lê Thị Huyền Học viên cao học 19CTN Người hướng dẫn: GS.TS Dương Thanh Lượng Tên đề tài Luận văn: “Nghiên cứu mở rộng hệ thống cấp nước huyện Thường Tín theo giai đoạn quy hoạch” Tác giả xin cam đoan đề tài Luận văn làm dựa số liệu, tư liệu thu thập từ nguồn thực tế, công bố báo cáo quan nhà nước…để tính tốn kết quả, từ cân bằng, đánh giá đưa số đề xuất giải pháp Các số liệu, kết Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2013 Tác giả Lê Thị Huyền MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU T T I Tính cấp thiết đề tài T T II Mục tiêu nghiên cứu T T III Đối tượng phạm vi nghiên cứu T T IV Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu T T CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC CỦA HUYỆN THƯỜNG TÍN T T 1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên T T T T 1.1.1 Vị trí địa lý T T T T 1.1.2 Điều kiện tự nhiên T T T T 1.2 Tình hình dân sinh, kinh tế 10 T T T T 1.2.1 Dân số 10 T T T T 1.2.2 Văn hóa xã hội 11 T T T T 1.2.3 Điều kiện kinh tế 12 T T T T 1.3 Nguồn nước 12 T T T T 1.3.1 Nguồn nước mặt 12 T T T T 1.3.2 Nguồn nước ngầm 12 T T T T 1.4 Hiện trạng cấp nước sinh hoạt huyện Thường Tín 13 T T T T 1.4.1 Cấp nước nhỏ lẻ 13 T T T T 1.4.2 Cấp nước tập trung 16 T T T T CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC HUYỆN THƯỜNG TÍN ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 19 T T 2.1 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu cấp nước sinh 19 hoạt T T T T 2.1.1 Phương hướng phát triển kinh tế xã hội 19 T T T T 2.1.2 Nhu cầu sử dụng nước 22 T T T T 2.2 Đánh giá trạng nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt 23 T T T T 2.2.1 Nguồn nước mặt 23 T T T T 2.2.2 Nguồn nước ngầm 24 T T T T 2.3 Tính tốn nhu cầu sử dụng nước dự báo nhu cầu sử dụng nước tương lai khu vực 25 T T T T 2.3.1 Dự báo dân số dự báo dân số cấp nước 25 T T T T 2.3.2 Dự báo nhu cầu dùng nước 28 T T T T 2.4 Kết luận cuối cho kết phân tích, tính tốn nêu 32 T T T T CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC HUYỆN THƯỜNG TÍN 34 T T 3.1 Nguồn nước 34 T T T T 3.2 Phương án đầu tư xây dựng mở rộng 35 T T T T 3.2.1 Đề xuất phương án đầu tư xây dựng 36 T T T T 3.2.2 Vị trí dây chuyền công nghệ nhà máy nước 38 T T T T 3.3 Phân vùng cấp nước nhà máy nước 43 T T T T 3.4 Kết luận cuối cho phân tích, đánh giá nêu 45 T T T T CHƯƠNG ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EPANET ĐỂ TÍNH TỐN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC, PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG, CHỐNG THẤT THOÁT NƯỚC 46 T T 4.1 Giới thiệu chương trình 46 T T T T 4.1.1 Khả thuỷ lực 46 T T T T 4.1.2 Khả chất lượng nước 47 T T T T 4.2 Cơ sở lý thuyết tính tốn mạng lưới cấp nước 48 T T T T 4.2.1 Tính tốn thủy lực mạng lưới phân nhánh 48 T T T T 4.2.2 Tính tốn thủy lực mạng lưới vòng 49 T T T T 4.3 Lập hình thủy lực mạng đường ống cấp nước 50 T T T T 4.3.1 Các bước lập hình thủy lực 50 T T T T 4.3.2 Phân tích kết chạy chương trình EPANET giai đoạn 2020 52 T T T T 4.3.3 Phân tích kết chạy chương trình EPANET giai đoạn 2030 59 T T T T 4.4 Kiểm định kiểm nghiệm hình 65 T T T T 4.5 Giảm thiểu nước không doanh thu 68 T T T T 4.5.1 Khái niệm nước không doanh thu 68 T T T T 4.5.2 Sự cần thiết phải giảm nước thất thoát 68 T T T T 4.5.3 Mục đích chương trình giảm thiểu 69 T T T T 4.5.4 Mục tiêu cơng tác chống thất 69 T T T T 4.5.5 Các thành phần nước thất thoát 69 T T T T 4.5.6 Nguyên nhân thất thoát nước 70 T T T T 4.5.7 thất phần mềm Epanet 72 T T T T 4.5.8 Chiến lược giảm thất thoát nước 74 T T T T 4.5.9 Các phương pháp giảm thiểu thất nước rò rỉ: 75 T T T T 4.5.10 Các phương pháp giảm thiểu thất nước khơng rò rỉ 77 T T T T 4.6 Phân vùng tách mạng, chống thất thoát nước 77 T T T T 4.6.1 Phân vùng tách mạng 77 T T T T 4.6.2 hình EPANET kết hợp quan trắc trường 82 T T T T 4.6.3 hình hệ thống nhóm nhân viên chăm sóc 83 T T T T 4.6.4 Phép đo lưu lượng ban đêm 86 T T T T 4.7 Kết luận cuối cho kết tính tốn phân tích nêu 87 T T T T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 T T PHỤ LỤC TÍNH TỐN 90 T T DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Vị trí Thành phố Hà Nội đồ Việt Nam TU T U Hình 2: Vị trí huyện Thường Tín đồ Thành Phố Hà Nội TU T U Hình 3: Mặt tổng thể khu vực nghiên cứu TU T U Hình 4: Giếng đào dùng gầu Giếng đào lắp bơm tay 14 TU T U Hình 5: Giếng khoan lắp bơm tay 14 TU T U Hình 6: Bể lu chứa nước mưa 15 TU T U Hình 7: Phân vùng mạng lưới cấp nước NMN Nguyễn Trãi 79 TU T U Hình 8: Phân vùng mạng lưới cấp nước NMN Vân Tảo 80 TU T U Hình 9: Phân vùng mạng lưới cấp nước NMN Nhị Khê 82 TU T U DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Danh sách xã thuộc huyện Thường Tín TU T U Bảng 2: Dân số vùng dự án 10 TU T U Bảng 3: Cơ cấu kinh tế vùng dự án 12 TU T U Bảng 4: Hiện trạng cấp nước sinh hoạt toàn huyện 13 TU T U Bảng 5: Khối lượng ống NMN TT Thường Tín 18 TU T U Bảng 6: Dự báo phát triển dân số khu vực dự án 26 TU T U Bảng 7: Dự báo dân số cấp nước toàn huyện 27 TU T U Bảng 8: Tính tốn nhu cầu dùng nước tồn huyện 32 TU T U Bảng 9: Chất lượng nước ngầm khu vực 34 TU T U Bảng 10: Bảng tổng hợp cơng trình cấp nước theo giai đoạn 37 TU T U Bảng 11: Bảng so sánh dây chuyền công nghệ 41 TU T U Bảng 12: So sánh kết kiểm nghiệm hình 66 TU T U Bảng 13: Cân nước mạng lưới cấp nước (theo IWA) 70 TU T U DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NS&VSMTNT : Nước vệ sinh môi trường nông thôn PTNT : Phát triển nông thôn MTQG : Mục tiêu quốc gia UNICEF : Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc NSHNT : Nước sinh hoạt nông thôn HTCN : Hệ thống cấp nước UBND : Uỷ ban nhân dân HTX : Hợp tác xã WHO : Tổ chức Y tế giới XDCB : Xây dựng KT – XH : Kinh tế - xã hội HDPE PVC : Loại nhựa tổng hợp GDP : Tổng thu nhập quốc nội LHQ : Liên hiệp quốc NMN : Nhà máy nước BẢNG 1.2: TÍNH TỐN CƠNG SUẤT CHO NMN THƯỜNG TÍN Nội dung cơng việc STT Đơn vị Giai đoạn (Đến năm 2020) Giai đoạn (Đến năm 2030) Người 7405 8180 l/ng/ngđ 120 140 Nhà máy nước Thị trấn Thường Tín I Dân số - Dân số dự kiến cấp nước II Tiêu chuẩn cấp nước - Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt - Tiêu chuẩn cấp nước cho Cơng trình cơng cộng, dịch vụ: %QSH % 10% 10% - Tiêu chuẩn cấp nước cho hao hụt, rò rỉ: %(QSH+q1) % 10% 10% - Tiêu chuẩn cấp nước cho thân TXL: %(QSH+q1+q2) % 10% 10% III Nhu cầu sử dụng nước - Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt QSH m3/ngđ 888,6 1.145,2 - Nhu cầu nước cho Công trình cơng cộng, dịch vụ (q1): m3/ngđ 88,9 114,5 - Nhu cầu nước cho hao hụt, rò rỉ (q2): m3/ngđ 97,7 126,0 - Nhu cầu nước cho thân TXL (q3): m3/ngđ 107,5 138,6 - Tổng nhu cầu dùng nước ngày (Qtb) 1.183 1.524 - Hệ số dùng nước khơng điều hòa ngày Kngày.max 1,4 1,4 -Tổng lưu lượng nước tính tốn ngày dùng nước nhiều Qngày.max (m3/ngđ) 1.656 2.134 Làm tròn 1.600 2.100 - Số làm việc ngày 24,0 24,0 67 88 10 - Công suất trạm xử lý QTXL m3/ngđ m3/h PL1 Công suất NMN BẢNG 1.3: TÍNH TỐN CƠNG SUẤT CHO NMN NGUYỄN TRÃI Nội dung công việc STT Đơn vị Giai đoạn (Đến năm 2020) Giai đoạn (Đến năm 2030) Người 42.521 46.971 l/ng/ngđ 120 140 Nhà máy nước Nguyễn Trãi I Dân số - Dân số dự kiến cấp nước II Tiêu chuẩn cấp nước - Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt - Tiêu chuẩn cấp nước cho Cơng trình cơng cộng, dịch vụ: %QSH % 10% 10% - Tiêu chuẩn cấp nước cho hao hụt, rò rỉ: %(QSH+q1) % 10% 10% - Tiêu chuẩn cấp nước cho thân TXL: %(QSH+q1+q2) % 10% 10% III Nhu cầu sử dụng nước - Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt QSH m3/ngđ 5.103 6.576 - Nhu cầu nước cho Cơng trình cơng cộng, dịch vụ (q1): m3/ngđ 510 658 - Nhu cầu nước cho hao hụt, rò rỉ (q2): m3/ngđ 561,3 723,4 - Nhu cầu nước cho thân TXL (q3): m3/ngđ 617,4 795,7 - Tổng nhu cầu dùng nước ngày (Qtb) m3/ngđ 6.791 8.753 - Hệ số dùng nước khơng điều hòa ngày Kngày.max 1,4 1,4 -Tổng lưu lượng nước tính tốn ngày dùng nước nhiều Qngày.max (m3/ngđ) 9.508 12.254 Làm tròn 9.500 12.200 - Số làm việc ngày 24 24 396 508 10 - Công suất trạm xử lý QTXL m3/ngđ m3/h PL1 Cơng suất NMN BẢNG 1.4: TÍNH TỐN CƠNG SUẤT CHO NMN VÂN TẢO Nội dung cơng việc STT Đơn vị Giai đoạn (Đến năm 2020) Giai đoạn (Đến năm 2030) Người 50.654 55.952 l/ng/ngđ 120 140 Nhà máy nước Vân Tảo I Dân số - Dân số dự kiến cấp nước II Tiêu chuẩn cấp nước - Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt - Tiêu chuẩn cấp nước cho Cơng trình công cộng, dịch vụ: %QSH % 10% 10% - Tiêu chuẩn cấp nước cho hao hụt, rò rỉ: %(QSH+q1) % 10% 10% - Tiêu chuẩn cấp nước cho thân TXL: %(QSH+q1+q2) % 10% 10% III Nhu cầu sử dụng nước - Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt QSH m3/ngđ 6.078 7.833 - Nhu cầu nước cho Cơng trình cơng cộng, dịch vụ (q1): m3/ngđ 608 783 - Nhu cầu nước cho hao hụt, rò rỉ (q2): m3/ngđ 668,6 861,7 - Nhu cầu nước cho thân TXL (q3): m3/ngđ 735,5 947,8 - Nhu cầu nước cho nhà máy bia Châu Á TBD (q4): m3/ngđ 1.500 2.000 - Tổng nhu cầu dùng nước ngày (Qtb) m3/ngđ 9.590 12.426 - Hệ số dùng nước khơng điều hòa ngày Kngày.max 1,4 1,4 -Tổng lưu lượng nước tính tốn ngày dùng nước nhiều Qngày.max (m3/ngđ) 12.827 16.597 Làm tròn 12.800 16.500 24 24 533 688 m3/ngđ 10 - Số làm việc ngày 11 - Công suất trạm xử lý QTXL m3/h PL1 Công suất NMN BẢNG 1.5: TÍNH TỐN CƠNG SUẤT CHO NMN NHỊ KHÊ Nội dung công việc STT Đơn vị Giai đoạn (Đến năm 2020) Giai đoạn (Đến năm 2030) Người 145.818 43.366 l/ng/ngđ 120 140 Nhà máy nước Nhị Khê I Dân số - Dân số dự kiến cấp nước II Tiêu chuẩn cấp nước - Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt - Tiêu chuẩn cấp nước cho Cơng trình cơng cộng, dịch vụ: %QSH % 10% 10% - Tiêu chuẩn cấp nước cho hao hụt, rò rỉ: %(QSH+q1) % 10% 10% - Tiêu chuẩn cấp nước cho thân TXL: %(QSH+q1+q2) % 10% 10% III Nhu cầu sử dụng nước - Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt QSH m3/ngđ 17.498 6.071 - Nhu cầu nước cho Cơng trình cơng cộng, dịch vụ (q1): m3/ngđ 1.750 607 - Nhu cầu nước cho hao hụt, rò rỉ (q2): m3/ngđ 1.924,8 667,8 - Nhu cầu nước cho thân TXL (q3): m3/ngđ 2.117,3 734,6 - Tổng nhu cầu dùng nước ngày (Qtb) m3/ngđ 23.290 8.081 - Hệ số dùng nước khơng điều hòa ngày Kngày.max 1,4 1,4 -Tổng lưu lượng nước tính tốn ngày dùng nước nhiều Qngày.max (m3/ngđ) 32.606 11.313 Làm tròn 32.600 11.300 - Số làm việc ngày 24 24 1358 471 10 - Công suất trạm xử lý QTXL m3/ngđ m3/h PL1 Công suất NMN BẢNG 1.6: PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG TRONG NGÀY DÙNG NƯỚC MAX - NMN THƯỜNG TÍN Giờ 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 22 22 - 23 23 - 24 Tổng Nước cho sinh hoạt Kh=1,5 Q % m3 1,50 10,57 1,50 10,57 1,50 10,57 1,50 10,57 2,50 17,62 3,50 24,66 4,50 31,71 5,50 38,75 5,50 38,75 5,00 35,23 6,25 44,04 6,25 44,04 5,00 35,23 5,00 35,23 5,50 38,75 6,00 42,28 6,00 42,28 6,25 44,04 6,25 44,04 4,50 31,71 4,00 28,18 3,00 21,14 2,00 14,09 1,50 10,57 100 704,6 GIAI ĐOẠN: TÍNH ĐẾN NĂM 2015 CT công cộng, Cho hao hụt, Bản thân dịch vụ rò rỉ TXL m3 m3 m3 3,23 3,55 3,23 3,55 3,23 3,55 3,23 3,55 3,23 3,55 3,23 3,55 5,87 3,23 3,55 5,87 3,23 3,55 5,87 3,23 3,55 5,87 3,23 3,55 5,87 3,23 3,55 5,87 3,23 3,55 3,23 3,55 3,23 3,55 3,23 3,55 5,87 3,23 3,55 5,87 3,23 3,55 5,87 3,23 3,55 5,87 3,23 3,55 5,87 3,23 3,55 5,87 3,23 3,55 3,23 3,55 3,23 3,55 3,23 3,55 70,5 77,5 85,3 PL1 PP.Lluong (2015) m3 m3 24,29 24,29 24,29 24,29 34,16 44,02 62,10 71,97 71,97 67,04 79,37 79,37 58,82 58,82 63,75 76,90 76,90 79,37 79,37 62,10 57,17 39,09 29,22 24,29 1313,0 Công suất %Qngđ % 1,85 1,85 1,85 1,85 2,60 3,35 4,73 5,48 5,48 5,11 6,04 6,04 4,48 4,48 4,86 5,86 5,86 6,04 6,04 4,73 4,35 2,98 2,23 1,85 100 Pattern % 0,44 0,44 0,44 0,44 0,62 0,80 1,14 1,32 1,32 1,23 1,45 1,45 1,08 1,08 1,17 1,41 1,41 1,45 1,45 1,14 1,05 0,71 0,53 0,44 24 BẢNG 1.8: PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG TRONG NGÀY DÙNG NƯỚC MAX - NMN VÂN TẢO GIAI ĐOẠN 1: TÍNH ĐẾN NĂM 2015 Giờ 01 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 Tổng Nước cho sinh hoạt Kh=1,5 % 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 5,50 5,00 6,25 6,25 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,25 6,25 4,50 4,00 3,00 2,00 1,50 100 Q m3 65,07 65,07 65,07 65,07 108,44 151,82 195,20 238,58 238,58 216,89 271,11 271,11 216,89 216,89 238,58 260,26 260,26 271,11 271,11 195,20 173,51 130,13 86,75 65,07 4337,7 Nhà máy bia CT công Cho hao hụt, Châu Á Thái cộng, dịch vụ rò rỉ Bình Dương m3 m3 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 433,8 1000 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15 m3 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 477,2 PP Lluong (2015) Công suất Bản thân TXL m3 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 524,9 m3 m3 149,54 149,54 149,54 149,54 210,27 333,50 444,83 505,56 505,56 475,20 551,11 551,11 424,59 424,59 454,96 535,93 535,93 551,11 551,11 444,83 414,47 240,64 179,91 149,54 9082,9 %Qngđ % 1,65 1,65 1,65 1,65 2,32 3,67 4,90 5,57 5,57 5,23 6,07 6,07 4,67 4,67 5,01 5,90 5,90 6,07 6,07 4,90 4,56 2,65 1,98 1,65 100,0 Pattern % 0,40 0,40 0,40 0,40 0,56 0,88 1,18 1,34 1,34 1,26 1,46 1,46 1,12 1,12 1,20 1,42 1,42 1,46 1,46 1,18 1,10 0,64 0,48 0,40 24 BẢNG 1.7: PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG TRONG NGÀY DÙNG NƯỚC MAX - NMN THƯỜNG TÍN GIAI ĐOẠN 1: TÍNH ĐẾN NĂM 2020 Nước cho sinh hoạt Giờ Kh=1,5 Q 01 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 Tổng % 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 5,50 5,00 6,25 6,25 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,25 6,25 4,50 4,00 3,00 2,00 1,50 100 m3 13,33 13,33 13,33 13,33 22,22 31,10 39,99 48,87 48,87 44,43 55,54 55,54 44,43 44,43 48,87 53,32 53,32 55,54 55,54 39,99 35,54 26,66 17,77 13,33 888,6 Công suất CT cơng cộng, dịch vụ Cho hao hụt, rò rỉ Bản thân TXL m3 %Qngđ Pattern m3 m3 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 97,7 m3 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 107,5 m3 30,63 30,63 30,63 30,63 43,07 55,52 78,32 90,76 90,76 84,54 100,09 100,09 74,18 74,18 80,40 96,98 96,98 100,09 100,09 78,32 72,10 49,30 36,85 30,63 1655,8 % 1,85 1,85 1,85 1,85 2,60 3,35 4,73 5,48 5,48 5,11 6,04 6,04 4,48 4,48 4,86 5,86 5,86 6,04 6,04 4,73 4,35 2,98 2,23 1,85 100 % 0,44 0,44 0,44 0,44 0,62 0,80 1,14 1,32 1,32 1,23 1,45 1,45 1,08 1,08 1,17 1,41 1,41 1,45 1,45 1,14 1,05 0,71 0,53 0,44 24 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 88,9 PL1 PP Lluong (2020) BẢNG 1.9: PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG TRONG NGÀY DÙNG NƯỚC MAX - NMN NGUYỄN TRÃI GIAI ĐOẠN 1: TÍNH ĐẾN NĂM 2020 Nước cho sinh hoạt Giờ Kh=1,5 Q 01 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 Tổng % 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 5,50 5,00 6,25 6,25 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,25 6,25 4,50 4,00 3,00 2,00 1,50 100 m3 76,54 76,54 76,54 76,54 127,56 178,59 229,61 280,64 280,64 255,13 318,91 318,91 255,13 255,13 280,64 306,15 306,15 318,91 318,91 229,61 204,10 153,08 102,05 76,54 5102,5 Công suất CT công cộng, dịch vụ Cho hao hụt, rò rỉ Bản thân TXL m3 %Qngđ Pattern m3 m3 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 561,3 m3 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73 617,4 m3 175,91 175,91 175,91 175,91 247,34 318,78 449,74 521,18 521,18 485,46 574,76 574,76 425,93 425,93 461,65 556,90 556,90 574,76 574,76 449,74 414,03 283,06 211,63 175,91 9508,0 % 10,62 10,62 10,62 10,62 14,94 19,25 27,16 31,48 31,48 29,32 34,71 34,71 25,72 25,72 27,88 33,63 33,63 34,71 34,71 27,16 25,00 17,10 12,78 10,62 574 % 2,55 2,55 2,55 2,55 3,59 4,62 6,52 7,55 7,55 7,04 8,33 8,33 6,17 6,17 6,69 8,07 8,07 8,33 8,33 6,52 6,00 4,10 3,07 2,55 138 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 510,3 PL1 PP Lluong (2020) BẢNG 1.13: PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG TRONG NGÀY DÙNG NƯỚC MAX - NMN NHỊ KHÊ GIAI ĐOẠN 1: TÍNH ĐẾN NĂM 2020 Nước cho sinh hoạt Giờ Kh=1,5 Q 01 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 Tổng % 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 5,50 5,00 6,25 6,25 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,25 6,25 4,50 4,00 3,00 2,00 1,50 100 m3 262,47 262,47 262,47 262,47 437,45 612,44 787,42 962,40 962,40 874,91 1093,64 1093,64 874,91 874,91 962,40 1049,89 1049,89 1093,64 1093,64 787,42 699,93 524,94 349,96 262,47 17498,2 Công suất CT công cộng, dịch vụ Cho hao hụt, rò rỉ Bản thân TXL m3 %Qngđ Pattern m3 m3 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 1924,8 m3 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 88,22 2117,3 m3 603,25 603,25 603,25 603,25 848,22 1093,20 1542,32 1787,29 1787,29 1664,80 1971,02 1971,02 1460,66 1460,66 1583,15 1909,78 1909,78 1971,02 1971,02 1542,32 1419,83 970,71 725,74 603,25 32606,1 % 36,43 36,43 36,43 36,43 51,23 66,02 93,15 107,94 107,94 100,54 119,04 119,04 88,21 88,21 95,61 115,34 115,34 119,04 119,04 93,15 85,75 58,62 43,83 36,43 1969 % 8,74 8,74 8,74 8,74 12,29 15,85 22,35 25,91 25,91 24,13 28,57 28,57 21,17 21,17 22,95 27,68 27,68 28,57 28,57 22,35 20,58 14,07 10,52 8,74 473 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 1749,8 PL1 PP Lluong (2020) BẢNG 1.11: PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG TRONG NGÀY DÙNG NƯỚC MAX - NMN VÂN TẢ Nước cho sinh hoạt Giờ Kh=1,5 Q 01 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 Tổng % 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 5,50 5,00 6,25 6,25 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,25 6,25 4,50 4,00 3,00 2,00 1,50 100 m3 91,18 91,18 91,18 91,18 151,96 212,75 273,53 334,32 334,32 303,92 379,91 379,91 303,92 303,92 334,32 364,71 364,71 379,91 379,91 273,53 243,14 182,35 121,57 91,18 6078,5 GIAI ĐOẠN 1: TÍNH ĐẾN NĂM 2020 CT cơng Nhà máy bia Cho hao Bản thân cộng, Châu Á Thái hụt, TXL dịch vụ Bình Dương rò rỉ m3 m3 50,65 50,65 50,65 50,65 50,65 50,65 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 607,8 1500,0 50,65 50,65 50,65 50,65 50,65 50,65 m3 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 668,6 PL1 PP Lluong (2020) m3 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 735,5 Công suất m3 %Qngđ m3 209,56 209,56 209,56 209,56 294,65 473,50 629,52 714,62 714,62 672,07 778,44 778,44 601,15 601,15 643,70 757,17 757,17 778,44 778,44 629,52 586,97 337,20 252,10 209,56 12826,6 % 12,66 12,66 12,66 12,66 17,80 28,60 38,02 43,16 43,16 40,59 47,01 47,01 36,31 36,31 38,88 45,73 45,73 47,01 47,01 38,02 35,45 20,36 15,23 12,66 775 ẢO Pattern % 3,04 3,04 3,04 3,04 4,27 6,86 9,12 10,36 10,36 9,74 11,28 11,28 8,71 8,71 9,33 10,97 10,97 11,28 11,28 9,12 8,51 4,89 3,65 3,04 186 PL1 PP Lluong (2020) BẢNG 1.8: PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG TRONG NGÀY DÙNG NƯỚC MAX - NMN THƯỜNG TÍN GIAI ĐOẠN 2: TÍNH ĐẾN NĂM 2030 Nước cho sinh hoạt Giờ Kh=1,5 Q 01 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 Tổng % 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 5,50 5,00 6,25 6,25 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,25 6,25 4,50 4,00 3,00 2,00 1,50 100 m3 17,18 17,18 17,18 17,18 28,63 40,08 51,53 62,99 62,99 57,26 71,58 71,58 57,26 57,26 62,99 68,71 68,71 71,58 71,58 51,53 45,81 34,36 22,90 17,18 1145,2 CT công cộng, Cho hao hụt, dịch vụ rò rỉ m3 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54 114,5 m3 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 126,0 PL1 PP Lluong (2030) Công suất Bản thân TXL m3 %Qngđ Pattern m3 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 138,6 m3 39,48 39,48 39,48 39,48 55,51 71,55 100,94 116,97 116,97 108,96 129,00 129,00 95,60 95,60 103,61 124,99 124,99 129,00 129,00 100,94 92,92 63,53 47,50 39,48 2134,0 % 1,85 1,85 1,85 1,85 2,60 3,35 4,73 5,48 5,48 5,11 6,04 6,04 4,48 4,48 4,86 5,86 5,86 6,04 6,04 4,73 4,35 2,98 2,23 1,85 100 % 0,44 0,44 0,44 0,44 0,62 0,80 1,14 1,32 1,32 1,23 1,45 1,45 1,08 1,08 1,17 1,41 1,41 1,45 1,45 1,14 1,05 0,71 0,53 0,44 24 BẢNG 1.10: PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG TRONG NGÀY DÙNG NƯỚC MAX - NMN NGUYỄN TRÃI GIAI ĐOẠN 2: TÍNH ĐẾN NĂM 2030 Nước cho sinh hoạt Giờ Kh=1,5 Q 01 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 Tổng % 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 5,50 5,00 6,25 6,25 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,25 6,25 4,50 4,00 3,00 2,00 1,50 100 m3 98,64 98,64 98,64 98,64 164,40 230,16 295,92 361,68 361,68 328,80 411,00 411,00 328,80 328,80 361,68 394,56 394,56 411,00 411,00 295,92 263,04 197,28 131,52 98,64 6575,9 CT cơng cộng, Cho hao hụt, dịch vụ rò rỉ m3 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 657,6 m3 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 723,4 PL1 PP Lluong (2030) Công suất Bản thân TXL m3 %Qngđ Pattern m3 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 795,7 m3 226,71 226,71 226,71 226,71 318,77 410,83 579,61 671,68 671,68 625,65 740,72 740,72 548,93 548,93 594,96 717,71 717,71 740,72 740,72 579,61 533,58 364,80 272,74 226,71 12253,6 % 10,62 10,62 10,62 10,62 14,94 19,25 27,16 31,48 31,48 29,32 34,71 34,71 25,72 25,72 27,88 33,63 33,63 34,71 34,71 27,16 25,00 17,09 12,78 10,62 574 % 2,55 2,55 2,55 2,55 3,59 4,62 6,52 7,55 7,55 7,04 8,33 8,33 6,17 6,17 6,69 8,07 8,07 8,33 8,33 6,52 6,00 4,10 3,07 2,55 138 BẢNG 1.14: PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG TRONG NGÀY DÙNG NƯỚC MAX - NMN NHỊ KHÊ GIAI ĐOẠN 2: TÍNH ĐẾN NĂM 2030 Nước cho sinh hoạt Giờ Kh=1,5 Q 01 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 Tổng % 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 5,50 5,00 6,25 6,25 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,25 6,25 4,50 4,00 3,00 2,00 1,50 100 m3 91,07 91,07 91,07 91,07 151,78 212,49 273,21 333,92 333,92 303,56 379,45 379,45 303,56 303,56 333,92 364,27 364,27 379,45 379,45 273,21 242,85 182,14 121,42 91,07 6071,2 CT công cộng, Cho hao hụt, dịch vụ rò rỉ m3 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 607,1 m3 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 27,83 667,8 PL1 PP Lluong (2030) Công suất Bản thân TXL m3 %Qngđ Pattern m3 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 734,6 m3 209,31 209,31 209,31 209,31 294,30 379,30 535,13 620,13 620,13 577,63 683,87 683,87 506,80 506,80 549,30 662,63 662,63 683,87 683,87 535,13 492,63 336,80 251,80 209,31 11313,1 % 9,81 9,81 9,81 9,81 13,79 17,77 25,08 29,06 29,06 27,07 32,05 32,05 23,75 23,75 25,74 31,05 31,05 32,05 32,05 25,08 23,09 15,78 11,80 9,81 530 % 2,35 2,35 2,35 2,35 3,31 4,27 6,02 6,97 6,97 6,50 7,69 7,69 5,70 5,70 6,18 7,45 7,45 7,69 7,69 6,02 5,54 3,79 2,83 2,35 127 BẢNG 1.12: PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG TRONG NGÀY DÙNG NƯỚC MAX - NMN VÂN TẢO Nước cho sinh hoạt Giờ Kh=1,5 Q 01 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 Tổng % 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 5,50 5,00 6,25 6,25 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,25 6,25 4,50 4,00 3,00 2,00 1,50 100 m3 117,50 117,50 117,50 117,50 195,83 274,16 352,50 430,83 430,83 391,66 489,58 489,58 391,66 391,66 430,83 470,00 470,00 489,58 489,58 352,50 313,33 235,00 156,67 117,50 7833,3 GIAI ĐOẠN 2: TÍNH ĐẾN NĂM 2030 CT công Nhà máy bia Châu Á Cho hao hụt, Bản thân cộng, rò rỉ TXL Thái Bình dịch vụ D m3 m3 m3 m3 65,28 65,28 65,28 65,28 65,28 65,28 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 783,3 2000,0 65,28 65,28 65,28 65,28 65,28 65,28 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 861,7 PL1 PP LLuong (2030) 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49 947,8 Công suất m3 %Qngđ Pattern m3 270,05 270,05 270,05 270,05 379,72 614,38 815,44 925,10 925,10 870,27 1007,35 1007,35 778,88 778,88 833,72 979,94 979,94 1007,35 1007,35 815,44 760,61 434,55 324,89 270,05 16596,5 % 12,65 12,65 12,65 12,65 17,79 28,79 38,21 43,35 43,35 40,78 47,21 47,21 36,50 36,50 39,07 45,92 45,92 47,21 47,21 38,21 35,64 20,36 15,22 12,65 778 % 3,04 3,04 3,04 3,04 4,27 6,91 9,17 10,40 10,40 9,79 11,33 11,33 8,76 8,76 9,38 11,02 11,02 11,33 11,33 9,17 8,55 4,89 3,65 3,04 187 ... nước có Vì Nghiên cứu mở rộng hệ thống cấp nước huyện Thường Tín theo giai đoạn quy hoạch cần thiết Với kết đề tài, có biện pháp, kế hoạch cụ thể cho việc mở rộng hệ thống cấp nước huyện Thường. .. tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hệ thống cấp nước * Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu hệ thống cấp nước huyện Thường Tín 3 IV Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cách tiếp cận... tương lai Đề xuất giải pháp mở rộng hệ thống cấp nước huyện Thường Tín Áp dụng chương trình máy tính để tính tốn mạng lưới cấp nước huyện Thường Tín theo giai đoạn quy hoạch (đến năm 2030 tầm
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC HUYỆN THƯỜNG TÍN THEO CÁC GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH , NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC HUYỆN THƯỜNG TÍN THEO CÁC GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay