NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG SÔNG NHUỆ DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

183 3 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI DỖN QUANG HUY Nghiªn cứu giảI pháp nâng cao khả cấp nước phục vụ đa mục tiêu hệ thống sông nhuệ ¶nh h­ëng cđa biÕn ®ỉi khÝ hËu LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LI DON QUANG HUY Nghiên cứu giảI pháp nâng cao khả cấp nước phục vụ đa mục tiêu hệ thống sông nhuệ ảnh hưởng biến đổi khÝ hËu Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý Tài nguyên nước Mã số: 60-62-30 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Phạm Việt Hòa HÀ NỘI - 2013 Gáy bìa luận văn DỖN QUANG HUY LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2013 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, đến nay, luận văn Thạc sĩ với đề tài “Nghiên giải pháp nâng cao khả cấp nước phục vụ đa mục tiêu hệ thống sông Nhuệ ảnh hưởng Biến đổi khí hậu” thuộc chuyên ngành Quy hoạch Quản lý Tài nguyên nước hoàn thành đảm bảo đầy đủ yêu cầu đặt Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Phạm Việt Hòa giành nhiều thời gian, tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới thầy, cô giáo thuộc trường Đại học Thủy lợi tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức chun mơn q báu suốt q trình học tập, góp phần giúp tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn Công Ty TNHH Đầu tư phát triển Thủy Lợi sông Nhuệ, La Khê, Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, tập thể cán Viện Kinh tế Quản lý Thủy lợi tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập hoàn thành luận văn Trong trình nghiên cứu để hồn thành luận văn, chắn khó tránh khỏi thiếu sót định, tác giả mong muốn nhận góp ý chân thành thầy, cô giáo cán khoa học khác để luận văn hoàn chỉnh đạt chất lượng cao Hà Nội, tháng 10 năm 2013 TÁC GIẢ Doãn Quang Huy LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận văn thạc sỹ với đề tài “Nghiên giải pháp nâng cao khả cấp nước phục vụ đa mục tiêu hệ thống sông Nhuệ ảnh hưởng Biến đổi khí hậu” thuộc chuyên ngành Quy hoạch Quản lý Tài ngun nước là: - Cơng trình nghiên cứu riêng tác giả; - Các số liệu điều tra, nghiên cứu trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy công bố; - Các bảng biểu, số, hình vẽ chưa cơng bố phương tiện thông tin đại chúng nào./ Hà Nội, tháng 10 năm 2013 TÁC GIẢ Doãn Quang Huy Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 I Tính cấp thiết đề tài II Mục tiêu đề tài III Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu IV Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cách tiếp cận 4.2 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan Biến đổi khí hậu giới Việt Nam 1.1.1 Khái niệm Biến đổi khí hậu 1.1.2 Biến đổi khí hậu giới 1.1.3 Biến đổi khí hậu Việt Nam 16 1.2 Tổng quan hệ thống thủy nông sông Nhuệ 20 1.2.1 Điều kiện tự nhiên 20 1.2.2 Hiện trạng dân sinh, kinh tế - xã hội hệ thống sông Nhuệ 31 1.3 Hiện trạng cơng trình tưới hệ thống thủy lợi sông Nhuệ 40 1.3.1 Hiện trạng vùng tưới cơng trình tưới .40 1.3.2 Hiện trạng cấp nước đô thị, công nghiệp sinh hoạt 45 1.3.3 Những thách thức sử dụng tài nguyên nước khu vực sông Nhuệ .50 CHƯƠNG II 51 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CÁO KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG SÔNG NHUỆ DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 51 2.1 Tình trạng Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến khả cấp nước hệ thống sông Nhuệ 51 2.1.1 Kịch biến đổi khí hậu lượng mưa 53 2.1.2 Kịch biến đổi khí hậu nhiệt độ 55 2.2 Dự báo nhu cầu nước đối tượng dùng nước 57 2.2.1 Dự báo phát triển Kinh tế - xã hội 57 2.2.2 Dự báo nhu cầu nước đối tượng dùng nước 63 2.2.3 Kết tính tốn nhu cầu nước cho đối tượng dùng nước 69 2.2.4 Tổng nhu cầu nước đối tượng dùng nước 80 2.2.5 Đánh giá biến đổi nhu cầu nước 82 2.3 Phân vùng tưới 84 2.3.1 Cơ sở nguyên tắc phân vùng tưới 84 2.3.2 Kết phân vùng thủy lợi 85 2.3.3 Kết phân vùng tưới 86 2.4 Phân tích tình hình nguồn nước mùa kiệt hệ thống sông Nhuệ chịu ảnh hưởng điều hành hệ thống hồ liên hồ thượng nguồn 89 Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý Tài Nguyên nước Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật CHƯƠNG III .91 NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG SÔNG NHUỆ DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 91 3.1 Đề xuất giải pháp nâng cao khả cấp nước phục vụ nông nghiệp hệ thống sơng Nhuệ ảnh hưởng biến đổi khí hậu 91 3.1.1 Nhiệm vụ cấp nước cho nông nghiệp khu tưới 91 3.1.2 Cơ sở đề xuất giải pháp cấp nước 93 3.1.3 Đề xuất giải pháp cấp nước 94 3.1.4 Phân tích, lựa chọn giải pháp 106 3.2 Đề xuất giải pháp cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt đô thị, nông thôn 110 3.2.1 Giải pháp cấp nước cho Hà Nội 110 3.2.2 Giải pháp cấp nước cho Hà Nam 114 3.2.3 Giái pháp cấp nước cho khu vực nông thôn .114 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 118 I KẾT LUẬN 118 II KHUYẾN NGHỊ 119 III PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LUẬN VĂN 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO .122 PHỤ LỤC 124 Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý Tài Nguyên nước Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài Biến đổi khí hậu không vấn đề môi trường, mà mối đe dọa tồn diện, ảnh hưởng đến sức khỏa người, an ninh lương thực Hiện nay, biến đổi khí hậu trở thành vấn đề quan trọng, ảnh hưởng bao trùm tất lĩnh vực xa hội, mà biểu rõ ràng nhiệt độ trái đất tăng Việc nhiệt độ trái đất tăng kéo theo tác động tiêu cực nước biển dâng, mưa lũ thất thường, hạn hán kéo dài Việt Nam quốc gia chịu ảnh hưởng lớn biến đổi khí hậu, điều gây khó khăn việc quản lý nguồn tài nguyên nước toàn lãnh thổ Kết phân tích cho thấy, biến đổi khí hậu làm thay đổi trữ lượng nước sạch; tăng nhiệt độ bốc hơi; mực nước biển dâng cao; biến động lượng mưa lớn Tình trạng dẫn đến khả cạn kiệt lưu vực sông giới khốc liệt Theo ước tính, số lượng người sống lưu vực sơng nước giới tăng từ 1,4 đến 1,6 tỷ (năm 1995) lên tới 4,3 đến 6,9 tỷ người vào năm 2050 Kết nghiên cứu rằng, vùng khô hạn chịu tác động mạnh mẽ biến đổi khí hậu, nước trở lên khan Nhiệt độ nước tăng lên; cường độ mưa tăng mùa kiệt kéo dài làm cho tình trạng nhiễm trở lên khốc liệt hơn, mức độ tin cậy hệ thống cấp nước chi phí vận hành hệ thống tăng lên đáng kể Biến đổi khí hậu làm thay đổi chức chế độ vận hành cơng trình thủy lợi hoạt động quản lý cơng trình Nhiệt độ khơng khí ấm lên trung bình 1oC gần kỷ qua (IPCC, 2007c; IPCC, 2007d) Trong đó, băng tan làm giảm diện tích từ 37 triệu km2 xuống 35,3 triệu km2 thời gian từ 1920 đến 2005 Cá biệt, có giai đoạn diện tích băng bề mặt trái đất giảm xuống 33,3 triệu km2 (giảm khoảng 10%) Tương ứng với đó, nước biển trung bình năm 2005 cao khoảng 150 mm so với năm 1920 Như vậy, trung bình năm nước biển dâng thêm gần 2mm Các nhà khoa học dự báo biến đổi khí hậu làm gia tăng tượng tự nhiên bất thường Lượng mưa vào mùa khơ nhiều vào mùa Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý Tài Nguyên nước Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật mưa Điều khiến tình trạng thiếu nước trầm trọng mùa khô gia tăng lũ lụt mùa mưa Theo kịch Biến đổi khí hậu Việt Nam khu vực, nhiệt độ tăng lên khoảng 20C vào năm 2050, dự kiến tăng lên 30C vào năm 2100, lượng mưa mùa mưa tăng khoảng từ – 5% vào năm 2050, riêng Bắc Bộ từ – 10% Số ngày mưa phùn trung bình năm Hà Nội giảm dần thập niên 1981-1990 gần nửa (15 ngày/năm) 10 năm gần Đáng ý hạn hán tăng lên cường độ diện tích Trên địa điểm, xu biến đổi lượng mưa trung bình năm thập kỷ vừa qua (1911- 2000) không rõ rệt theo thời kỳ vùng khác nhau: có giai đoạn tăng lên có giai đoạn giảm xuống Lượng mưa năm giảm vùng khí hậu phía Bắc tăng vùng khí hậu phía Nam Tính trung bình nước, lượng mưa năm 50 năm qua (1958-2007) giảm khoảng 2% Việc khai thác sử dụng nguồn nước hàng năm Việt Nam đạt khoảng 90 tỷ m3 nước, chiếm 11% tổng lượng nước, dự báo, nhu cầu dùng nước hàng năm tăng khoảng 3,5%, nghĩa khoảng 30 năm tới, nhu cầu nước tăng gấp đôi so với Trong đó, biến đổi khí hậu khai thác, sử dụng nước nước láng giềng biến động mạnh nguồn nước giảm khoảng 7,5% 30 năm tới Sự thiếu hụt nguồn nước hữu khó tránh khỏi Bên cạnh nhu cầu phát triển đô thị công nghiệp gây nhiễm tới nguồn nước có (cả nước mặt, nước biển nước ngầm), nhiều sông báo động đỏ ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất sức khỏe cộng đồng Tại lưu vực sông Nhuệ, nhu cầu nước đối tượng dùng nước phụ thuộc trực tiếp từ lưu lượng mực nước sông Hồng cống Liên Mạc Hà Nội Trong năm gần đây, dân số tăng lên nhanh, đô thị không ngừng mở rộng, phát triển Đi kèm với phát triển đó, nhu cầu nước cho ngành cơng nghiệp, nơng nghiệp, dịch vụ, thủy sản, du lịch … tăng lên mà khả cấp nước nhiều khó khăn, hạn chế Ngoài vấn đề phát triển kinh tế lưu vực hệ thống cơng trình cấp nước dẫn nước hệ thống qua 20-30 năm hoạt động bị xuống cấp, bồi lắng cần tính tốn đánh giá lại để xác định nhiệm vụ tu bổ, nâng cấp, mở rộng… Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý Tài Nguyên nước Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật Hiện nay, mực nước lưu lượng cấp cho lưu vực sông Nhuệ qua cống Liên Mạc ổn định có điều hòa hệ thống hồ thượng nguồn, nhu cầu sử dụng nguồn nước hệ thống cấp lại không ngừng thay đổi Do việc quản lý, sử dụng nguồn nước hợp lý lưu vực sơng Nhuệ tốn khó khăn cho nhà quản lý Do vấn đề nêu việc “ Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao khả cấp nước phục vụ đa mục tiêu hệ thống sông Nhuệ ảnh hưởng Biến đổi khí hậu” cần thiết cấp bách để đáp ứng yêu cầu nước hồn thiện hệ thống thủy lợi sơng Nhuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội định hướng lâu dài hệ thống II Mục tiêu đề tài Đề xuất giải pháp (giải pháp cơng trình phi cơng trình) nhằm nâng cao khả cấp nước phục vụ đa mục tiêu (phục vụ nhu cầu nước ngành kinh tế năm 2030 2050) hệ thống thủy nông sông Nhuệ ảnh hưởng Biến đổi khí hậu (ảnh hưởng Biến đổi khí hậu ứng với kịch trung bình B2 năm 2030 2050) III Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống thủy nông sông Nhuệ bao gồm địa phận Hà Nội phần thuộc tỉnh Hà Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập chung nghiên cứu, đánh giá trạng hệ thống thủy nông sông Nhuệ, nghiên cứu tính tốn Nhu cầu nước cho đối tượng dùng nước ảnh hưởng biến đổi khí hậu ứng với kịch trung bình B2 năm 2030 2050 qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả cấp nước phục vụ đa mục tiêu Chuyên ngành: Quy hoạch Quản lý Tài Nguyên nước TT 10 11 II Month Oct Nov Nov Nov Dec Dec Dec Jan Total Năm 2030 Decade Stage 3 Mid Mid Mid Late Late Late Late Late Kc (coeff) Etc (mm/day) Etc (mm/dec) Eff rain (mm/dec) Irr Req (mm/dec) 1.75 2.01 1.99 1.83 1.48 1.07 0.71 0.48 19.3 20.1 19.9 18.3 14.8 10.7 7.8 1.4 134.2 27.4 23.6 19 13.9 7.4 1.6 2.4 1.1 191.7 0 10.8 14.3 17.4 19.1 15.8 77.4 0.15 0.28 1.57 1.71 1.78 1.82 1.86 2.11 2.36 2.59 2.88 3.19 3.42 3.26 3.12 0.8 3.1 15.7 17.1 14.2 18.2 18.6 23.2 23.6 25.9 28.8 31.9 34.2 35.9 12.5 303.7 6.8 9.8 4.3 1.3 0.4 4.8 26.1 38.2 29.6 15.9 8.2 13.1 7.6 167.2 116.2 266.1 46.1 33 17.9 18.6 18.4 0 26 26 22.7 3.4 594.4 0.44 2.59 4.15 4.26 4.3 4.27 4.23 4.21 3.85 3.38 2.95 2.56 2.19 2.7 25.9 41.5 42.6 43 46.9 42.3 42.1 42.4 33.8 29.5 25.6 21.9 11.4 22.4 27.8 34.6 40.4 40.6 39.3 39.7 44.3 43.7 45.1 72 120 234.1 70.2 2.7 6.4 23 2.4 0 0 0.81 0.94 0.94 0.93 0.83 0.66 0.48 0.37 Lúa Xuân 10 11 12 13 14 15 Jan Jan Feb Feb Feb Mar Mar Mar Apr Apr Apr May May May Jun Total 3 3 Nurs Nurs/LPr Nurs/LPr Init Deve Deve Deve Deve Mid Late Late Late Late Late Late 1.2 1.19 1.06 1.09 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08 1.03 0.98 0.93 0.88 0.84 Lúa Thu 10 11 12 13 Jun Jun Jun Jul Jul Jul Aug Aug Aug Sep Sep Sep Oct 3 3 Nurs Nurs/LPr Init Deve Deve Deve Mid Mid Late Late Late Late Late 1.2 1.12 1.09 1.1 1.09 1.09 1.09 1.08 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87 35 TT 14 Month Oct Total Decade Stage Late Kc (coeff) Etc (mm/day) Etc (mm/dec) Eff rain (mm/dec) Irr Req (mm/dec) 1.89 3.8 444 30.7 611.8 54.3 401.1 0.84 0.76 1.07 1.77 1.94 1.78 1.43 1.03 0.71 0.5 4.2 7.6 10.7 19.5 20 19.4 17.8 14.3 10.3 7.8 1.5 132.9 36 120 153.3 103.7 14.1 0 0 0.1 2.7 430 0 0 15.9 19.4 17.8 14.3 10.3 17.7 95.4 0.16 0.29 1.59 1.73 1.8 1.85 1.89 2.13 2.38 2.62 2.92 3.23 3.47 3.3 3.16 0.8 3.2 15.9 17.3 14.4 18.5 18.9 23.5 23.8 26.2 29.2 32.3 34.7 36.3 12.6 307.6 10.1 4.5 1.1 1.3 0.4 26.5 38.9 30.1 16.2 8.4 13.4 7.8 170.8 116.2 294.3 16.2 19.1 28.1 28.9 28.4 0 16.1 26.2 22.9 7.9 604.3 0.45 2.62 4.2 4.31 4.36 4.32 4.29 2.7 26.2 42 43.1 43.6 47.5 42.9 11.6 22.7 28.2 35.2 41.1 41.3 40 286.5 13.8 17.9 12.5 16.3 2.9 0.84 Cây Ngô 10 11 III Sep Oct Oct Oct Nov Nov Nov Dec Dec Dec Jan Total Năm 2050 3 3 Init Init Deve Mid Mid Mid Late Late Late Late Late 0.3 0.3 0.47 0.81 0.94 0.94 0.93 0.83 0.66 0.48 0.37 Lúa Xuân 10 11 12 13 14 15 Jan Jan Feb Feb Feb Mar Mar Mar Apr Apr Apr May May May Jun Total 3 3 Nurs Nurs/LPr Nurs/LPr Init Deve Deve Deve Deve Mid Late Late Late Late Late Late 1.2 1.19 1.06 1.09 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08 1.03 0.98 0.93 0.88 0.84 Lúa Thu Jun Jun Jun Jul Jul Jul Aug 3 Nurs Nurs/LPr Init Deve Deve Deve Mid 1.2 1.12 1.09 1.1 1.09 1.09 1.09 36 TT 10 11 12 13 14 Month Aug Aug Sep Sep Sep Oct Oct Total Decade Stage 3 Mid Late Late Late Late Late Late Kc (coeff) Etc (mm/day) Etc (mm/dec) Eff rain (mm/dec) Irr Req (mm/dec) 4.27 3.9 3.43 2.99 2.59 2.21 1.91 42.7 42.9 34.3 29.9 25.9 22.1 3.8 449.6 40.3 45 44.5 45.8 73.1 121.8 31.1 621.7 2.3 0 0 62.7 414.9 0.85 0.77 1.09 1.79 2.02 1.97 1.8 1.45 1.04 0.72 0.51 4.2 7.7 10.9 19.7 20.2 19.7 18 14.5 10.4 7.9 1.5 134.8 36.5 121.8 155.5 105.3 14.4 0 0 0.1 2.8 436.4 0 13 15.8 19.7 18 14.5 18.4 7.8 107.2 1.08 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87 0.84 Cây Ngô 10 11 Sep Oct Oct Oct Nov Nov Nov Dec Dec Dec Jan Total 3 3 Init Init Deve Mid Mid Mid Late Late Late Late Late 0.3 0.3 0.47 0.81 0.94 0.94 0.93 0.83 0.66 0.48 0.37 37 Phụ lục 14: Tính tốn mức tưới 85% trạm Phủ Lý năm kịch Đơn vị: m3/ha TT Month I Hiện Decade Stage Kc (coeff) Etc (mm/day) Etc (mm/dec) Eff rain (mm/dec) Irr Req (mm/dec) 0.14 0.26 1.51 1.68 1.72 1.73 1.74 1.99 2.25 2.5 2.81 3.14 3.38 3.22 3.09 0.7 2.9 15.1 16.8 13.8 17.3 17.4 21.9 22.5 25 28.1 31.4 33.8 35.5 12.4 294.5 1.6 4.7 5.2 5.9 11.8 20.7 27.3 22.8 13.6 8.6 19.2 33 42.6 45.3 19.6 281.8 116.2 302.3 68 0 8.9 16.3 8.9 0 0 522.6 0.44 2.57 4.13 4.25 4.3 4.27 4.23 4.22 3.85 3.39 2.95 2.54 2.16 1.84 2.6 25.7 41.3 42.5 43 46.9 42.3 42.2 42.4 33.9 29.5 25.4 21.6 3.7 442.9 29.4 53.3 50.2 45.2 42.3 44.8 48.1 50.2 51.2 54.4 56.7 48.2 37.8 618 281 61.6 10.5 12.1 0 0 0 3.7 368.9 0.83 0.75 1.05 4.2 7.5 10.5 24.1 37.8 30.1 0 Lúa Xuân 10 11 12 13 14 15 Jan Jan Feb Feb Feb Mar Mar Mar Apr Apr Apr May May May Jun Total 3 3 Nurs Nurs/LPr Nurs/LPr Init Deve Deve Deve Deve Mid Late Late Late Late Late Late 1.2 1.19 1.06 1.09 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08 1.03 0.98 0.93 0.88 0.84 Lúa Thu 10 11 12 13 14 Jun Jun Jun Jul Jul Jul Aug Aug Aug Sep Sep Sep Oct Oct Total 3 3 Nurs Nurs/LPr Init Deve Deve Deve Mid Mid Late Late Late Late Late Late 1.2 1.12 1.09 1.1 1.09 1.09 1.09 1.08 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87 0.84 Cây Ngô Sep Oct Oct Init Init Deve 0.3 0.3 0.47 38 TT Month 10 11 Oct Nov Nov Nov Dec Dec Dec Jan Total Năm 2030 II Decade Stage 3 Mid Mid Mid Late Late Late Late Late Kc (coeff) Etc (mm/day) Etc (mm/dec) Eff rain (mm/dec) Irr Req (mm/dec) 1.75 2.01 1.99 1.83 1.48 1.07 0.71 0.48 19.3 20.1 19.9 18.3 14.8 10.7 7.8 1.4 134.2 26 22.5 18 13.2 1.5 2.2 183.5 0 13.8 15 17.8 19.2 15.5 81.3 0.15 0.28 1.57 1.71 1.78 1.82 1.86 2.11 2.36 2.59 2.88 3.19 3.42 3.26 3.12 0.8 3.1 15.7 17.1 14.2 18.2 18.6 23.2 23.6 25.9 28.8 31.9 34.2 35.9 12.5 303.7 2.3 6.6 8.3 9.8 14.1 20.3 25.1 22.6 15.6 12.1 24.6 41.6 53.8 53.5 22 332.3 116.2 300 64.5 20 10 12 27.6 19.9 13.8 24.2 0 0 608.2 0.44 2.59 4.15 4.26 4.3 4.27 4.23 4.21 3.85 3.38 2.95 2.56 2.19 2.7 25.9 41.5 42.6 43 46.9 42.3 42.1 42.4 33.8 29.5 25.6 21.9 33 57.7 46 27.6 15 25.6 40.7 49.6 49.8 50.3 52.1 48.4 46.8 297 31.7 15 28.1 0.81 0.94 0.94 0.93 0.83 0.66 0.48 0.37 Lúa Xuân 10 11 12 13 14 15 Jan Jan Feb Feb Feb Mar Mar Mar Apr Apr Apr May May May Jun Total 3 3 Nurs Nurs/LPr Nurs/LPr Init Deve Deve Deve Deve Mid Late Late Late Late Late Late 1.2 1.19 1.06 1.09 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08 1.03 0.98 0.93 0.88 0.84 Lúa Thu 10 11 12 13 Jun Jun Jun Jul Jul Jul Aug Aug Aug Sep Sep Sep Oct 3 3 Nurs Nurs/LPr Init Deve Deve Deve Mid Mid Late Late Late Late Late 1.2 1.12 1.09 1.1 1.09 1.09 1.09 1.08 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87 39 1.7 0 0 0 TT Month 14 Oct Total Decade Stage Late Kc (coeff) Etc (mm/day) Etc (mm/dec) Eff rain (mm/dec) Irr Req (mm/dec) 1.89 3.8 444 551.5 54.3 427.8 0.84 0.76 1.07 1.77 1.94 1.78 1.43 1.03 0.71 0.5 4.2 7.6 10.7 19.5 20 19.4 17.8 14.3 10.3 7.8 1.5 132.9 24.2 46.8 45 31 7.8 0.8 3.8 4.2 4.6 1.4 169.5 0 0 19.2 19.4 18.9 14.5 19.4 14.2 105.6 0.16 0.29 1.59 1.73 1.8 1.85 1.89 2.13 2.38 2.62 2.92 3.23 3.47 3.3 3.16 0.8 3.2 15.9 17.3 14.4 18.5 18.9 23.5 23.8 26.2 29.2 32.3 34.7 36.3 12.6 307.6 2.3 6.7 8.4 9.9 14.3 20.5 25.4 22.8 15.8 12.3 24.8 41.9 54 53.7 22.1 335 116.2 377.7 61.5 10.1 0 10.7 13.9 14.4 0 0 612.5 0.45 2.62 4.2 4.31 4.36 4.32 4.29 2.7 26.2 42 43.1 43.6 47.5 42.9 33.1 57.8 46.2 27.9 15.3 25.9 40.9 281.1 61.8 25.3 28.3 21.7 11.9 0.84 Cây Ngô 10 11 III Sep Oct Oct Oct Nov Nov Nov Dec Dec Dec Jan Total Năm 2050 3 3 Init Init Deve Mid Mid Mid Late Late Late Late Late 0.3 0.3 0.47 0.81 0.94 0.94 0.93 0.83 0.66 0.48 0.37 Lúa Xuân 10 11 12 13 14 15 Jan Jan Feb Feb Feb Mar Mar Mar Apr Apr Apr May May May Jun Total 3 3 Nurs Nurs/LPr Nurs/LPr Init Deve Deve Deve Deve Mid Late Late Late Late Late Late 1.2 1.19 1.06 1.09 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08 1.03 0.98 0.93 0.88 0.84 Lúa Thu Jun Jun Jun Jul Jul Jul Aug 3 Nurs Nurs/LPr Init Deve Deve Deve Mid 1.2 1.12 1.09 1.1 1.09 1.09 1.09 40 TT Month 10 11 12 13 14 Aug Aug Sep Sep Sep Oct Oct Total Decade Stage 3 Mid Late Late Late Late Late Late Kc (coeff) Etc (mm/day) Etc (mm/dec) Eff rain (mm/dec) Irr Req (mm/dec) 4.27 3.9 3.43 2.99 2.59 2.21 1.91 42.7 42.9 34.3 29.9 25.9 22.1 3.8 449.6 49.9 50.1 50.4 52.1 48.5 47.1 9.1 554.2 0 0 0 3.8 433.9 0.85 0.77 1.09 1.79 2.02 1.97 1.8 1.45 1.04 0.72 0.51 4.2 7.7 10.9 19.7 20.2 19.7 18 14.5 10.4 7.9 1.5 134.8 24.3 47.1 45.4 31.3 7.9 0.8 3.9 4.4 4.7 1.4 171 0 17.5 19.4 19.7 17.2 10.6 16.1 18.2 118.7 1.08 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87 0.84 Cây Ngô 10 11 Sep Oct Oct Oct Nov Nov Nov Dec Dec Dec Jan Total 3 3 Init Init Deve Mid Mid Mid Late Late Late Late Late 0.3 0.3 0.47 0.81 0.94 0.94 0.93 0.83 0.66 0.48 0.37 41 Phụ lục 15: Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt nông thôn thành thị TT Quận, huyện I II III 10 11 12 Trên Thanh Liệt Hà Đông Từ Liêm Thanh Trì Đan Phượng Hồi Đức Trên Đồng Quan Thanh Oai Thường Tín Dưới Đồng Quan Phú Xun Ứng Hồ TP Phủ Lý Duy Tiên Kim Bảng Tổng Hiện Thành Nông thị thôn 12.80 20.58 10.84 0.000 0.93 9.156 0.55 4.192 0.30 2.985 0.19 4.251 0.43 8.50 0.20 3.681 0.22 4.822 3.42 13.48 0.49 3.697 0.43 3.769 1.84 0.907 0.32 2.568 0.34 2.542 16.65 42.57 Tổng Thành thị Nông thôn 59.22 42 Đơn vị: Triệu m3 Năm 2030 Thành Nông thị thôn 50.75 9.26 16.364 0.000 15.350 4.133 7.161 1.928 5.001 1.346 6.872 1.850 13.80 3.72 5.995 1.614 7.808 2.102 22.98 7.54 6.315 1.700 6.366 1.714 3.587 0.773 3.362 1.681 3.348 1.674 87.53 20.52 Năm 2050 Thành Nông thị thôn 108.05 142.24 71.60 19.97 23.05 10.75 7.51 10.32 20.73 9.00 11.73 35.08 9.48 9.56 5.39 5.33 5.31 127.41 6.45 0.00 2.88 1.34 0.94 1.29 2.59 1.13 1.47 5.79 1.19 1.20 0.54 1.44 1.43 14.83 Phụ lục 16: Phân vùng tưới hệ thống TT Khu tưới Năm XD Quy mô số máy Csuất (Kw) Tưới Bãi I Vùng tưới lấy nước trực tiếp từ sông Hồng Khu tưới TB Đan 1962 8000 a Hoài Khu tưới TB Hồng 1964 8000 b Vân Trần Phú 1000 Thuỵ Phú 2005 3000 d Ngoài bãi Bãi sông Đáy 0 Bãi (Phú Xuyên) 0 Bãi s.Hồng (TLiêm) 0 Bãi sơng Hồng (Thanh Trì) II Vùng tưới lấy nước trực tiếp từ sông Đáy Hồng quang 1978 1000 Hoà phú 1991 1000 Viên nội 1989 1000 Ba thá 1985 1000 Đoàn xá 1975 1000 Thành vật 1977 1000 Hoàng Dương 1973 1000 Đường Tây- Đồng Bạch 1000 Tõn Sơn 2500 10 Đanh Xuyên 2500 11 Quế II 8000 12 chiến Quế 1000 13 Phụ đạm I 2500 14 Ngồi bãi 15 Bãi sơng Đáy (P.Lý) 0 16 BãI (Kim Bảng) 0 III Vùng tưới lấy nước sông Hồng qua cống Liêm Mạc IIIa Trên cống Hà Đông 140 TB Thuỵ Phương 12000 TB Liên Mạc 9600 Mỹ Đình 2400 Cầu Diễn 0 43 Diện tích Thiết kế Thực tế 77206 65994 63101 2893 14679 11596 8300 6787 5459 220 700 4389 220 200 1455 200 180 325 3564 122 180 240 230 50 30 40 750 2956 122 106 240 217 50 30 40 50 133 193 561 265 254 608 325 283 55515 7631.1 1200 1200 250 550 50 250 210 100 200 125 608 325 283 45701 5268 304 560 237 350 TT Khu tưới Đại mỗ Cầu Đôi Trung Văn Phú Đơ Đồng Chanh Trung hồ Cầu Ngà2 Cầu Sắt Giải Đò Hồ Bình Mơ Cam Nhân Hồ Kim Giang Đồng quan hữu Đìa sáo Đơng la HTXã (Thanh Trỡ) IIIb Trên cống Đ Quan TB La Khê Cao viên Khúc thuỷ Xóm Mỹ (thượng) Khê Tang II Đam Thầm Thạch nham I Thanh Thuỳ Thanh văn 10 Văn khê I 11 Cự thần 12 Quế sơn 13 Ước lễ 14 Từ châu 15 Phù bật 16 Phương Nhị I 17 Ngọc Đình 18 Dầu kênh N9 20 Cống Ục 21 Đường gạo 22 Song Khe 23 Đồ Động 29 Phúc Trạch 10 11 13 14 15 16 17 18 21 22 23 Năm XD Quy mô số máy Csuất (Kw) 0 0 0 2003 2002 2002 0 1973 1973 1990 5 0 3 3 3 82 6800 1200 6000 1200 0 1120 1120 1120 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1962 1981 1974 1966 2005 1966 1966 1978 1979 1966 1966 1966 1966 1966 1964 1972 1976 0 0 1984 3 1 2 1 8000 540 1000 8000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 600 1000 1000 1000 44 Diện tích Thiết kế Thực tế 500 420 50 40 350 150 110 110 15 15 153 103 100 100 490 410 27 27 510 410 57 57 60 60 170 130 104 100 70 40 150 130 1515.1 1515 12271.0 9266.0 5700 4933 187 187 60 60 50 50 150 130 150 130 70 70 560 450 72 72 50 20 30 30 100 80 100 70 50 50 30 30 300 250 100 80 130 100 30 30 105 90 150 130 20 20 331 131 TT Khu tưới Kiều Thị Tiền Phong1 Húng Hiền Từ Dương Xém Vĩnh Mộ Cống Xuyên II Nhân Hiền Nhị Khê Tiền Phong2 Đình Tổ Cao Xá Liễu Viên Trần Phú Gia khánh I Duyên Thái Cống Đụng Minh Cường II HTXã (La Khê) Tự chảy (H Vân) Bãi sông Đáy IIIb Dưới cống Đ Quan TB Vân Đình Nội xá Kênh T2, V9 Thanh ấm XN gạch Triều khúc Xà cầu Ngũ luân Thọ vực 10 Xuân quang1 11 Trung tú 12 Trạch bái 13 Phúc quan 14 Xuân quang2 15 Đại cường 16 Đại hùng 17 Trường thịnh 18 Mạnh tân I 19 Cao xá 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Năm XD Quy mô số máy Csuất (Kw) 1986 1964 1963 1987 1978 1975 1979 1963 1963 1990 1963 1965 1963 1964 1964 1989 0 0 1 10 2 2 2 2 15 1000 1000 1000 1000 4000 4000 4000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 1992 1962 1991 1990 1990 1990 1983 1993 1992 1994 1984 1973 1968 1974 1979 1989 1978 1962 1968 28 3 2 2 1 1 8000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 540 1000 1000 1000 1000 1000 2500 1000 1000 1000 1000 45 Diện tích Thiết kế Thực tế 266 198 171 90 75 65 45 45 100 90 130 130 130 130 65 40 60 30 200 148 64 38 60 108 65 46 65 65 65 65 40 40 209 159 256 206 1680 380 225 225 1242 830 35613 31167.3 2000 2000 388 340 120 30 50 24 50 50 80 80 60 40 54 54 20 20 50 50 54 54 50 50 50 50 50 50 144 144 20 20 20 20 180 180 30 30 TT 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Khu tưới Quảng nguyên Ngoại Độ nhỏ1972 Mạnh Tân (i2-14) Lưu Khờ Ph Mai Đình I2VD7 Lưu Hồng Trầm Lộng DC Thần Cao Xá Dống Long Chần Kỳ Làng gắm Cầu TB Phú túc Trình viên Tân độ An cốc Đồng sâu Gạo hồ Trí trung Trung lập Thanh hồng Đồng vinh Ngọ Hạ Trãi Thần 50 Phượng dực Đồng tiến Văn trai Gia phú Lễ nhuế I Vân từ Cựu Phú yên Quang trung Duyên yết Đại nam Thao Đại đồng Năm XD Quy mô số máy Csuất (Kw) 1976 0 0 0 0 0 0 0 1977 1982 1965 1988 1989 1974 1982 1975 1990 1965 1965 1982 1993 1981 1965 1990 1965 1965 1987 1965 1965 1982 1984 1992 1965 2 10 2 10 1 2 4 1 1 2 2 2 2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2500 2500 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 46 Diện tích Thiết kế Thực tế 30 30 60 60 530 530 130 130 200 200 230 230 167 167 132 132 70 70 500 500 50 50 30 30 30 30 40 40 120 120 55 12.2 36 4.6 40 40 70 15.7 40 40 80 80 70 70 15 15 30 30 16 16 20 20 30 30 54 12.4 80 24.3 30 30 32 32 75 75 80 23.2 36 36 20 20 54 33.5 36 36 80 80 45 45 25 21.1 20 20 TT Khu tưới 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 97 98 99 100 101 103 104 Đại phúc Sơn Thao nội Mỹ lâm Thao Phúc tiến Nam phú Nam liên Cổ châu Hồng thái Thụy phú Đại Thắng d/cThần quy Bìm Vĩnh sơn Nhân sơn Vĩnh ninh Văn Đồng sen Bài lễ Quán thôn Trung nghĩa Thường xuyên Thái đa Gĩe hạ Hoà thượng An bình Hồng ngun Đồng lạc Mai trang Thần quy Kim quy Anh quang Đồng Đồn Trung Thượng Lễ nhuế II Lạt Dương Nội Hợp Diền Trại Khang Cổ Trai Năm XD Quy mô số máy Csuất (Kw) 1967 1965 1984 1981 1981 1978 1987 1989 1985 1985 2002 1985 1983 1980 1980 1987 1985 1987 1990 1985 1985 1985 1965 1984 1983 1994 1984 1977 1985 1995 1977 1992 1970 0 0 0 0 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2500 1000 1000 2500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 2500 1000 1000 1000 1000 1200 1000 1000 1000 1000 47 Diện tích Thiết kế Thực tế 25 4.9 25 25 24 24 80 9.7 60 50.2 90 81 101 85.4 200 177 35 35 164 31.9 100 32 84 71 126 126 80 35 135 40 37 4.6 14 10.7 30 30 30 36 30 30 50 21.6 60 5.4 30 11.1 54 30.8 40 13 40 41 120 71.3 300 220 175 35.4 41 25.7 152 152 126 31 212 212 22.7 38.3 236.5 30.8 5.4 16.5 48.6 14 TT 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 IV Khu tưới Năm XD Quy mô số máy Cầu Dõu Lập phương Bối Khê Nội cói Ngài Khê Quang Trung II Đồng Phố Đào Xá Trân Châu 13 Giáp Ba Hồng Tây Kim Bình Hàm Long Bảy Cửa 10 Bảy Cửa Bỳt I Bỳt II Chợ Lương Bựi 10 Hoành Uyển Duy Hải HTXã (Ưng Hoà) 11 HTX (Phỳ Xuyên) Tự chảy Tự chảy (ứng Hoà) 0 Tự chảy (Ph.Xuyên) 0 Vùng tưới lấy nước trực tiếp từ s.Châu Bược Lạc Tràng Bộ 10 Châu Sơn Tiền Phong Điệp Sơn Lạc Tràng 0 48 Csuất (Kw) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 2500 2500 1000 1500 1500 1000 2100 4000 1000 2500 1500 0 0 1000 8000 1000 1000 4000 Diện tích Thiết kế Thực tế 9.2 4.3 112.6 138.2 135.4 18.6 46.4 8.1 251 200 4000 3500 168 80 195 100 390 320 600 400 400 280 240 144 380 380 3500 2705 500 56 270 270 463 102 210 210 4015 3500 10203 9758 5758 5758 4445 4000 3448 2848 450 230 238 238 300 180 180 180 1830 1650 450 370 Phụ lục 17: Dự báo diện tích tưới khu tưới Trên Thanh Liệt Trên Đồng Quan Trên Đồng Quan Dưới Đồng Quan Dướ Đồng Quan Lúa Xuân 6,787 4351 220 200 2903 Hiện Lúa thu 6,733 4389 220 200 2956 2,510 221 267 123 896 Lúa Xuân 5429.6 3480.8 176 160 2322.4 Trên Thanh Liệt 5,268 5251 413 Trên Đồng Quan 9266 9183 Dưới Đồng Quan 30378 Dưới Đồng Quan 2848 Khu lấy nước Lấy nước Sông Hồng S.Đáy Lấy Cống Liêm mạc S.Châu Năm 2030 Năm 2050 Lúa thu Ngô 5386.4 3511.2 176 160 2364.8 2,510 221 267 123 896 Lúa Xuân 4343.68 2784.64 140.8 128 1857.92 4214.4 4200.8 413 262 7412.8 7346.4 31167 1,934 24302.4 2848 2,085 2278.4 Ngô 49 Đơn vị: Ha Lúa thu Ngô 4309.12 2808.96 140.8 128 1891.84 2,510 221 267 123 896 3371.52 3360.64 413 262 5930.24 5877.12 262 24933.6 1,934 19441.92 19946.88 1,934 2278.4 2,085 1822.72 1822.72 2,085 ... NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG SÔNG NHUỆ DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 91 3.1 Đề xuất giải pháp nâng cao khả cấp. .. sông Nhuệ .50 CHƯƠNG II 51 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CÁO KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG SÔNG NHUỆ DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU... tài Nghiên giải pháp nâng cao khả cấp nước phục vụ đa mục tiêu hệ thống sông Nhuệ ảnh hưởng Biến đổi khí hậu thuộc chuyên ngành Quy hoạch Quản lý Tài nguyên nước là: - Cơng trình nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG SÔNG NHUỆ DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU , NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG SÔNG NHUỆ DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay