“Nghiên cứu phát triển mô hình sản xuất rau an toàn bằng phương pháp tưới phun mưa tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội”

85 1 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 14:41

1 LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu phát triển hình sản xuất rau an toàn phương pháp tưới phun mưa Minh Châu, huyện Ba Vì, Nội” hồn thành ngồi nỗ lực thân học viên có bảo, giúp đỡ tận tình PGS.TS Nguyễn Trọng Hà, thầy cô giáo khoa Kỹ thuật tài nguyên nước - trường Đại học Thủy lợi Học viên xin chân thành cảm ơn đến Trường đại học Thủy lợi, thầy giáo ngồi trường, bạn bè đồng nghiệp, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Viện Kỹ thuật tài nguyên nước - Trường Đại học Thủy lợi Học viên xin bày tỏ lòng cảm chân thành đến quan, đơn vị đặc biệt thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Trọng tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn cung cấp thông tin cần thiết cho luận văn Nội, tháng năm 2013 HỌC VIÊN Đỗ Ngọc Phương Thảo LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Nghiên cứu phát triển hình sản xuất rau an toàn phương pháp tưới phun mưa Minh Châu, huyện Ba Vì, Nội” cơng trình nghiên cứu độc lập, khơng có chép Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Đỗ Ngọc Phương Thảo CÁC TỪ VIẾT TẮT RAT : Rau an tồn VietGAP : Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, tươi an tồn Việt Nam IPM : Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) BVTV : Bảo vệ thực vật UBND : Ủy ban nhân dân HTX : Hợp tác MỤC LỤC MỞ ĐẦU T T Tính cấp thiết đề tài 1 T T T Mục đích đề tài 2 T T T T T T Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu T T Đối tượng phạm vi nghiên cứu T T T T T CHƯƠNG T T TỔNG QUAN VÙNG CHUYÊN CANH RAU AN TOÀN MINH CHÂU T T 1.1 Đặc điểm tự nhiên T T T T 1.1.1 Vị trí địa lý T T T T 1.1.2 Đặc điểm địa hình T T T T 1.1.3 Đặc điểm khí hậu, khí tượng T T T T 1.1.4 Tình hình địa chất, thổ nhưỡng T T T T 1.1.5 Đặc điểm thủy văn T T T T 1.2 Hiện trạng kinh tế - hội định hướng phát triển T T 1.2.1 Dân số T T T T 1.2.2 Tình hình phát triển kinh tế hội T T T T 1.2.3 Định hướng phát triển kinh tế hội 13 T T T T 1.3 Tình hình sản xuất rau Minh Châu 13 T T T T CHƯƠNG 15 T T YÊU CẦU ĐỐI VỚI VÙNG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN 15 T T 2.1 Yêu cầu kỹ thuật quy trình sản xuất rau an toàn 15 T T T T 2.1.1 Đất trồng giá thể 15 T T T T 2.1.2 Nước tưới 16 T T T T 2.1.3 Giống 16 T T T T 2.1.4 Phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật 17 T T T T 2.1.5 Chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, sơ chế 19 T T T T 2.2 Lựa chọn kỹ thuật tưới thích hợp cho vùng sản xuất RAT 21 T T T T 2.2.1 Tưới mặt 21 T T T T 2.2.2 Tưới ngầm 22 T T T T 2.2.3 Tưới nhỏ giọt 23 T T T T 2.2.4 Tưới phun mưa 23 T T T T CHƯƠNG 25 T T BỐ TRÍ THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI CHO VÙNG RAT 25 T T 3.1 Nguồn nước tưới 25 T T T T 3.2 Bố trí sở hạ tầng vùng sản xuất RAT 25 T T T T 3.3 Tính tốn nhu cầu nước 30 T T T T 3.3.1 Mức tưới cho rau 30 T T T T 3.3.2 Nhu cầu nước rau 33 T T T T 3.4 Thiết kế hệ thống tưới 34 T T T T 3.4.1 Yêu cầu thiết kế hệ thống tưới phun mưa 34 T T T T 3.4.2 Tính tốn tiêu kỹ thuật hệ thống phun mưa 35 T T T T 3.4.3 Thiết kế đường ống 38 T T T T 3.4.4 Trạm bơm 45 T T T T 3.4.5 Tháp trộn ô xi 46 T T T T 3.4.6 Bể chứa 47 T T T T 3.5 Đánh giá sơ hiệu kinh tế, hội môi trường 47 T T T T 3.5.1 Hiệu đầu tư mặt kinh tế 48 T T T T 3.5.2 Hiện trạng môi trường sinh thái 52 T T T T 3.5.3 Tác động môi trường thời gian xây dựng 58 T T T T 3.5.4 Tác động môi trường sau thực dự án 59 T T T T 3.5.5 Các giải pháp hạn chế ảnh hưởng môi trường 59 T T T T CHƯƠNG 61 T T HÌNH QUẢN LÝ HỢP TÁC 61 T T 6 4.1 Giới thiệu hình quản lý HTX 61 T T T T 4.2 Ứng dụng hình cho vùng nghiên cứu 62 T T T T 4.2.1 Hoạt động địa phương nông dân 62 T T T T 4.2.2 Tổ chức đào tạo, tập huấn nông dân 63 T T T T 4.2.3 Chuyển giao ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất RAT 63 T T T T 4.2.4 Chỉ đạo, quản lý giám sát kỹ thuật sản xuất RAT 64 T T T T 4.2.5 Hướng dẫn sơ chế tiêu thụ sản phẩm 67 T T T T 4.2.6 Tuyên truyền, quản lý 69 T T T T 4.2.7 Công tác kiểm tra, giám sát 69 T T T T 4.2.8 Sơ kết, tổng kết dự án 70 T T T T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 T T PHỤ LỤC 75 T T DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Minh Châu - “Ốc đảo” sông Hồng T T Hình 1.2: Địa hình ngăn sơng cách đò khó khăn lớn Minh Châu T T Hình 1.3: Một số loại trồng Minh Châu 10 T T Hình 3.1: Sơ đồ bố trí mặt khu tưới thứ 27 T T Hình 3.2: Sơ đồ bố trí mặt khu tưới thứ hai .28 T T Hình 3.3: Sơ đồ bố trí mặt khu tưới thứ ba 29 T T Hình 3.4: Kết tính tốn mức tưới cho bắp cải 33 T T Hình 3.5: Các dạng vòi phun mưa 36 T T Hình 3.6: Các dạng sơ đồ bố trí vòi phun 38 T T Hình 3.7: Sơ đồ bố trí hệ thống tưới phun mưa 40 T T Hình 3.8: Kết tính đường ống tưới vòi phun 41 T T Hình 3.9: Các thơng số sơ đồ bố trí hình tam giác .42 T T Hình 3.10: Kết tính đường ống nhánh 43 T T Hình 3.11: Kết tính đường ống 44 T T Hình 3.12: Cấu tạo tháp trộn ô xi 47 T T DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Nhiệt độ, độ ẩm, lượng bốc trung bình nhiều năm .6 T T Bảng 2.1: Mức giới hạn tối đa cho phép số kim loại nặng đất 15 T T Bảng 2.2 : Mức giới hạn tối đa cho phép số KL nặng nước tưới 16 T T Bảng 2.3: Mức giới hạn tối đa cho phép số vi sinh vật hoá chất gây hại T sản phẩm rau, quả, chè .17 T Bảng 3.1: Số liệu tính tốn vòi phun ống tưới .41 T T Bảng 3.2: Kết tính đường ống tưới vòi phun mưa .42 T T Bảng 3.3: Yêu cầu số liệu tính đường ống nhánh .43 T T Bảng 3.4: Yêu cầu số liệu tính đường ống 44 T T Bảng 3.5: Thông số máy bơm 45 T T Bảng 3.6: Chi phí thiết bị hệ thống đường ống 48 T T Bảng 3.7: Chi phí thiết bị bơm xử lý nước 49 T T Bảng 3.8: Tổng mức đầu tư dự án 49 T T Bảng 3.9: Lợi nhuận thu trước dự án .50 T T Bảng 3.10: Lợi nhuận thu sau dự án 50 T T Bảng 3.11: Tính tốn tiêu kinh tế dự án 51 T T Bảng 3.12: Kết khảo sát, phân tích, đánh giá mẫu đất khu dự án 55 T T Bảng 3.13: Kết phân tích mẫu nước mặt để tưới cho tưới rau 57 T T MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Rau xanh thực phẩm thiếu bữa ăn người dân Việt Nam Ngày nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mức báo động thực phẩm mục tiêu mà người dân muốn hướng tới Với mức độ tiêu thụ rau xanh Nội tỉnh lân cận ngày tăng rau an tồn (RAT) giải pháp vơ cấp thiết cho người dân Nội với dân số 6,45 triệu người khoảng triệu người lưu trú, nhu cầu rau xanh cần tới hàng triệu năm Hiện nay, diện tích rau Nội 11.650ha phân bố 22 quận, huyện Trong đó, diện tích chun rau đạt 5.000ha, hệ số quay vòng bình qn 3,5 vụ/1năm, diện tích rau khơng chun 6.600ha hệ số quay vòng bình qn 1,5 vụ/năm Diện tích rau theo quy trình rau an tồn có cán kỹ thuật Chi cục BVTV Nội đạo giám sát 2.105ha (18%), sản lượng rau thành phố năm 2008 492.342 tấn/năm đáp ứng 60% nhu cầu (trong rau sản xuất theo quy trình RAT đạt 131.000 đáp ứng 14%) lại 40% lượng rau nhập từ tỉnh Vì vậy, việc mở rộng diện tích trồng rau an toàn cầu thực tiễn hướng đắn thành phố Minh Châu "đảo" Nội nằm bãi bồi sơng Hồng, thuộc huyện Ba Vì Hiện tại, rau xanh loại trồng quan trọng người dân "đảo" này, với diện tích 35 chuyên trồng rau 42 rau trồng xen cà chua cà ghém giúp Minh Châu trở thành có kinh nghiệm nghề trồng rau huyện Hầu hết diện tích rau xanh phát triển theo hình kinh tế hộ Việc phát triển theo hình có thuận lợi việc quản lý gia đình, song lâu dài khó tạo bước đột phá cho nơng nghiệp địa phương Do đó, việc áp dụng kỹ thuật tưới hình quản lý thích hợp nhằm phát triển sản xuất rau an toàn phần đáp ứng nhu cầu rau nay, đồng thời góp phần nâng cao suất, hiệu sử dụng đất canh tác nông nghiệp, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập nhân dân vùng Mục đích đề tài Áp dụng kỹ thuật tưới phun mưa hình quản lý hợp tác cho vùng trồng rau an toàn Minh Châu, huyện Ba Vì nhằm tăng hiệu lao động sản xuất nông nghiệp, cải thiện môi trường sinh thái, đáp ứng nhu cầu thực phẩm nói chung rau an tồn nói riêng huyện nói riêng thành phố Nội nói chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu Vùng nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới phun mưa hình quản lý hợp tác cho vùng trồng rau an toàn thuộc Minh Châu, huyện Ba Vì, thành phố Nội Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên, tiêu kinh tế, kỹ thuật, hội mơi trường có liên quan đến u cầu phát triển vùng chuyên canh rau an toàn Minh Châu Ứng dụng kỹ thuật tưới tiên tiến tưới phun mưa cho vùng sản xuất rau an tồn Minh Châu Đề xuất hình chun canh rau an toàn phương thức quản lý hợp tác cho vùng trồng rau, nhằm phát triển liên minh sản xuất tiêu thụ rau an toàn cho thành phố Nội 63 - Các hộ nông dân, HTX ký cam kết tham gia thực dự án 4.2.2 Tổ chức đào tạo, tập huấn nông dân Để đảm bảo triển khai dự án thành công, tất nơng dân có diện tích rau vùng dự án phải huấn luyện, trang bị đủ kiến thức để áp dụng tốt giải pháp kỹ thuật theo nguyên tắc IPM, GAP kỹ thuật sản xuất rau an toàn Các nội dung huấn luyện bao gồm: Huấn luyện kỹ thuật sản xuất RAT theo chương trình IPM nguyên tắc GAP Mở lớp huấn luyện nông dân sản xuất rau an tồn theo chương trình IPM ngun tắc GAP cho tồn nơng dân dự án - Số lượng nông dân: 150-200 hộ - Dự kiến số lớp: 15- 20 lớp - Thời gian: vụ rau 3,5 tháng (mỗi tuần buổi) - Giảng viên hướng dẫn: Giảng viên IPM Chi cục BVTV Tập huấn kỹ giám sát sản xuất RAT theo nguyên tắc GAP Mở lớp tập huấn ngắn hạn cho nông dân vùng dự án số nông dân lân cận phương pháp tự giám sát sản xuất RAT nông dân theo nguyên tắc GAP - Dự kiến số lượng: 15 lớp (60-80 người/lớp) - Thời gian: 03 ngày - Giảng viên hướng dẫn: Cán Chi cục BVTV 4.2.3 Chuyển giao ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất RAT Lựa chọn số tiến kỹ thuật có ý nghĩa thực tế, phù hợp với người nông dân để thử nghiệm chuyển giao ứng dụng cho nông dân như: - Che phủ nilon mặt luống - Công nghệ tưới tự động (tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt) - Phân bón vi sinh 64 - Thả thiên địch phòng trừ sâu hại - Thuốc BVTV hệ (đặc biệt thuốc BVTV nguồn gốc sinh học) 4.2.4 Chỉ đạo, quản lý giám sát kỹ thuật sản xuất RAT Không giống trồng khác, chủng loại rau sản xuất đồng ruộng đa dạng kéo theo đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại rau phức tạp khó phòng trừ; cần thiết phải có hướng dẫn, đạo giám sát chặt chẽ cán kỹ thuật (đặc biệt khâu BVTV) nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm RAT tạo tiền đề để địa phương, nông dân tiếp nhận trì thực sau Chỉ đạo, giám sát kỹ thuật cho toàn vùng dự án Tại vùng dự án, Chi cục BVTV cử 4-5 cán kỹ thuật (năm thứ rút xuống 2-3 cán kỹ thuật) xuống cắm điểm, phối hợp với Tổ quản lý sản xuất HTX trực tiếp đạo, hướng dẫn giám sát nông dân thực sản xuất rau an toàn suốt trình thực Sau dự án thành cơng chuyển giao công tác đạo cho HTX thực Để công tác phối hợp đạo, giám sát sản xuất chặt chẽ tạo sở ban đầu vững cho địa phương tiếp nhận dự án sau này, Chi cục BVTV tư vấn cho UBND xã, HTX thành lập “HTX sản xuất rau an toàn” để phối hợp trực tiếp quản lý, đạo dự án HTX sản xuất rau an toàn gồm 02 tổ: - Tổ quản lý sản xuất: Thực quản lý tập trung toàn khâu sản xuất dự án từ chủng loại rau, giống, nước tưới, phân bón, BVTV, thu hoạch, bảo quản, sơ chế đạo trực tiếp Chi cục BVTV Tổ quản lý sản xuất có nhóm trưởng phụ trách tổ trưởng điều hành chung - Tổ dịch vụ tiêu thụ: Có trách nhiệm tìm kiếm thị trường tổ chức tiêu thụ phần sản phẩm dự án 65 Xây dựng hình quản lý, giám sát sản xuất RAT theo GAP cấp giấy chứng nhận sản xuất RAT theo VietGAP Sản xuất nông nghiệp (đặc biệt sản xuất RAT) theo nguyên tắc GAP nhiều nước quan tâm áp dụng xây dựng thành tiêu chuẩn GAP cho quốc gia, khu vực Các nước khu vực Asean bàn bạc, xây dựng dự thảo ASEAN-GAP để đưa thống áp dụng Hiện nay, nước ta gia nhập WTO vấn đề tạo sản phẩm nơng sản an toàn theo hướng phù hợp với quy định, tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu tất yếu mục tiêu hướng tới sản xuất nông nghiệp Việt Nam nói chung Nội nói riêng Do Bộ Nơng nghiệp phát triển nơng thôn ban hành VietGAP để hướng dẫn áp dụng Tại vùng dự án, Chi cục BVTV phối hợp với địa phương nơng dân xây dựng hình “Quản lý, giám sát sản xuất RAT theo GAP cấp giấy chứng nhận sản xuất RAT theo VietGAP” - Tổ chức sản xuất đạo: hình tổ chức sản xuất theo hình thức quản lý tập trung Các khâu qui trình thực đạo trực tiếp Chi cục BVTV Nội Việc thực hình tn theo qui định sản xuất RAT Bộ Nông nghiệp nghiệp phát triển nông thôn UBND Thành phố Nội, trọng khâu: Phân bón: Khơng sử dụng phân tươi, sử dụng phân đạm hợp lý, đảm bảo cách ly Khuyến khích sử dụng phân chuồng ủ, phân vi sinh Công tác BVTV: Thực theo chương trình IPM nâng cao, tuyệt đối khơng sử dụng loại thuốc có độ độc cao Giai đoạn đầu vụ sử dụng loại thuốc hố học hệ an tồn cho người mơi trường, giai đoạn cuối vụ dụng loại thuốc sinh học thuốc có nguồn gốc sinh học có thời gian cách ly ngắn Một số loại rau chấp nhận rủi ro sâu bệnh phá 66 hoại để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đặc biệt loại rau ăn (đậu đũa, dưa chuột, ) - Hỗ trợ vật tư thiết yếu cho người sản xuất RAT hình: Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng loại thuốc BVTV nguồn gốc sinh học phân bón vi sinh Để sản xuất sản phẩm rau thực an toàn dư lượng thuốc BVTV hàm lượng NO - cần thiết phải đưa chủng loại thuốc R RP P BVTV sinh học, gốc sinh học thuốc thảo mộc vào sử dụng thay phần thuốc hóa học, đặc biệt giai đoạn từ đến cuối vụ, đồng thời đưa phân bón vi sinh vào sử dụng thay phân tươi phần phân hóa học Để tạo thói quen cho nông dân sử dụng loại thuốc BVTV nguồn gốc sinh học phân bón vi sinh nhằm đảm bảo suất chất lượng rau cần thiết phải hỗ trợ phần kinh phí cho loại vật tư loại vật tư có giá cao vật tư hoá học Đánh giá hỗ trợ thiệt hại suất rau sâu bệnh gây ra: Khi tuân thủ quy trình sản xuất RAT, tạo sản phẩm rau thực an toàn dư lượng thuốc BVTV số thời điểm định (đặc biệt cao điểm sâu bệnh) phải chấp nhận phần thiệt hại suất sâu bệnh gây ra, đặc biệt loại rau ăn đậu đũa, dưa chuột, cần phải có kinh phí nhà nước hỗ trợ phần thiệt hại suất sâu bệnh gây để đảm bảo thu nhập cho người nông dân tuân thủ quy trình sản xuất RAT Khi cuối vụ (đến thời gian thu hoạch), cán kỹ thuật Chi cục Tổ quản lý sản xuất chủ ruộng thống đánh giá mức thiệt hại suất sâu bệnh gây thời điểm để làm sở hỗ trợ theo giá thị trường thời điểm - Cấp giấy chứng nhận sản xuất RATtheo VietGAP: 67 Các loại rau thu hoạch cán kỹ thuật giám sát, kiểm tra thông số lý lịch sản phẩm, niêm phong lập hồ sơ báo cáo Chi cục cấp giấy chứng nhận sản xuất RAT theo VietGAP 4.2.5 Hướng dẫn sơ chế tiêu thụ sản phẩm Tư vấn xây dựng thương hiệu RAT Chi cục BVTV tư vấn giúp đỡ HTX Minh Châu thực việc đăng ký thương hiệu cho sản phẩm rau an toàn Cục Sở hữu trí tuệ Tên biểu tượng thương hiệu UBND xã, HTX bàn bạc, thống Tư vấn xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rau dự án Để dự án sản xuất rau an toàn phát triển mạnh bền vững, Chi cục BVTV tư vấn cho tổ dịch vụ tiêu thụ HTX nông dân tổ chức xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rau với hình thức chính: - Xây dựng cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm RAT số chợ, khu dân cư - Bán buôn cho chủ kinh doanh rau nhỏ đầu bờ - Liên kết với số doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm - Nông dân tự tiêu thụ phần lại Tổ chức sơ chế tiêu thụ sản phẩm hình VietGAP Các sản phẩm RAT hình kiểm soát lý lịch sản xuất cấp giấy chứng nhận sản xuất RAT theo VietGAP Để khẳng định chất lượng sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng; dự kiến tồn sản phẩm RAT từ hình sơ chế, bao gói, niêm phong, dán tem mã vạch tổ chức tiêu thụ qua nhiều kênh nhằm thoát đầu cho sản phẩm Để giúp cho việc đóng gói niêm phong sản phẩm phù hợp với loại rau nhu cầu đối tượng người tiêu dùng, bao bì sản phẩm thiết kế niêm phong hình thức sau: 68 - Bó rau: áp dụng cho loại rau ăn (rau cải, rau bí, rau muống, cải làn, ) đậu đũa - Túi ni lon (hoặc túi giấy): áp dụng rau ăn quả, củ, hoa: cà chua, bắp cải, đậu, súp lơ, ngô ngọt, mướp đắng, - Thùng nhựa: Sử dụng thùng nhựa, xung quanh có lỗ thống, dùng để đưa rau cho khách hàng tập thể ký hợp đồng tiêu thụ rau thường xuyên Trang bị dụng cụ, máy móc phục vụ đóng gói niêm phong sản phẩm bao gồm: - Nhà sơ chế: Sử dụng nhà sơ chế đầu tư theo hệ thống sở hạ tầng để phục vụ sơ chế, đóng gói sản phẩm - Hỗ trợ mua sắm máy móc phục vụ niêm phong, đóng gói: + Máy hàn dây nilon để niêm phong bó rau + Hệ thống máy tính, máy in mã vạch phần mềm quản lý mã vạch phục vụ nhập liệu in ấn tem mã vạch hàng ngày - Hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phục vụ đóng gói, vận chuyển: thùng nhựa, túi nilon - túi giấy, dây đai nilon,… Xây dựng mạng lưới tiêu thụ qua nhiều kênh nhằm thoát đầu cho sản phẩm rau hình Để đầu cho tồn sản phẩm từ hình, Chi cục BVTV phối hợp với HTX, doanh nghiệp nông dân tổ chức tiêu thụ sản phẩm qua nhiều kênh: - Xây dựng cửa hàng giới thiệu, tư vấn bán sản phẩm RAT từ hình - Liên kết cung ứng nguồn RAT từ hình cho siêu thị - Liên kết với doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm từ hình - Đưa rau cho tập thể, cá nhân có nhu cầu 69 Ngồi hình thức tiêu thụ trên, phần rau lại hình tiêu thụ đầu bờ chợ đầu mối 4.2.6 Tuyên truyền, quản lý Đẩy mạnh tuyên truyền nhiều hình thức nhằm giới thiệu cho người tiêu dùng biết sử dụng sản phẩm rau dự án - Phối hợp tuyên truyền đài, báo Trung ương Thành phố - Xây dựng 01 băng hình giới thiệu tổng thể hoạt động dự án để tuyên truyền - Tham gia hội chợ, triển lãm, phiên chợ rau an toàn - Biên soạn in ấn tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật; tờ rơi quảng thương hiệu Tổ chức hội thảo với đoàn khách từ tỉnh, huyện, khác đến trao đổi học tập kinh nghiệm dự án Tổ chức hội thảo hội nghị đầu bờ để người dân trực tiếp học hỏi trao đổi kinh nghiệm với giảng viên tổ chức đoàn tham quan quanh địa bàn thành phố Nội tỉnh khác thành phố Đà Lạt để học tập kỹ thuật canh tác rau, hoa, tổ chức hợp tác sản xuất tiêu thụ với doanh nghiệp nước ngồi 4.2.7 Cơng tác kiểm tra, giám sát Nội dung kiểm tra, giám sát - Thanh tra, kiểm tra tình hình kinh doanh thuốc BVTV địa bàn - Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế RAT cho toàn vùng dự án - Kiểm tra việc áp dụng quy trình sản xuất RAT nơng dân - Lấy mẫu rau kiểm tra chất lượng - Kiểm tra, giám sát việc thực quy định sơ chế RAT Hình thức kiểm tra, giám sát 70 - Thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, liên ngành - Nông dân giám sát lẫn 4.2.8 Sơ kết, tổng kết dự án Họp đánh giá sơ kết năm thứ Khi kết thức năm thứ nhất, Chi cục BVTV phối hợp với địa phương tổ chức họp sơ kết dự án nhằm đánh giá kết đạt năm, rút kinh nghiệm mặt tồn đề giải pháp cải tiến cho năm Tổng kết dự án Khi kết thúc dự án tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá tổng thể kết đạt dự án, mặt tồn để rút kinh nghiệm Các học rút từ dự án giúp để phát triển vùng chuyên canh sản xuất RAT thành phố Nội tỉnh nước 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong bữa ăn ngày, rau xanh sản phẩm thiết yếu Đặc biệt, hội phát triển, nhu cầu sử dụng rau bữa ăn cao Tuy nhiên, thực phẩm quan trọng hàng đầu lại nỗi lo thường trực người tiêu dùng phía người sản xuất, với việc chạy đua với lợi nhuận không quan tâm đến sức khỏe tính mạng cộng đồng Do việc mở rộng sản xuất RAT cần thiết, giải vấn đề an tồn sức khỏe mà giúp giải việc làm, tăng thu nhập cho người dân Quản lý sản xuất để đạt hiệu cao vấn đề quan tâm mở rộng sản xuất RAT hình quản lý HTX hình thức tổ chức quản lý xem phù hợp với điều kiện sản xuất tập quán canh tác nông dân Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thị trường gắn với ứng dụng khoa học cơng nghệ mới, phát triển hình thức sản xuất tập thể cách có tổ chức xây dựng nơng thơn đại, bền vững Các điều kiện địa phương khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước, tập quán canh tác, kinh nghiệm người dân đảm bảo để chuyển đổi 44 diện tích đất nơng nghiệp sang sản xuất RAT tập chung Có thể hình mẫu sản xuất RAT, bước thực cơng nghiệp hố đại hố nơng nghiệp nơng thơn Kết tính tốn tưới nước vùng dự án có hệ số tưới cho rau khoảng 0,25 l/s-ha, cách ngày tưới lần từ trạng khu vực kỹ thuật tưới phù hợp cho vùng chuyên canh RAT tưới phun mưa Sơ đồ bố trí chọn cho khu tưới RAT sau: Giếng khoan, trạm bơm cấp → Hệ thống xử lý nước → Bể chứa nước qua xử lý → Trạm 72 bơm cấp → Hệ thống đường ống dẫn đến lơ Đây hình có ưu điểm sử dụng hệ thống thủy lợi có sẵn bổ sung hoàn thiện hệ thống tưới rau đến mặt ruộng Sau dự án thực đem lại hiệu lớn kinh tế Chi phí đầu tư cho khu chuyên canh 44 (ha) RAT khoảng 16 tỷ đồng Ước tính suất đạt với loại hình trồng chủ yếu cải bắp, cải thảo, cải xanh, mướp đắng, đậu loại, cải bó xơi, súp lơ , dự kiến cơng trình sử dụng khoảng 45 năm mức lãi suất nội EIRR = 22,58%, tỷ số hiệu ích chi phí B/C = 2,04 > đạt hiệu kinh tế với thời gian hoàn vốn năm Với hình thức tưới cho loại thâm canh loại khác có giá trị kinh tế cao phù hợp với nhu cầu thị trường Dự án sản xuất RAT thực cần phải xây dựng tồn cơng trình sở hạ tầng phục vụ cấp nước tưới cho RAT hệ thống điện, đường giao thông, kênh mương tưới tiêu, khâu sơ chế, bao tiêu sản phẩm góp phần cải tạo mặt hội, nâng cao kiến thức, ổn định cải thiện đời sống cho người dân vùng thực chiến lược phát triển kinh tế chung vùng Vì dự án xây dựng vùng sản xuất RAT tập trung Minh Châu, huyện Ba Vì, thành phố Nội có ý nghĩa quan trọng mặt kinh tế hội huyện Ba Vì nói riêng thành phố Nội nói chung Kiến nghị Áp dụng kỹ thuật tưới công nghệ cao cho vùng chuyên canh RAT nhằm tiết kiệm nước, giảm ô nhiễm, tạo bước chuyển biến rõ rệt suất chất lượng sản phẩm, tăng khả cạnh tranh hàng hóa, phục vụ tiêu dùng nước đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế cải thiện an sinh hội 73 Trong phạm vi nghiên cứu: Khu chuyên canh rau 44 Minh Châu xây dựng chuẩn bị đưa vào sử dụng Từ thực tế nhu cầu hội cần nhân rộng hình chun canh RAT cho nhiều địa phương Để phát huy hiệu quả, rút ngắn thời gian hoàn vốn sau đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất RAT, cần phải xây dựng cụ thể phương án hướng dẫn tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm RAT khép kín từ khâu bắt đầu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm có khoa học để phát triển toàn diện theo hướng đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Phạm Ngọc Hải, GS.TS Tống Đức Khang, GS.TS Bùi Hiếu, TS Phạm Việt Hòa (2007), Giáo trình Quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi, Nhà xuất xây dựng GS.TS Bùi Hiếu (1995), Kỹ thuật tưới phun mưa (Bài giảng cho lớp cao học) GS.TS Bùi Hiếu (1997), Công nghệ tưới đại tiết kiệm nước (Bài giảng cho lớp cao học) Trung tâm khuyến nông Quốc gia (2010), Hướng dẫn kỹ thuật trồng rau an toàn theo VietGAP, Nhà xuất Nông nghiệp Phạm Thị Thùy (2006), Sản xuất Rau an tồn theo tiêu chuẩn thực hành nơng nghiệp tốt (GAP), Nhà xuất Nông nghiệp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9170:2012, Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật tưới phương pháp phun mưa Tài liệu mạng Internet, Công ty TNHH công nghệ tưới Cao Minh Dương 75 PHỤ LỤC Phụ lục 3.1: Kết tính tốn lượng bốc mặt ruộng ET0 (mm/ngày) Phụ lục 3.2: Kết tính tốn lượng mưa hữu ích 76 Phụ lục 3.3: Thời vụ giai đoạn sinh trưởng bắp cải Phụ lục 3.4: Số liệu đất canh tác 77 Phụ lục 3.5: Hệ số tưới sơ hệ thống Tháng 12 q (l/s-ha) Q tk tưới đầu mối (m3/s) Wy/c tổng thời đoạn (m3) 7,70 10,00 10,90 7,80 6,90 1,60 3,20 0,30 0,18 0,23 0,25 0,18 0,16 0,04 0,07 0,01 0,008 0,011 0,012 0,008 0,008 0,002 0,003 0,000 3624 4706 5129 3671 3247 753 1506 141 1,10 2,90 6,00 0,03 0,07 0,14 0,001 0,003 0,007 518 1365 2824 Số ngày tưới thời đoạn tính tốn m.Bắp cải (mm/dec) 5 5 5 5 5 R R Wy/c tổng tháng (m3) 13459 7671 1647 4706 Từ bảng tính tốn hệ số tưới sơ hệ thống, chọn hệ số tưới thiết kế q tk = 0,25 l/s-ha R R ... yêu cầu phát triển vùng chuyên canh rau an toàn xã Minh Châu Ứng dụng kỹ thuật tưới tiên tiến tưới phun mưa cho vùng sản xuất rau an toàn xã Minh Châu Đề xuất mơ hình chun canh rau an tồn phương. ..2 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Nghiên cứu phát triển mơ hình sản xuất rau an tồn phương pháp tưới phun mưa xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội” cơng trình nghiên cứu độc lập, khơng có chép... thức quản lý hợp tác xã cho vùng trồng rau, nhằm phát triển liên minh sản xuất tiêu thụ rau an toàn cho thành phố Hà Nội 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN VÙNG CHUYÊN CANH RAU AN TOÀN XÃ MINH CHÂU 1.1 Đặc điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu phát triển mô hình sản xuất rau an toàn bằng phương pháp tưới phun mưa tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội”, “Nghiên cứu phát triển mô hình sản xuất rau an toàn bằng phương pháp tưới phun mưa tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội”

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay